Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 214 | Οι Εταιρικές Επισημάνσεις

Οι Εταιρικές Επισημάνσεις

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Οι Εταιρικές Επισημάνσεις

Η είσοδος της χρηματιστηριακής αγοράς σε πτωτική φάση, ανατρέπει όλα τα σενάρια που είχαν διατυπωθεί για την περαιτέρω πορεία της. Συνεπώς, κάθε ανάλυση, κάθε πρόβλεψη και κάθε “τιμή - στόχος”, όπως είχαν αναφερθεί στο παρελθόν, εκ των πραγμάτων, είναι πλέον άκυρα. Μετά την 24η Φεβρουαρίου, στην ελληνική αγορά -και όχι μόνο- επικρατεί ένα νέο περιβάλλον. Η τράπουλα ξαναμοιράζεται, τραβάμε μία γραμμή και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Μελετούμε την πορεία της οικονομίας (αφού αποσαφηνιστεί η κατάσταση της επιδημίας και οι επιδράσεις της), μελετούμε την πορεία και τις προοπτικές των επιχειρήσεων, εξετάζουμε τις τιμές τους (λαμβάνουμε υπ’ όψη την προ της 24/2/2020 πορεία τους, αφού αυτή θα επηρεάσει και τη μελλοντική), τραβάμε μία γραμμή, ξαναμοιράζουμε την τράπουλα και ξαναρχίζουμε.

 

***

Η αναστάτωση στην αγορά είναι τόσο μεγάλη, ώστε είναι βέβαιο ότι, η αποκατάσταση της ομαλότητας δε θα είναι θέμα ημερών ή εβδομάδων. Σ’ αυτή τη φάση και με βάση τα όσα μέχρι σήμερα γνωρίζουμε, εκτιμούμε ότι η αγορά θα μπορέσει να επιστρέψει σε επίπεδα πάνω από τις 900 μονάδες, όμως, θα απαιτηθούν αρκετοί μήνες, ώστε να μπορέσει η αγορά να λειτουργήσει έχοντας αφήσει πίσω τα γεγονότα αυτής της περιόδου. Περί τα τέλη του μήνα, θα υπάρχει μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της επιδημίας, οπότε θα μπορέσει να υπάρξει και μία καλύτερη εκτίμηση για την πορεία των πραγμάτων στο υπόλοιπο του έτους.

 

***

 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019, αλλά και η πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων, σ’ αυτή τη φάση που βρεθήκαμε και πάλι κοντά στο “σημείο μηδέν”, θα βοηθήσει σημαντικά στο να αποκτήσουμε μία έγκυρη πληροφόρηση για τη συνέχεια.

***

 

 

Ο Όμιλος Fourlis ανακοίνωσε την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η αγορά δικών της μετοχών (μέχρι 2.590.365 μετοχές) έως την 14.06.2021, με κατώτατο όριο απόκτησης το ένα € 1,00 και ανώτατο όριο τα € 8,00 ανά μετοχή. Και δεν είναι η μόνη. Πολλές εταιρίες θα ενεργοποιήσουν αποφάσεις προγραμμάτων για την αγορά μετοχών τους, με κύριο στόχο -αυτή τη φορά- τη στήριξη των τιμών τους, σε μέρες -ή και σε περιόδους- όπου επικρατεί ο πανικός. Είναι μία κίνηση ορθή που, όπως έχει αποδειχθεί από το παρελθόν, έχει θετικές επιδράσεις για τη μετοχή και δημιουργεί οφέλη για τις εταιρίες και τους μετόχους τους.

***

 

 

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι 2.900 μέτοχοι (που εκπροσωπούν το 48,2% του μετοχικού κεφαλαίου) ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend), επιλέγοντας να επανεπενδύσουν σε μετοχές. Σημειώνεται ότι το Sazka Group, ο μεγαλύτερος μέτοχος στον ΟΠΑΠ, επίσης επέλεξε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με το σύνολο των μετοχών που ελέγχει (πλέον φθάνει στο 41,7%). Η πληρωμή του μερίσματος (για όσους επέλεξαν να μη συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και η διαπραγμάτευση των νέων 13.084.373 μετοχών (για όσους επέλεξαν να συμμετάσχουν), έγινε στις 10/2/2020.

Οι μετοχές που εκδόθηκαν διατέθηκαν με τιμή ίσης με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Με βάση τα ανωτέρω, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 11,26 ευρώ.

***

Η αποεπένδυση των τραπεζών θα συνεχιστεί και το 2020, με την πώληση θυγατρικών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Ασφαλιστικής) και της Eurobank, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η πώληση της Ypsilon Capital από την Τράπεζα Αττικής και εκκρεμεί επίσης η έγκριση της εξαγοράς της Praxia από τη Viva. Η συνολική αξία των συναλλαγών της κατηγορίας αυτής εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 1,050 δισ. ευρώ. Υποδομές: Εντός τους έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η πώληση του 50% της Lamda Dogus Investments στη Lamda Development. Η συνολική αξία των συναλλαγών στον κλάδο των υποδομών θα ξεπεράσει τα 12 εκατ. ευρώ.

***

Η ΛΑΜΨΑ ΑΕ ανακοίνωσε ότι το Δεκέμβριο του 2019, μέσω της θυγατρικής της “BMP AD Novi Beograd” κατέστη 100% μέτοχος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου “Excelsior AD Beograd” (δείτε εδώ) κατόπιν ολοκλήρωσης διαδικασίας εξαγοράς των υπόλοιπων μετοχών από εναπομείναντες μετόχους. Η πώληση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 αντί τιμήματος 5.628.000 περίπου. Η αξία της συνναλαγής ήταν αποτέλεσμα αποτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή, όπως επιβάλλει η σχετική νομοθεσία και οι κανόνες της τοπικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.(εδώ)

 

***

 

Η FG Europe ανακοίνωσε ότι με την από 12-2-2020 επιστολή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτήθηκε την διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ). Σημειώνουμε ότι, η FG Europe, είναι η (νομική) συνέχεια της εταιρίας Βιομετάλ, η οποία ιδρύθηκε το 1958 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο στις 16/11/1968. Δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και  μικροσυσκευών. Υπήρξε -και αυτή- πηγή χρηματιστηριακών “ατασθαλιών” και σκανδάλων στη δεκαετία του 1990. Μετά από αλλαγή ιδιοκτησίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και αρκετά προβλήματα, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 εξαγοράστηκε από τον επιχειρηματία Φειδάκη και μετονομάστηκε σε FG Europe.

 

***

 

Η εισαγωγή στο Χ.Α. της θυγατρικής εταιρείας Lamda Malls Α.Ε. αποτελεί μία από τις πολλές και πιθανές επιλογές, που η Lamda Development εξετάζει στα πλαίσια του στρατηγικού της σχεδιασμού, η οποία όμως δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

 

***

Σε έκτακτη ένεση ρευστότητας κατά το ποσό των 586,5 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ, προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, εγκρίνοντας την προπληρωμή της αξίας ηλεκτρικού ρεύματος της Γενικής Κυβέρνησης για το 2020. Η χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου προς τη ΔΕΗ υπολογίστηκε με βάση την δαπάνη που καταβλήθηκε για την προηγούμενη χρονιά, μειωμένη κατά 13% όπως άλλωστε ορίζει η διαδικασία της προεξόφλησης λογαριασμών, η οποία αναλύεται ως εξής: σε 2% που είναι η έκπτωση προπληρωμής, σε 5% η έκπτωση συνέπειας και σε 6% η έκπτωση όγκου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι, παρά την αισιοδοξία των τελευταίων μηνών, η εταιρία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, ενώ βεβαίως, δεν έχει αποσαφηνιστεί ο τρόπος χρηματοδότησης των επενδύσεων που σκοπεύει να κάνει για την αντικατάσταση του ενεργειακού της μείγματος. (εδώ)

***

Από τον Ιανουάριο έχουν συμφωνηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν επιχειρηματικές συμφωνίες αξίας άνω των 3,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη “Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων στην Ελλάδα 2019” της PwC. Σύμφωνα με τη μελέτη, η αξία των επιχειρηματικών συμφωνιών, μαζί με τις αποκρατικοποιήσεις - συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και των πωλήσεων του ΑΔΜΗΕ, των ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΔΕΠΑ Υποδομών, της Βόρειας Αφάντου, της Μαρίνας Χίου και της Μαρίνας Αλίμου - η αξία των συναλλαγών θα ξεπεράσει τα 4,9 δισ. ευρώ.

***

Μία χρονιά γεμάτη επενδύσεις μπορεί να χαρακτηριστεί το 2020, καθώς έχει ήδη δρομολογηθεί η υλοποίηση έργων, που περιλαμβάνονται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων. Σε μερικούς από αυτούς τους κλάδους, όπως είναι οι μεταφορές, οι επενδύσεις υπολογίζονται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ, ενώ στον αγροτικό κλάδο στα σκαριά βρίσκονται επενδύσεις συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Με πρόσφατη απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε το «πράσινο φως» για να προχωρήσει η γραμμή 4 του Μετρό, επένδυση συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο διεκδικείται από δύο σχήματα: τις ΑΒΑΞ – Ghella – Alstom Transport και τις ΑΚΤΩΡ – Ansaldo – Hitachi Rail Italy.(εδώ)

***

Ο κορωνοϊός θα είναι η νέα δικαιολογία με την οποία θα καταπιαστούν οι διοικήσεις των εταιριών για να δικαιολογήσουν πράγματα που δικαιολογούνται, αλλά και πράγματα που ...δεν δικαιολογούνται. Ήδη το βλέπουμε στις ανακονώσεις τους και πρόκειται να το ακούσουμε ακόμη περισσότερο στις Γενικές Συνελεύσεις τους.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text