Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 215 | Ο (νέος) δείκτης Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης

Ο (νέος) δείκτης Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, προχώρησε στην δημιουργία νέων δεικτών και στην αναδιαμόρφωση των ήδη υπάρχων με σκοπό να βελτιώσουν την αντιπροσωπευτικότητας τους και να προσελκύσουν νέους επενδυτές.Οι αλλαγές συντελέστηκαν με γνώμονα την ανάδειξη των εταιριών που παρουσιάζουν ικανοποιητική ρευστότητα και την επίτευξη καλύτερης κατανομής της στάθμισης κάθε μετοχής.

Στα πλαίσια αυτά, δημιουργήθηκε ο δείκτης FTSE/ΧΑ Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης που στοχεύει να υποβοηθήσει την επενδυτική κοινότητα να εστιάζει σε εταιρίες που διανέμουν συστηματικά μέρισμα στους μετόχους τους και ταυτόχρονα ικανοποιούν κάποια συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, όπως να πραγματοποιεί πράξεις στο 50% των εργάσιμων ημερών της περιόδου αξιολόγησης και να διατηρεί μια καθαρή διαχρονική κερδοφορία. Ο υπολογισμός του δείκτη ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου 2020 με τιμή εκκίνησης τις 2000 μοναδες. Ο δείκτης θα υπολογίζεται σε ως δείκτης σε πραγματικό χρόνο και ως δείκτης καθαρής συνολικής απόδοσης στο τέλος της ημέρας.
Κατά την άποψή μας, ο νέος αυτός δείκτης θα εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς δείκτες της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, τον οποίο θα λαμβάνουν υπόψη τους οι μακροχρόνιοι επενδυτές, οι οποίοι αναγνωρίζουν πλέον την ανωτερότητα των εταιριών που διανέμουν μέρισμα σε τακτική  βάση και τη διαχρονικά βελτιωμένη χρηματιστηριακή τους συμπεριφορά.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στον πίνακα των μετοχών “υψηλής μερισματικής απόδοσης” που κατήρτισε το Χρηματιστήριο, σε σχέση με τον πίνακα των “βασιλιάδων του μερίσματος” που έχουμε καταρτίσει εμείς και τον οποίο, επί μεγάλο διάστημα προβάλλουμε.
Η διαφορά εντοπίζεται στο κριτήριο εισαγωγής μιας εταιρίας στον πίνακα, καθώς οι υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου έλαβαν υπόψη τους, όχι μόνον τη διανομή μερίσματος, αλλά και άλλα ποιοτικά (θεμελιώδη κλπ) χαρακτηριστικά, όπως επίσης και τη συναλλακτική συμπεριφορά.
Δείκτης FTSE/X.A. Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης
ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ: Οι "βασιλιάδες του μερίσματος" (26 μετοχές)Α/Α Σύμβολο Μετοχή Free Float

Έτος εισαγωγής στο Χ.Α. Εξεταζόμενα έτη Έτη με μέρισμα % ετών με μέρισμα
TITAN CEMENT INTERN'L 1912 21 18 85,7 %1 ΟΤΕ ΟΤΕ 50.0
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 1930 21 21 100,0 %2 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ 60.0
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 1976 21 21 100,0 %3 ΜΠΕΛΑ JUMBO (KO) 74.0
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1990 21 19 90,5 %4 ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 20.0
COCA-COLA HBC AG 1991 21 19 90,5 %5 ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 51.0
INFORM ΛΥΚΟΣ Π. 1994 21 17 81,0 %6 ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 74.0
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. 1994 21 16 76,2 %7 ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 38.0
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1995 21 21 100,0 %8 ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ 39.0
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 1995 21 17 81,0 %9 ΑΔΜΗΕ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 49.0
ΟΤΕ 1996 21 16 76,2 %10 ΑΡΑΙΓ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 41.0
JUMBO 1997 21 19 90,5 %11 ΠΛΑΚΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 43.0
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 1998 21 18 85,7 %12 ΟΤΟΕΛ AUTOHELLAS 40.0
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 1999 21 19 90,5 %13 ΕΧΑΕ ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 100.0
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 1999 21 18 85,7 %14 ΚΡΙ ΚΡΙ- ΚΡΙ 26.0
AUTOHELLAS 1999 21 18 85,7 %15 ΕΥΑΠΣ ΕΥΑΘ 21.0
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 1999 21 16 76,2 %16 ΕΥΠΙΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 43.0
ΕΥΔΑΠ 2000 20 20 100,0 %17 ΙΝΤΕΡΚΟ INTERCONTINENTAL 22.0
ΓΕΚΕ (ΚΑ) 2000 20 17 85,0 %18 ΕΛΤΟΝ ΕΛΤΟΝ 30.0
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ 2000 20 16 80,0 %19 ΕΛΙΝ ΕΛΙΝΟΙΛ 37.0
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 2000 20 15 75,0 %20 ΠΠΑΚ PAPERPACK 29.0
ΕΥΑΘ 2001 19 19 100,0 %21 ΓΕΒΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 44.0
ΟΛΘ 2001 19 19 100,0 %22 ΕΛΒΕ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 26.0
ΟΠΑΠ 2001 19 19 100,0 %23 ΒΟΣΥΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS 18.0
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 2001 19 18 94,7 %24 ΝΑΚΑΣ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 25.0
ΟΛΠ 2003 17 16 94,1 %25 ΑΝΔΡΟ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ 74.0
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 2003 17 15 88,2 %

Από την πλευρά μας, βασιστήκαμε κυρίως στον αριθμό των ετών που μία εταιρία διανέμει μέρισμα, κατατάσσοντας στη λίστα μας, κάθε εταιρία που έχει διανείμει μέρισμα, τουλάχιστον σε 16 από τις τελευταίες 21 χρήσεις. Θεωρούμε ότι, μία εταιρία που μπορεί να διανέμει μέρισμα τόσο συχνά (τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα), αυτονόητα διαθέτει καλά ποιοτικά στοιχεία. Λόγω αυτού του κριτηρίου, αποκλείσαμε εταιρίες που εισήλθαν στο Χρηματιστήριο πρόσφατα, τις οποίες όμως συμπεριλαμβάνει ο πίνακας του Χρηματιστηρίου (ΑΔΜΗΕ, ΤΕΝΕΡΓΑ, ΑΡΑΙΓ, ΚΡΙ κ.α.). Παράλληλα, αποκλείσαμε την Ανδρομέδα, λόγω του ότι οι εταιρίες επενδύσεων (τελικά έχει απομείνει μόνον μία) εμφανίζουν διακυμάνσεις παράλληλες με αυτές της αγοράς, ενώ συνήθως διαπραγματεύονται με discount.

Δείτε το διάγραμμα εδώ

Δείτε το διάγραμμα εδώ

Δείτε το διάγραμμα εδώ

Δείτε το διάγραμμα εδώ

Δείτε το διάγραμμα εδώ

Τέλος, παρατηρούμε ότι το Χρηματιστήριο δεν περιλαμβάνει εταιρίες των οποίων η έδρα βρίσκεται στο εξωτερικό (όπως Coca Cola και Τιτάν), κάτι που δεν κατανοούμε, αφού τελικά κάνει το δείκτη πιο “φτωχό” και διαχρονικά περισσότερο ευμετάβλητο.

Η σύνθεση του νέου Δείκτη εμφανίζεται στον (αριστερό) παρακείμενο πίνακα. Στο δεξί μέρος, εμφανίζεται ο πίνακας των “βασιλιάδων του μερίσματος” του Χ&Α. Με κόκκινη επισήμανση διακρίνονται οι μετοχές που συμπεριλαμβάνονται και από τους δύο πίνακες.
Η εξέλιξη του δείκτη και της ομάδας των “βασιλιάδων του μερίσματος” θα εξετάζεται σε κάθε τεύχος μας.

Το ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ, τόσο στο παρελθόν, όσο και στη νέα περίοδο έκδοσής του, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο μέρισμα και αναδεικνύει τη βελτιωμένη χρηματιστηριακή πορεία που διαχρονικά παρουσιάζουν οι εταιρίες που διανέμουν μέρισμα σε σταθερή βάση. Δείτε προηγούμενα άρθρα: α) Οι “βασιλιάδες του μερίσματος” (τ. 202) β) Η επανεπένδυση του μερίσματος - Πώς αυξάνει θεαματικά τις αποδόσεις σας (τ. 208)  γ) Οι έλληνες …”βασιλιάδες του μερίσματος” (τ. 210)  δ) Μερίσματα ύψους 2,24 δισεκατομμυρίων ευρώ, από 45 εταιρίες! (τ. 213) ε) Μετοχές με τακτική διανομή μερίσματος (τ. 213)

Επίσης, από την 23/3/2020, δημιουργήθηκαν και οι δείκτες ATHEX Select Plus (σύνθεση) και  ATHEX Select (σύνθεση), οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν μετοχές με πολύ μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Με τη δημιουργία των δύο νέων δεικτών επιτυγχάνεται η ανάδειξη εταιριών με έμφαση στους κανόνες ρευστότητας. Η τιμή εκκίνησης των δύο δεικτών είναι οι 2000 μονάδες.

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: