Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 215 | Τα αποτελέσματα εισηγμένων εταιριών 2019

Τα αποτελέσματα εισηγμένων εταιριών 2019

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Με δημοσιευμένα αποτελέσματα περίπου του 26% από τις εισηγμένες εταιρίες (έχουν δημοσιευθεί 41 από τις περίπου 155 που θα δημοσιεύσουν), για τη χρήση του 2019 εμφανίζεται μία στασιμότητα στις πωλήσεις και μία επιβράδυνση της κερδοφορίας, εξέλιξη η οποία, σε γενικές γραμμές, ήταν αναμενόμενη.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα των 41 εταιριών που εμφανίζονται στους πίνακες των σελίδων αυτών, οι πωλήσεις εμφανίζουν μείωση κατά -5,48%. Αν όμως δε συνυπολογίσουμε τις δύο εταιρίες πετρελαιοειδών (οι οποίες έχουν μεγάλο μέγεθος και εμφανίζουν μεγάλες ετήσιες διακυμάνσεις), τότε η μείωση των πωλήσεων φθάνει στο -4,51%. Το μέγεθος αυτό, εάν διατηρηθεί, θα είναι το χαμηλότερο της τελευταίας τριετίας (δείτε τον “Πίνακα βασικών μεγεθών 2016-2019” παρακάτω). Από τις 41 εξεταζόμενες εταιρίες, οι 31 σημείωσαν αύξηση πωλήσεων και οι 10 κατέγραψαν μείωση. Από τις ίδιες εταιρίες, κατά το 2018, οι 34 είχαν σημειώσει αύξηση (σε σχέση με το 2017) και οι 7 μείωση. Παρατηρούμε μία “κόπωση” του μεγέθους των πωλήσεων, παρά τη θετική πορεία της ευρύτερης οικονομίας κατά το προηγούμενο έτος.

Βασικά μεγέθη μεγεθών 2016-2019


2017 2018 2019
Πωλήσεις
Σύνολο εισηγμένων 8,5% 10,6% -5,5%
Χωρίς ετρελαιοειδών 3,9% 6,0% -4,5%
Χωρίς πετρελ. - ΔΕΗ 5,5% 7,6%
Κέρδη μ.φ.
Σύνολο εισηγμένων 46,0% -36,1% 16,6%
Χωρίς ετρελαιοειδών 68,1% -37,6% 24,0%
Χωρίς πετρελ. - ΔΕΗ 54,5% 37,0%
Ενεργητικό
Σύνολο εισηγμένων 1,3% -0,9% 13,5%
Χωρίς ετρελαιοειδών 1,4% -0,8% 17,3%
Χωρίς πετρελ. - ΔΕΗ 4,1% 0,9%
Υποχρεώσεις
Σύνολο εισηγμένων 1,3% -1,7% 17,4%
Χωρίς ετρελαιοειδών 2,3% -1,3% 23,3%
Χωρίς πετρελ. - ΔΕΗ 6,5% -2,6%

Τα κέρδη μετά από φόρους κινούνται αυξητικά και σημειώνουν άνοδο κατά 16,64% σε σχέση με το 2018. Αν αφαιρέσουμε τις εταιρίες πετρελαιοειδών, η συνολική αύξηση ανέρχεται στο 24,03%. Τριάντα (30) εταιρίες, από τις εξεταζόμενες 41, αύξησαν τα κέρδη τους. Με βάση τις εκτιμήσεις που είχαμε εκφράσει στο παρελθόν, όταν ολοκληρωθεί η δημοσίευση των  αποτελεσμάτων, η συνολική αύξηση της κερδοφορίας θα κυμανθεί γύρω από το 14%-15%. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα σημαίνει ότι το 2019 ήταν το έτος με το χαμηλότερο ρυθμό αύξησης των κερδών κατά την τελευταία τριετία.

