Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 215 | Τραπεζικά νέα

Τραπεζικά νέα

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τραπεζικά νέα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η αναβολή των -προγραμματισμένων για το καλοκαίρι- stress test, η χαλάρωση των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας, η σύσταση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους και η “πλημμύρα” της αγοράς με άφθονο χρήμα, υπάρξαν τα βασικά μέτρα των ευρωπαϊκών τραπεζικών εποπτικών οργάνων κατά τις πρώτες εβδομάδες αφ’ ότου ξέσπασε η πανδημία, υπήρξαν ορθά μέτρα, τα οποία όμως είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορούν να περιορίσουν την κρίση, ώστε να μη διακινδυνεύσει το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, σε περίπτωση που η αργοπορία στην επαναλειτουργία των οικονομιών καταλήξει σε μία μεγάλη ύφεση. Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, εμφανίζεται σήμερα καλύτερα προετοιμασμένο, σε σχέση με την κρίση του 2008. Όμως, αν η παρούσα κρίση αποδειχθεί πιο μεγάλη; (εδώ)

 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: To ποσοστό των επισφαλειών στο σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών της Ευρωζώνης, στο τέλος του 2019 είχε υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα της πενταετίας, με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βελτιώνουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΚΤ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας για τις τράπεζες της Ευρωζώνης βελτιώθηκε στο 18,43% στο τέταρτο τρίμηνο, από 18,05% του τρίτου τριμήνου. Ο δείκτης ρευστότητας ανήλθε στο 145,9%, από 145,1% του τρίτου τριμήνου.'Όσον αφορά τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια, το Λουξεμβούργο εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό επί του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου (0,78%) και η Ελλάδα το μεγαλύτερο(35,15%). Ο δείκτης ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών (130,25%) κυμαίνεται σε επίπεδα κατώτερα του μέσου όρου της Ευρωζώνης(145,96%). Η Σλοβενία παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά (355,06%).(εδώ)

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Όπως αποδεικνύεται από τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και των μεγεθών που δημοσιεύονται, οι συστημικές τράπεζες, με τη βοήθεια του κράτους, αλλά και των εποπτικών αρχών, κατά την τελευταία τριετία, είχαν βρεθεί σε ικανοποιητικό δρόμο στο τιτάνιο έργο της μείωσης των “κόκκινων δανείων” και της εξυγίανσης των ισολογισμών τους, ενώ παράλληλα και ισορροπώντας σε λεπτές και ευαίστητες κεφαλαιακές σχέσεις, βελτίωναν το επίπεδο των χορηγήσεών τους, μειώνοντας παράλληλα τα λειτουργικά τους έξοδα. Η λειτουργία τους είχε αρχίσει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και -σταδιακά- να ομαλοποιείται, ενώ σταδιακά οι προσπάθειες αυτές άρχιζαν να απεικονίζονται στις λογιστικές καταστάσεις τους και στη διακύμανση των τιμών των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο.

Με το ξέσπασμα της κρίσης, η κατάσταση αυτή ανατρέπεται, δημιουργείται νέος όγκος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, και προκαλείται πτώση των εργασιών και μία νέα αναστάτωση η οποία γυρνά το τραπεζικό σύστημα τουλάχιστον 2-3 χρόνια πίσω. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί κεφαλαιακές ανάγκες -και οι τράπεζες σπεύδουν να διαβεβαιώσουν για την ύπαρξη “μαξιλαριών”. Όμως, τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν έτσι ώστε να μην είναι ούτε τόσο ρόδινα, αλλά ούτε και τόσο ήπια. Θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και το μέγεθος της ύφεσης. Ίσως ακόμη η κατάσταση δεν έχει ακόμη φθάσει στο σημείο που η βλάβη να είναι ανήκεστη, όμως αυτό ίσως να μην απέχει πολύ. Σαφώς, εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, θα παρέμβει το κράτος. Το ζήτημα είναι πως, αν γίνει αυτό, με ποιούς όρους θα γίνει. Μία νέα ανακεφαλαιοποίηση, θα έχει εξαιρετικά αρνητικές επιδράσεις σε όλους, αλλά και στο ίδιο το κράτος. Και από πού θα βρεθούν τα κεφάλαια για κάτι τέτοιο; Μπορεί να πειραχθεί το “μαξιλάρι” της προηγούμενης κυβέρνησης, το οποίο σήμερα παίζει το ρόλο της εγγύησης της αποπληρωμής των κρατκών ομολόγων; Και πώς θα δεχθούν κάτι τέτοιο οι αγορές; Πόσο θα στοιχίσει στον κρατικό δανεισμό; Τα ερωτήματα είναι πολλά. Όπως επίσης και τα αδιέξοδα.

