Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 213 | Εταιρικές Πράξεις - Ιανουάριος 2020

Εταιρικές Πράξεις - Ιανουάριος 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Εταιρικές Πράξεις - Ιανουάριος 2020

Κατά το μήνα Ιανουάριο 2020, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εταιρικές πράξεις επί των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

 

“ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.”: Χρηματικές Διανομές. Από 7/2/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς το ποσό €1,40 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €1,33 ανά μετοχή). (εδώ)

 

“EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ”: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 3/2/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 5.007.000 νέες μετοχές της εταιρίας, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΩΝ». Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται σε 14.791.000  μετοχές. (εδώ)

 

“FORTHNET Α.Ε.”: Μετατροπή Ομολογιών.Την 31/1/2020 το σύνολο εισηγμένων ομολογιών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώνεται σε 171.246.551 ομολογίες, μετατρέψιμες σε μετοχές. (εδώ)

 

“FOURLIS Α.Ε.”: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου.Από 31/1/2020, εισήχθησαν  προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 197.647 νέες μετοχές της εταιρίας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 18 στελέχη της εταιρίας, με τιμή διάθεσης μετοχής €3,2226. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 52.004.961 μετοχές. (εδώ)

 

“ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.”: Παύση Διαπραγμάτευσης. Από 27/1/2020, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας, έπαυσε η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

 

“JUMBO Α.Ε.E.”: Χρηματικές Διανομές. Από 24/1/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,22 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,209 ανά μετοχή).(εδώ)

 

“ΑΒΑΞ Α.Ε.”: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 22/1/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 66.666.666 νέων μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,30. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 27/1/2020 έως και 10/2/2020 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 27/1/2020 έως και 5/2/2020. (εδώ)

 

“ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”: Χρηματικές Διανομές. Από 17/1/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,05 ανά μετοχή, το οποίο προήλθε από διανομή αποθεματικού (καθαρό ποσό) (εδώ).

 

“ΟΠΑΠ Α.Ε”: Χρηματικές Διανομές. Από 16/1/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €1,00 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,95 ανά μετοχή). (εδώ)

 

“COCA-COLA HBC”: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου.Από 10/1/2020, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 644.631 νέες μετοχές της εταιρίας που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 369.930.157 μετοχές. (εδώ)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text