Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Χαϊδεμενος: Στις 30/6 η Γενική Συνέλευση για εκλογή μελών του ΔΣ

Χαϊδεμενος: Στις 30/6 η Γενική Συνέλευση για εκλογή μελών του ΔΣ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Χαϊδεμενος: Στις 30/6 η Γενική Συνέλευση για εκλογή μελών του ΔΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, οδός Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4, 1ος όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019 μετά των επΆ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

4. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019 προς συζήτηση και ψηφοφορία

5. Δημοσιοποίηση συναφθεισών κατά τη χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρ. 99 ν. 4548/2018

6. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξαρτήτων μελών λόγω επικείμενης λήξης της θητείας των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου

7. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου λόγω επικείμενης λήξης της θητείας των μελών της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου

8. Διάφορες ανακοινώσεις

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text