Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Audiovisual: Αύξηση κεφαλαίου με αναλογία 7ν/27π

Audiovisual: Αύξηση κεφαλαίου με αναλογία 7ν/27π

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίζεται σε €0,30 ανά νέα μετοχή, με αναλογία για κάθε 27 υφιστάμενες μετοχές 7 Νέες Μετοχές, όπως γνωστοποίησε η Audiovisual.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Audiovisual κατά τη συνεδρίασή του την 11.02.2020 αποφάσισε τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της σχετικής εξουσιοδότησης της από 17.07.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των ευρώ 7.999.999,50, με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση 26.666.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,30 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ' όψιν την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την οποία η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, αποφάσισε και ανακοινώνει ότι:

(α) Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, σε αναλογία για κάθε 27 υφιστάμενες μετοχές 7 Νέες Μετοχές, ορίζεται σε ευρώ 0,30 ανά Νέα Μετοχή.

(β) Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ευρώ 47.788.182,90, διαιρούμενο σε 159.293.943 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, εκ των οποίων 29.779.806 αφορούν προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές και 129.514.137 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

(γ) Με βάση την ως άνω αποφασισθείσα τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, θα ανέλθουν στο ποσό των ευρώ 7.999.999,50.

(δ) Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης καθώς και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με νεότερη ανακοίνωσή του.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text