ΚΡΙ ΚΡΙ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΚΡΙ ΚΡΙ

Σημαντικούς κινδύνους ενδέχεται να αντιμετωπίσει, η Κρι - Κρι, αν η υγειονομική κρίση επεκταθεί πολύ περισσότερο στο προσεχές μέλλον, καθώς η δραστηριότητα της συνδέεται άμεσα, με χώρες του εξωτερικού, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των εξαγωγών τους, αλλά και με τον τουρισμό κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Όσον αφορά τον κλάδο του γιαουρτιού, η εταιρία αναμένει ότι δεν θα επηρεαστεί διότι είναι ένα προϊόν που εντάσσεται στα βασικά είδη διατροφής. (Διαβάστε περισσότερα για τους κινδύνους στην σελ. 7 της οικονομικής έκθεσης).

Η διοίκηση της εταιρίας εμφανίζεται καθησυχαστική και προετοιμασμένη για το άμεσο μέλλον, αναφέροντας πως διακρατά διαθέσιμη ρευστότητα που υπερβαίνει τα €10 εκατ., μέγεθος που είναι ικανό να μετριάσει το ρίσκο που ενέχει η εξέλιξη της πανδημίας. Επίσης, έχει υιοθετήσει μια διαδικασία επαναξιολόγησης του επενδυτικού της πλάνου, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε καθυστέρηση ή ακόμη και αναβολή επενδύσεων ανάλογα με τις εξελίξεις. Παράλληλα, από τις 27/3/2020, η εταιρία προχώρησε στην εκτίμηση των λογιστικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης και στον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν (σελ 46 της έκθεσης). Η εταιρία επίσης αξιολογεί και πιθανές επιπτώσεις από την έξοδο Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λαμβάνει μέτρα για την ελαχιστοποίηση τους, αλλά από ότι επισημαίνει φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αρνητική επίδραση καθώς οι πωλήσεις προς το Ην. Βασίλειο ανήλθαν σε €23 εκατ., μέγεθος που αποτελεί το 20% του κύκλου εργασιών.

Κατά το 2019, οι πωλήσεις συνέχισαν την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών και ανήλθαν σε € 112,9 εκατ. (+19,8%). Οι πωλήσεις γιαουρτιού αυξήθηκαν κατά 13,4% και οι πωλήσεις παγωτού κατά 4,8%. Το μεγάλο όμως άλμα έγινε στις εξαγωγές, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση κατά 36,2%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένο στο 34,6% από 38,9% σε σχέση με το 2018 και αυτό προκύπτει λόγω του αυξημένου κόστους πωληθέντων, όμως παραμένει μέσα στο εύρος της τελευταίας πενταετίας (μεταξύ του 35% με 40%). Η καθαρή κερδοφορία αυξήθηκε κατά 48,3% (€15,02 εκατ. έναντι €15,12 εκατ. το 2018)

Η Κρι Κρι έχει εκπονήσει και υλοποιεί σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €26,6 εκατ, για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού.

Ως προς τη μερισματική πολιτική, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2019, μικτού ποσού € 0,18 ανά μετοχή (2018: €0,15 ανά μετοχή).

Στο α΄ τρίμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €27,45 εκατ. (+25,6%), τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €4,48 εκατ. έναντι €4,01 εκατ. το 2019, τα κέρδη προ φόρων σε €3,55 εκατ., έναντι €3,14 εκατ. Το 2019 και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε €2,66 εκατ., έναντι €2,29 εκατ. το 2019. (εδώ)

Η πορεία της μετοχής είναι εξαιρετική -επιβεβαιώνει την επιμονή που δείξαμε στη μετοχή της, ήδη από το πρώτο τεύχος της νέας περιόδου του “Χ&Α”, την άνοιξη του 2018! Πρόκειται για τη μόνη μετοχή που πρόσφατα πέτυχε νέο υψηλό 52 εβδομάδων (€5,92 στις 3/6/2020). Η εμπορευσιμότητα της μετοχής είναι ικανοποιητική (μέσος όγκος 14.284 και μέση αξία συναλλαγών στις 72,1 χιλ. ευρώ). Η μετοχή κατέχεται σταθερά από 24 με 25 Αμοιβαία Κεφάλαια, τα τελευταία έξι τρίμηνα.

Δείτε:  την ετήσια οικονομική έκθεση (εδώ), το δελτίο τύπου (εδώ),  τον πίνακα οικονομικών μεγεθών (εδώ) και τη σελίδα της εταιρίας στο eurocapital.gr (εδώ).


Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text