Αρχική | Χρηματιστήριο | ΧΑ: Πράσινο φως στη μείωση της ετήσιας συνδρομής των μελών

ΧΑ: Πράσινο φως στη μείωση της ετήσιας συνδρομής των μελών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΧΑ: Πράσινο φως στη μείωση της ετήσιας συνδρομής των μελών

Την προώθηση του προϊόντος «Διμερής Δανεισμός Τίτλων», με την κατάργηση της κατώτατης επιτρεπόμενης αξίας συναλλαγής, τη μείωση του κόστους των μισθωμένων γραμμών προς τα Μέλη Διαπραγμάτευσης, από €357/μήνα που ίσχυε, σε €340/μήνα και τη μείωση της Ετήσιας Συνδρομής των Μελών της Αγοράς Αξιών, αποφάσισε μεταξύ άλλων η  Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ειδικότερα και σύμφωνα με ανακοίνωση, η Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 06/03/2020, ενέκρινε:

Τη μείωση της Ετήσιας Συνδρομής των Μελών της Αγοράς Αξιών, η οποία υπολογίζεται με βάση την αξία των ετήσιων καταρτιζόμενων συνναλαγών τους, μη λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές του Μέλους ως Ειδικού Διαπραγματευτή. Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 24 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 01/01/2020.

Την προώθηση του προϊόντος «Διμερής Δανεισμός Τίτλων», με την κατάργηση της κατώτατης επιτρεπόμενης αξίας συναλλαγής. Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 20 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 30/03/2020.

Την πάγια πρόβλεψη της επιστροφής του ποσού των €4.000 στα Μέλη Διαπραγμάτευσης για την χρήση κόμβου ΔΧΣ, η οποία ισχύει ήδη για 9 συναπτά έτη. Η εφαρμογή της επιστροφής πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και υπό την προυπόθεση ότι το Μέλος είναι οικονομικά ενήμερο με βάση το τέλος του κάθε ημερολογιακού έτους. Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 24 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 01/01/2019.

Τη μείωση του κόστους των μισθωμένων γραμμών προς τα Μέλη Διαπραγμάτευσης, από €357/μήνα που ίσχυε, σε €340/μήνα. Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 24 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 01/01/2020.

Την κατάργηση της χρέωσης των αδειών χρήσης τερματικών ORAMA των Μελών Διαπραγμάτευσης. Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 24 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 01/01/2020.

Την εφαρμογή προ-συναλλακτικού ελέγχου για το Μέγιστο Όριο Εντολής που αφορά σε υπέρβαση οριζόμενου ανώτατου ορίου αξίας εντολών. Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 22 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 30/03/2020.

Την εισαγωγή νέου πεδίου καταχώρησης εντολής (algo flag) στα Υποχρεωτικά Στοιχεία Εντολών για τη σήμανση δραστηριοποίησης «Αλγοριθμικών Συναλλαγών» μέσω «ΑΠΑ» & «ΑπΕΠΑ». Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 22 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 16/03/2020.

Την εφαρμογή προ-συναλλακτικού ελέγχου για τη δραστηριοποίηση μέσω «Αλγοριθμικών Συναλλαγών» και μέσω χρήσης των υπηρεσιών «ΑΠΑ» & «ΑπΕΠΑ». Τα Μέλη που δεν έχουν προβεί στη σχετική δήλωση για χρήση των εν λόγω ιδιοτήτων, δε θα δύνανται να καταχωρίσουν εντολές με αυτές τις επιλογές (system validation). Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 1 του ΔΣ ΧΑ έχει ισχύ από 30/03/2020.

Την αναγνώριση των μεμονωμένων εντολών (single orders) των Ειδικών Διαπραγματευτών ως εντολές που προκύπτουν από την υποχρέωση άσκησης της ιδιότητας Ειδικής Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών του ΧΑ.

Για την εισαγωγή μεμονωμένων εντολών Ειδικής Διαπραγμάτευσης θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Κάθε μεμονωμένη εντολή Ειδικού Διαπραγματευτή αγοράς ή πώλησης θα πρέπει να βρίσκεται εντός του εύρους τιμών του τελευταίου ενεργού ζεύγους εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης αυτού.

Η ποσότητα κινητών αξιών του συνόλου των μεμονωμένων εντολών Ειδικής Διαπραγμάτευσης αγοράς ή πώλησης θα πρέπει να ισούται κατ' ελάχιστον με την Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα Κινητής Αξίας.

Η συνολική ποσότητα κινητών αξιών των μεμονωμένων εντολών Ειδικής Διαπραγμάτευσης, αν πρόκειται για εντολή αγοράς, θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ισόποσες μεμονωμένες εντολές πώλησης και αντίστροφα.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση στην Απόφαση 2 του ΔΣ ΧΑ, καθώς και η τροποποίηση στην Απόφαση 24 του ΔΣ ΧΑ σχετικά με την εξαίρεση χρέωσης των εντολών αυτών, έχει ισχύ από 30/03/2020.

Τη διάθεση νέας εφαρμογής εντολοδοσίας στα Μέλη Διαπραγμάτευσης με την ονομασία «XNet Trader» με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες των Μελών παρέχοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης ενός ευρύτατου φάσματος λειτουργιών που αφορούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Οι κυριότερες λειτουργίες της εφαρμογής αφορούν εισαγωγή, αναζήτηση, διόρθωση ή ακύρωση εντολών, κατάρτιση, παρακολούθηση συναλλαγών και απεικόνιση πληροφοριών που αφορούν την αγορά σε πραγματικό χρόνο.

Το κόστος της εφαρμογής ορίζεται στα €1.200 ανά χρήστη ανά έτος, με ελάχιστη χρήση το ένα έτος ανά αίτηση ενεργοποίησης. Οι σχετικές τροποποιήσεις στην Απόφαση 24 του ΔΣ ΧΑ και στην Απόφαση 21 του ΔΣ ΧΑ έχουν ισχύ από 16/03/2020.

Πηγή: euro2day.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text