Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 216 | Νέοι Επενδυτικοί Ορίζοντες

Νέοι Επενδυτικοί Ορίζοντες

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Νέοι Επενδυτικοί Ορίζοντες

Επενδυτική δραστηριοποίηση στις διεθνείς αγορές

Η υιοθέτηση και η εφαρμογή ενός αυτοματοποιημένου συστήματος συναλλαγών για επενδύσεις στις διεθνείς αγορές, υπήρξε μία πάγια επιδίωξή μας. Η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος θα επιτρέψει τη δραστηριοποίηση πολλών ελλήνων επενδυτών σε μία αχανή επενδυτική αγορά, η οποία είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την ελληνική, με εξαιρετικά μεγάλο εύρος επιλογών και με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Δύο ήταν οι λόγοι για τους οποίους είχαμε αποφύγει μία τέτοια δραστηριοποίηση, αμέσως μετά την επανέκδοση του ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ (άνοιξη 2018): α) Οι διεθνείς αγορές ήδη διένυαν μία μεγάλη περίοδο έντονης ανόδου και πάντα υπήρχε το ενδεχόμενο να σημειωθεί -για οποιονδήποτε λόγο- μία σημαντική διόρθωση, κάτι που τελικά συνέβη μόλις πρόσφατα. β) Η αποτελεσματικότητα του “απόλυτου συστήματος” δεν ήταν αρκετά δοκιμασμένη σε μία σειρά διεθνών δεικτών.

Μετά την πτώση του συνόλου των αγορών, που σημειώθηκε κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020, λόγω της πανδημίας του Covid-19, αλλά και τη συμπεριφορά των διεθνών δεικτών κατά τις εβδομάδες που ακολούθησαν, οι αγορές βρίσκονται σε μία σχετική ηρεμία και σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα απ’ αυτά των δύο προηγούμενων ετών. Το γεγονός αυτό μας δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσουμε την ενασχόλησή μας με μία ομάδα διεθνών αγορών, έτσι ώστε σταδιακά να προετοιμαστούμε για την επενδυτική δραστηριοποίησή μας σ’ αυτές.

Άμεσο μέλημά μας ήταν να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τον τρόπο που θα μπορούσε να υπάρξει μία αυτόματη διαδικασία πράξεων, η οποία θα διασφάλιζε αυτά που πιστεύουμε ότι θα πρέπει σταθερά να διασφαλίζονται σε μία διαδικασία αυτοματοποιημένων συναλλαγών: α) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου και περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης ζημιών. β) Επίτευξη απόδοσης μεγαλύτερη του “δείκτη αναφοράς”. γ) Μικρό αριθμό πράξεων κατ’ έτος. δ) Λίγο χρόνο ενασχόλησης.

Η εφαρμογή του “απόλυτου συστήματος” επί διεθνών δεικτών

Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλες περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι, η αποτελεσματικότητα του “απόλυτου συστήματος” επί συγκεκριμένων διεθνών δεικτών είναι χαμηλότερη σε σχέση με τον ελληνικό δείκτη (*), εν τούτοις, τα συμπεράσματα από τη χρήση του, είναι σημαντικά:
α) Οι αποδόσεις των συστημάτων συναλλαγών του ΚΜΟ-200 ποτέ δεν υπήρξαν αρνητικές -και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις των δεικτών που εμφανίζουν αρνητική απόδοση.
β) Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα συστήματα συναλλαγών που δοκιμάστηκαν, εμφανίζουν απόδοση καλύτερη των χρηματιστηριακών δεικτών.
γ) Το σύστημα του “απλού” ΚΜΟ-200 ημερών πραγματοποιεί πάντα τις περισσότερες πράξεις (μ.ο. 82) για το διάστημα των 25,5 ετών. Ακολουθούν τα συστήματα ΚΜΟ-200-Φ1 (φίλτρο 1 ημέρας) (μ.ο. 48,6) και ΚΜΟ-200-Φ2 (φίλτρο 2 ημερών) (μ.ο. 36,7). Το μικρότερο αριθμό πράξεων πραγματοποίησαν τα συστήματα ΚΜΟ-200-Εξομαλυντής 5 ημερών (μ.ο. 18,8), ΚΜΟ-200-Εξομαλυντής 3 ημερών (μ.ο. 21,1) και ΚΜΟ-2--ΥΧ20 ημερών (μ.ο. 35,6).

Από το 2016 μέχρι και σήμερα, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του “απόλυτου συστήματος” στους δείκτες των ξένων χρηματιστηρίων δεν παρουσίασαν κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή. Διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους στους δείκτες στους οποίους ήταν αποτελεσματικοί και τέσσερα χρόνια νωρίτερα, ενώ εξακολουθούν να υστερούν, σε όσους υστερούσαν και στο παρελθόν.

Τα γενικά αποτελέσματα της εφαρμογής των παραλλαγών του “απόλυτου συστήματος” στους βασικούς διεθνείς δείκτες, κατά το διάστημα από το τέλος του 1994 έως τις αρχές Μαΐου 2020, καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  Όπου εμφανίζεται “ΝΑΙ” σημαίνει ότι η συγκεκριμένη παραλλαγή του “απόλυτου συστήματος” πέτυχε καλύτερη επίδοση από τον εξεταζόμενο δείκτη. Όπου εμφανίζεται “ΟΧΙ” σημαίνει ότι η παραλλαγή του συστήματος υστέρησε σε σχέση με την επίδοση του δείκτη.

Η εφαρμογή του "απόλυτου συστήματος" σε χρηματιστηριακούς δείκτες
8/5/2020 ΚΜΟ-200 ΚΜΟ-200-Φ1 ΚΜΟ-200-Φ2 ΚΜΟ-200-ΕΞ3 ΚΜΟ-200-ΕΞ5 ΚΜΟ-200-ΥΧ200
ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Δ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
DOW JONES ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
S&P 500 ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
NASDAQ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
DAX ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Nikkei ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
FTSE-100 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
RTS ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
IBEX ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
SSE ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
ASX ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
ΝΑΙ: Η εφαρμογή του "απόλυτου συστήματος" παράγει καλύτερα αποτελέσματα. ΟΧΙ: Η στρατηγική της μακροχρόνιας διακράτησης παράγει καλύτερα αποτελέσματα.
Δείτε στοιχεία της εφαρμογής του "απόλυτου συστήματος" σε χρηματιστηριακοίς δείκτες. link

Από τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι, οι παραλλαγές του “απόλυτου συστήματος” εφαρμόζονται με εξαιρετική κερδοφορία στους δείκτες των εξής χρηματιστηρίων: Ελλάδας, Γερμανίας, Ιαπωνίας, Ρωσίας, Ισπανίας και Κίνας. Πετυχαίνουν ικανοποιητική κερδοφορία, αλλά δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν την απόδοση της πρακτικής της μακροχρόνιας διακράτησης (buy and hold) στους: τρεις αμερικανικούς δείκτες (Dow Jones, S&P, Nasdaq), στον δείκτης της Αγγλίας (FTSE-100) και στον δείκτη της Αυστραλίας. Κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι συνιστά σύμπτωση το γεγονός ότι το “απόλυτο σύστημα” υστερεί στους δείκτες των χωρών με αγγλοσαξωνικά χαρακτηριστικά.

Όμως, κατά την άποψή μας, δε συνιστά σύμπτωση. Το “απόλυτο σύστημα” είναι ένα “τασικό” σύστημα συναλλαγών (δηλαδή, βασίζεται στην τάση που σχηματίζεται σε μία αγορά ή σε μία μετοχή) και για τον προσδιορισμό της τάσης χρησιμοποιεί τον τεχνικό δείκτη “Κινητό Μέσο Όρο 200 ημερών”. Συνεπώς, το σύστημα έχει την ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις διακυμάνσεις στην αγορά, μέσα από αγορές, όταν η τάση έχει γίνει ανοδική και πωλήσεις, όταν η τάση έχει γίνει πτωτική. Άρα, το σύστημα λειτουργεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα όταν η αγορά εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις.
Οι αγορές της “αγγλοσαξωνικής ζώνης”, για δομικούς, αλλά και συγκυριακούς λόγους, δεν καταγράφουν μεγάλες διακυμάνσεις (ως δομικούς εννοούμε τον τρόπο που έχουν ιδρυθεί, αλλά και τη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τη λειτουργία τους και ως συγκυριακούς, τη συγκεκριμένη ανοδική περίοδο των προηγούμενων ετών). Αντίθετα, οι υπόλοιπες, μη αγγλοσαξωνικές, αγορές που εξετάσαμε χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη “νευρικότητα” και σημαντικές διακυμάνσεις. Πάλι υπάρχουν λόγοι που συμβαίνει αυτό, αλλά δεν είναι του παρόντος να αναλυθεί.

Σε μία αγορά η οποία δεν πραγματοποιεί σημαντικές διακυμάνσεις και καθ’ όσον αυτή βρίσκεται σε ανοδική φάση, η καλύτερη πρακτική είναι η “μακροχρόνια διακράτηση”. Δηλαδή, αγοράζεις μία μετοχή και τη διατηρείς για πάρα πολλά χρόνια, ίσως και για πάντα, σε ορισμένες περιπτώσεις -αργότερα, θα δούμε ότι σε πολλές, κυρίως αμερικανικές, εταιρίες, κάποιος θα μπορούσε να διακρατά μία μετοχή επί δεκαετίες. Μέσω των μερισμάτων θα έπαιρνε πίσω το αρχικό του κεφάλαιο, ενώ στη συνέχεια θα απολάμβανε τα κέρδη από τα επόμενα μερίσματα και από την άνοδο της τιμής της μετοχής (διαβάστε για την περίπτωση της Walt Disney -εδώ). Σε μία μεγάλη αγορά, ενός μεγάλου κράτους, πάντα θα υπάρχουν εταιρίες που θα διατηρούνται και θα μεγαλώνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου και που η αξία των μετοχών τους θα αυξάνεται διαχρονικά. Αυτές θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε. Περισσότερα για επενδύσεις σε μετοχές του εξωτερικού, μπορείτε να διαβάσετε στο βιβλίο του Βασίλη Παζόπουλου, “Επενδυτές χωρίς σύνορα” (εδώ).

Επίσης, σε μία αγορά που δεν πραγματοποιεί διακυμάνσεις, οι ενδεδειγμένες παραλλαγές του “απόλυτου συστήματος” είναι αυτές που σε διατηρούν μέσα στην αγορά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτές είναι και οι ΚΜΟ με τα φίλτρα μίας ή δύο ημερών (επειδή αποφεύγουν τις πολύ γρήγορες εισόδους και εξόδους), αλλά και οι εξομαλυντές. Για αυτό το λόγο άλλωστε, οι παραλλαγές αυτές, συνήθως κατορθώνουν να πετυχαίνουν -συγκριτικά με τις άλλες παραλλαγές- καλύτερες αποδόσεις.

Πρέπει επίσης να σημειώσουμε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Όπως όπως αποδείχτηκε σε όλες τις περιπτώσεις δεικτών ή και μετοχών όπου δοκιμάστηκε, καμία “παραλλαγή του απόλυτου συστήματος” δεν κατέληξε να έχει ζημιά, εφ’ όσον το σύστημα δοκιμάστηκε για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών. Το έχουμε εξηγήσει και σε άλλες περιπτώσεις ότι, αυτό το χαρακτηριστικό προκύπτει από την κατασκευή του συστήματος και τον “τασικό” του χαρακτήρα. Δεύτερον, οι παραλλαγές του συστήματος δίνουν έγκαιρα σήμα πώλησης -και αυτό είναι πολύ σημαντικό αφού, οι ζημιές σε ένα χαρτοφυλάκιο πραγματοποιούνται όχι επειδή κάποιος αγόρασε με καθυστέρηση, αλλά επειδή δεν πούλησε έγκαιρα. Το γεγονός ότι οι παραλλαγές των “εξομαλυντών” συχνά εμφανίζουν μία καθυστέρηση στην έξοδο, εξισορροπείται από το ότι, λόγω της σχετικής βραδύτητάς τους, τελικά καταλήγουν να πραγματοποιούν λιγότερες πράξεις και πετυχαίνουν μεγαλύτερη “ευστοχία”, δηλαδή, μεγαλύτερο ποσοστό των πράξεών τους που είναι κερδοφόρες.

Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής -ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ο ίδιος ο κάτοχος του χαρτοφυλακίου- γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της κάθε παραλλαγής, τη φάση που κάθε φορά βρίσκεται η αγορά και αποφασίζει ποιά παραλλαγή θα χρησιμοποιήσει για την είσοδο ή την έξοδό του από την αγορά. Βεβαίως -επαναλαμβάνουμε- αυτό ισχύει για μερικές από τις διεθνείς αγορές. Στις περισσότερες, το “απόλυτο σύστημα” λειτουργεί κανονικά και με την επιτυχία που λειτουργεί στην αγορά της Αθήνας.

Με βάση τα παραπάνω, προχωρούμε στη δημιουργία ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου το οποίο θα επιλέγει μετοχές από διεθνή χρηματιστήρια. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το χαρτοφυλάκιο αυτό έχει καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα και στόχος του είναι να εκπαιδεύει, μέσα από ρεαλιστικά παραδείγματα, τον έλληνα επενδυτή που επιθυμεί να γνωρίσει καλύτερα και να δραστηριοποιηθεί στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Παράλληλα με την επενδυτική δραστηριότητα, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ, ή και το site της EuroCapital, σε τακτική βάση θα γίνεται αναφορά σε ειδησεογραφία και σε εξειδικευμένη -αλλά όχι δύσκολη στην κατανόηση- αρθρογραφία πάνω στο θέμα των διεθνών επενδύσεων. Για τυπικούς λόγους, επαναλαμβάνουμε ότι, η EuroCapital και/ή άτομα που συνδέονται με αυτή, δεν διαχειρίζονται κεφάλαια και ουδέν όφελος έχουν από τη λειτουργία του εκπαιδευτικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου, πλην του αντιτίμου της συνδρομής στο περιοδικό ή στις συνδρομητικές σελίδες του eurocapital.gr.

Πώς θα λειτουργήσει το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Το χαρτοφυλάκιο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020. Ως τότε, σε συχνή αρθρογραφία στις σελίδες του ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ στο site, θα εξηγηθούν πολλά πράγματα γύρω από τη λειτουργία της κάθε αγοράς που θα δραστηριοποιηθούμε, την ιστορία και τα χαρακτηριστικά της, το δείκτη της, τις μετοχές που διαπραγματεύονται σ’ αυτή και το πώς μπορούμε να την παρακολουθούμε από τον υπολογιστή μας. Δεν υπάρχει κάτι που να μας βιάζει. Σ’ αυτή τη φάση, όλες οι αγορές αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να επισπεύσουμε τη λειτουργία του. Δείτε τη σημερινή φάση των αγορών, με βάση τα σήματα του “απόλυτου συστήματος”:

(Δείκτης)
Απλός ΚΜΟ-200 ΚΜΟ200-Φ1 ΚΜΟ200-Φ2 ΚΜΟ200-ΕΞ3 ΚΜΟ200-ΕΞ5 ΚΜΟ200-ΥΧ20
ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ 8/5/2020 Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός
FTSE 25 8/5/2020 Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός
DOW JONES 8/5/2020 Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός
S&P 500 8/5/2020 Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός
NASDAQ 8/5/2020 Εντός Εντός Εντός Εντός Εντός Εντός
DAX 8/5/2020 Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός
Nikkei 8/5/2020 Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός
FTSE-100 8/5/2020 Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός
RTS 8/5/2020 Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός
IBEX 8/5/2020 Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός
SSE 8/5/2020 Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός
ASX 8/5/2020 Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός Εκτός

- Επιλέγουμε να δραστηριοποιηθούμε στις αγορές των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, της Μεγ. Βρετανίας και της Γαλλίας. Βεβαίως, τίποτα δε μας εμποδίζει να διαφοροποιήσουμε τις επιλογές μας στο μέλλον.

- Το χαρτοφυλάκιο θα τοποθετείται σε μετοχές και σε ETFs. Η χρήση των παραγώγων είναι, λόγω του κινδύνου που εμπεριέχουν, έξω από από το ενδιαφέρον και την επενδυτική δράση μας, αφού στόχος μας είναι να γίνεται η επένδυση ένα ευχάριστο και -κατά το δυνατό- κερδοφόρο κομμάτι της ζωής μας και όχι κάτι που θα μας αγχώνει και θα δημιουργεί κινδύνους.

- Η λειτουργία του χαρτοφυλακίου θα είναι, κατά το δυνατό, αυτοματοποιημένη, όπως είναι και στο αντίστοιχο ελληνικό. Βέβαια, λόγω του αριθμού των αγορών στις οποίες θα δραστηριοποιείται, η παρακολούθησή του θα είναι πιο σύνθετη, σε σχέση με την παρακολούθηση του ελληνικού χαρτοφυλακίου. Εκτιμούμε όμως ότι σταδιακά θα πετύχουμε να απλοποιήσουμε και αυτό.

- Για την παραγωγή σημάτων πράξεων θα χρησιμοποιείται το απόλυτο σύστημα συναλλαγών. Το σύστημα θα χρησιμοποιείται επί των δεικτών για τις αγορές της Γερμανίας, της Ιαπωνίας και της Γαλλίας και επί μετοχών για τις αγορές των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό σημαίνει ότι, τα σήματα για τις πράξεις στις τρεις πρώτες αγορές θα παράγονται από την εφαρμογή του απόλυτου συστήματος επί των δεικτών (Dax, Nikkei και CAC) και επί των μετοχών που θα επιλέγουμε, για τις άλλες δύο.

- Θα δημιουργήσουμε μία λίστα μετοχών από την κάθε αγορά που θα παρακολουθούμε. Η κάθε μετοχή θα έχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) θα είναι μετοχή παλαιάς και αναγνωρισμένης εταιρίας, β) θα έχει μακρύ ιστορικό κερδοφορίας, γ) θα διανέμει ανελλιπώς μέρισμα επί μία σειρά ετών, δ) θα πληροί τα χαρακτηριστικά και τους κανόνες της “υπεύθυνης επένδυσης”. Ακόμη δεν έχουμε προσδιορίσει τον αριθμό των μετοχών που θα παρακολουθούμε από την κάθε αγορά.

- Βασικό χαρακτηριστικό του χαρτοφυλακίου, αλλά και της όλης διαδικασίας επένδυσης στις διεθνείς αγορές, θα είναι η συντηρητικότητα και η ασφάλεια. Παράλληλα, θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε το χρησιμοποιούμενο σύστημα να παράγει λίγες πράξεις ανά έτος -για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν και τα ιστορικά στατιστικά στοιχεία.

- Στόχος του χαρτοφυλακίου είναι βεβαίως μία υψηλή απόδοση. Παράλληλοι στόχοι θα είναι η εκπαίδευση, η γνωριμία με νέα πράγματα και έννοιες, η επιμόρφωση και η επίτευξη μίας ευχάριστης ενασχόλησης.

Στο επόμενο διάστημα θα έχουμε ειδική αρθρογραφία για το πώς μπορεί κάποιος να ανοίξει έναν επενδυτικό λογαριασμό για να επενδύσει στο εξωτερικό. Είμαστε βέβαιοι ότι αρκετοί από τους συνδρομητές μας έχουν τέτοιους λογαριασμούς, αλλά είμαστε επίσης βέβαιοι ότι, οι περισσότεροι δεν έχουν. Η εμπειρία λέει ότι, οι έλληνες επενδυτές, πάντα αντιμετώπιζαν με δισταγμό τις επενδύσεις στο εξωτερικό, παρά το ότι αυτές είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες, δίνουν περισσότερες επιλογές και -στις περισσότερες περιπτώσεις- είναι πιο κερδοφόρες.

Αρχής γενομένης από τον Ιούνιο, μία μέρα κάθε μήνα (Σάββατο ή Κυριακή), ακόμη και στους καλοκαιρινούς μήνες, θα πραγματοποιείται ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, στα γραφεία του περιοδικού, με στόχο να συζητηθούν και από κοντά θέματα που αφορούν στις διεθνείς αγορές. Εννοείται ότι οι εκδηλώσεις αυτές θα συμμορφώνονται με τις υγειονομικές διατάξεις αυτής της περιόδου.

Πιστεύουμε ότι ξεκινάμε κάτι ωραίο και συναρπαστικό. Το οποίο θα διευρύνει τις επενδυτικές επιλογές μας, αλλά και τον επενδυτικό και γνωστικό ορίζοντά μας. Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα αυτή δραστηριοποίηση θα αρέσει και σε σας, όσο άρεσε και σε μας, όλο αυτό το διάστημα που την προετοιμάζουμε.

(*)  Το γεγονός ότι οι παραλλαγές του “απόλυτου συστήματος” υστερούν σε απόδοση σε σχέση με ορισμένους διεθνείς δείκτες, το είχαμε εντοπίσει και αναφέρει στο βιβλίο “Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών - Ο Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών”. Τότε, είχαμε εφαρμόσει το “απόλυτο σύστημα” σε μία σειρά από δείκτες: Dow Jones, S&P-500, Nasdaq-100, DAX, Nikkei-225, FTSE-100 (Λονδίνου), RTS (Μόσχας), IBEX (Μαδρίτης), SSE (Σαγκάη), ASX (Σίδνεϊ) και είχαμε καταλήξει σε αποτελέσματα τα οποία μπορείτε να δείτε με λεπτομέρειες και αναλυτικούς πίνακες δείτε τη σελίδα 135-138 του βιβλίου.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: