Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Διαβάσαμε - Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαβάσαμε - Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Οι αναλυτές της Axia εκτιμούν ότι η αυξημένη ρευστότητα μέσω της Ε.Ε. θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να κινηθεί πιο επιθετικά για να υλοποιήσει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα. Το ποσό που εκτιμάται ότι θα διατεθεί στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης που προτείνει η Κομισιόν, και το οποίο τοποθετείται στα 22,5 δισ. ευρώ υπό μορφήν επιχορηγήσεων και στα 9,5 δισ. ευρώ υπό μορφήν δανείων, ίσο με περίπου το 17,8% του ΑΕΠ της χώρας, εάν εγκριθεί θα βελτιώσει σημαντικά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με την Axia Research. Τα κεφάλαια αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της ανάπτυξης και των επενδύσεων, όπως επισημαίνει. Συνολικά, αυτή η πρόταση δύναται να θεωρηθεί σημείο καμπής για την Ελλάδα, καθώς θα μπορούσαν να διατεθούν σημαντικά κονδύλια τα επόμενα χρόνια με τη μορφή επιχορηγήσεων για τη στήριξη της οικονομίας μετά την πανδημία, καταλήγει. (εδώ)

Μάχη για να διατηρήσουν τη δυναμική που έχουν αποκτήσει στις διεθνείς αγορές δίνουν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, μέσα σε ένα αβέβαιο και εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον. Η επέλαση της πανδημίας ανέτρεψε πλήρως το σκηνικό στην παγκόσμια οικονομία και αναπόφευκτα επηρεάζει και τη ζήτηση για τα ελληνικά προϊόντα. Παρ’ όλα αυτά, οι ελληνικές εξαγωγές στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους άντεξαν τις πιέσεις, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας. Μάλιστα, χωρίς τα πετρελαιοειδή οι ελληνικές εξαγωγές κατά το εξεταζόμενο διάστημα πέτυχαν να κρατήσουν το θετικό πρόσημο κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, μειώθηκαν κατά 25 εκατ. ευρώ ή κατά -0,3% και ανήλθαν σε 7,98 δισ. ευρώ από 8,01 δισ. Ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 5,94 δισ. ευρώ από 5,66 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 277,6 εκατ. ευρώ ή κατά 4,9 %.(εδώ)

Στα 60 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank στο α΄ τρίμηνο του 2020, με ενίσχυση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 10,3% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 30 μονάδες βάσης την ίδια περίοδο σε 28,9% και σε 15,6% pro-forma για την τιτλοποίηση Cairo, στα χαμηλότερα επίπεδα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Όπως σημειώνεται από την ίδια την τράπεζα, η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 αποτελεί αναμφίβολα καταλυτικής σημασίας γεγονός σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €339εκ. το Α΄ τρίμηνο 2020, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 40,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €92εκ. ενώ οι λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 2,8% στην Ελλάδα, ενώ σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,7% λόγω της συγχώνευσης με τη Grivalia και την Piraeus Bank Bulgaria. (εδώ)

Στη διατήρηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε Α προχώρησε η ICAP. Οι λόγοι για αυτην την εκτίμηση είναι μεταξύ άλλων το γεγονός ότι ο τομέας των ΑΠΕ παρέχει σταθερό cash flow, οι υψηλής αξίας επενδύσεις της εταιρίας διαχρονικά, με ταυτόχρονη ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία καθώς και η διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ως προς τη συμβολή του στα λειτουργικά αποτελέσματα, με ταυτόχρονη αύξηση της συνεισφοράς των τομέων ΑΠΕ & Παραχωρήσεων, οι οποίοι έχουν υψηλότερα ποσοστά λειτουργικής κερδοφορίας. (εδώ)

Τη μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Development κατά 640 εκατ. ευρώ (συνολικά έσοδα 650 εκατ. ευρώ, μείον έξοδα έκδοσης 10 εκατ. ευρώ) αποφάσισε στις 28 Μαΐου, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε μεταξύ άλλων, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον εκ των 133 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης με σκοπό την ανάπτυξη δυο εμπορικών κέντρων στο πλαίσιο του έργου του Ελληνικού μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό, ποσό 12,4 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση μεριδίου στην εταιρία Lamda Marinas Investments S.M.S.A (της οποίας η προηγούμενη επωνυμία και προ της απόκτησης του μεριδίου ήταν Lamda Dogus Investments S.A.) με σκοπό την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής και τον έλεγχο της εταιρίας LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. Η επενδυτική αυτή ευκαιρία κρίθηκε συμφέρουσα από την εταιρία για στρατηγικούς λόγους. Η χρήση αυτή δεν είχε συμπεριληφθεί στις χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης. (εδώ)

