Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 214 | BULL - BEAR MARKETS: Χρηματιστήριο Αθήνας - Σε πτωτική φάση -και επισήμως!

BULL - BEAR MARKETS: Χρηματιστήριο Αθήνας - Σε πτωτική φάση -και επισήμως!

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
BULL - BEAR MARKETS:  Χρηματιστήριο Αθήνας - Σε πτωτική φάση -και επισήμως!

Στο τεύχος 205 του “Χ&Α”, είχαμε παρουσιάσει -για πρώτη φορά σε ελληνικό έντυπο- την κατηγοριοποίηση των περιόδων του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, σε ανοδικές και πτωτικές, με βάση τον ορισμό της διεθνούς βιβλιογραφίας, τον οποίον ακολουθεί η πλειοψηφία των διεθνών επενδυτικών οίκων και αναλυτών (εδώ).

Με βάση τον ορισμό αυτό, ως “ανοδική αγορά” ή “ανοδική φάση της χρηματιστηριακής αγοράς” ορίζεται το διάστημα “από χαμηλότερο κλείσιμο μετά από μία πτώση του Δείκτη κατά 20% ή μεγαλύτερη, έως το επόμενο “υψηλό” κλείσιμο του Δείκτη”.

Από την άλλη πλευρά, ως “πτωτική αγορά” ή ως “πτωτική φάση της χρηματιστηριακής αγοράς ορίζεται το διάστημα “από το κλείσιμο του Δείκτη αμέσως μετά από μία πτώση κατά τουλάχιστον 20% από το προηγούμενο υψηλό του, έως το χαμηλότερο κλείσιμο, μετά από πτώση του κατά 20% ή περισσότερο”.

Από τους παραπάνω ορισμούς, αντιλαμβανόμαστε ότι: α) Μία πτωτική αγορά ξεκινάει πάντα από το προηγούμενο “υψηλό” κλείσιμο. β) Μία ανοδική αγορά ξεκινάει πάντα από προηγούμενο “χαμηλό” κλείσιμο. γ) Η έναρξη ή η λήξη μίας ανοδικής ή πτωτικής αγοράς, γίνεται αντιληπτή μόνον μετά αφού έχει συμβεί.

Δείτε, σε διάγραμμα, το σύνολο των ανοδικών και πτωτικών φάσεων της αγοράς της Αθήνας, από το 1988 έως σήμερα (δείτε εδώ).

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

 

Η τελευταία ανοδική φάση για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, ξεκίνησε στις 20/11/2018, στις 593,05 μονάδες. Το υψηλότερο σημείο αυτής της φάσης (σε μονάδες) Γενικού Δείκτη (ΓΔ) ήταν οι 948,64 μονάδες, στις 24/1/2020. Με βάση τον παρακάτω κανόνα, θεωρούμε ότι η ανοδική φάση τερματίστηκε, όταν ο Γενικός Δείκτης σημειώσει υποχώρηση κατά 20% από αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, όταν ο ΓΔ κλείσει κάτω από τις 758,91 μονάδες. Αυτό πραγματοποιήθηκε στις 28/2/2020, όταν ο ΓΔ έκλεισε στις 720,35 μονάδες. Μόνον εκείνη τη χρονική στιγμή μπορούσαμε να “κηρύξουμε” τον τερματισμό της ανοδικής φάσης που είχε ξεκινήσει στις 20/11/2018. Ως ημερομηνία τερματισμού δεν θεωρούμε την 28/2/2020, αλλά την ημερομηνία που ο ΓΔ πραγματοποίησε την υψηλότερη τιμή αυτής της πορείας, δηλαδή την 24/1/2020. Με άλλα λόγια, μία ανοδική φάση ξεκινά από τη χαμηλότερη τιμή του Δείκτη κατά τη διάρκεια υποχώρησής του και ολοκληρώνεται στην υψηλότερη τιμή της ανοδικής του πορείας. Το αντίστροφο συμβαίνει στην πτωτική φάση. Απλά, το ότι μία φάση ξεκινάει ή τερματίζεται, το διαπιστώνουμε αφού η τιμή του Δείκτη μειωθεί κατά 20% από το υψηλό του, ή αυξηθεί κατά 20% από το χαμηλό του.

