Αρχική | Οικονομία | Νέα διορία για τις επενδύσεις του 2004 και του 2011

Νέα διορία για τις επενδύσεις του 2004 και του 2011

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Νέα διορία για τις επενδύσεις του 2004 και του 2011

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Μια ακόμη παράταση, αυτή τη φορά μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2021, παίρνουν τα υπαχθέντα στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011 επενδυτικά σχέδια τα οποία, με βάση τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

Αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: "Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία" που τέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Παράταση, έως την 31η Δεκεμβρίου του 2021, παίρνει η προθεσμία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να καταστούν συμβατές με τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α’ 143) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού, αναφέρει ο νομοθέτης.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει παράταση και στην προθεσμία για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, χωρίς την επιβολή προστίμου. Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής οι οποίες δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, χορηγείται έγκριση εγκατάστασης, όπου απαιτείται.

Επίσης συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Για την ιστορία θα πρέπει να αναφέρουμε ότι έχουν περάσει 12 χρόνια από την υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινή υπουργική απόφαση βάσει της οποίας το μητρώο και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εγκατεστημένων ανελκυστήρων θα έπρεπε να τηρούνται στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Ενώ κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A΄ 117) και οι δραστηριότητες υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κλπ) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ, και οι υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

Επίσης τροποποιείται ο χρόνος έναρξης της περιόδου επιλέξιμων δαπανών για τις ενισχύσεις που λαμβάνουν αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου επιλέξιμων δαπανών ορίζεται, αντί της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης, η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Με την τροποποίηση αυτή δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες να ξεκινήσουν τη νέα δραστηριότητα για την οποία χορηγούνται οι ενισχύσεις αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης χωρίς να είναι υποχρεωμένες να περιμένουν την έκδοση της απόφασης, προκειμένου να καταστούν οι σχετικές δαπάνες επιλέξιμες.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα ένταξης του σχετικού έργου στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ενώ, προβλέπεται ρύθμιση με την οποία αποσαφηνίζεται η σειρά προτεραιότητας που πρέπει να ακολουθείται στην εξέταση των αιτημάτων και στην έκδοση των αποφάσεων χορήγησης των ενισχύσεων μέχρι την εξάντληση του καθορισθέντος ανά έτος ποσού.

Οι προβλεπόμενες ενισχύσεις των παραπάνω άρθρων χορηγούνται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής του σχετικού αιτήματος, όπου υποβάλλονται και τα απαραίτητα αρχικά δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση έλλειψης των δικαιολογητικών που απαιτούνται μετά την υποβολή της αίτησης, προβλέπεται ότι ο αιτών φορέας δεν χάνει τη σειρά του, μέχρι να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά, τα οποία, εφόσον προσκομιστούν, επαναφέρουν την εξέταση της αίτησής του στην σειρά που είχε, χωρίς να διακόπτεται η εξέταση των υπολοίπων αιτήσεων.

 

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text