Αρχική | Διάφορα | Μικρομέτοχος-Επιλογές | Παρασκευή 21/2 – Χ.Α: Πολλά ενδιαφέροντα(;), απαντήσεις, σχόλια και αναφορές

Παρασκευή 21/2 – Χ.Α: Πολλά ενδιαφέροντα(;), απαντήσεις, σχόλια και αναφορές

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Παρασκευή 21/2 – Χ.Α: Πολλά ενδιαφέροντα(;), απαντήσεις, σχόλια και αναφορές

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα είμαστε ιδιαίτερα φειδωλοί σε συγκεκριμένες αναφορές, αφού δεν γνωρίζουμε καν την πορεία των μεγεθών τους από τις 30.6.2019, για το 90% των εισηγμένων. Μάλιστα σε περιπτώσεις μετοχών που οι τιμές τους έχουν ξεφύγει αρκετά έως πολύ, καλό θα ήταν να κλειδώνετε κέρδη και να δημιουργείτε ρευστότητα ενόψει αποτελεσμάτων. Καιρός υπάρχει αρκετός μέχρι τα μέσα Απριλίου, τουλάχιστον.

Στο ΠΙ και ΦΙ & Επί του Πιεστηρίου – ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ κάτι το αξιοσημείωτο κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, θα σας το αναφέρουμε στην σχετική ΣΤΗΛΗ…

Shanghai Composite Index back above 3000.

Chinese stocks are now just 1% down since the start of the year as China increases stimulus to fight the economic impact of the coronavirus.

ΟΤΕ (1): Αποτιμάται σε 6,77 δισ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια μειωμένα κατά 300 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα στα 2,05 δισ. ευρώ. Με p/bv 3,3 και πολλαπλασιαστή κερδών 33.

ΟΤΕ(2) – G.F.F: Μεγάλο, σοβαρό, αλλά σίγουρα όχι φθηνό θα χαρακτηρίζαμε τον ΟΤΕ στην τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των 6,8 δις ευρώ, με τη μετοχή σε επίπεδο 52 εβδομάδων να καταγράφει άνοδο 33% (άνοδος 67% στην 3ετία). Όσον αφορά τα αποτελέσματα του 2019, αυτά ήτανε όπως αναμένονταν ικανοποιητικά, αν και δεν ασπαζόμαστε τα διθυραμβικά σχόλια με τα οποία παρουσιάζονται.  Και αυτό γιατί υπάρχουνε πράγματα που δε μας αρέσουνε, όπως τα έκτακτα αποτελέσματα, αλλά και η μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το τέλος του 2018.

Στα θετικά ότι η εταιρεία συγκρινόμενη με τις διεθνείς τηλεπικοινωνιακές εταιρείες έχει έναν αρκετά καλύτερους δείκτες μόχλευσης, οι οποίες έχουνε βελτιωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια. Στην τρέχουσα κεφαλαιοποίηση, το P/E Ratio διαμορφώνεται στο 33χ, με το P/BV στο 3,3χ. Ικανοποιητική είναι η μερισματική απόδοση, η οποία για τη χρήση του 2019, διαμορφώνεται στο 3,9%, με την εταιρεία να έχει «υποσχεθεί» υψηλές μερισματικές αποδόσεις κατά τα επόμενα χρόνια.

Συνοψίζοντας, επαναλαμβάνουμε πως η εταιρεία είναι αρκετά σοβαρή και η δεύτερη μεγαλύτερη του ΧΑ. Ωστόσο, δε μπορούμε να πούμε πως είναι φθηνή, αφού θεωρούμε πως μια δίκαιη τιμή για τη μετοχή θα ήτανε τα 11,5 με 12 ευρώ, μια κεφαλαιοποίηση δηλαδή περίπου στα 5,5 δις ευρώ.

!Ο.Λ.Π – ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ 2019: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 149,2 εκατ. έναντι € 132,9 εκατ. της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση ποσού € 16,3 εκατ. η ποσοστό  12,3 %. H μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ κατά 17,1% ή κατά € 9,6 εκατ. Επιπλέον αύξηση εσόδων σημειώθηκε στους τομείς ναυπηγοεπισκευής και κρουαζιέρας κατά  25,3% και 18,3% ή ποσού € 2,4 εκατ. και € 1,9 εκατ. αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 47,6 εκατ. έναντι € 42,3  εκατ. της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12.5% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 27 % σε € 35,4 εκατ. έναντι € 27,9 εκατ. της χρήσης 2018.

