Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Paperpack: Κέρδη 560 χιλ. ευρώ στο α΄τρίμηνο του 2020

Paperpack: Κέρδη 560 χιλ. ευρώ στο α΄τρίμηνο του 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Paperpack: Κέρδη 560 χιλ. ευρώ στο α΄τρίμηνο του 2020

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2020

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Α’ Τριμήνου από 1/1/2020 έως 31/03/2020. Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 4.698 χιλ.€ έναντι 5.211 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,85% .

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 1.181 χιλ.€ έναντι 1.417 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 744 χιλ.€ έναντι 980 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 560 χιλ.€ έναντι 670 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 31/03/2020 ανέρχεται σε 161 άτομα ενώ την 31/03/2019 ανερχόταν σε 161 άτομα.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 1.068 χιλ. € έναντι 262 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 2.679 χιλ.€ έναντι 1.799 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1416 € έναντι 0,1695€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε κατά 183 χιλ.€ σε σχέση με την 31/12/2019.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text