Με βάση τα παραπάνω, η πτωτική φάση του Χρηματιστηρίου την οποία διανύουμε σήμερα, ξεκίνησε στις 24/1/2020, από τις 948,64 μονάδες και μέχρι σήμερα (9/3/2020 - ΓΔ = 593,07 μονάδες), οι απώλειες της φάσης αυτής μετρώνται σε 37,5%.

 

Η τελευταία ανοδική φάση διήρκεσε 14,1 μήνες και η απόδοσή της (20/11/2018 έως 24/1/2020) ήταν 60,0%. Είχε 290 συνεδριάσεις, από τις οποίες οι 169 (58,3% του συνόλου) ήταν ανοδικές και οι 121 (41,7%) πτωτικές.

Στο σύνολο της περιόδου από το 1988 έως και σήμερα, η αγορά μας έχει βιώσει 18 πλήρεις κύκλους (ο αριθμός αυτός είναι υπερβολικά μεγάλος, καθώς οι αναπτυγμένες αγορές γνώρισαν μεταξύ 4 έως 8 κύκλους). Η μέση διάρκεια των ανοδικών φάσεων ήταν 12,2 μήνες. Η μέση διάρκεια των πτωτικών φάσεων ήταν 9,3 μήνες. Η μέση απόδοση των ανοδικών φάσεων ήταν 114,3% και των πτωτικών -43,7%. Στις ανοδικές φάσεις, η αναλογία ανοδικών - πτωτικών συνεδριάσεων ήταν (59,5% - 40,5%) και στις πτωτικές (39,4% - 60,6%).

 

Λόγω της ταχύτητας της πτώσης αυτών των ημερών, μπορούμε να κάνουμε μία πρώτη εκτίμηση ότι, κατά το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν μεγάλες διακυμάνσεις. Αν στις διακυμάνσεις αυτές καταγραφεί σημείο το οποίο θα είναι κατά 20% πάνω από το “χαμηλό” αυτής της περιόδου, τότε η παρούσα πτωτική φάση μπορεί να διακοπεί αρκετά γρήγορα.

 


Ημερομηνία Γεν. Δείκτης Ημερομηνία Γεν. Δείκτης Φάση Αγοράς Διάρκεια σε μήνες Απόδοση
1
4/1/1988 275,35 5/7/1990 1.684,31 Ανοδική 30,0 511,7%
5/7/1990 1.684,31 12/11/1990 752,14 Πτωτική 4,3 -55,3%
2
12/11/1990 752,14 4/3/1991 1.317,85 Ανοδική 3,7 75,2%
4/3/1991 1.317,85 3/1/1992 800,64 Πτωτική 10,0 -39,2%
3
3/1/1992 800,64 5/2/1992 1.009,46 Ανοδική 1,1 26,1%
5/2/1992 1.009,46 17/11/1992 558,85 Πτωτική 9,4 -44,6%
4
17/11/1992 558,85 18/1/1994 1.194,58 Ανοδική 14,0 113,8%
18/1/1994 1.194,58 16/3/1995 787,15 Πτωτική 13,9 -34,1%
5
16/3/1995 787,15 9/10/1997 1.790,60 Ανοδική 30,8 127,5%
9/10/1997 1.790,60 17/11/1997 1331,04 Πτωτική 1,3 -25,7%
6
17/11/1997 1331,04 21/7/1998 2.825,52 Ανοδική 8,1 112,3%
21/7/1998 2.825,52 12/10/1998 1739,61 Πτωτική 2,7 -38,4%
7
12/10/1998 1739,61 17/9/1999 6.355,04 Ανοδική 11,2 265,3%
17/9/1999 6.355,04 31/3/2003 1467,3 Πτωτική 42,4 -76,9%
8
31/3/2003 1467,3 8/5/2006 4.316,98 Ανοδική 37,3 194,2%
8/5/2006 4.316,98 14/6/2006 3379,28 Πτωτική 1,2 -21,7%
9
14/6/2006 3379,28 31/10/2007 5.335,02 Ανοδική 16,6 57,9%
31/10/2007 5.335,02 9/3/2009 1469,41 Πτωτική 16,3 -72,5%
10
9/3/2009 1469,41 14/10/2009 2.896,91 Ανοδική 7,2 97,1%
14/10/2009 2.896,91 30/6/2010 1434,22 Πτωτική 8,5 -50,5%
11
30/6/2010 1434,22 4/8/2010 1.777,55 Ανοδική 1,2 23,9%
4/8/2010 1.777,55 10/1/2012 625,35 Πτωτική 17,2 -64,8%
12
10/1/2012 625,35 13/2/2012 834,41 Ανοδική 1,1 33,4%
13/2/2012 834,41 6/6/2012 477,42 Πτωτική 3,7 -42,8%
13
6/6/2012 477,42 17/5/2013 1.152,60 Ανοδική 11,3 141,4%
17/5/2013 1.152,60 15/7/2013 800,91 Πτωτική 1,9 -30,5%
14
15/7/2013 800,91 18/3/2014 1.369,56 Ανοδική 8,1 71,0%
18/3/2014 1.369,56 30/1/2015 721,93 Πτωτική 10,5 -47,3%
15
30/1/2015 721,93 24/2/2015 937,96 Ανοδική 0,8 29,9%
24/2/2015 937,96 11/2/2016 440,88 Πτωτική 11,6 -53,0%
16
11/2/2016 440,88 7/6/2016 653,6 Ανοδική 3,8 48,2%
7/6/2016 653,6 27/6/2016 519,33 Πτωτική 0,7 -20,5%
17
27/6/2016 519,33 29/1/2018 886,54 Ανοδική 19,1 70,7%
29/1/2018 886,54 20/11/2018 593,05 Πτωτική 9,7 -33,1%
18
20/11/2018 593,05 24/1/2020 948,64 Ανοδική 14,1 60,0%
24/1/2020 948,64 9/3/2020 593,07 Πτωτική 1,5 -37,5%

