Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Διαβάσαμε - Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαβάσαμε - Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Μία νέα έξαρση της υγειονομικής κρίσης, η αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης, οι επιπτώσεις στους μισθούς αλλά και η αποφάσεις της ΕΕ αποτελούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία σύμφωνα με την Εαρινή Έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Σε ξεχωριστό κείμενο αναλύει τα 3 σενάρια για την πορεία του ΑΕΠ με πτώση -5,1%, -7,3%, -9,8% φέτος. Εκτιμά πως "η ελληνική οικονομία φαίνεται ότι θα πληγεί με ιδιαίτερη σφοδρότητα λόγω: α) της μεγάλης, σχετικά, εξάρτησής της από τουρισμό και μεταφορές, β) της διάρθρωσής της, η οποία χαρακτηρίζεται από μικρού μεγέθους επιχειρήσεις με μικρά περιθώρια αντίδρασης σε καταστάσεις περιστολής της οικονομικής δραστηριότητας και γ) την υψηλή, σχετικά, προστιθέμενη αξία κλάδων όπως "διαχείρισης ακίνητης περιουσίας" "χονδρικό, λιανικό εμπόριο…υπηρεσίες εστίασης…", "τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία" κλπ οι οποίοι πλήττονται άμεσα και ισχυρά λόγω του κανόνα των αυξημένων κοινωνικών αποστάσεων που επιβάλλουν οι προδιαγραφές προστασίας έναντι της επιμόλυνσης από τον COVID-192. Σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ο "βασικότερος κίνδυνος για την οικονομία εντός του 2020 αποτελεί η πιθανότητα να επανακάμψει η υγειονομική κρίση με έξαρση του αριθμού των κρουσμάτων και συνέπεια να επιβληθούν διοικητικά νέοι άμεσοι περιορισμοί της οικονομικής δραστηριότητας. Ένας ακόμα κίνδυνος που "δύναται να επιβραδύνει τη μελλοντική ανάκαμψη της οικονομίας" αφορά όπως αναφέρεται "στη μη παροδική μείωση των αμοιβών της εργασίας, και κατά συνέπεια την αδυναμία της ιδιωτικής κατανάλωσης να επανέλθει άμεσα στα προ της κρίσης επίπεδα. Όλοι οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2020 έχουν ανασταλεί. Ωστόσο δεν είναι γνωστό τι θα συμφωνηθεί για τα επόμενα χρόνια με τους Ευρωπαίους εταίρους, επί του θέματος. Η πιθανότητα επαναφοράς περιοριστικών δημοσιονομικών μέτρων τα επόμενα χρόνια θα θέσει σε κίνδυνο την ανάκαμψη. (εδώ)

Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Intralot σε CC από CCC αλλά και του μη εξασφαλισμένου ομολόγου που έχει εκδώσει η εταιρία σε C από CCC, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης. Εξηγεί ότι η κίνηση αυτή αντανακλά τον αυξημένο κίνδυνο αναδιάρθρωσης χρέους, όπως και τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης του ομολόγου ύψους 250 εκατ. ευρώ, το οποίο λήγει τον Σεπτέμβριο του 2021. Θυμίζει ότι η εταιρία συζητά με τους ομολογιούχους για να τροποποιήσει την κεφαλαιακή δομή. Η Fitch εκτιμά ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις ίσως οδηγήσουν σε αναδιάρθρωση, η οποία θα κατηγοριοποιηθεί ως «πτώχευση» ή «περιορισμένη πτώχευση» με τα κριτήριά της. (εδώ)

Στο τέλος φθινοπώρου τοποθετεί η διοίκηση της Lamda τις υπογραφές για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων της Ελληνικό Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκπληρωθεί και τα προαπαιτούμενα σε σχέση με τις υποχρεώσεις του ελληνικού Δημοσίου, τις δικαστικές εκκρεμότητες αλλά και τον επιπλέον αστάθμητο παράγοντα του κορωνοϊού και τυχόν μέτρων που μπορεί να ληφθούν εκ νέου. Στις δραστηριότητες των εμπορικών κέντρων οι καθαρές απώλειες για τον όμιλο (από ενοίκια και λοιπά έσοδα διαφημίσεων, parking κ.τλ.) υπολογίζονται για την περίοδο του τριμήνου του lockdown στα 8,1 εκατ. ευρώ. Τα παραπάνω αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της παρουσίασης της Lamda Development, η οποία συμμετείχε στο ένατο Greek Investment Forum στη Νέα Υόρκη, από το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. (εδώ)

Η Διοίκηση της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ σε συνέχεια της από 24.04.2020 σχετικής ανακοίνωσης περί της οριστικής παύσης λειτουργίας της σε ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρίας Thrace Linq Inc., γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση αιτία πωλήσεως του ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη Νότια Καρολίνα των Η.Π.Α. και στο οποίο στεγαζόταν η ως άνω θυγατρική εταιρία. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε στο ποσό των 14.500.000 Δολαρίων ΗΠΑ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως αποτέλεσμα του ανωτέρω γεγονότος, ο Όμιλος αναμένεται να καταγράψει έκτακτα κέρδη για τη χρήση 2020. Τα χρηματικά διαθέσιμα που θα εισπραχθούν, συνεπεία της προαναφερθείσας συναλλαγής, θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του Καθαρού Δανεισμού του Ομίλου. (εδώ)

Το Πλαίσιο κατάφερε και ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζήσαμε στη διάρκεια της καραντίνας λόγω της πανδημίας, επισήμαναν σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου o πρόεδρος και ιδρυτής της αλυσίδας, Γιώργος Γεράρδος και ο διευθύνων σύμβουλος κια αντιπρόεδρος της εταιρίας, Κώστας Γεράρδος. Όπως τόνισαν οι εξελίξεις και οι αλλαγές στην συνήθειες των καταναλωτών ήταν πρωτόγνωρες και καταιγιστικές καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η εταιρία Πλαίσιο κλήθηκε να διαχειριστεί πολλαπλάσιο αριθμό παραδόσεων, περισσότερες από 32.000 κλήσεις την ημέρα, 7,7 εκατομμύρια επισκέψεις στην ιστοσελίδα της και άνω των 330.000 παραγγελιών μόλις τις πρώτες ημέρες από την εκκίνηση του καραντίνας. Το 90% των παραγγελιών παραδόθηκε σε 2 με 3 ημέρες, όπως αναφέρθηκε. (εδώ)

Η εταιρία Intrakat ανακοίνωσε τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2019, ενοποιημένα και εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις του Ομίλου το 2019 ανήλθαν σε €286 εκατ. έναντι €232,1 εκατ. του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 23%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην πλήρη ανάπτυξη των εργασιών των αμιγώς κατασκευαστικών έργων της Εταιρίας. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη €2,3 εκατ. έναντι κερδών €0,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €0,6 εκατ. έναντι ζημιών €2,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε €15,7 εκατ. έναντι €9,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA σε €14,2 εκατ. έναντι €10,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intrakat, κ. Πέτρος Σουρέτης, ανέφερε: «Το 2019 η Intrakat συνέχισε τη δυναμική της πορεία παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη της. Εφαρμόζουμε με συνέπεια τον στρατηγικό σχεδιασμό μας, επικεντρωνόμαστε σε projects υψηλής προστιθέμενης αξίας και διαβλέπουμε έγκαιρα τις σημαντικές ευκαιρίες για νέες δραστηριότητες υλοποιώντας με συνέπεια, αξιοπιστία και κορυφαία ποιότητα τα έργα μας». (εδώ)

Για τις αρχές Ιουλίου προγραμματίζεται η δημόσια εγγραφή για το ομόλογο, επταετούς διάρκειας και ύψους μέχρι 500 εκατ. ευρώ, που θα εκδώσει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προκειμένου να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό του πρόγραμμα, που ανέρχεται στα 3 δισ. ευρώ και θα αυξηθεί στα 4 δισ. ευρώ, όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το καζίνο στο Ελληνικό. Μέσω του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας την προσεχή πενταετία. Επίκεντρο του σχεδίου είναι οι επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια και άλλους τομείς της κυκλικής οικονομίας όπως η διαχείριση απορριμμάτων. Σημειώνεται ότι η ICAP διατήρησε την πιστοληπτική διαβάθμιση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε "Α". Η ICAP επισήμαινε στην ανάλυσή της πως η ισχυροποίηση του ομίλου συνδέεται μεταξύ άλλων με το γεγονός ότι ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), λόγω της φύσης δραστηριότητας, παρέχει σταθερό cash flow ειδικά στις τρέχουσες συνθήκες. (εδώ)

«Μικρή διαφωνία» με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χαρακτήρισαν οι νομικοί παραστάτες της MLS Πληροφορική την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών και ομολόγων της εταιρίας με απόφαση της εποπτικής αρχής, λόγω της αμφισβήτησης των οικονομικών καταστάσεων της εισηγμένης για το 2018 κατόπιν σχετικής έκθεσης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου. Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών, μετά τη συζήτηση στο Πρωτοδικείο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει πέντε επενδυτές μέλη της εις βάρος της MLS, διοικητικών στελεχών και του ορκωτού ελεγκτή και με την οποία ζητούν να δεσμευθούν περιουσιακά στοιχεία μέχρι του ποσού των 250.000 ευρώ. (εδώ)

Γνωστοποιείται ότι στις 19 Iουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία " ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." όπου παρέστη δι' αντιπροσώπου η «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA», μοναδική μέτοχος της Εταιρίας, εκπροσωπούσα το 100% εκ των 294.016.812 ονομαστικών μετοχών της εταιρίας με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Κατά την άνω συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε την κάτωθι απόφαση επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε παμψηφεί την υποβολή αιτήματος διαγραφής των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

Γνωστοποιείται ότι στις 19 Iουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.» όπου παρέστη δι' αντιπροσώπου η «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA», μοναδική μέτοχος της Εταιρίας, εκπροσωπούσα το 100% εκ των 245.497.664 ονομαστικών μετοχών της εταιρίας με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Κατά την άνω συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε την κάτωθι απόφαση επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε παμψηφεί την υποβολή αιτήματος διαγραφής των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

Στις 18-6-2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ιατρικού Αθηνών κατά την οποία ελήφθη η παρακάτω απόφαση: "Έγκριση για την τροποποίηση του από 12/7/2012 Προγράμματος Εκδόσεως κοινού Ομολογιακού Δανείου και την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων.  Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση και υπογραφή των ανωτέρω." Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση του από 12/7/2012 Προγράμματος Εκδόσεως κοινού Ομολογιακού Δανείου και την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση και υπογραφή των ανωτέρω. (εδώ)

Η εταιρία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρία» ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι στις 17 Ιουνίου 2020 κατέθεσε αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αίτηση κατατέθηκε με την συναίνεση της Ad Hoc Ομάδας των ομολογιούχων πιστωτών και τους κατόχους των χρεογράφων Schuldschein της Εταιρίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας εξυγίανσης και της τελικής διαμόρφωσης των συναφών εγγράφων. Tην 24η Ιουνίου 2020 συζητείται αίτημα της Εταιρίας για την έκδοση προσωρινής διαταγής για την απαγόρευση λήψης μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης και ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της Εταιρίας. (εδώ)

Η «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ» ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια σχετικής απόφασης της από 19 Ιουνίου 2020 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 14.679.792 μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,68 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική του OTE plc, εξέδωσε σήμερα 19 Ιουνίου δυο σειρές ομολόγων, μια ύψους 150 εκατ. ευρώ με λήξη στις 10 Δεκεμβρίου 2020 και μια ύψους 200 εκατ. ευρώ με λήξη στις 10 Ιουνίου 2021. Το κουπόνι για τις δυο εκδόσεις διαμορφώθηκε στο 0,96% (ετήσιο) και 0,977% αντίστοιχα. Οι νέοι τίτλοι καλύφθηκαν πλήρως από την Deutsche Telekom. Τα έσοδα από τους τίτλους θα χρησιμοποιηθούν για μερική αναχρηματοδότηση των τίτλων ύψους 628 εκατ. ευρώ της OTE plc με ωρίμανση τον Ιούλιο του 2020. (εδώ)

Φορολογικά κίνητρα, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και στενή συνεργασία των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών με την κεφαλαιαγορά ήταν τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν τη σύσκεψη του υπουργείου Οικονομικών, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον υφυπουργό αρμόδιο για τα συγκεκριμένα θέματα, Γιώργο Ζαββό. Αντικείμενο και στόχος της σύσκεψης ήταν η διεύρυνση του μεγέθους του Χρηματιστηρίου και η αναζήτηση κεφαλαίων από την πλευρά των επιχειρήσεων και από τη συγκεκριμένη δεξαμενή. Τέλος, το Χρηματιστήριο θα αναζητήσει τρόπους προώθησης της «πράσινης» ανάπτυξης μέσα από την προώθηση της έκδοσης Green Bonds, για τα οποία εκδηλώνεται σημαντικό ενδιαφέρον, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από τράπεζες. (εδώ)

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε., η οποία έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, με την επόμενη Σύνοδο να αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιουλίου με φυσική Παρουσία των ηγετών. Η Σύνοδος διήρκησε περίπου 4 ώρες. Οι ηγέτες των «27» εξέφρασαν τις θέσεις τους σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης της Κομισιόν, ύψους 750 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε τους ηγέτες της Ε.Ε. ότι αν δεν καταλήξουν σε μια συμφωνία σχετικά με το πακέτο στήριξης των οικονομιών, πιθανώς να προκαλέσουν ένα «χτύπημα» στις αγορές, ενώ τόνισε πως οι πλήρεις επιπτώσεις της χειρότερης οικονομικής κάμψης της ΕΕ δεν έχουν ακόμα αποτυπωθεί στην αγορά εργασίας και ότι η ανεργία στην ευρωζώνη μπορεί να φθάσει στο 10%. Με την σειρά της, η Γερμανίδα καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, τόνισε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ότι η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με την βαθύτερη κρίση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, προειδοποιώντας παράλληλα πως το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε πολύ δύσκολους καιρούς ενώ ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, διαμήνυσε ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει με επιστροφές πόρων στις χώρες που εισφέρουν περισσότερο στον προϋπολογισμό της Ε.Ε., αν και εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο για να υπάρξει συμφωνία για το σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης. (εδώ)

Η Goldman Sachs αναμένει πλέον ότι το πλήγμα της πανδημίας στην αμερικάνικη οικονομία θα είναι ηπιότερο το τρέχον δεύτερο τρίμηνο, αναθεωρώντας την πρόβλεψή της για την πτώση του αμερικανικού ΑΕΠ στο -33% από -36% προηγουμένως. Παράλληλα, η επενδυτική τράπεζα αναμένει ισχυρή ανάκαμψη το τρίτο τρίμηνο του 2020, οπότε εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 33%, ενώ αναθεώρησε προς το καλύτερο και τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους, εκτιμώντας ότι η αμερικανική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 4,2%, ποσοστό μικρότερο από το -5,2% που ήταν η προηγούμενη εκτίμησή της. Την ίδια στιγμή, η επενδυτική τράπεζα αναθεώρησε πτωτικά τις προβλέψεις της για το ποσοστό της ανεργίας στις ΗΠΑ, το οποίο πλέον πιστεύει ότι θα διαμορφωθεί στο 9,5% έως το τέλος του έτους, έναντι 10% που ήταν η προηγούμενη εκτίμησή της. Κίνηση που, όπως σημειώνει, "αντανακλά την ταχύτερη ανάκαμψη” που αναμένεται. Τέλος, η Goldman Sachs επισημαίνει ότι η δημοσιονομική πολιτική είναι πιθανότατα ο πιο "άμεσος κίνδυνος”, δεδομένου ότι το επιπλέον επίδομα ανεργίας των 600 δολαρίων την εβδομάδα που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση (σ.σ. στο πλαίσιο των μέτρων άμβλυνσης των συνεπειών της πανδημίας) λήγει στο τέλος Ιουλίου. Όπως σημειώνει, εάν το Κογκρέσο δεν καταλήξει σε συμφωνία για ένα τέταρτο πακέτο στήριξης, "το διαθέσιμο εισόδημα θα μειωθεί απότομα” και η αύξηση του ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο θα είναι πολύ μικρότερη. (εδώ)

Η θωράκιση της σταθερότητας των τραπεζών τίθεται από την ΕΚΤ σε απόλυτη συνάρτηση με την προτεραιότητα της άμεσης και εκτεταμένης παροχής ρευστότητας στην οικονομία για να ανακάμψει από τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης. Το σχέδιο της ΕΚΤ εστιάζει στην κεφαλαιακή διασφάλιση των τραπεζών και την προετοιμασία τους για την επόμενη μέρα, με ορίζοντα την προσέλκυση επενδυτών, αλλά και με ανοιχτό παράθυρο για συγχωνεύσεις στο πλαίσιο της πορείας για την πλήρη τραπεζική ενοποίηση μέχρι το 2024. Στον "καμβά" αυτό, το σχέδιο της ΕΚΤ έχει ως βασικό πυλώνα τη στενή παρακολούθηση της πορείας των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, και ειδικά σε οικονομίες όπως η ελληνική, με αυξημένο τον κίνδυνο υπερχρέωσης και "κόκκινων" δανείων. Για χώρες, δε, όπου οι τράπεζες έχουν εφαρμόσει μορατόρια πληρωμών με ισχύ μέχρι τα τέλη του 2020, όπως στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών θα φανούν στο τέλος του χρόνου με αρχές του επόμενου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο SSM ενθαρρύνει τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τα δανειακά χαρτοφυλάκιά τους με μακροχρόνια προοπτική. Συγκεκριμένα, τους συστήνει να αξιολογούν τη μακροχρόνια ικανότητα των πελατών τους για την εξυπηρέτηση του χρέους τους και, ειδικά για τις επιχειρήσεις, να εκτιμούν την προοπτική βιωσιμότητάς τους. (εδώ)

Το lockdown που επιβλήθηκε σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ διήρκησε περισσότερο από ότι αναμενόταν παρά τη χαλάρωση κάποιων περιοριστικών μέτρων, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη συρρίκνωση του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο, ανέφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Πέμπτη. Οι νέες προβλέψεις θα είναι διαθέσιμες όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσιεύσει τη νέα έκδοση του World Economic Outlook στις 24 Ιουνίου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ταμείου, Τζέρι Ράις σε καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Δεδομένων των παρατεταμένων lockdown, ο ρυθμός ανάκαμψης της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου ενδέχεται να είναι πιο αργός, σημείωσε ο ίδιος σύμφωνα με το Reuters. Ο κ. Ράις τόνισε ότι η κινεζική οικονομία κερδίζει momentum, με τα στοιχεία να καταδεικνύουν πιο ισχυρή ανάκαμψη στις επενδύσεις και τις υπηρεσίες μέχρι τον Μάιο. (εδώ)

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στις ΗΠΑ, ένα μέτρο του χρέους της χώρας απέναντι σε άλλες, υποχώρησε 0,1% στο α΄ τρίμηνο. Το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 104,2 δισ. δολάρια από το αναθεωρημένο ποσό των 104,3 δισ. δολαρίων στο δ΄ τρίμηνο του 2019. Η μικρή πτώση αντανακλά ένα χαμηλότερο εμπορικό έλλειμμα στα αγαθά. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αποκαλύπτει εάν μια χώρα είναι καθαρός δανειστής ή οφειλέτης. Το έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 1,9% του ΑΕΠ στο α΄ τρίμηνο, ελαφρώς υψηλότερα από το προηγούμενο τρίμηνο. (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text