Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Δάιος: Έγκριση ΓΣ για ομολογιακό έως 30,9 εκατ. ευρώ

Δάιος: Έγκριση ΓΣ για ομολογιακό έως 30,9 εκατ. ευρώ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Δάιος: Έγκριση ΓΣ για ομολογιακό έως 30,9 εκατ. ευρώ

Την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, συνολικής διάρκειας μέχρι την 20ή Ιουνίου 2028, έως του ποσού των 30,9 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, αποφάσισε μεταξύ άλλων η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η ΓΣ στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως πέντε (5) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τις 12.320.505 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι το 82,13% αυτού, αποφάσισε τα εξής:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,13% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.320.505 μετοχές, και 12.320.505 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση έκδοσης, βάσει των διατάξεων του νόμου 4548/2018 και του κ.ν. 3156/2003, ως ισχύουν, και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, συνολικής διάρκειας μέχρι την 20η Ιουνίου 2028, έως του ποσού Ευρώ Τριάντα Εκατομμυρίων Εννιακοσίων Χιλιάδων (€30.900.000,00) κατ’ ανώτατο όριο, μετά της απόφασης περί χορήγησης των σχετικών εξασφαλίσεων των απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,13% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.320.505 μετοχές, και 12.320.505 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας προς τους ομολογιούχους δανειστές υπέρ της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E." για την εξασφάλιση της προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της τελευταίας προς τους ομολογιούχους δανειστές του υπό έκδοση από αυτήν κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ Πενήντα Έξι Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων (€56.500.000,00) ή οιουδήποτε άλλου τυχόν χαμηλότερου ποσού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των 4548/2018 και του κ.ν. 3156/2003, μετά της απόφασης για την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν έλαβε καμία απόφαση.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text