Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 213 | Αποτελέσματα εισηγμένων εταιριών 2015-2019

Αποτελέσματα εισηγμένων εταιριών 2015-2019

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Αποτελέσματα εισηγμένων εταιριών 2015-2019

Καθώς σταδιακά εισερχόμαστε στην περίοδο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2019, ας ξαναθυμηθούμε τα συγκεντρωτικά μεγέθη των προηγούμενων ετών. Η εξέλιξη των μεγεθών αυτών δείχνει με σαφήνεια το πώς, ήδη από το 2016, η ελληνική οικονομία άρχισε να βγαίνει από την κατάσταση κρίσης και πώς, τα βελτιωμένα μεγέθη των εταιριών οδήγησαν στην ανάκαμψη της χρηματιστηριακής αγοράς.

Αυτά, ίσως σήμερα μας φαίνονται αυτονόητα. Όμως, δεν ήταν πάντα έτσι. Μέχρι και πρόσφατα, πολλοί -μεταξύ αυτών και πολλοί ακαδημαϊκοί- αμφισβητούσαν το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία κινούνταν διαρκώς προς ένα θετικότερο περιβάλλον.

 

Για το 2019, οι πωλήσεις δεν αναμένονται να σημειώσουν μεγάλη βελτίωση. Εκτιμούμε ότι αυτές θα κινηθούν μεταξύ +2,0% έως +3,0%. Όμως, τα κέρδη αναμένεται να αυξηθούν γύρω στο 15%, επίπεδο πάρα πολύ ικανοποιητικό.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, η μεγαλύτερη αύξηση των κερδών σε σχέση με την αύξηση των πωλήσεων (κάτι που γίνεται όλα τα χρόνια από το 2015 και μετά) είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο για τις περιόδους μετά από μία ύφεση ή μία κρίση. Αυτό, επειδή μετά από μία πολυετή κρίση, οι εταιρίες βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Έχουν περικόψει τις περισσότερες “οριακές” ή μη παραγωγικές δαπάνες, έχουν αργό παραγωγικό δυναμικό και συνεπώς, το μικτό -και το καθαρό- περιθώριο κέρδους τους για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης των πωλήσεών τους, είναι εξαιρετικά μεγάλο. Η κατάσταση αυτή διαρκεί μερικά χρόνια μετά την κρίση, συνήθως τρία, τέσσερα ή πέντε (αυτό διαφέρει από κλάδο σε κλάδο και από εταιρία σε εταιρία). Μετά απ’ αυτό το χρονικό διάστημα, τα κόστη λειτουργίας αυξάνουν και μειώνεται η αύξηση της κερδοφορίας σε κάθε αύξηση των πωλήσεων. Όμως, συνήθως, σε εκείνο το χρονικό σημείο, οι επιχειρήσεις, επειδή νοιώθουν αισιοδοξία για το μέλλον, προχωρούν σε επενδύσεις, οι οποίες -συνήθως- βελτιώνουν τη σύνθεση του κόστους.

 

Σε κάθε περίπτωση, εξακολουθούμε να διανύουμε μία θετική περίοδο, η οποία θα επεκταθεί και κατά το 2020. Για το 2020, οι πρώτες προβλέψεις αναφέρουν μικρή αύξηση των πωλήσεων, κατά 1,0% έως 2,0% και αύξηση των κερδών κατά 15,0% έως 17,0%. Τα στοιχεία αυτά είναι ικανά -με την προϋπόθεση ότι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί- να οδηγήσουν την τιμή του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 1.100 μονάδες.

Συγκεντρωτικά στοιχεία πωλήσεων - κερδών (μ.φ.) των εισηγμένων εταιριών (2015-2019)
Σύνολο εισηγμένων εταιριών
Πωλήσεις (χιλιάδες €)
2015 2016 2017 2018 2019/6μηνο
Σύνολα (171 εταιρίες) 61.370.169 60.068.339 -2,1% 65.372.793 8,8% 72.734.913 11,3% 33.792.257 -53,5%
Χωρίς ετ. πετρελαιοειδών 47.007.015 47.031.561 0,1% 49.534.621 5,3% 53.474.257 8,0% 26.975.540 -49,6%
Χωρίς εταιρίες πετρ/δών -ΔΕΗ 41.271.359 41.774.364 1,2% 44.567.165 6,7% 48.732.379 9,3% 24.670.338 -49,4%
Κέρδη μετά από φόρους (χιλιάδες €)
Σύνολα (171 εταιρίες) 701.172 1.727.826 146,4% 2.329.581 34,8% 1.515.537 -34,9% 1.032.475 -31,9%
Χωρίς ετ. πετρελαιοειδών 451.168 1.101.246 144,1% 1.632.102 48,2% 1.046.112 -35,9% 763.665 -27,0%
Χωρίς εταιρίες πετρε/δών -ΔΕΗ 553.684 1.033.723 86,7% 1.394.385 34,9% 1.949.947 39,8% 1.038.510 -46,7%
Χωρίς τις εταιρίες των κατηγοριών επιτήρησης - αναστολής διαπραγμάτευσης
Πωλήσεις (χιλιάδες €)
2015 2016 2017 2018 2019/6μηνο
Σύνολα (121 εταιρίες) 58.221.734 56.912.765 -2,2% 62.255.968 9,4% 69.542.342 11,7% 32.082.812 -53,9%
Χωρίς ετ. πετρελαιοειδών 43.858.580 43.875.987 0,0% 46.417.796 5,8% 50.281.686 8,3% 25.266.095 -49,8%
Χωρίς εταιρίες πετρ/δών -ΔΕΗ 38.122.924 38.618.790 1,3% 41.450.340 7,3% 45.539.808 9,9% 22.960.893 -49,6%
Κέρδη μετά από φόρους (χιλιάδες €)
Σύνολα (121 εταιρίες) 958.409 1.765.487 84,2% 2.385.664 35,1% 1.542.783 -35,3% 1.086.316 -29,6%
Χωρίς ετ. πετρελαιοειδών 708.405 1.138.907 60,8% 1.688.185 48,2% 1.073.358 -36,4% 817.506 -23,8%
Χωρίς εταιρίες πετρ/δών -ΔΕΗ 810.921 1.071.384 32,1% 1.450.468 35,4% 1.977.193 36,3% 1.092.351 -44,8%
Κέρδη μ.φ. προς Ενεργητικό
2015 2016 2017 2018 6/2019
Σύνολα (146 εταιρίες) 0,7% 1,8% 2,6% 1,6% 1,1%
Χωρίς ετ. πετρελαιοειδών 0,5% 1,2% 2,0% 1,2% 0,9%
Χωρίς εταιρίες πετρ/δών -ΔΕΗ 0,8% 1,5% 2,1% 2,9% 1,5%
Κέρδη μ.φ. προς Ίδια Κεφάλαια
2015 2016 2017 2018 6/2019
Σύνολα (146 εταιρίες) 2,1% 5,2% 7,1% 4,7% 3,5%
Χωρίς ετ. πετρελαιοειδών 1,4% 3,5% 5,6% 3,5% 2,9%
Χωρίς εταιρίες πετρ/δών -ΔΕΗ 2,3% 4,1% 5,9% 8,0% 4,6%
Ίδια Κεφάλαια προς Υποχρεώσεις
2015 2016 2017 2018 6/2019
Σύνολα (146 εταιρίες) 54,2% 47,8% 55,6% 54,6% 46,5%
Χωρίς ετ. πετρελαιοειδών 58,4% 48,5% 56,2% 54,6% 46,1%
Χωρίς εταιρίες πετρ/δών -ΔΕΗ 60,4% 46,7% 55,9% 58,6% 48,7%

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: