ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδιο αναδιάρθρωσης του τρόπου λειτουργίας της ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα έχει θέσει σε εφαρμογή ο Όμιλος, με στόχο τη μείωση των δαπανών λειτουργίας του κατασκευαστικού κυρίως τομέα, κάτι που είναι αναγκαίο λόγω της μείωσης του κατασκευαστικού έργου. Σε πρώτη φάση, στόχος είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας της «Ακτωρ», κάτι που μεταφράζεται, μεταξύ άλλων, και σε μείωση προσωπικού. Στη συνέχεια στόχος είναι να μειωθεί το κόστος πωλήσεων και παραγωγής έργων. Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη συσταθεί ένα ενιαίο τμήμα προμηθειών, ώστε μέσω της κεντρικής διαχείρισης να μειωθεί το τελικό κόστος, κάτι που έχει μάλιστα αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Το τρίτο σκέλος της διαδικασίας αναδιάρθρωσης της “Ακτωρ” προβλέπει την εκμετάλλευση υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων μέσω της πώλησής τους. Ένα τέτοιο πρόσφατο παράδειγμα αποτέλεσε η πώληση της συμμετοχής της εταιρίας στην “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.”, αντί ποσού της τάξεως των 7 εκατ. ευρώ.  Ευρώ.

Κατά το α’ τρίμηνο του έτους, τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν σε € 225 εκατ. έναντι € 257 εκατ. το δ’ τρίμηνο του  2019, μειωμένα κατά 13%, ενώ συγκριτικά με το α’ τρίμηνο του 2019 ήταν μειωμένα κατά 37%.  Η μείωση σε δωδεκάμηνη βάση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό τομέα, όπου τα έσοδα υποχώρησαν κατά €135 εκατ.. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €50,5 εκατ., μειωμένο σε σύγκριση με το  α’ τρίμηνο του 2019 κατά  18%. Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία στα τέλη Μαρτίου 2020 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (€ 458 εκατ. έναντι € 463 εκατ. στα τέλη του 2019). Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του α΄τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε €1.089 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων του τριμήνου έφτασαν στα 2,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημιές 47,8 εκατ. κατά το δ΄τρίμηνο του 2019, προσαρμοσμένα για τις μη επαναλαμβανόμενες ζημιές των φωτοβολταϊκών έργων στο εξωτερικό και 20,3 εκατ. ευρώ κατά α’ τρίμηνο του 2019. Οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφτασαν στα 8,8 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 2,6 εκατ. ευρώ κατά το α’ τρίμηνο του 2019.

Ο όμιλος, στοχεύει σε μια νέα στρατηγική, που προβλέπει μεταξύ άλλων, επικέντρωση σε παραχωρήσεις και ΑΠΕ – με συνεχή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των αιολικών πάρκων – και ταυτόχρονη επικέντρωση της κατασκευής σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και διακοπή δραστηριοτήτων (stop loss) σε χώρες ή σε έργα που είχαν αναληφθεί παλαιότερα και επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα.

Σε επίπεδο μετοχής, η εμπορευσιμότητας της είναι αρκετά ικανοποιητική με μέσες πράξεις για το 2020 1.104 και μέση αξία συναλλαγών 1,02 εκατ. ευρώ (στοιχεία μέχρι 10/6/2020). Η μετοχή στις 31/3/2020, κατέχεται πλέον από 26 αμοιβαία κεφάλαια ενώ στις 31/12/2019 την κατείχαν 35.

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ, τον πίνακα οικονομικών μεγεθών εδώ και την σελίδα της εταιρίας στο eurocapital.gr εδώ.


Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text