Συμπερασματικά, τα πρώτα αποτελέσματα μας δείχνουν μία γενικότερη εικόνα “κόπωσης” στις επιχειρήσεις, εικόνα που κατά την άποψή μας, θα διατηρηθεί και όταν το σύνολο των εταιριών ολοκληρώσει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους (λόγω των εξελίξεων της πανδημίας, η τελική ημερομηνία δημοσίευσης έχει μετατεθεί στις 30/6/2020).

Οι προβλέψεις για το 2020, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι κακές. Οποιαδήποτε αριθμητική πρόβλεψη όμως, δε μπορεί να είναι έγκυρη. Καθώς τα πάντα δείχνουν να ανατρέπονται, θα πρέπει να περιμένουμε τις Γενικές Συνελεύσεις και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου για να αποκτήσουμε μία -και πάλι αβέβαιη- εικόνα. Το 2020, θα κυλήσει, με “συσκότιση”, μέσα στην αβεβαιότητα.

Εταιρία
Στοιχεία που χρησιμοποιούμε
Πωλήσεις (€ '000) Κέρδη μετά φόρων (€ '000) EBITDA (€ '000)
12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%) 12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%) 12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%)
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) Ενοπ 6.522.000 6.657.100 2,1% 7.026.000 5,5% 426.500 448.100 5,1% 488.000 8,9% 928.000 968.700 4,4% 1.110.700 14,7%
ΟΤΕ (ΚΟ) Ενοπ 3.857.100 3.798.700 -1,5% 3.907.600 2,9% 22.800 165.900 627,6% 42.900 -74,1% 1.242.500 1.250.900 0,7% 1.387.700 10,9%
ΟΛΠ (ΚΟ) Μητρ 111.531 132.931 19,2% 149.222 12,3% 11.289 27.882 147,0% 35.446 27,1% 34.673 56.677 63,5% 67.468 19,0%
ΠΕΡΣΕΥΣ Μητρ 44.862 45.750 2,0% 48.350 5,7% 1.847 2.934 58,9% 3.088 5,2% 4.875 5.966 22,4% 5.521 -7,5%
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) Ενοπ 117.949 121.366 2,9% 175.056 44,2% 83.698 115.104 37,5% 298.902 159,7% 117.203 149.276 27,4% 339.365 127,3%
Paperpack Μητρ 15.692 16.621 5,9% 18.466 11,1% 1.395 774 -44,5% 1.928 149,1% 2.761 2.248 -18,6% 4.309 91,7%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ενοπ 7.994.690 9.769.155 22,2% 8.856.965 -9,3% 370.812 182.046 -50,9% 166.226 -8,7% 711.395 851.059 19,6% 573.767 -32,6%
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ Μητρ 3.180 435 -86,3% 3.998 819,1% 2.101 -195 -109,3% 2.379 -
BRIQ PROPERTIES Μητρ 1.885 2.175 15,4% 2.928 34,6% 940 2.879 206,3% 5.382 86,9% 1.119 1.436 28,3% 1.852 29,0%
TRASTOR ΑΕΕΑΠ Ενοπ 4168 5.577 33,8% 10.319 85,0% 2.649 2.737 3,3% 13.767 403,0%
4
17 325,0%
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) Ενοπ 73.202 94.079 28,5% 117.275 24,7% 2.342 2.555 9,1% 3.495 36,8% 5.709 6.171 8,1% 7.341 19,0%
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) -πρ ΧΑΛΚΟΡ Ενοπ 1.150.369 2.117.789 84,1% 2.044.606 -3,5% 33.264 64.303 93,3% 41.942 -34,8% 113.206 165.166 45,9% 137.397 -16,8%
MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) Μητρ 26.141 39.941 52,8% 36.144 -9,5% 10.606 22.818 115,1% 20.124 -11,8% 14.523 27.423 88,8% 24.063 -12,3%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) Ενοπ 1.127.625 1.185.246 5,1% 1.308.783 10,4% 60.365 67.918 12,5% 78.538 15,6% 119.804 111.379 -7,0% 269.365 141,8%
ΦΟΥΡΛΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ενοπ 434.059 448.486 3,3% 466.322 4,0% 10.039 12.261 22,1% 10.494 -14,4% 41.837 44.269 5,8% 66.582 50,4%
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητρ 23.459 27.174 15,8% 32405 19,3% 698 966 38,4% 1105 14,4% 1.396 1.779 27,4% 2010 13,0%
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Ενοπ 7.843.482 9.519.561 21,4% 9.372.543 -1,5% 313.556 254.713 -18,8% 221.288 -13,1% 620.544 495.112 -20,2% 473952 -4,3%
CNL CAPITAL Μητρ 221 544 146,2% 1.172 115,4% 137 32 -76,6% 636 1.887,5% 156 215 37,8%

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ενοπ 20.775 24.241 16,7% 30.667 26,5% 409 1.123 174,6% 1266 12,7% 1.138 2.739 140,7%

AUTOHELLAS Ενοπ 340.632 470.380 38,1% 555412 18,1% 31.626 38.808 22,7% 46599 20,1% 119.295 148.913 24,8% 157315 5,6%
FRIGOGLASS Ενοπ 386.049 417.297 8,1% 482337 15,6% 34.895 -760 -102,2% 13600 - 54.109 56.433 4,3% 74054 31,2%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) Ενοπ 1.526.721 1.526.514 -0,0% 2.256.091 47,8% 157.745 140.160 -11,1% 147.627 5,3% 305.978 283.559 -7,3% 313.155 10,4%
TITAN Ενοπ 1.505.803 1.490.097 -1,0% 1.609.778 8,0% 44.297 55.984 26,4% 53.155 -5,1% 273.441 259.741 -5,0% 267.100 2,8%
VIOHALCO Ενοπ 3.721.311 4.406.185 18,4% 4.198.194 -4,7% 83.794 85.852 2,5% 16.740 -80,5% 302.546 331.857 9,7% 273.000 -17,7%
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ενοπ 54.501 60.462 10,9% 94.388 56,1% 1.130 -35 -103,1% 1.243 - 2.606 1.932 -25,9% 11.022 470,5%
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) Ενοπ 27.412 26.586 -3,0% 33.368 25,5% 3.076 3.027 -1,6% 6.080 100,9% 7.983 7.382 -7,5% 13.236 79,3%
CPI (ΚΟ) Ενοπ 7.189 8.135 13,2% 7.784 -4,3% -218 -181 - -153 - 11 51 363,6% 283 454,9%
ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) Ενοπ 123.513 136.688 10,7% 133.721 -2,2% -2.469 -3.651 47,9% -2.010 - 5.819 4.248 -27,0% 4.561 7,4%
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) Ενοπ 11.498 13.913 21,0% 15.583 12,0% -1.007 -300 - -864 188,0% 1.099 265 -75,9% 1.744 558,1%
ΟΠΑΠ (ΚΟ) Ενοπ 4.422.902 4.390.861 -0,7% 1.086.178 -75,3% 131.538 145.301 10,5% 269.181 85,3% 306.455 353.600 15,4% 412.579 16,7%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ενοπ 299.682 343.996 14,8% 370.072 7,6% 28.985 33.139 14,3% 38.815 17,1% 39.660 46.990 18,5% 54.750 16,5%
SPACE HELLAS Ενοπ 59.658 66.112 10,8% 72.250 9,3% 1.114 1.218 9,3% 1.516 24,5% 4.838 5.942 22,8% 6.283 5,7%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ενοπ 276.535 292.052 5,6% 299.144 2,4% 37.120 47.053 26,8% 53.245 13,2% 147.484 167.937 13,9% 182.000 8,4%
PROFILE Ενοπ 11.557 13.829 19,7% 15.763 14,0% 1.023 1.260 23,2% 1.769 40,4% 3.930 4.056 3,2% 4.346 7,1%
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ενοπ 13.779 14.573 5,8% 16.401 12,5% -3.002 3.087 - 2.980 -3,5%
ΔΡΟΜΕΑΣ Ενοπ 10.938 16.745 53,1% 17.691 5,6% -889 362 - 410 13,3% 1.992 3.186 59,9% 3.194 0,3%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) Ενοπ 183.555 191.008 4,1% 212.393 11,2% 15.975 3.932 -75,4% 175.060 4.352,2%
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Ενοπ 87.179 79.379 -8,9% 81.706 2,9% -43.687 61.008 - 62.855 3,0% 23.797 102.881 332,3% 115.908 12,7%
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) Ενοπ 758.318 963.797 27,1% 958.016 -0,6% -4.775 6.888 - 20.177 192,9% 44.605 56.223 26,0% 90.273 60,6%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) Ενοπ 436.449 497.680 14,0% 600.319 20,6% 5.911 20.028 238,8% 8.294 -58,6% 39.251 33.901 -13,6% 53.393 57,5%
A.S. COMPANY (ΚΟ) Ενοπ 25.954 27.016 4,1% 23.308 -13,7% 2.985 3.201 7,2% 3.098 -3,2% 4.911 5.178 5,4% 4.060 -21,6%
Σύνολα (40 εταιριών)