 

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

ALPHA BANK: Αποτελέσματα προ προβλέψεων 1.135,6 εκατ., ή περίπου στο 2% του Ενεργητικού πέτυχε η Alpha Bank το 2019 σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις. Οπως σημειώνεται, επηρεάστηκαν αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά του Καθαρού Εσόδου Τόκων καθώς και από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων. Το 2019, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων μειώθηκαν σε 994,8 εκατ. ευρώ από 1.723,1 εκατ. το 2018, ενώ οι Ζημίες Απομείωσης ως ποσοστό των χορηγήσεων (CoR) ανήλθαν σε 197 μονάδες βάσης, έναντι μέσου όρου 316 μονάδων βάσης το προηγούμενο έτος. Το 2019, τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 97 εκατ., έναντι 53 εκατ. το 2018 (δείτε περισσότερα στοιχεία εδώ). Παράλληλα, όπως προέκυψε από την ενημέρωση της Διοίκησης, η Alpha Bank διαθέτει “μαξιλάρι” κεφαλαίων 3,5 δισ. ευρώ, προκειμένου να απορροφήσει ενδεχόμενες ζημιές στο πλαίσιο της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του Covid-19, αφού ο συνολικός δείκτης ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας ανέρχεται, μετά και την πρόσφατη έκδοση ομολόγου Tier II, στο 19% (το απαιτούμενο όριο φτάνει στο 11,5%).

Σημειώνεται όμως ότι, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority- EBA) αποφάσισε να θεωρήσει ως έκτακτο γεγονός την πανδημία εξαιρεί τις τράπεζες από την υποχρέωση σχηματισμού προβλέψεων για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, ενώ η αναστολή πληρωμής δόσεων κεφαλαίου που χορηγήθηκε σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά δεν θα οδηγήσει σε αύξηση των δανείων αμφίβολης είσπραξης.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €1.435 εκατ. το 2019, σημειώνοντας αύξηση 2,0% σε ετήσια βάση. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων, ύψους €4,1 δισ. το 2019,  ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο των €3,8 δισ. με επιτόκιο 4,7%,το οποίο συνεισέφερε θετικά στα έσοδα τόκων, ενώ παράλληλα θετική συνεισφορά είχε και το κόστος χρηματοδότησης από καταθέσεις πελατών και από τη διατραπεζική αγορά.Συνολικά, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) το 2019 διαμορφώθηκε στις 241 μονάδες βάσης, σταθερό σε σχέση με το 2018. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα € 318 εκατ., και είναι αυξημένα κατά 9%, ενώ αυξήθηκαν και οι προμήθειες από λοιπές τραπεζικές εργασίες. Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €982 εκατ., μειωμένα κατά 6%.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €841 εκατ. (+6%), ενώ τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές εργασίες (καθαρά έσοδα τόκων συν καθαρά έσοδα προμηθειών μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα), διαμορφώθηκαν στα €771 εκατ. (+17%).

Το έξοδο προβλέψεων διαμορφώθηκε στα €710 εκατ., με τις μη οργανικές ενέργειες να συμβάλλουν κατά €193 εκατ. Τέλος, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €270 εκατ. από € 185 εκατ. το 2018.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης Tier2 τον Φεβρουάριο 2020 διαμορφώθηκε στο 16,8% , έναντι συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης στο 11,75% για 2020 από 14,25%, μετά από τις εποπτικές ανακοινώσεις στις 20 Μαρτίου 2020. (εδώ) Σε ενημέρωση του διευθύνοντος συμβούλου κ. Χρήστου Μεγάλου προς τους αναλυτές, ανέφερε ότι  κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 2019 στους αναλυτές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, αποδέχτηκε την ύπαρξη προβλήματος αφού από το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 47,6 δισ. ευρώ, σοβαρές επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα δεχτεί το 19% του χαρτοφυλακίου, δηλαδή δάνεια 8,8 δισ. ευρώ. Από αυτά, 5 δισ. ευρώ αφορούν σε επιχειρήσεις και 3,8 δισ. ευρώ σε νοικοκυριά. Από τα επιχειρηματικά δάνεια των 5 δισ. ευρώ, επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν δανεισμό 1,2 δισ. ευρώ στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας, έχουν ήδη απευθυνθεί στην τράπεζα. Ηπιότερες επιπτώσεις θα δεχτούν επίσης δάνεια 7,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,9 δισ. επιχειρηματικά και 2,6 δισ. ευρώ προς νοικοκυριά. Παράλληλα ανέφερε ότι, μετά τη μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από τις εποπτικές αρχές, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώνεται pro forma στο 16,8%, επίπεδο το οποίο δημιουργεί στην τράπεζα ένα “κεφαλαιακό μαξιλάρι” 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. (εδώ)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text