ΣΙΔΜΑ Α.Ε

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΣΙΔΜΑ Α.Ε

Κατά το 2019 επιτεύχθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, όσο και σε επίπεδο Ομίλου. Οι παραπάνω αυξήσεις δεν απεικονίζονται όμως στον κύκλο εργασιών καθώς οι τιμές πώλησης του χάλυβα σημείωσαν πτώση σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές του 2018 (η μέση τιμή πώλησης ήταν χαμηλότερη κατά 5,3).

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €133,7 εκ., έναντι €136,7 εκ. το 2018 (-2,2%) και μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας στα € 166,6 εκ. έναντι € 171,3 εκ. (-2,7%).  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,6 εκ. από € 4,2 εκ. το 2018, λόγω της αύξησης κατά 9,4% του περιθωρίου μικτού κέρδους. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν μείωση των ζημιών κατά και έφθασαν σε -1,9 εκατομμύρια ευρώ, έναντι -3,9 εκατομμυρίων κατά το 2018. Στη βελτίωση των (έστω ζημιογόνων) αποτελεσμάτων συνέβαλαν η αύξηση του μικτού κέρδους και οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της και την μείωση του χρηματοοικονομικού της κόστους.Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα € 6,2 εκ. από € 9,2 εκ. στο τέλος του 2018, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 5% από € 110 εκ. σε € 105 εκ.. Η εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα. Σημειώνεται ότι, τελευταία φορά διένειμε μέρισμα για τη χρήση του 2007.

 

Δείτε: Την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση(εδώ), τον πίνακα οικονομικών μεγεθών (εδώ) και τη σελίδα της εταιρίας στο eurocapital.gr (εδώ).

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text