43.663.525 49.460.176 13,28% 46.748.718 -5,48% 1.880.614 2.020.231 7,42% 2.356.323 16,64% 5.650.649 6.014.794 6,44% 6.513.665 8,29%
Χωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών

31.947.524 35.284.836 10,45% 33.693.559 -4,51% 1.426.008 1.752.333 22,88% 2.173.357 24,03% 4.636.708 4.831.878 4,21% 5.666.898 17,28%
Χωρίς ΔΕΗΧωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών και ΔΕΗ
Τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ
Εταιρία

Ενεργητικό Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια
Ημ/νία 12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%) 12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%) 12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%)
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 13/2/2020 6.630.200 6.854.300 3,4% 8.214.000 19,8% 3.618.000 3.737.900 3,3% 5.513.800 47,5% 426.500 448.100 5,1% 488.000 8,9%
ΟΤΕ (ΚΟ) 19/2/2020 7.102.200 6.699.900 -5,7% 6.356.000 -5,1% 4.512.800 4.125.200 -8,6% 4.172.900 1,2% 2.589.400 2.574.700 -0,6% 2.183.100 -15,2%
ΟΛΠ (ΚΟ) 21/2/2020 363.922 395.132 8,6% 472.494 19,6% 178.022 186.186 4,6% 239.041 28,4% 185.899 208.945 12,4% 233.453 11,7%
ΠΕΡΣΕΥΣ 21/2/2020 63.407 67.410 6,3% 70.429 4,5% 22.702 24.422 7,6% 29.466 20,7% 37.404 42.987 14,9% 40.963 -4,7%
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 25/2/2020 1.699.244 1.885.865 11,0% 2.427.561 28,7% 471.391 599.183 27,1% 966.652 61,3% 1.227.853 1.286.682 4,8% 1.460.909 13,5%
Paperpack 26/2/2020 16.979 16.587 -2,3% 173.301 944,8% 10.976 11.277 2,7% 10.655 -5,5% 6.003 5.310 -11,5% 6.646 25,2%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 27/2/2020 7.160.075 6.997.429 -2,3% 7.092.465 1,4% 4.788.501 4.602.698 -3,9% 4.765.892 3,5% 2.371.574 2.394.731 1,0% 2.326.573 -2,8%
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ 28/2/2020 11.488 10581 -7,9% 13.638 28,9% 654 243 -62,8% 1.539 533,3% 10.834 10337 -4,6% 12.098 17,0%
BRIQ PROPERTIES 5/3/2020 29.007 41.228 42,1% 97.880 137,4% 739 10.498 1.320,6% 13.936 32,7% 28.268 30.730 8,7% 83.944 173,2%
TRASTOR ΑΕΕΑΠ 11/3/2020 85.978 117.471 36,6% 219.749 87,1% 6.371 34.825 446,6% 97.694 180,5% 79.606 82.645 3,8% 122.055 47,7%
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 12/3/2020 63.520 61.801 -2,7% 64.079 3,7% 30.142 32.057 6,4% 35.923 12,1% 34.940 29.743 -14,9% 28.156 -5,3%
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) -πρ ΧΑΛΚΟΡ 13/3/2020 1.740.380 1.674.543 -3,8% 1.753.680 4,7% 668.416 730.468 9,3% 761.272 4,2% 857.011 944.075 10,2% 992.408 5,1%
MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 13/3/2020 33.597 44.963 33,8% 41.431 -7,9% 21.771 41.172 89,1% 38.483 -6,5% 4.294 3.791 -11,7% 2.948 -22,2%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 16/3/2020 880.687 725.907 -17,6% 1.333.449 83,7% 247.940 277.878 12,1% 328.425 18,2% 433.641 448.029 3,3% 1.005.023 124,3%
ΦΟΥΡΛΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 17/3/2020 421.431 424.145 0,6% 542.779 28,0% 253.562 250.400 -1,2% 362.594 44,8% 167.869 173.745 3,5% 80.185 -53,8%
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 17/3/2020 30.703 32.219 4,9% 32700 1,5% 7.584 8.877 17,0% 9094 2,4% 23.119 23.342 1,0% 23605 1,1%
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 18/3/2020 2.895.148 2.847.481 -1,6% 3.467.932 21,8% 1.876.265 1.735.259 -7,5% 2.279.005 31,3% 1.876.265 1.112.222 -40,7% 1.188.927 6,9%
CNL CAPITAL 18/3/2020 2.756 8.154 195,9% 10.372 27,2% 309 167 -46,0% 2.084 1.147,9% 2.447 7.986 226,4% 8.287 3,8%
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 18/3/2020 36.113 39.355 9,0% 39504 0,4% 18.204 20.989 15,3% 20.276 -3,4% 17.909 18.365 2,5% 19227 4,7%
AUTOHELLAS 18/3/2020 737.386 810.997 10,0% 917462 13,1% 511.770 564.583 10,3% 622964 10,3% 225.616 246.414 9,2% 294497 19,5%
FRIGOGLASS 18/3/2020 390.834 396.097 1,3% 443389 11,9% 433.099 493.056 13,8% 470827 -4,5% -42.265 -42.959 1,6% -27438 -36,1%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 19/3/2020 3.235.867 3.340.944 3,2% 4.157.919 24,5% 1.430.992 1.561.048 9,1% 1.633.870 4,7% 1.787.226 1.779.945 -0,4% 2.524.049 41,8%
TITAN 20/3/2020 2.595.467 2.869.930 10,6% 2.863.419 -0,2% 1.225.795 1.398.640 14,1% 1.453.628 3,9% 1.369.672 1.471.290 7,4% 1.409.791 -4,2%
VIOHALCO 20/3/2020 3.684.089 4.045.685 9,8% 4.062.910 0,4% 2.454.871 2.741.062 11,7% 2.727.837 -0,5% 1.229.218 1.304.624 6,1% 1.335.073 2,3%
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 20/3/2020 24.262 66.675 174,8% 75.921 13,9% 15.668 55.666 255,3% 54.214 -2,6% 8.594 11.009 28,1% 21.706 97,2%
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 30/3/2020 295.683 276.072 -6,6% 309.794 12,2% 118.994 110.738 -6,9% 108.028 -2,4% 171.405 165.334 -3,5% 201.766 22,0%
CPI (ΚΟ) 31/3/2020 7.895 9.060 14,8% 9.492 4,8% 3.061 6.345 107,3% 2.708 -57,3% 5.293 6.346 19,9% 6.783 6,9%
ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) 31/3/2020 130.416 131.201 0,6% 126.775 -3,4% -20.185 -24.032 19,1% -25.906 7,8% 151.373 155.233 2,5% 152.681 -1,6%
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) 31/3/2020 101.575 104.948 3,3% 98.395 -6,2% 7.510 83 -98,9% 2.921 3.419,3% 106.195 104.875 -1,2% 95.474 -9,0%
ΟΠΑΠ (ΚΟ) 1/4/2020 1.666.145 1.749.923 5,0% 2.239.918 28,0% 759.462 759.536 0,0% 771.892 1,6% 1.038.743 990.387 -4,7% 1.468.027 48,2%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2/4/2020 306.352 354.704 15,8% 421.548 18,8% 104.916 130.075 24,0% 167.912 29,1% 201.435 224.629 11,5% 253.636 12,9%
SPACE HELLAS 2/4/2020 50.699 58.268 14,9% 69.140 18,7% 36.029 43.129 19,7% 52.750 22,3% 14.670 15.139 3,2% 16.390 8,3%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3/4/2020 1.603.318 1.646.270 2,7% 2.118.398 28,7% 1.224.569 1.255.137 2,5% 1.679.936 33,8% 378.749 391.133 3,3% 438.462 12,1%
PROFILE 6/4/2020 37.121 35.884 -3,3% 36.132 0,7% 18.967 17.309 -8,7% 16.402 -5,2% 18.154 18.575 2,3% 19.729 6,2%
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 6/4/2020 134.896 143.576 6,4% 138.517 -3,5% 6.587 7.101 7,8% 9.246 30,2% 128.308 131.415 2,4% 134.330 2,2%
ΔΡΟΜΕΑΣ 6/4/2020 62.402 60.169 -3,6% 62.083 3,2% 36.425 34.096 -6,4% 35.591 4,4% 25.976 26.073 0,4% 26.491 1,6%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 7/4/2020 422.825 429.435 1,6% 481.745 12,2% 115.401 115.918 0,4% 141.226 21,8% 302.145 313.517 3,8% 481.745 53,7%
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 7/4/2020 1.004.323 1.045.861 4,1% 1.870.660 78,9% 377.377 434.616 15,2% 1.143.086 163,0% 599.335 611.244 2,0% 727.574 19,0%
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) 8/4/2020 964.844 1.058.696 9,7% 1.047.626 -1,0% 200.222 203.298 1,5% 231.862 14,1% 689.541 855.399 24,1% 815.763 -4,6%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 8/4/2020 311.178 333.892 7,3% 423.327 26,8% 128.730 140.173 8,9% 143.203 2,2% 197.879 193.719 -2,1% 280.126 44,6%
A.S. COMPANY (ΚΟ) 9/4/2020 35.950 35.146 -2,2% 37.440 6,5% 25.914 28.454 9,8% 30.658 7,7% 8.293 6.692 -19,3% 6.782 1,3%
Σύνολα (40 εταιριών)

47.070.362 47.947.904 1,86% 54.435.453 13,53% 25.950.523 26.505.730 2,14% 31.123.586 17,42% 18.996.391 18.826.498 -0,89% 20.989.944 11,49%
Χωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών

36.226.198 36.904.790 1,87% 43.280.078 17,27% 18.707.151 19.161.970 2,43% 23.629.857 23,32% 15.395.599 15.127.143 -1,74% 17.328.298 14,55%
Χωρίς ΔΕΗΧωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών και ΔΕΗ
Τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ

Σημείωση: Κάνοντας κλικ στα ονόματα των εταιριών των πινάκων των προηγούμενων σελίδων, ανοίγετε το “Οικονομικό Δελτίο Χρήσης” ή τον ισολογισμό της κάθε εταιρίας.

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: