Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Ποια είναι η επίπτωση μέχρι στιγμής στα αποτελέσματα της Reds από το lockdown

Ποια είναι η επίπτωση μέχρι στιγμής στα αποτελέσματα της Reds από το lockdown

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ποια είναι η επίπτωση μέχρι στιγμής στα αποτελέσματα της Reds από το lockdown

Της Ελένης Μπότα

Η Reds διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο Smart Park στη θέση Γυαλού στα Σπάτα Αττικής

Δεν είναι δυνατόν στην παρούσα φάση να εκτιμηθεί η επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα της Reds από το κλείσιμο των εμπορικών κέντρων που επιβλήθηκε στις 27 Απριλίου, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας «ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μείωση του εσόδου, λόγω μείωσης των ελάχιστων εγγυημένων μισθωμάτων επαγγελματικής μίσθωσης στο 60% αυτών (ΠΝΠ 20.03.2020 ΦΕΚ 68Α), σε μηνιαία βάση ανέρχεται στο ποσό των 0,2 εκ. περίπου, με αντίστοιχη επίπτωση στα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA).

Τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν για τη κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων».

Η Reds διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο Smart Park στη θέση Γυαλού στα Σπάτα Αττικής.

Η κατασκευή της Β’ φάσης του Εμπορικού Πάρκου ολοκληρώθηκε και η εμπορική λειτουργία της νέας ανάπτυξης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019, έχοντας επιτευχθεί μίσθωση συνολικής επιφανείας περίπου 11.000 τ.μ., ήτοι ποσοστό 80% του συνόλου της μισθωτικής επιφάνειάς της.

Η εταιρία συνεχίζει τις επαφές με πιθανούς μισθωτές ώστε να μισθώσει και το υπολειπόμενο 20% των νέων κτιρίων.

Για τις ανάγκες χρηματοδότησης της νέας επέκτασης η θυγατρική εταιρία και ιδιοκτήτρια του «Smart Park» ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, έχει συμφωνήσει τους βασικούς όρους έκδοσης νέου ομολογιακού κοινού δανείου με τους ομολογιούχους Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς έως του ποσού των 41,5 εκ. ευρώ (36,5εκατ. ευρώ + 5εκατ ευρώ δάνειο ΦΠΑ), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού ποσού 15,3 εκ. ευρώ.

Η υπογραφή του νέου κοινού ομολογιακού δανείου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Η απόδοση του Εμπορικού Κέντρου παρακολουθείται στενά από τη διοίκηση μέσω δεικτών, με κυριότερους αυτούς του δείκτη επισκεψιμότητας και του δείκτη πωλήσεων των καταστημάτων.

Κατά τη χρήση 2019 παρατηρήθηκε αύξηση της επισκεψιμότητας του Κέντρου κατά 9% περίπου σε σχέση με το 2018.

Βελτιωμένη ήταν και η εικόνα του δείκτη πωλήσεων των καταστημάτων, όπου σημειώθηκε άνοδος κατά περίπου 13%, με τον δείκτη να περιλαμβάνει και τα καταστήματα της νέας ανάπτυξης.

Για το ακίνητο της Κάντζας στην Παλλήνη Αττικής «Cambas Park», την 15η Οκτωβρίου 2019 το  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την έκδοση απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου

Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), που αφορά την Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) τριτογενούς

τομέα στη θέση Κάντζα Παλλήνης, με την επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.

Η απόφαση οριοθετεί το πλαίσιο της πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής και σηματοδοτεί το πέρας των διαδικασιών για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης.

Αναμένεται η αποστολή του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος στο ΣτΕ, για έλεγχο, έγκριση και δημοσίευση του ΦΕΚ, το οποίο θα επιτρέπει την υλοποίηση της ανάπτυξης του «Cambas Park», με την έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων o Όμιλος εμφάνισε το 2019 έσοδα 6,9  εκατ ευρώ έναντι εσόδων 6,6 εκατ ευρώ για τη χρήση του 2018.

Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3,0 εκατ ευρώ, έναντι 5,6 εκατ ευρώ το 2018. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) μειώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι 4,2 εκατ ευρώ το 2018 και παρουσιάζονται κέρδη προ φόρων 0,4 εκατ ευρώ έναντι κερδών 2,7 ευρώ για τη χρήση του 2018.

Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι στα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης συμπεριλαμβανόταν το ποσό των 2,8εκατ ευρώ λόγω αναστροφής απομείωσης της αξίας του ακινήτου της θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ («Smart Ρark»).

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, το 2019, τα έσοδα από τις μισθώσεις για την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ ευρώ στη χρήση του 2018. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 4,2 εκατ ευρώ έναντι 7,0 εκατ ευρώ της χρήσης 2018, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) για τη χρήση μειώθηκαν σε 2,8 εκατ ευρώ έναντι 5,8 εκατ ευρώ της χρήσης 2018 και τα κέρδη μετά από φόρους σε 1,4 εκατ ευρώ έναντι 3,5 εκατ ευρώ το 2018.

Η εταιρία ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ στην κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους ποσού 0,4 εκατ ευρώ έναντι ζημιών 0,2 εκατ ευρώ το 2018.

Τέλος οι θυγατρικές εταιρείες CLH ESTATE S.R.L. και ΡROFIT CONSTRUCT S.R.L., με έδρα τη Ρουμανία, παρουσίασαν για την κλειόμενη χρήση συνολικές ζημίες μετά από φόρους ύψους 0,1 εκατ ευρώ περίπου, έναντι 0,4 εκατ ευρώ στη χρήση 2018. Στην προηγούμενη χρήση οι εταιρίες είχαν προχωρήσει σε διαγραφή απαίτησης ΦΠΑ συνολικού ποσού 0,3 εκατ. ευρώ.


Πηγή: bankingnews.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text