Στην έγκριση του αιτήματος της "ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA" σχετικά με το δικαίωμα εξαγοράς των υπόλοιπων κοινών ονομαστικών μετοχών της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." έναντι ανταλλάγματος 0,23 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 27.05.2020, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά σε 4.558.621 Μετοχές, έναντι καταβολής 0,10 Ευρώ ανά Σχετική Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους των Σχετικών Μετοχών, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε η "ANDROMEDA SEAFOOD" στη Δημόσια Πρόταση. Η ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των Μετοχών για την Νηρεύς στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 12.06.2020. (εδώ)

Αναφορικά με την εξαγορά των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της Σελόντα, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, η Andromeda Seafood ανακοίνωσε ότι, στις 27.05.2020, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το από 30.04.2020 έγγραφο αίτημα του Προτείνοντος σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ η κάθε μία, τις οποίες δεν απέκτησε ο Προτείνων μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις 27.11.2019 σύμφωνα με το Νόμο. Κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 27.05.2020, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά σε 4.558.621 Μετοχές, έναντι καταβολής 0,10 Ευρώ ανά Σχετική Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους των Σχετικών Μετοχών, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στη Δημόσια Πρόταση. Η ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 12.06.2020. (εδώ)

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης  Μαΐου 2020, τη διανομή μερίσματος ποσού 0,5000 ευρώ ανά μετοχή από το υπόλοιπο κερδών εις νέο. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 5% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,4750  ευρώ ανά μετοχή. Από την Πέμπτη 4   Ιουνίου  2020 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» την Παρασκευή 5  Ιουνίου 2020 (record date). (εδώ)

Στην απόκτηση δύο αυτοτελών κτιρίων γραφείων πρώτης κατηγορίας στην οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου στο Μαρούσι προχώρησε η Trastor ΑΕΕΑΠ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την απόκτηση τετραώροφου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 21.412 τ.μ. με τίμημα απόκτησης που ανήλθε σε €26,8 εκατ ενώ το έτερο κτίριο που απέκτησε η εταιρία είναι ένα τετραώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 4.185 τ.μ. με τίμημα απόκτησης τα €7,2 εκατ. Πωλητής των δύο ακινήτων είναι η εταιρία ΑΒΑΞ Α.Ε., ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς ομίλους στη Ελλάδα, η οποία θα παραμείνει ως μισθώτρια εταιρία στα δυο ακίνητα. Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των δύο ακινήτων χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων. (εδώ)

Ανθεκτικότητα έναντι των συνθηκών παρουσίασαν κατά το 1o 3μηνο του 2020 οι δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με το EBITDA να καταγράφει αύξηση και στους πέντε βασικούς κλάδους, σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Παράλληλα, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο 1o 3μηνο του 2020, φθάνοντας το 22,5%. Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης: “Οι επιδόσεις του 1ου 3μήνου 2020, με EBITDA στα €51 εκατ., καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου, καθώς το EBITDA σε όλους τους τομείς βελτιώθηκε σε σύγκριση με το 4ο 3μηνο 2019, παρά τις επιπτώσεις του COVID-19, οι οποίες επηρέασαν τον Όμιλο και ειδικότερα τους τομείς των Παραχωρήσεων και της Ανάπτυξης Ακινήτων.” Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία στα τέλη Μαρτίου 2020 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (€458 εκατ. έναντι €463 εκατ. στα τέλη του 2019). Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 1ου 3μήνου 2020 ανήλθε σε €1.089 εκατ., με καθαρό δανεισμό προς EBITDA της τάξης του 5,4x, με βάση ετησιοποιημένο EBITDA του 1ου 3μηνου 2020. (εδώ)

Με αύξηση πωλήσεων αλλά με πτώση της κερδοφορίας έκλεισε τη χρήση του 2019 η Πλαίσιο. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα € 317 εκατ., αυξημένες κατά 2,7% και με ανάλογη βελτίωση του μικτού κέρδους (+1,8%, στα € 64,2 εκατ.). Μικρή μείωση κατά 10,3% σημείωσε το προσαρμοσμένο EBITDA στα € 8,5 εκατ. κυρίως λόγω του λειτουργικού κόστους για την είσοδο στη νέα προϊοντική κατηγορία και την έναρξη/ανακαίνιση καταστημάτων. Μεγαλύτερη υποχώρηση εμφάνισαν τα κέρδη πριν και μετά από τη φορολογία στα € 3,0 εκατ. και € 1,9 εκατ. αντίστοιχα λόγω αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους. Μετά την προσαρμογή για το ΔΠΧΑ 16, η μείωση της κερδοφορίας περιορίζεται σημαντικά. Η εταιρία εμφάνισε σταθερά υψηλή ταμειακή ρευστότητα στα € 40 εκατ. και θετική καθαρή ρευστότητα πλέον των € 30 εκατ. συνεπικουρούμενη από τις ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και παρά τη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος. Ενώ περαιτέρω ενισχύθηκαν τα ίδια κεφάλαια στα € 93,4 εκατ.Η εταιρία προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή. (εδώ)

Το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει απο τα ανακοινωμένα αποτελέσματα των τραπεζών είναι ότι κατέγραψαν αύξηση προβλέψεων με την Εθνική να πρωτοστατεί με 486 εκατ προβλέψεις εκ των οποίων 416 εκατ λόγω του κορωνοιού. Είναι η πρώτη τράπεζα που διενεργεί τέτοιας κλίμακας προβλέψεις για την επίδραση του κορωνοιού. Όλοι συμφωνούν ότι οι αρνητικές συνέπειες στα NPEs λόγω του κορωνοιού θα φανούν στο δ΄ τρίμηνο του 2020 και στο α΄ 6μηνο του 2021. Η Alpha bank σημείωσε προβλέψεις στο α΄ τρίμηνο 2020 στα 307,4 εκατ ευρώ εκ των οποίων 120 εκατ για τον κορωνοιό. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι οι τράπεζες σημείωσαν μείωση κεφαλαίων τόσο των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας όσο και απόλυτων μεγεθών. Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι ο δείκτης που λαμβάνει υπόψη το cost of risk αυξήθηκε σημαντικά π.χ. στην Εθνική στις 240 μονάδες στο α΄ τρίμηνο του 2020 από 144 μονάδες στο δ΄ τρίμηνο του 2019. (εδώ)

Στα κεφάλαια καθώς και στις εκτιμήσεις των διοικήσεων για το υπόλοιπο του έτους, το οποίο και θα είναι μία χρονιά-πρόκληση για τον κλάδο, θα στραφούν τα βλέμματα των επενδυτών σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου των ελληνικών τραπεζών που ξεκινούν να δημοσιεύονται αυτήν την εβδομάδα, όπως σημειώνει σε έκθεσή της η Bank of America Securities. Σε γενικές γραμμές, η Bank of America αναμένει ότι στο λειτουργικό μέτωπο τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου των ελληνικών τραπεζών θα είναι καλά, ενώ οι προβλέψεις (LLPs) πιθανότατα θα αυξηθούν εν αναμονή της μελλοντικής επιδείνωσης (πιθανώς ωστόσο, θα αντισταθμιστούν από τα κέρδη από συναλλαγές σε ορισμένες τράπεζες). Το υπόλοιπο του έτους πιθανότατα θα είναι μια διαφορετική ιστορία, καθώς τα έσοδα πιθανότατα θα τεθούν υπό πίεση και θα μπορούσαν να εμφανιστούν νέα κόκκινα δάνεια με αθετήσεις πληρωμών. Έτσι οι προοπτικές τις οποίες θα δώσουν οι διοικήσεις θα έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι συνήθως, όπως τονίζεται. (εδώ)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη προβεί σε αποφασιστικές δράσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, αλλά δεν έχει εξαντλήσει τις δυνάμεις της. Η επικεφαλής της, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει επισημάνει ότι η στήριξη θα είναι «χωρίς όρια» και για όσο χρειαστεί- και οι ειδικοί πιστεύουν ότι θα το κάνει πράξη. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις οικονομολόγους, που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg, πιστεύουν ότι στην επικείμενη συνεδρίασή της, την Πέμπτη 4 Ιουνίου, η ΕΚΤ θα αυξήσει τις έκτακτες αγορές ενεργητικού. Η πλειονότητα περιμένει αύξηση κατά 500 δισ. ευρώ, που θα ανεβάσει το συνολικό ποσό που ρίχνει φέτος η κεντρική τράπεζα στην οικονομία στα 1,6 τρισ. ευρώ. Μία τέτοια αύξηση θα επιβεβαίωνε τον καθοριστικό ρόλο της ΕΚΤ (που πάντως διαμηνύει σε κάθε τόνο ότι σε αυτή την κρίση τον πρώτο λόγο πρέπει να έχουν οι κυβερνήσεις και η δημοσιονομική πολιτική) και θα περιορίσει ενδεχομένως τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της αμφιλεγόμενης απόφασης του γερμανικού δικαστηρίου. Το πιο άμεσο αποτέλεσμα βεβαίως είναι ότι θα διατηρήσει υπό έλεγχο το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στις αγορές έως ότου καθορίσουν και τις λεπτομέρειες του φιλόδοξου δημοσιονομικού σχεδίου τους. (εδώ)

Η ανάκαμψη της αεροπορικής βιομηχανίας από την εξάπλωση του ιού θα είναι μακροχρόνια και αργή, με τον αριθμό των επιβατών να παραμένει κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα έως το 2023, σύμφωνα με την S&P Global Ratings, η οποία προειδοποίησε για περισσότερες υποβαθμίσεις αξιολόγησης στα αεροδρόμια τους επόμενους μήνες. Ο συνολικός αριθμός επιβατών αεροπορικών μεταφορών θα μειωθεί έως και 55% φέτος, πολύ μεγαλύτερη πτώση συγκριτικά με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, ανέφεραν αναλυτές μεταξύ των οποίων οι Tania Tsoneva και Julyana Yokota. Οποιαδήποτε ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις άρουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, η προθυμία των ανθρώπων να πετάξουν ξανά και η έκταση της οικονομικής ζημίας από την πανδημία, δήλωσαν. Η εταιρία S&P έχει ήδη μειώσει τις αξιολογήσεις της για 11 αεροδρόμια από τον Μάρτιο και αναμένει ότι η οικονομική τους δύναμη θα μειωθεί από τα lockdowns, καθώς και από την αναιμική ανάκαμψη, την αναδιάρθρωση της χωρητικότητας και τους μεγαλύτερους κινδύνους αντισυμβαλλομένων των αεροπορικών εταιριών. (εδώ)

Κοντά σε συμφωνία με τους πιστωτές της βρίσκεται η Αργεντινή, μετά τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων για την αναδιάρθρωση χρέους, ύψους 65 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Reuters. Το Μπουένος Άιρες παρουσίασε μια τροποποιημένη πρόταση την Πέμπτη με ελαφρώς προγενέστερες λήξεις και συντομότερη διετή περίοδο χάριτος για τις πληρωμές κουπονιών, αφού νωρίτερα απέρριψε την προσφορά από τις δύο βασικές ομάδες πιστωτών. Ο υπουργός Οικονομίας της χώρας της Νότιας Αμερικής δήλωσε ότι η νέα πρόταση από τους ομολογιούχους ήταν ένα βήμα προς τη «σωστή κατεύθυνση», αλλά εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται σε αυτό που χρειάζεται η χώρα για να ξεφύγει από την κρίση του χρέους εν μέσω μιας μακράς ύφεσης. Οι αναλυτές ανέφεραν ότι η τελευταία εξέλιξη αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη ένδειξη, με την τροποποιημένη πρόταση της Αργεντινής να είναι πιο κοντά σε αυτό που μπορεί να αποδεχτούν οι πιστωτές. (εδώ)

Απογοήτευση σκόρπισε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του University of Michigan (Index of Consumer Sentiment – ICS). Παρότι αναμενόταν να υπάρξει rebound σε ό,τι αφορά τα πρόδρομα στοιχεία του Μαΐου, διέψευσε τις προσδοκίες. Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθεί πως ο δείκτης του University of Michigan αποτελεί διεθνώς τον πλέον γνωστό και μακροβιότερο δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ο εν λόγω δείκτης αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1940 και, αρχικά, υπολογιζόταν σε ετήσια βάση. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης (Index of Consumer Sentiment – ICS) σημείωσε άνοδο - στις 72,3 μονάδες τον Μάιο, έναντι 71,8 τον Απρίλιο αλλά πολύ χαμηλότερα από τον Μάρτιο στις 89,1 μονάδες και ακόμα χαμηλότερα από το Φλεβάρη και τις 101 μοναδες, κάτι που αποτελεί πτώση-ρεκόρ. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας (Current Economic Conditions Index – CECI) αυξήθηκε στις 82,3 μονάδες τον Μάιο, από 74,3 μονάδες τον Απρίλιο, ενώ ο δείκτης καταναλωτικών προσδοκιών (Consumer Expectations Index – CEI) έπεσε στις 65,9 μονάδες, από 70,1 τον Απρίλιο. (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text