Αρχική | Εταιρίες | Τράπεζες | Alpha Bank: Ζημίες 10,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020, με 307,4 εκατ. προβλέψεις

Alpha Bank: Ζημίες 10,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020, με 307,4 εκατ. προβλέψεις

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Alpha Bank: Ζημίες 10,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020, με 307,4 εκατ. προβλέψεις

Με ζημίες ύψους 10,9 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε το α’ τρίμηνο του 2020 η Alpha Bank, με το ποσό προ προβλέψεων να αυξάνεται κατά 13,6% σε τριμηνιαία βάση σε 229,6 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο θετικά από τη σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων καθώς και την ανθεκτική λειτουργική επίδοση του Καθαρού Εσόδου Τόκων.

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 19,8% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 307,1 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 1,9% του Ενεργητικού, προσαρμοσμένο σε ετήσια βάση, γεγονός που επιτρέπει την απορρόφηση των αυξημένων προβλέψεων για το τρίμηνο.

Ειδικότερα, το α΄ τρίμηνο 2020, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 307,4 εκατ., έναντι Ευρώ 244,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης ύψους Ευρώ 120 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με την επίπτωση της πανδημίας COVID-19.

Το α΄ τρίμηνο 2020, τα Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ -10,9 εκατ., έναντι Ευρώ 27,5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2019.

Μη λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης των προβλέψεων λόγω του COVID-19, η επίδοση της Τράπεζας για το τρίμηνο θα ήταν κερδοφόρος.

H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα, με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 1,6 δισ. για το α’ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 0,6 δισ. το α’ τρίμηνο 2019, παρέχοντας χρηματοδότηση σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας.

Από την αρχή του έτους, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα Ευρώ 2,1 δισ., ενώ η δραστηριότητα στο σκέλος των χορηγήσεων αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά το β’ τρίμηνο μέσω των προγραμμάτων εγγύησης και χρηματοδότησης που παρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Η Alpha Bank διατηρεί την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,5% και Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) 17,5% έναντι του ελάχιστα απαιτούμενου ποσοστού 11,5%, βάσει της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP), διαθέτοντας την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού της Σχεδίου που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο 2019.

Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια και ο Δείκτης Μόχλευσης αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,7 δισ. και 11,9% αντίστοιχα, στο τέλος Μαρτίου 2020.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,4 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 18,4 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020, ως αποτέλεσμα επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων, ρευστοποιήσεων και διαγραφών.

Η Alpha Bank παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη του Επιχειρησιακού της Σχεδίου για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και, έχοντας ολοκληρώσει σημαντικές προπαρασκευαστικές εργασίες, πρόκειται να επανεκκινήσει, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, τις διαδικασίες για τη συναλλαγή Galaxy, μία από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ευρωπαϊκή Αγορά, για την οποία διατηρείται έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

«Από την έναρξη της κρίσης, κύρια προτεραιότητά μας υπήρξε η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Τράπεζας και του Δικτύου μας, προκειμένου να υποστηρίξουμε τους Πελάτες μας και την Ελληνική Οικονομία,

διασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλείς υγειονομικές συνθήκες για τους Εργαζόμενους και τους Συναλλασσόμενους με την Τράπεζα.

Ήδη, από την αρχή του έτους έως σήμερα, έχουμε χορηγήσει περισσότερα από Ευρώ 2,1 δισ., ως χρηματοδοτήσεις προς την ελληνική οικονομία, ενώ προωθούμε ενεργά τη συμμετοχή των Πελατών μας στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των Επιχειρήσεων, με την εγγύηση φορέων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διεθνής αναγνώριση που κέρδισε η Ελληνική Κυβέρνηση για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης του Covid19, καθώς και η έγκαιρη υλοποίηση ενός γενναίου δημοσιονομικού πακέτου μέτρων, επιτρέπουν την επιστροφή μας στην κανονικότητα με αυξανόμενη αυτοπεποίθηση.

Τα μέτρα για την τόνωση της οικονομίας, που ανέρχονται σε Ευρώ 24 δισ. και αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ, αναμένουμε πως θα περιορίσουν την ύφεση εξαιτίας του Covid-19 κατά το τρέχον έτος και, παράλληλα θα προετοιμάσουν το έδαφος για ισχυρή ανάκαμψη το 2021.

Με αυτή την παραδοχή, όχι μόνον επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στις προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου που ανακοινώσαμε στα τέλη του 2019, αλλά και επανεκκινούμε, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, το

Πρόγραμμα Τιτλοποίησης Galaxy, γεγονός που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε την εμπροσθοβαρή προσαρμογή στην ποιότητα του ενεργητικού μας και να κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας που έχουμε θέσει.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, επιτύχαμε ισχυρή λειτουργική επίδοση με Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων στα Ευρώ 230 εκατ., ενισχυμένο κατά 14% σε τριμηνιαία βάση.

Παράλληλα, βελτιώσαμε σημαντικά τη ρευστότητα και ενισχύσαμε περαιτέρω τη συνολική κεφαλαιακή μας θέση, μέσω της ιδιαίτερα επιτυχούς έκδοσης ομολόγου Tier 2.

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τους Εργαζομένους μας για το υψηλό αίσθημα καθήκοντος και την ευελιξία που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Είμαι υπερήφανος για τον τρόπο με τον οποίο συνέχισαν να εξυπηρετούν τους Πελάτες μας και να στηρίζουν την Τράπεζα σε αυτές τις πρωτόγνωρες για όλους συνθήκες.

Αυτό το ανανεωμένο πνεύμα ομαδικότητας, σε συνδυασμό με τις διαχρονικές πελατοκεντρικές μας αξίες και την ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση, αποτελούν τις βάσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας».

Image

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Δεδομένης της τρέχουσας αβεβαιότητας που περιβάλλει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, οι προβλέψεις που έχουν προσφάτως δημοσιευθεί για τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης ποικίλλουν, τόσο ως προς το μέγεθος της ύφεσης κατά το τρέχον έτος, όσο και ως προς τη δυναμική της ανάκαμψης το 2021.

Η πανδημία του COVID-19 αναμένεται πάντως να πλήξει σημαντικά τους κλάδους της οικονομίας και κυρίως τον τουρισμό, τις μεταφορές και την ναυτιλία.

Συγκεκριμένα, οι δυσμενείς επιπτώσεις στον τουρισμό αναμένεται να προέλθουν τόσο από την πλευρά της ζήτησης, εξαιτίας των ταξιδιωτικών περιορισμών και του φόβου μετάδοσης του ιού, όσο και από την πλευρά της

προσφοράς, λόγω της μειωμένης δυναμικότητας των ξενοδοχείων και του αυξημένου κόστους ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και των επιβληθέντων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Η Ελλάδα σχεδιάζει τη σταδιακή έναρξη της τουριστικής περιόδου τον Ιούνιο, ενώ παράλληλα η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ευρεία δέσμη μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων στον τουρισμό.

Η αυξημένη αβεβαιότητα αντανακλάται στους προσφάτως δημοσιευμένους ευρωπαϊκούς προδρόμους δείκτες.

Ωστόσο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα κατέγραψε τη μικρότερη πτώση μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, ως αποτέλεσμα των εμπροσθοβαρών περιοριστικών μέτρων που οδήγησαν στην εξομάλυνση της επιδημικής καμπύλης, καθώς και των επιτυχών δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη παροχή ρευστότητας που στηρίζεται στη μόχλευση των εγγυήσεων δανείων από το τραπεζικό σύστημα και των Ευρωπαϊκών πόρων, ανέρχεται συνολικά σε Ευρώ 24 δισ.

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με την επεκτατική νομισματική πολιτική, εκτιμάται ότι θα αμβλύνουν τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων και των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, στην ενεργό ζήτηση.

Αποπληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να επικρατήσουν στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, αντανακλώντας τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας και την υποτονική συνολική ζήτηση.

Η Ελλάδα, ως καθαρός εισαγωγέας πετρελαίου με σχετικά υψηλό δείκτη ενεργειακής εξάρτησης, εκτιμάται ότι θα επωφεληθεί από την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Στο τέλος Μαρτίου 2020, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 7,8 δισ., ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 16,5%, μειωμένος κατά 143 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της επίδρασης από την εφαρμογή της σταδιακής απόσβεσης του ΔΠΧΠ 9 και των μεταβατικών διατάξεων της Βασιλείας ΙΙΙ, τα οποία αναγνωρίστηκαν, όπως κάθε χρόνο, το α’ τρίμηνο.

Η μείωση αυτή οφείλεται επίσης στο χαμηλότερο αποθεματικό των ομολόγων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία και καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση (FVOCI) - ως αποτέλεσμα της κατοχύρωσης κερδών και της χαμηλότερης αποτίμησης του χαρτοφυλακίου ομολόγων - καθώς και στην αρνητική επίπτωση από τη χρήση του εποπτικού ορίου 10% της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 14% έναντι 14,9% στο τέλος του 2019.

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 17,5% στο τέλος Μαρτίου 2020, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους Ευρώ 2,9 δισ. έναντι των ελάχιστα απαιτούμενων ορίων βάσει της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης για το 2020 (SREP).

Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,7 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020.

Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,00.

Στο τέλος Μαρτίου 2020, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 47,6 δισ., αυξημένα κατά 0,3% ή κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα του υψηλότερου πιστωτικού κινδύνου.

Η Alpha Bank, αντιλαμβανόμενη ως εθνική αποστολή την επιστροφή στην ομαλή οικονομική δραστηριότητα, συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την ελληνική οικονομία.

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 1,6 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2020, εκ των οποίων Ευρώ 0,7 δισ. αφορούν σε εκταμιεύσεις αναξιοποίητων πιστωτικών ορίων από επιχειρήσεις υψηλής διαβάθμισης, κυρίως στους κλάδους των μεταφορών, της μεταποίησης, του εμπορίου και της ενέργειας.

Ως αποτέλεσμα, χρήση των πιστωτικών ορίων συνετέλεσε στην αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών παρέμειναν στην Τράπεζα.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020, αυξημένες κατά Ευρώ 0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 42,2 δισ., αυξημένα κατά Ευρώ 0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

Το α’ τρίμηνο 2020, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση Ευρώ 1,5 δισ.

Στην Ελλάδα τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,6 δισ. (+4,7%), γεγονός που οφείλεται σε μειωμένες δαπάνες Ιδιωτών, στη ρευστοποίηση επενδυτικών προϊόντων λόγω της αβεβαιότητας στις αγορές καθώς και στην εκταμίευση των αναξιοποίητων διαθέσιμων πιστωτικών ορίων, τα οποία παρέμειναν σε τρεχούμενους λογαριασμούς.

Αναφορικά με τις εισροές καταθέσεων στην Ελλάδα, Ευρώ 0,4 δισ. προήλθαν από καταθέσεις Ιδιωτών, ενώ Ευρώ 1,2 δισ. αφορούν σε εισροές από επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου.

Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 3,1 δισ., η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από καταθέσεις πρώτης ζήτησης Ιδιωτών.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων μειώθηκαν κατά Ευρώ 64 εκατ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 5,2 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020, κυρίως από τις θυγατρικές του Ομίλου στη Ρουμανία και στην Αλβανία.

Το α’ τρίμηνο 2020, η χρηματοδότηση της Alpha Bank από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανήλθε σε Ευρώ 3,9 δισ., εκ των οποίων τα Ευρώ 3,1 δισ. προήλθαν από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO), ενώ Ευρώ 0,8 δισ. αντλήθηκαν από το Πρόγραμμα Πράξεων πιο Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (LTRO) που λήγει τον Ιούνιο 2020.

Οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,2 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,5 δισ.

Οι προσπάθειες της Τράπεζας για περαιτέρω μείωση του κόστους χρηματοδότησης ενισχύθηκαν σημαντικά μετά τη λήψη δέσμης μέτρων νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ, με ισχύ από τις 20 Απριλίου 2020, που περιλάμβαναν την αποδοχή των ομολόγων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου ως αποδεκτών ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τη μείωση περιθωρίων αποκοπής λοιπών αποδεκτών ενεχύρων.

Ως αποτέλεσμα της αύξησης της περιμέτρου των αποδεκτών ενεχύρων για χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, η Τράπεζα αύξησε την άντληση ρευστότητας από Ευρώ 3,1 δισ. (Πρόγραμμα TLTRO ΙΙ) σε Ευρώ 9,3 δισ. (TLTRO και LTRO), επωφελούμενη από το αρνητικό επιτόκιο -0,50% του προγράμματος Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (LTRO). ενώ παράλληλα μείωσε τη χρηματοδότηση που προέρχεται από συναλλαγές repos.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 95% στο τέλος Μαρτίου 2020 έναντι 97% το δ΄ τρίμηνο 2019, σε επίπεδο Ομίλου, ενώ στην Ελλάδα ανήλθε σε 95% έναντι 98% αντίστοιχα.

Το α΄ τρίμηνο 2020, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 381,2 εκατ., μειωμένο κατά 1,5% ή Ευρώ 5,9 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, επηρεασμένο αρνητικά από το μικρότερο ημερολογιακό τρίμηνο, τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων καθώς και την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης ως αποτέλεσμα της έκδοσης Tier 2 ομολόγου.

Οι παραπάνω παράγοντες αντισταθμίστηκαν μερικώς από το όφελος που προήλθε από την ανατιμολόγηση των καταθέσεων καθώς και από τη θετική συνεισφορά που προέκυψε από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Ενεργητικό, η μείωση των μέσων υπολοίπων χορηγήσεων καθώς και η μείωση των περιθωρίων το α΄ τρίμηνο 2020, είχαν αρνητική επίπτωση Ευρώ 4,4 εκατ. Επιπλέον, η συνεισφορά στο Καθαρό έσοδο τόκων που προήλθε από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων ανήλθε σε Ευρώ 1,5 εκατ., το οποίο ενισχύθηκε από νέες τοποθετήσεις, αντισταθμίζοντας την πτωτική πορεία στις αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναφορικά με το παθητικό, το α’ τρίμηνο 2020 τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκαν και ανήλθαν σε 35 μονάδες βάσης, από 44 μονάδες βάσης στο τέλος του δ΄ τριμήνου 2019, ενώ η χαμηλότερη πορεία του υποκείμενου επιτοκίου αγοράς (Euribor) σε τριμηνιαία βάση, επηρέασε αρνητικά τα περιθώρια καταθέσεων.

Επιπλέον, το κόστος χρηματοδότησης αυξήθηκε κατά το α’ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα της έκδοσης ομολόγου Tier 2 με απόδοση 4,25%, το οποίο αντιστάθμισε τη μείωση του κόστους των διατραπεζικών συναλλαγών (repos) κατά περίπου 13 μονάδες βάσης το α’ τρίμηνο του 2020, επιδρώντας αρνητικά στο Καθαρό Έσοδο Τόκων κατά Ευρώ 1,4 εκατ. Επιπλέον, η μικρότερη ημερολογιακή περίοδος του τριμήνου συνέβαλε αρνητικά κατά Ευρώ 4,2 εκατ. στο Καθαρό Έσοδο Τόκων.

Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,3%.

Το α’ τρίμηνο 2020, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 89,2 εκατ., μειωμένα κατά 4,2% ή Ευρώ 3,9 εκατ. σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των καρτών λόγω εποχικότητας και των αυξημένων εσόδων που προήλθαν από την έκδοση ομολόγων και κοινοπρακτικών δανείων κατά το δ΄ τρίμηνο 2019, τα οποία ενίσχυσαν τη βάση σύγκρισης και αντιστάθμισαν πλήρως την θετική συνεισφορά των εργασιών διαχείρισης.

Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 85,7 εκατ. το α’ τρίμηνο 2020, κυρίως από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 9,9 εκατ.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν περαιτέρω κατά 3% ή κατά Ευρώ 7,8 εκατ. σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μεταβολής στον αριθμό του Προσωπικού και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 250,6 εκατ., με τον αντίστοιχο Δείκτη Εξόδων προς Έσοδα να ανέρχεται σε 52,2%.

Στην Ελλάδα, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 198,5 εκατ.

Το α’ τρίμηνο 2020, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 107 εκατ. κυρίως λόγω της μείωσης στον αριθμό του

Προσωπικού, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2019, με την ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να αποχωρήσουν σταδιακά 836

Υπάλληλοι, με εκτιμώμενη μείωση του κόστους περίπου Ευρώ 35 εκατ. σε ετήσια βάση.

Ο αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε από 11.322 Εργαζομένους στο τέλος Μαρτίου 2019, σε 10.511 Εργαζομένους στο τέλος Μαρτίου 2020 (-7,2% σε ετήσια βάση).

Τα Γενικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 106,1 εκατ., μειωμένα κατά 3% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα θετικά από τη μείωση των εξόδων για τη διαχείριση

καθυστερήσεων καθώς και των εξόδων διαφήμισης.

Το α’ τρίμηνο 2020, οι αποσβέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 37,5 εκατ.

Στο τέλος Μαρτίου 2020, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 556 Καταστήματα, έναντι 613 Καταστημάτων στο τέλος Μαρτίου 2019, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του Δικτύου στην Ελλάδα.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,4 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020, ως αποτέλεσμα επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων, εκκαθαρίσεων και διαγραφών, και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 18,4 δισ. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 43,5% στο τέλος Μαρτίου 2020, μειωμένος κατά 1,3% σε τριμηνιαία βάση, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 44,1%.

Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 1,9 δισ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 12,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020.

Στο τέλος Μαρτίου 2020, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 30% έναντι 33,3% το προηγούμενο έτος, ο Δείκτης Κάλυψης

Καθυστερήσεων ανήλθε σε 64%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 117%.

Το α΄ τρίμηνο 2020, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 307,4 εκατ., έναντι Ευρώ 244,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης κατά το α΄ τρίμηνο, ύψους Ευρώ 120 εκατ., που σχετίζονται με την επίπτωση από την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19.

Η ανωτέρω επίπτωση οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση των μακροοικονομικών παραμέτρων που περιλαμβάνονται στην άσκηση απομείωσης των δανείων.

Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) διαμορφώθηκε σε 2,51% το α’ τρίμηνο 2020 έναντι μέσου όρου 1,97% το προηγούμενο έτος. Μηλαμβανομένης υπόψιν της επίπτωσης του COVID-19, το κόστος πιστωτικού κινδύνου ανήλθε σε 1,53%. Οι Λοιπές Ζημίες Απομείωσης ανήλθαν σε Ευρώ 9εκατ. το α΄ τρίμηνο 2020.

Στο τέλος Μαρτίου 2020, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 9,4 δισ., ενώ για την Ελλάδα ανήλθε σε Ευρώ 7,8 δισ

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Λειτουργικά Έσοδα για το α’ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 1,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 65,4 εκατ., επηρεασμένα θετικά από την αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων, ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου κόστους καταθέσεων. Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 54,9 εκατ., αυξημένα κατά 21,9% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων Ευρώ 2,4 εκατ. προήλθαν από αλλαγές στη μισθολογική πολιτική σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία και στην Κύπρο, ενώ Ευρώ 4,5 εκατ. αφορούν εφάπαξ έξοδο που προκύπτει από την διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο.

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων μειώθηκε κατά 46,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 10,5 εκατ. Το α’ τρίμηνο 2020, οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν Ζημίες προ Φόρων Ευρώ 30,9 εκατ., επηρεασμένες αρνητικά από τις αυξημένες προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες κυρίως με τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Κύπρο καθώς και από τα έκτακτα έξοδα, για τα οποία έγινε αναφορά παραπάνω.

Ως αποτέλεσμα, οι προβλέψεις για την κάλυψη Πιστωτικού Κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων (CoR), ανήλθαν σε 2,4%.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθε σε 94% τον Μάρτιο 2020, από 97% το προηγούμενο έτος.

Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το α΄ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε Ευρώ 3,5 δισ. (-16,7% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω πρωτοβουλιών για εξορθολογισμό του κόστους, ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά Ευρώ 111 εκατ. σε ετήσια βάση (-4,9%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,1 δισ. Τα Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 24,9 εκατ., λόγω της θετικής επίπτωσης από την ανατιμολόγηση των καταθέσεων καθώς και της αύξησης των εσόδων από προμήθειες, ως αποτέλεσμα επιτυχών ενεργειών σταυροειδών πωλήσεων. Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 22,2 εκατ. ενισχυμένα κατά 49,7% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα έκτακτων εξόδων της περιόδου σχετιζόμενων με τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και με την αύξηση των Δαπανών Προσωπικού, η οποία προέκυψε από την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την αύξηση εισφορών υπέρ ταμείου εθνικού συστήματος υγείας και από την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) για το τρέχον έτος.

Το α’ τρίμηνο 2020, οι δραστηριότητες του Ομίλου στην Κύπρο κατέγραψαν Ζημίες προ Φόρων Ευρώ 34 εκατ., επηρεασμένες από προβλέψεις ύψους Ευρώ 36,7 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 20 εκατ. αφορούν εφάπαξ έξοδα λόγω της ανατίμησης του ελβετικού φράγκου καθώς και των αναπροσαρμογών αναφορικά με τις επιπτώσεις του COVID-19.

Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 121 εκατ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 2,7 δισ., ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 176 εκατ. σε ετήσια βάση (+7,4%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ., προερχόμενες κυρίως από Επιχειρήσεις.

Τα Λειτουργικά Έσοδα για το α’ τρίμηνο 2020, αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 35,4 εκατ., ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 28,5 εκατ., ενισχυμένα κατά 7,7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω αναπροσαρμογών στη μισθολογική πολιτική καθώς και εξόδων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 2,8 εκατ.

Στην Αλβανία, τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 290 εκατ. ενώ τα υπόλοιπα καταθέσεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια βάση (-0,8%) και ανήλθαν σε Ευρώ 504 εκατ. Το α’ τρίμηνο 2020, τα Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 5,1 εκατ., ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα σε Ευρώ 4,2 εκατ. Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 0,3 εκατ.


Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της εταιρίας εδώ

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text