Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 215 | Εταιρικές πράξεις Μαρτίου 2020

Εταιρικές πράξεις Μαρτίου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Εταιρικές πράξεις Μαρτίου 2020

Κατά το Μάρτιο 2020, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εταιρικές πράξεις επί των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας:

 

BRIQ PROPERTIES: Χρηματικές Διανομές. Από 1/4/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019 και παρελθουσών χρήσεων, €0,039 ανά μετοχή. (εδώ)

 

PASAL ΑΕΑΠ: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 27/3/2020, παύει η διαπραγμάτευση των 14.967.940 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,50, προκειμένου να αντικατασταθούν από 1.870.992 νέες (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €4,00 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,50 και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €0,7200 ορίζεται η 1/4/2020. (εδώ)

 

ΟΤΕ: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 27/3/2020, παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι 9.764.743 ίδιες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας. Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 470.174.576 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)

 

QUALITY & RELIABILITY: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 27/3/2020, και μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες με νέα ονομαστική αξία €0,28 (από €0,47) ανά μετοχή. (εδώ)

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Χρηματικές Διανομές. Από 26/3/2020, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,6720 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,6384 ανά μετοχή). (εδώ)

 

AUDIOVISUAL: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 26/3/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 26.666.665 νέες (ΚO) μετοχές που προέκυψαν από την πρόσφατη α.μ.κ. με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε 129.514.137 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)

 

EUROBANK: Αλλαγή επωνυμίας. Από 24/3/2020, η επωνυμία της εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» αλλάζει σε «EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με νέο διακριτικό τίτλο «EUROBANK HOLDINGS». (εδώ)

 

ΙΚΤΙΝΟΣ: Χρηματικές Διανομές. Από 23/3/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,02 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,019 ανά μετοχή). (εδώ)

 

ΟΠΑΠ: Διακοπή Αξίας. Από 19/3/2020, κατόπιν της απόφασης της εταιρίας να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει, οι ομολογίες της εταιρίας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (εδώ)

 

ΕΛΤΡΑΚ: Διακοπή Αξίας. Από 13/3/2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 873/12.03.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (εδώ)

 

F.G. EUROPE: Διακοπή Αξίας. Από 13/3/2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 873/12.03.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (εδώ)

 

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ: Αλλαγή ορίων διαπραγμάτευσης. Από 13/3/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής ±30%. (εδώ)

Αλλαγή Αγοράς. Από 10/3/2020, οι μετοχές της εταιρίας μεταφέρονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο. (εδώ)

 

AUDIOVISUAL: Παύση Διαπραγμάτευσης. Από 9/3/2020, παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του δικαιώματος (ΑΒΕΔ - GRX489003012) της εταιρίας συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 11/3/2020. (εδώ)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text