Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Διαβάσαμε - Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαβάσαμε - Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Υπάρχει μία "θεωρία” που υποστηρίζει ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η ΕΚΤ, θα χρησιμοποιήσουν ένα επόμενο μεγάλο σοκ στις χρηματαγορές, για να "νομιμοποιήσουν” τον επόμενο κύκλο παρέμβασης με ακόμα μεγαλύτερα και ισχυρότερα εργαλεία χρηματοδότησης. Αυτή η "θεωρία” σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται στα "θέματα” που συζητούνται τον τελευταίο καιρό στον όροφο του ΔΣ της ΕΚΤ στον ουρανοξύστη της στην Φρανκφούρτη, "δεν ισχύει για την ΕΚΤ...”. Έτσι κι αλλιώς η πρόσφατη "πρόταση” Μακρόν-Μέρκελ για τη δημιουργία του Ταμείου Ανακαμψης του μισού τρισ. ευρώ, στο πλαίσιο του συστήματος δαπανών του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, δεν ήταν σαν μέγεθος, ούτε μπορεί να γίνει σημαντικός και επαρκής παράγοντας σταθεροποίησης ακόμα και αν μετατραπεί άμεσα σε "απόφαση” από τις 27 χώρες μέλη. Για άλλη μια φορά ο μοναδικός ισχυρός "παίκτης” στο γήπεδο της Ε.Ε. και του ευρω παραμένει η άμεση παρέμβαση της ΕΚΤ. Και το χρονικό περιθώριο που έχει η ΕΚΤ περιορίζεται καθώς ο όγκος του PEPP και των 750 δισ. ευρω του έκτακτου QE, από τα μέσα του Αυγούστου μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβη, εξαντλείται. (εδώ)

Αναπτυξιακή ώθηση της τάξεως του 1,5%-2% του ΑΕΠ κάθε χρόνο για 3 χρόνια προσδοκά η κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, εφόσον τελικώς αυτό συμφωνηθεί, με βάση την πρόταση που αναμένεται να καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για το μεγάλο «όπλο» της επόμενης μέρας, για την επιστροφή στην ανάπτυξη, από το οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει τίποτα λιγότερο από 8-10 δισ. ευρώ συνολικά, ενδεχομένως δε το ποσό να είναι και αρκετά σημαντικότερο. Η Ελλάδα είναι πολύ ικανοποιημένη από το γεγονός ότι η βοήθεια, με βάση την πρόταση, θα δίνεται με τη μορφή επιχορηγήσεων και όχι δανείων, κάτι που θα επιβάρυνε το δημόσιο χρέος της. Μένει, βεβαίως, αυτό να γίνει αποδεκτό, γιατί αναμένονται ισχυρές αντιρρήσεις. Θετική για την Ελλάδα είναι και η πρόβλεψη ότι η βοήθεια θα δίνεται με βάση και το πλήγμα που θα υποστεί η χώρα από τον κορωνοϊό. Δεδομένου ότι η Επιτροπή στις ανοιξιάτικες προβλέψεις της εκτιμούσε πως η Ελλάδα θα υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση ΑΕΠ από όλες τις χώρες της Ενωσης, είναι λογικό να προβλέπεται και η αναλογικά μεγαλύτερη στήριξη. Εκτός από το Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβέρνηση προσβλέπει σε στήριξη και από τα άλλα τρία ευρωπαϊκά εργαλεία, που αναμένεται να ενεργοποιηθούν άμεσα: την προληπτική γραμμή του ΕSM, το πρόγραμμα για την απασχόληση SURE και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. (εδώ)

Κατά τη διάρκεια του 2019, η συνολική δραστηριότητα του ΟΛΘ κινήθηκε ανοδικά για μία ακόμη χρονιά, οδηγώντας σε αυξημένα έσοδα και κέρδη συγκριτικά με το 2018. Η συνολική διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 5,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και ανήλθε από 424.500 TEUs το Έτος 2018 σε 448.765 TEUs το Έτος 2019. Ο όγκος των φορτίων του Συμβατικού Λιμένα αυξήθηκε σημαντικά κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με ένα βελτιωμένο μίγμα φορτίων, με αποτέλεσμα ο Κύκλος Εργασιών του Συμβατικού Λιμένα να αυξηθεί κατά 17,9%, από €18,9 εκατ. ευρώ το Έτος 2018 σε €22,3 εκατ. ευρώ το Έτος 2019. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 0,3%, από €16,4 εκατ. ευρώ το 2018 σε €16,45 εκατ. ευρώ το Έτος 2019, διαμορφώνοντας τον Δείκτη Καθαρού Κέρδους από 28% το Έτος 2018 σε 24% το Έτος 2019. Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Σωτήριος Θεοφάνης, δήλωσε: «Η εταιρεία παρουσίασε ανοδική πορεία το Έτος 2019, με αύξηση τόσο στη διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων αλλά και Συμβατικού Φορτίου της τάξεως του 5,7% και 19% αντίστοιχα, σε σχέση με το Έτος 2018 και συνεχίζει με προσήλωση και συνέπεια το σχεδιασμό και τη στρατηγική της, με κύριο στόχο την κατοχύρωση της θέσης της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές των γειτονικών χωρών, παρά τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο». (εδώ)

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης  Μαίου 2020, το μέρισμα για τη χρήση 2019 ανέρχεται σε τρία λεπτά του ευρώ (€0,03) ανά μετοχή. Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (ένα εκατοστό και πέντε χιλιοστά του λεπτού του ευρώ [€0,0015] ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό δύο λεπτά του ευρώ και οκτώ εκατοστά και πέντε χιλιοστά του λεπτού (€0,0285) ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συνεπώς, την ημέρα αυτή οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020. (εδώ)

Η Pasal Development S.A., σε συνέχεις σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της στις 25.5.2020, και αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 7.483.968 ευρώ, με καταβολή μετρητών, γνωστοποίησε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών η οποία ορίζεται σε 0,67 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 8.419.464 ευρώ, διαιρούμενο σε 16.838.928 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης. Το ποσό που θα προκύψει από την διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας (η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών) σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, ήτοι ποσό 2.544.549 ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο». (εδώ)

Βελτιστοποίηση των καλών πρακτικών που εφαρμόστηκαν στη διάρκεια του Lockdown που επέβαλε η πανδημία του κορονοϊού τόσο με επενδύσεις σε υποδομές, όσο και σε έργα τεχνολογίας σχεδιάζει για το προσεχές διάστημα η ΕΥΑΘ ΑΕ, όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλός της, Άνθιμος Αμανατίδης, παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας για το 2019. Σημαντικά επικείμενα έργα, όπως είπε, είναι η επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού, η συντήρηση μεγάλων αγωγών ύδρευσης με σκοπό τη μείωση των διαρροών, η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στη Δυτική Θεσσαλονίκη και κυρίως η επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας το 2019, ο κ. Αμανατίδης τόνισε ότι αυτά «αναδεικνύουν μια επιχείρηση υγιή χρηματοοικονομικά, με σταθερά υψηλή κερδοφορία, ρευστότητα και χωρίς δανειακές υποχρεώσεις». Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ ΑΕ ανήλθε το 2019 στα 72,7 εκατ. ευρώ, από 73 εκατ. ευρώ το 2018 (-0,47%). Τα προ φόρων κέρδη σε 20,65 εκατ. ευρώ από 20,95 εκατ. ευρώ (- 1,42%) και τα μετά φόρων κέρδη σε 14,65 εκατ. ευρώ, από 14 εκατ. Ευρώ (+4,7%). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου της ΕΥΑΘ Α.Ε. ανήλθαν το 2019 σε 25,9 εκατ. ευρώ, από 25,5 εκατ. ευρώ το 2018 (+1,75%). (εδώ)

Το να διατηρείς μια σχετικά κοντινή επαφή με την τιμή διαπραγμάτευσης του τέλους του 2019 δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά βασίζεται σε μια συνολικά σταθερά καλή επιχειρηματική επίδοση που η επενδυτική κοινότητα εκτιμά. Τόσο η ΚΡΙ ΚΡΙ όσο και ο ΑΔΜΗΕ έδειξαν εξαιρετικές επιδόσεις και κυρίως επικοινώνησαν «αντοχές» για τη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα η ΚΡΙ ΚΡΙ πέτυχε το 2019 την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών σε τζίρο, μικτά κέρδη, λειτουργικά κέρδη και καθαρή κερδοφορία. Οι μέτοχοι έχουν λαμβάνειν μέρισμα χρήσης 18 λεπτά, αυξημένο κατά 20% σε σχέση με πέρυσι δικαιολογώντας μια μερισματική απόδοση 3,6%, το οποίο θα κοπεί. Ο ΑΔΜΗΕ είναι ίσως μία από τις λίγες περιπτώσεις παγκοσμίως που ως διαχειριστής δικτύου αναμένεται να έχει αυξημένους μελλοντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι εταιρίες αυτής της δραστηριότητας βρίσκονται σε ώριμο στάδιο, ωστόσο λόγω της χάραξης νέων ενεργειακών δικτύων και της ενοποίησης απομακρυσμένων περιοχών με την ηπειρωτική Ελλάδα (διασυνδεδεμένο δίκτυο) υπάρχει λαμπρό πεδίο ανάπτυξης. Το επενδυτικό πρόγραμμα ανέρχεται σε 5 δισ. ευρώ για τα επόμενα 10 χρόνια. Για μια εταιρία που έχει εξασφαλισμένο το 95% των εσόδων της βάσει της μαθηματικής σχέσης του σταθμισμένου κόστους κεφαλαίου από τη ΡΑΕ δεν υπάρχουν επιπτώσεις από την πανδημία, παρά μικρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των επενδύσεων. (εδώ)

Σε θέση εκκίνησης βρίσκεται η κατασκευή του νέου εργοστασίου της Πλαστικά Κρήτης στην Κίνα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2021. Η βιομηχανία πλαστικών δρομολογεί την υλοποίηση της επένδυσης, ύψους 18 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας master batches και ειδικών φύλλων θερμοκηπίων. Αρχικά η έναρξη λειτουργίας αναμένονταν στις αρχές του 2021, όμως όπως αναφέρει η εισηγμένη στις λογιστικές καταστάσεις για τη χρήση του 2019, η σταδιακή έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2021. Παράλληλα, εδώ και λίγες εβδομάδες, αναφέρει η εταιρία, ολοκληρώθηκε η επένδυση σε πέντε γραμμές παραγωγής masterbatch στο εργοστάσιό της εισηγμένης στην Πολωνία οι οποίες βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία. Συνολικά από την αρχή του έτους 2020 έως τα τέλη Απριλίου ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου έχει αυξηθεί κατά 6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019, ενώ αυξημένα είναι και τα κέρδη της περιόδου. Η ζήτηση των προϊόντων της Πλ. Κρήτης και οι υπάρχουσες παραγγελίες για το επόμενο δίμηνο βρίσκονται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Για το σύνολο του 2019 η Πλ. Κρήτης σε ενοποιημένο επίπεδο εμφάνισε κύκλο εργασιών 288,7 εκατ. ευρώ (από 280,4 εκατ.ευρώ το 2018) και κέρδη προ φόρων 48,2 εκατ.ευρώ (από 38,8 εκατ.ευρώ). (εδώ)

Το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Aegean Airlines περιλαμβάνει ΑΜΚ 50-70 εκατ από τους μετόχους και 200-300 εκατ Cocos από το κράτος. Η εταιρία για το 2020 θα έχει ζημίες συμβάλλοντας στην μείωση των κεφαλαίων από 330 εκατ σε 170 εκατ ευρώ περίπου. Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι το ομολογιακό 200 εκατ της Aegean με κουπόνι 3,6% και λήγει τον Μάρτιο του 2026 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 85 με 86 μονάδες βάσης και απόδοση 8,60%. Αύξηση κεφαλαίου 50 με 70 εκατ τα οποία θα καταβάλλουν μόνο οι υπάρχοντες ή νέοι ιδιώτες μέτοχοι. Έκδοση ομολόγου μετατρέψιμου σε μετοχές ή Cocos μετά την πάροδο 5ετίας εάν δεν αποπληρωθεί κατά τα πρότυπα των Cocos των ελληνικών τραπεζών. Με βάση ορισμένους αναλυτές ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Aegean Airlines θα μειωθεί στα 550 με 600 εκατ στο τέλος του 2020 από 1,308 δισεκ. το 2019 ή πτώση 54%.Η εταιρία για το 2020 θα έχει ζημίες συμβάλλοντας στην μείωση των κεφαλαίων από 330 εκατ σε 170 εκατ ευρώ περίπου. (εδώ)

Απο την 1η Ιουνίου ξεκινά ο νέος αναλογικότερος Γενικός Δείκτης καθώς στην διαμόρφωση του θα συμμετάσχουν κατά 10%, οι μετοχές της Coca- Cola, Oπαπ, Οτε, Αlpha bank ενώ μεγάλα ποσοστά θα έχουν στην συνέχεια η Jumbo, η Eurobank κα. Το πρώτο βήμα για την “απελευθέρωση” του Δείκτη έγινε. Ομως, η ελληνική αγορά χρειάζεται νέες εταιρίες απο κλάδους, όπως τα Αιολικά πάρκα, εταιρίες καινοτομίας, ναυτιλιακές κα. Γι αυτό η διοίκηση του χρηματιστηρίου χρειάζεται να φέρει εταιρίες οι οποίες θα δώσουν μια νέα εικόνα γιαα την ελληνική αγορά. Αν κοιτάξουμε τον Γενικό Δείκτη θα δούμε ότι παραμένει ο ίδιος εδώ και μερικές δεκαετίες με ελάχιστες εξαιρέσεις νέων εταιριών. Δεν μπορεί να βρισκόμαστε με τις ίδιες εταιρίες και να θέλουμε να προσελκύσουμε κεφάλαια ξένων επενδυτών. Οι ναυτιλιακές εταιρίες που είναι εισηγμένες στη Νέα Υόρκη είναι ένα καλό παράδειγμα για να ξεκινήσει κανείς. Αρκεί να δεχτούν οι Έλληνες εφοπλιστές μια παράλληλη διαπραγμάτευση. (εδώ)

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ύφεση 6% φέτος, εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού, όπως δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. «Δεν μπορούν να υπάρξουν προβλέψεις, μόνο σενάρια. Το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος "βλέπει" ύφεση 6% φέτος και ανάκαμψη με ρυθμούς 5,5% το 2021», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας, ενώπιον επιτροπής της Βουλής, κατά την ακροαματική διαδικασία για την έγκριση της δεύτερης, εξαετούς θητείας του ως επικεφαλής της ΤτΕ. Αναφορικά με το πρόγραμμα «Ηρακλής» για τη μείωση των επισφαλών δανείων, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι προχωράει μεν αλλά με προβλήματα, καθώς καθώς η πανδημία του COVID-19 επηρεάζει τις αγορές τιτλοποιήσεων και τις αποτιμήσεις των εξασφαλίσεων. Ακόμη κι εάν εφαρμοστεί πλήρως, το πρόγραμμα καλύπτει περίπου 32 δισ. ευρώ σε σύνολο μη-εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 70 δισ. ευρώ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως παραδέχθηκε ο διοικητής της ΤτΕ τα επισφαλή δάνεια αποτελούν ένα πολύ μεγάλο βάρος και μάλλον θα χρειασθεί η σύσταση μιας «τράπεζας επισφαλειών» (bad bank), προκειμένου να μπορέσουν τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να απαλλαγούν από τα «κόκκινα» δάνεια. (εδώ)

Την μεγαλύτερη υποχώρησή του από την χρηματοοικονομική κρίση του 2008-09 κατέγραψε στο α΄ τρίμηνο του 2020 το ΑΕΠ της Γερμανίας, εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού και του συνακόλουθου lockdown που επιβλήθηκε στα μέσα Μαρτίου, σύμφωνα με την επίσημη στατιστική υπηρεσία του γερμανικού κράτους Destatis, η οποία επιβεβαίωσε τις προκαταρκτικές σχετικές εκτιμήσεις. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε 1,9% το α΄ τρίμηνο σε ετήσια βάση, ωστόσο σε προσαρμοσμένη βάση η συρρίκνωση έφτασε το 2,3%. Σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2019, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 2,2%. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη συρρίκνωση σε τρίμηνο μετά την επανενοποίηση της Γερμανίας, το 1990, με τη μεγαλύτερη να είναι καταγεγραμμένη το α΄ τρίμηνο του 2009, όταν η οικονομία είχε συρρικνωθεί κατά 4,7%, σύμφωνα με την Destatis. (εδώ)

Την καταδίκη της Κίνας έχει προκαλέσει η κίνηση των ΗΠΑ να προσθέσου περισσότερες κινεζικές επιχειρήσεις στη «μαύρη λίστα», σε μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίποινα από την πλευρά του Πεκίνου, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλυτέρων οικονομιών. Η σινο-αμερικανική αντιπαράθεση απειλεί να εγείρει εμπόδια στις προσπάθειες επανεκκίνησης της παγκόσμιας οικονομίας από το ισχυρό σοκ του κορωνοϊού. Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ διεύρυνε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τη «μαύρη λίστα» που περιορίζει την πρόσβαση επιχειρήσεων σε αμερικανική τεχνολογία και άλλου είδους τεχνογνωσία, προσθέτοντας 24 κινεζικές επιχειρήσεις και πανεπιστήμια που -σύμφωνα με τους αμερικανικούς ισχυρισμούς- έχoυν δεσμούς με τον στρατό. Στη λίστα προστέθηκαν εννέα ακόμη κινεζικές οντότητες που κατηγορούνται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Σιντζιάγκ. «Καλούμε τις ΗΠΑ να διορθώσουν τα λάθη τους, να αποσύρουν τις σχετικές αποφάσεις και να σταματήσουν να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Ζάο Λιτζιάν. (εδώ)

Οι εύπορες χώρες αναμένεται να επιβαρυνθούν με επιπλέον δημόσιο χρέος τουλάχιστον 17 τρισ. δολαρίων, καθώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, αφού η απότομη πτώση των φορολογικών εσόδων αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα μέτρα τόνωσης που εφαρμόζονται για να καταπολεμηθεί η πανδημία, όπως μεταδίδουν οι FT. Στις πλούσιες χώρες του ΟΟΣΑ, οι μέσες κυβερνητικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναμένεται να αυξηθούν από το 109% του ΑΕΠ σε περισσότερο από 137% φέτος. Ένα επιπλέον χρέος μιας τέτοιας κλίμακας θα αναλογούσε κατ’ ελάχιστον σε 13.000 δολάρια ανά άτομο που μένει στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. Τα επίπεδα χρέους θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, αν η οικονομική ανάκαμψη της πανδημίας είναι βραδύτερη από αυτήν που ελπίζουν οι οικονομολόγοι. Ο ΟΟΣΑ ανέφερε πως το δημόσιο χρέος στα κράτη-μέλη του αυξήθηκε κατά 28 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 και ανήλθε συνολικά σε 17 τρισ. δολάρια. «Για το 2020, η οικονομική επίπτωση της πανδημίας Covid-19 αναμένεται να είναι χειρότερη από τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση», ανέφερε. (εδώ)

Με την αίτηση της για "αναδιάρθρωση σε λειτουργία" βάσει των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 11 του Πτωχευτικού Κώδικα των ΗΠΑ η Hertz Global Holdings ανοίγει ένα κρίσιμο κεφάλαιο στην 100ετή πορεία της. Ως βασική αιτία για την αίτηση πτώχευσης που κατέθεσε ο όμιλος της Hertz για τις δραστηριότητες σε ΗΠΑ και Καναδά αναφέρεται η πανδημία του κορονοϊού. Σύμφωνα με την αίτηση για προστασία από τους πιστωτές που κατέθεσε η Hertz Global Holdingsτα περιουσιακά της στοιχεία φθάνουν τα 25,8 δισ. ευρώ, ενώ τα χρέη της φθάνουν τα 24,4 δισ. δολάρια. Η εταιρία δήλωσε ότι διαθέτει αρκετή ρευστότητα (περίπου 1 δισ. δολάρια) για να συνεχίζει να χρηματοδοτεί την λειτουργία της. Ωστόσο δεν αποκλείεται να ζητήσει επιπλέον χρηματοδότηση όσο προχωράει το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Η κατάσταση της HertzGlobalHoldings αλλά και το πως έφτασε σε αυτή θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις του δικαστηρίου του Ντέλαγουερ που θα κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Η αίτηση πτώχευσης που κατέθεσε η Hertz Global Holdings αφορά τις εταιρίες της σε ΗΠΑ και Καναδά και δεν περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της εταιρίας σε Ευρώπη, Αυστρία και Νέα Ζηλανδία. Ειδικά για τη χώρα μας η Autohellas, που έχει το αποκλειστικό δικαίωμα δικαιόχρησης του σήματος Hertz σε Ελλάδα και επτά ακόμη χώρες των Βαλκανίων, έχει επισημάνει με ανακοινώσεις της ότι δεν διαθέτει καμία μετοχική σχέση ή σχέση πιστωτή /οφειλέτη με την Hertz Global Holdings και τον όμιλό της, αρά δεν έχει άμεση οικονομική επίπτωση από την εξέλιξη αυτή. Η Autohellas εκτιμά ότι με την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, μέσω του Chapter 11, η Hertz Global θα μπορέσει να λειτουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο με μεγαλύτερη δυναμική και αποτελεσματικότητα. (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text