Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Διαβάσαμε - Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Ισχυρό χτύπημα αναμένεται να δεχτεί η ελληνική οικονομία το 2020 λόγω του σημαντικού αρνητικού αντικτύπου της κρίσης που προκαλεί η εξάπλωση του κορονοϊού, όπως εκτιμά η Citigroup σε νέα της έκθεση. Συγκεκριμένα, η Citi εκτιμά πως η ελληνική οικονομία θα μπει σε ύφεση φέτος, με την ανάπτυξη του ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο -1,4%, από +1,9% του 2019, ενώ "βλέπει" επίσης έλλειμμα του δημoσιονομικού ισοζυγίου της τάξης του 1,4% το 2020. Παράλληλα εκτιμά πως η πτώση της εγχώριας ζήτησης θα κινηθεί φέτος στο 1,3% και η πτώση της κατανάλωσης στο 1,5%. (εδώ)

Σε 224,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη του ομίλου της Μότορ Όιλ το 2019, έναντι 254,7 εκατ. ευρώ το 2018 (μείωση 11,97%), σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν. Τα κέρδη προ φόρων ήταν 303,4 εκατ. έναντι 355,3 εκατ. (μείωση 14,62%) ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε πέρυσι σε 9.372,5 εκατ. έναντι 9.519,6 εκατ. το 2018 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,54%. Στην εν λόγω εξέλιξη, όπως επισημαίνεται, συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε δολάρια Η.Π.Α.) κατά 9,76%, ενώ μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών αντισταθμίστηκε από την ενδυνάμωση του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 5,2%. Ο όγκος πωλήσεων του ομίλου ήταν οριακά αυξημένος (0,21%). (εδώ)

Αύξηση 18,1% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της AUTOHELLAS το 2019, και ανήλθε σε 555,4 εκατ. ευρώ έναντι 470,4 εκατ. ευρώ το 2018.  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την ίδια περίοδο τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 157,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,6%.  Αύξηση κατά 20,1% παρουσίασαν και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και ανήλθαν σε 46,6 εκατ. ευρώ από 38,8 εκατ. ευρώ το 2018. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε 294,5 εκατ. ευρώ στις 31/12/2019, έναντι 246,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. (εδώ)

Στο ποσό των 958 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Cenergy Holdings για το 2019 παραμένοντας σταθερός έναντι του 2018. Αντιθέτως, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 48% σε ετήσια βάση στα 90 εκατ. ευρώ, με τον κλάδο των καλωδίων να επιτυγχάνει σημαντική αύξηση στα 30 εκατ. ευρώ (65 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 35 εκατ. ευρώ το 2018). Η λειτουργική κερδοφορία του κλάδου των σωλήνων χάλυβα παρέμεινε σταθερή στα 27 εκατ. ευρώ, χωρίς να καταγράψει το ρεκόρ πωλήσεων του προηγούμενου έτους (χαμηλότερες κατά 97 εκατ. ευρώ έναντι του 2018). (εδώ)

Το 2019 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη CNL Capital. Η εταιρεία κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της σε σχέση με το 2018, κάτι που επιτυγχάνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Για πρώτη φορά, τα έσοδα της ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο και ανήλθαν σε ευρώ 1.172.216 έναντι 544.520 για το 2018 (+115%).Η προ φόρων κερδοφορία της CNL Capital πολλαπλασιάστηκε σε σχέση με το 2018 και ανήλθε σε ευρώ 700.979 (2018: ευρώ 41.621). Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε ευρώ 0,8160 έναντι ευρώ 0,0961 το 2018. (εδώ)

Αυξημένα κατά 22% ήταν τα καθαρά κέρδη της Παπουτσάνης το 2019, φτάνοντας στα 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 30,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 27%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,9 εκατ., αυξημένα κατά 75%. Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, κατέγραψε το 2019 σημαντική ανάπτυξη του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της κατά 27%. Συγκεκριμένα, στη χρήση 2019, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 30,7 εκατ. έναντι € 24,2 εκατ. το 2018. Η εταιρία βελτίωσε, παράλληλα, την προ φόρων κερδοφορία της κατά 75%. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν το 2019 σε € 1,9 εκατ., έναντι € 1,1 εκατ. το 2018. Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε € 1,3 εκατ., έναντι € 1,1 εκατ. το 2018, βελτιωμένα κατά 22%. Σημειώνεται ότι οι φόροι ύψους 508 χιλ. ευρώ που επιβάρυναν την χρήση αφορούν αποκλειστικά σε αναβαλλόμενο φόρο, που δεν θα καταβληθεί εντός της επόμενης χρήσης 2020 και άρα δεν θα επιβαρύνει ταμειακά την Εταιρεία. (εδώ)

Στα 5,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Frigoglass το 2019, από ζημίες 8,7 εκατ. ευρώ το 2018, και παρά την ζημιογόνα επίδοση του δ' 3μηνου του προηγούμενου έτους, κατά το οποίο εμφάνισε ζημίες 3,5 εκατ. ευρώ.Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης σε Ευρώπη και Ασία κυρίως λόγω της αύξησης του μεριδίου αγοράς και των παραγγελιών από στρατηγικούς πελάτες. Διψήφια αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Υαλουργίας ως αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου πωλήσεων και τιμών. Βελτίωση του συγκρίσιμου περιθωρίου EBITDA κατά 130 μονάδες βάσης, σε 14,9%. Αύξηση των καθαρών κερδών σε €5,6 εκατ., έναντι καθαρών ζημιών ύψους €8,7 εκατ. το 2018. Αύξηση των συγκρίσιμων προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών κατά 55%, ανερχόμενες σε €19,5 εκατ., παρά τις αυξημένες επενδύσεις με στόχο την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. (εδώ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ αποφάσισε να εισηγηθεί προς την τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, τη διανομή μερίσματος ποσού 0,039 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2019. Σύμφωνα με το Οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας έχει προταθεί η 01.04.2020 ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα, η 02.04.2020 ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) και η 07.04.2020 ως ημερομηνία έναρξης καταβολής. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30.03.2020. (εδώ)

Αύξηση στα καθαρά του κέρδη, τον κύκλο εργασιών και τα EBITDA ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίος για το 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε περαιτέρω.  Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατέγραψε αύξηση 47,8% και διαμορφώθηκε στα  €2.256,1 εκατ. έναντι €1.526,5 εκατ. το 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €144,9 εκατ. έναντι €141,2 εκατ. το 2018. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €1,014 έναντι €0,988 το 2018. (εδώ)

Τα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης λύνει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να ξεκινήσει ένα νέο προσωρινό πρόγραμμα αγοράς κρατικών και εταιρικών ομολόγων ύψους 750 δισ. ευρώ στο οποίο θα συμπεριλάβει και τις αγορές ελληνικών ομολόγων. Ουσιαστικά με την απόφαση της ΕΚΤ δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί το ταμειακό μαξιλάρι ασφαλείας 31 δισ. ευρώ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες. Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν πλέον να καταθέτουν τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους στην ΕΚΤ ως διασφάλιση και να αντλούν ρευστότητα. Εκτιμάται, ότι μέσα από το προσωρινό πρόγραμμα αγοράς κρατικών και εταιρικών ομολόγων ύψους 750 δισ. ευρώ τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα αντλήσουν 12 δισ. ευρώ, όσα δηλαδή χρήματα αντλούν σήμερα από την διατραπεζική αγορά. (εδώ)

Τη χαλάρωση κανόνων για τις τράπεζες και το "ξαναγράψιμο" της κοινοτικής οδηγίας BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) για την ανάκαμψη και εξυγίανσή τους, φέρνει ο κορονοϊός. Τα γιγαντιαία, δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, προγράμματα στήριξης των Οικονομιών της ευρωζώνης και ο "ορός ρευστότητας" για τις επιχειρήσεις που θα πληγούν από την πανδημία, δρομολογεί μέτρα προληπτικής στήριξης των τραπεζών. Ανοίγει, έτσι, ένας δίαυλος συνεχών επαφών μεταξύ τραπεζών, εποπτικών αρχών (ΕΚΤ/SSM, εθνικών κεντρικών τραπεζών, Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής), κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών κέντρων αποφάσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DGComp) προκειμένου οι τράπεζες να διευκολυνθούν στην παροχή χρηματοδοτήσεων προς τις πληγείσες επιχειρήσεις και στην αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. (εδώ)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκκινεί ένα έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 750 δισ. ευρώ σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την χρηματοοικονομική κατρακύλα που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού από το να συντρίψει την οικονομία της Ευρωζώνης και να εγείρει νέες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της νομισματικής ένωσης. Το συνολικό ύψος των αγορών που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει στο σύνολο του έτους αγγίζει τα 1,1 τρισ. ευρώ, με τις τελευταίες αγορές που ανακοινώθηκαν να αντιστοιχούν στο 6% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Η ΕΚΤ είπε, μάλιστα, πως είναι έτοιμη να αυξήσει το μέγεθος και τη διάρκεια των αγορών εάν χρειαστεί και να εξετάσει τυχόν εμπόδια που θα βρει στο δρόμο της -μια πιθανή αναφορά στο πλαφόν για την κατοχή άνω του 1/3 του χρέους μιας χώρας. (εδώ)

Την μεγαλύτερη πτώση από το 1991 κατέγραψε ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος Ifo στη Γερμανία. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στις 87,7 μονάδες τον Μάρτιο από τις 96 μονάδες τον Φεβρουάριο, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2009. Επίσης, το ινστιτούτο DIW ανακοίνωσε ότι ο κορονοϊός θα επηρεάσει μαζικά τη γερμανική οικονομία τουλάχιστον στα δύο επόμενα τρίμηνα, και αναμένει το ΑΕΠ να συρρικνωθεί 0,1%. (εδώ)

Το τρίτο πακέτο έκτακτων μέτρων μέσα σε δυο ημέρες παρουσίασε χθες η Fed, ανακοινώνοντας πως θα χορηγήσει δάνεια σε τράπεζες που προσφέρουν ως εγγύηση τίτλους που αγοράζονται από τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, μεταδίδει το Reuters. Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω της Fed της Βοστόνης θα προσφέρει «στήριξη για τη ροή πίστωσης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», διασφαλίζοντας πως η ύψους 3,8 τρισ. δολαρίων αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς μπορεί να πουλά τα holdings αμερικανικών ομολόγων της και άλλους τίτλους υψηλής ποιότητας με ακέραιη την αξία, αν οι επενδυτές ζητήσουν να αποσύρουν τα μετρητά τους. Το Money Market Mutual Fund Liquidity Facility θα χορηγεί δάνεια έως ενός έτους στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα δίνουν ως εγγύηση τίτλους υψηλής ποιότητας, όπως τα αμερικανικά treasuries που έχουν αγοράσει από αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς. (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text