Σημαντική αύξηση 32% σημείωσαν και τα διαθέσιμα που ανήλθαν σε € 106,7 εκατ. έναντι  € 80,9 εκατ. το 2018. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε € 0,5388 από € 0,4240 το 2018 (αύξηση 27%).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

πολλαπλασιαστής κερδών: 15,2

μερισματική απόδοση: 2,38%

ΤΙΜΗ: 21,5000 ευρώ

Κ/φση: 537,5 εκατ. ευρώ.

**

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ – ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σε διορθωτικό κανάλι από τα 9,70 ευρώ (κλείσιμο 12/2) η Quest (-0,67%) και από τα 1,30 ευρώ (κλείσιμο 14/2) η ΕΚΤΕΡ (-3,14%), συνέχισε με μικρότερο βηματισμό περιμένοντας την είδηση η Τεχν. Ολυμπιακή (+0,39%), δύο οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για την Μοτοδυναμική (+2,48%, αλλά το “bid” χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο), ενώ έκανε συναλλαγές η Κρέκα (+19,83%).

Επιστροφή αγοραστών σε Άβακα (+1,62%), MIG (+1,98%), Flexopack (+2,01%), ανά τακτά χρονικά διαστήματα δηλώνει παρουσία ο πωλητής στην Frigoglass (-0,91%), συνεχίζονται οι αγορές από τον βασικό μέτοχο στην Lavipharm (+3,13%, με τον τίτλο σε υψηλά 5μηνου)

Μένει να φανεί αν θα “πληρωθούν” τα βραχυπρόθεσμα “στοιχήματα” που περιμένουν άμεσες ειδήσεις στην Forthnet (+4,27% και δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση).

**

Η εσωτερική αξία της μετοχής (intrinsic value).

Στην εσωτερική αξία συμπεριλαμβάνονται και οι υπεραξίες (ή και οι υποαξίες) των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας ή ακόμη και τα άυλα περιουσιακά της στοιχεία. Απ’ αυτό συνεπάγεται ότι ο υπολογισμός της εσωτερικής αξίας είναι δύσκολος και υποκειμενικός και γι’ αυτό η -με αυτή την έννοια- εσωτερική αξία δεν μπορεί να έχει ευρεία χρήση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

 

 • Αφανή αποθεματικά είναι τα αποθεματικά που δεν αποκαλύπτονται στον Ισολογισμό μιας εταιρίας. Είναι δηλαδή το ποσό κατά το οποίο τα Ιδια Κεφάλαια, κι άρα κατ’ επέκταση η πραγματική αξία μιας επιχείρησης, υπερβαίνει την αξία που αντικατοπτρίζεται στα λογιστικά βιβλία της. Αυτό δημιουργεί μια στρεβλή εντύπωση για την πραγματική οικονομική εικόνα της εταιρίας, η οποία μπορεί να είναι στην πραγματικότητα πολύ καλύτερη από ότι υποδεικνύουν οι οικονομικές καταστάσεις της.
 • Τα αφανή αποθεματικά είναι προϊόν της δημιουργικής λογιστικής και προκύπτουν όταν οι λογιστικές πρακτικές που ακολουθούνται παρεκκλίνουν από το πνεύμα και την σωστή ερμηνεία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένα περιουσιακά στοιχεία όπως κτίρια ή εξοπλισμός μπορεί είτε να μην συμπεριλαμβάνονται στον Ισολογισμό, είτε να εμφανίζονται σε τιμή μικρότερη από την αγοραία αξία τους.
 • Επιπλέον, εκτός της πλήρους απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων, μία εταιρεία μπορεί να αρχίσει να αποσβένει περιουσιακά στοιχεία γρηγορότερα από την πτώση της αγοραίας αξίας τους. Προσπαθεί  δηλαδή, σκοπίμως, με την υποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ή με την υπερτίμηση των Υποχρεώσεων, να παρουσιάσει χαμηλότερο φορολογητέο εισόδημα.
 • Το αφανές αποθεματικό μπορεί τελικά να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον κεφάλαιο κίνησης, προσφέροντας (αθέμιτο) πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Η υιοθέτηση παρόμοιων πρακτικών οδηγεί σε ασυνέπεια και ανακρίβειες των οικονομικών καταστάσεων, πράγμα το οποίο μπορεί να κλονίσει την εμπ ιστοσύνη μετόχων και επενδυτών.

 

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

!ΚΟΥΑΛ – γράφτηκε στις 3/1/2020: Το καλό είναι ότι δεν έχει δανεισμό. ΕΧΕΙ υποαποδώσει, αλλά δεν την βοηθούν και τα μεγέθη της. Μα θα μου πείτε, εδώ τόσες πεθαμένες και θριαμβεύουν στο ταμπλό(!) και τι να σας απαντήσουμε πέραν από το κλασικό… ‘Εχουν όραμα οι άτιμες. Οπότε ξέρετε και την απάντηση για την μτχ της ΚΟΥΑΛ… ΕΧΟΥΝ ΟΡΑΜΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ; Ο ευρών αμοιφθήσεται. Το ταμπλό έδωσε την απάντηση.

 

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • Κ/φση: 7,14 εκατ. ευρώ
 • KAΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 3,93 εκατ. ευρώ.
 • ΤΖΙΡΟΣ 6ΜΗΝΟΥ: 1,25 εκατ. ευρώ
 • ΖΗΜΙΕΣ 6μηνου: 0,2 εκατ. ευρώ.
 • Στο +6,50% στα 0,2620 ευρώ με… 470 χιλ. τεμάχια.
 • ΔΙΑΛΕΞΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΡΑ…

 

!MIG@3/1/2020: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το κακό, για την τιμή των όπλων λογικά θα βγάλει γερή αντίδραση. Τεχνικά, αν φύγει από τα 0,0950 θα κοιτάξει στα 0,1030 και μετά στα 0,1100. Την βλέπουμε όμως – ουδείς αλάθητος και ουδείς προφήτης- αρκετά πιο πάνω.

Στο +2% στα 0,1238 ευρώ με 1,94 εκατ. τμχ.

****

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ

(1) “Μοναδικός πελατης της αλαφουν η αλουμυλ. Με περιθωριο κερδους η αλαφουν πανω από 50% επι του τζιρου της. Κανονικο άρμεγμα. Πηγανε τωρα οι τράπεζες και ειπαν του μαγκα κομμενο το άρμεγμα θα στην κλεισουμε την αλουμυλ αν δεν δωσεις πισω τη αλαφουντ στην αλουμυλ. Και παει ο μαγκας και συγχωνευει τις δυο εταιριες και τωρα ετοιμαστείτε εσεις για συγχωνευση με ορους υπερ του μικρομετοχου” (ΣΣ: Μη σανοφάγος)

(2) “Κι αν πρόσεξε κανείς καλά την ανακοίνωση, θα δει ότι θα κάψει και τα αποτελέσματα του 2019 για τη μητρική με προβλέψεις κλπ κλπ”

(3) Apple + Microsoft + Amazon + Google + Facebook έχουν πλέον κφ/ση $2tn!

**

Εικόνα

ΟΛΑ ΤΑ ΣΑΠΑΚΙΑ ΑΝΕΒΗΚΑΝ , ΑΥΤΟ ΘΑ ΞΕΦΕΥΓΕ;;

 

 • Gold rises to 7-year high!.

 

Εικόνα

*

At $8 billion, Virgin Galactic’s market cap just passed Xerox.

 

 • Virgin Galactic: founded in 2004, 800 employees, $3 million in revenue & -$138 million net loss last yr.
 • Xerox: founded in 1906, 27k employees, $9 billion in revenue & $1.3 billion net income last yr.
 • $SPCE $XRX

 

Εικόνα

*

Two revolutionary companies went public in the summer of 2004. These are their returns…

Google: +2,936%

Domino’s Pizza: +5,706%

Software is eating the world.

The world is eating pizza.

Εικόνα

2020 Returns…

Ethereum Trust $ETHE: +359%

Virgin Galactic $SPCE: +223%

Tesla $TSLA: +119%

Enphase $ENPH: +119%

Beyond Meat $BYND: +67%

Bitcoin Trust $GBTC: +60%

Alteryx $AYX: +53%

Shopify $SHOP: +37%

Microsoft $MSFT: +19%

Amazon $AMZN: +17%

Google $GOOGL: +14%

Apple $AAPL: +11%

TEΛEYTAIEΣ EKΘEΣEIΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – Τιμές Στόχου

19/2: CITI – ΟΤΕ 20,0000 ευρώ

18/2: Wood – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ @12,0000 ευρώ

13/2: ΟΤΕ – OPTIMA: 16,4000 ευρώ

13/2: ΟΤΕ – JP Morgan: 17,0000 ευρώ

12/2: Euroxx: Τα “top picks” της Euroxx για φέτος περιλαμβάνουν τις μετοχές των

Motor Oil, με τιμή-στόχο 29 ευρώ ανά μετοχή,

ΟΠΑΠ στα 14 ευρώ,

ΟΤΕ στα 16 ευρώ,

Lamda Development στα 12,6 ευρώ και

Autohellas στα 10 ευρώ.

Ως προς τις Τράπεζες, κορυφαία επιλογή παραμένει η Eurobank (στα 1,30 ευρώ η τιμή – στόχος) και η Εθνική (στα 3,80 ευρώ).

12/2: Alpha Finance:

Νέα τιμή – στόχο για την Εθνική στα 3,9000 από 3,3000 ευρώ (ΑΓΟΡΑ)

Με τον στόχο για την Πειραιώς στα 3,5800 από 3,3500 ευρώ (ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ).

Διατηρεί την τιμή – στόχο για την Eurobank στα 1,0300 ευρώ, (“ΑΓΟΡΑ”).

11/2 – ΟΠΤΙΜΑ – ΕΕΕ 33,0000 ευρώ UW

07/2 – EUROXX – ΟΠΑΠ 14,0000 ευρώ OW

06/2 – GOLDMAN SACHS – Οι νέες τιμές – στόχοι είναι:

Πειραιώς €1,8500,

Εθνική €2,6000,

Eurobank €0,8200 και

Αlpha Βank €2,1300.

Θεμελιώδης Ανάλυση (Fundamental analysis)

Θεμελιώδης ανάλυση είναι μια μέθοδος αξιολόγησης εταιρειών, χρεογράφων, μετοχών κι άλλων επενδύσεων σε μια προσπάθεια να υπολογιστεί η πραγματική αξία τους εξετάζοντας μια σειρά σχετικών ποιοτικών και ποσοτικών οικονομικών παραγόντων.

Σε επίπεδο εταιρείας η θεμελιώδης ανάλυση μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την εξέταση των οικονομικών μεγεθών, των λογιστικών καταστάσεων, των πωλήσεων, των στοιχείων Ενεργητικού, των δυνάμεων προσφοράς και ζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, των κερδών και των χρεών της επιχείρησης, των προσδοκιών για την εξέλιξη των μερισμάτων, των επενδυτικών σχεδίων, των αγορών, του ανταγωνισμού και της προοπτικής ανάπτυξης της εταιρίας.

Σε μικροοικονομικό επίπεδο δηλαδή, σκοπός της θεμελιώδης ανάλυσης είναι να προσδιορίσει και να προβλέψει την οικονομική πορεία μιας επιχείρησης και της μελλοντικής εσωτερικής αξίας της μετοχής της ώστε να μπορεί ένας επενδυτής να τη συγκρίνει με την τρέχουσα τιμή στην αγορά και να διαπιστώσει αν η μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι επενδυτές που προχωρούν σε θεμελιώδεις αναλύσεις δεν πιστεύουν στην ύπαρξη τέλειας αγοράς (efficient market hypothesis), αλλά αντίθετα πιστεύουν στην ύπαρξη ασύμμετρης πληροφόρησης και στο ότι οι τιμές δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες κι έτσι θέλουν να επωφεληθούν από αυτό το γεγονός.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η θεμελιώδης ανάλυση εστιάζεται στην παρακολούθηση μακροοικονομικών δεδομένων όπως το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ο πληθωρισμός, το εμπορικό ισοζύγιο, τα δημοσιονομικά ελλείμματα / πλεονάσματα, η ανεργία, οι δημόσιες δαπάνες και επενδύσεις, το επίπεδο αποταμίευσης κτλ με στόχο την αξιολόγηση της παρούσας και την πρόβλεψη της μελλοντικής ανάπτυξης της οικονομίας.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
 • email Αποστολή άρθρου
 • print Εμφάνιση εκτύπωσης
 • Plain text Προβολή ώς Plain Text