 

 

Ημερομηνία Γεγονός
3/12/2018 Εκτός του δείκτη MSCI Greece βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ.
7/12/2018 Σύλληψη υψηλόβαθμου στελέχους της Huawei - Εμπορικό πόλεμος στο επίκεντρο
13/12/20118 Η ΕΚΤ διακόπτει το QE
19/12/2018 Η Fed αύξησε τα επιτόκια για 4η φορά.
21/1/2019 Δημοσιεύονται σχέδια για την επίλυση του προβλήματος των "κόκκινων δανείων'
12/2/2019 Τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών
2/3/2019 Ο οίκος αξιολόγησης Moody's, αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας από B3 σε Β1
4/5/2019 Αναβάθμισε από B(high) σε ΒΒ(low) την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, ο οίκος DBRS
26/5/2019 Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
28/5/2019 Ο δείκτη MSCI Greece, αναθεώρησε την λίστα του και ενέταξε ΕΤΕ και ΕΥΡΩΒ.
30/5/2019 Ο Γενικός Δείκτης πέρασε τις 800 μονάδες, κλείνοντας στις 818,33 μονάδες
7/7/2019 Ελληνικές Βουλευτικές εκλογές - Εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας
2/8/2019 Ο οίκος Fitch Ratings διατήρησε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού δημοσίου στη βαθμίδα BB-
13/8/2019 Αντιστροφή της καμπύλης αποδόσεων 10ετούς και 2ετούς ομολόγου των ΗΠΑ
21/8/2019 Η Fed αποφάσισε, ύστερα από μια σειρά αυξήσεων, την πρώτη μείωση του επιτοκίου από 2,5% σε 2,25%
23/8/2019 Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s ανέβαλε την αξιολόγηση της Ελλάδας
1/9/2019 Πλήρης κατάργηση των κεφαλαιακών περιορισμών
13/9/2019 H EKT επανεκινεί το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
26/10/2019 Αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα, σε BB- με θετικό outlook το ελληνικό αξιόχρεο από τον οίκο S&P
4/11/2019 Αναβάθμισε σε θετικό outlook το ελληνικό αξιόχρεο παραμένοντας στο BB(low), o οικος αξιολόγησης DBRS
29/11/2019 Ο Γενικός Δείκτης πέρασε τις 900 μονάδες, κλείνοντας στις 901,58 μονάδες
13/12/2019 Εκλογές στην Βρετανία. Πρωθυπουργος ο Μπόρις Τζόνσον
31/1/2020 Έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit).
24/1/2020 Εξάπλωση του κορωναίου παγκοσμίως
24/1/2020 Ο Γενικός Δείκτης κορύφωσε στις 948,64 μονάδες.
25/1/2020 Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε «BB» από «BB-» από τον οίκο αξιολόγησης Fitch.
3/3/2020 Η Fed μείωσε το επιτόκιο κατά 50 μονάδες βάσης στο 1%Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: