Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Διαβάσαμε - Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαβάσαμε - Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Σημαντικές αλυσιδωτές επιπτώσεις σε Οικονομία και τράπεζες θα έχει το lockdown λόγω κορονοϊού, με την Τράπεζα της Ελλάδος να εκτιμά ότι τα έκτακτα μέτρα στήριξης της απασχόλησης, της οικονομικής δραστηριότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής 2019 – 2020, το οικονομικό κόστος των περιοριστικών μέτρων, σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, για το σύνολο της Οικονομίας εκτιμάται σε 7,7% το 2020. Οι μεγαλύτερες απώλειες συγκεντρώνονται πρωτίστως σε κλάδους των υπηρεσιών και συγκεκριμένα στον κλάδο καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης (3,9%), καθώς επίσης και στους κλάδους χονδρικού και λιανικού εμπορίου, μεταφορών-αποθήκευσης και τεχνών και διασκέδασης. Για να προσεγγίσει το μέγεθος της διαταραχής που έχει υποστεί η αγορά εργασίας, η ανάλυση της ΤτΕ αξιοποιεί τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με το μερίδιο της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας λόγω της πανδημίας. Προκύπτει ότι 25,4% της απασχόλησης επηρεάζεται από τα έκτακτα αυτά μέτρα. Όπως προκύπτει από την ανάλυση της ΤτΕ, το ΑΕΠ και οι επιχειρηματικές επενδύσεις μειώνονται κατά μέσο όρο περίπου κατά 6,7% και 10,4% αντίστοιχα στα τέσσερα πρώτα τρίμηνα, ενώ η επίδραση της διαταραχής βαίνει μειούμενη κατά τα επόμενα τέσσερα τρίμηνα. (εδώ)

Το πλέγμα των πολιτικών που θα επιτρέψουν να οικοδομήσει η Ελλάδα «ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο, αξιοποιώντας κατά τον βέλτιστο τρόπο, τα διαθέσιμα εγχώρια και ευρωπαϊκά μέσα και πόρους, με όραμα, υπευθυνότητα, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη», ανέπτυξε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την ομιλία του στο «10th Nicosia Economic Congress». Ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι η οικοδόμηση του νέου αυτού προτύπου – απαλλαγμένου από τις αδυναμίες και τις παθογένειες του παρελθόντος, βασισμένου σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην εξωστρέφεια, σε κλάδους και τομείς όπου η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, ώστε η χώρα μας να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας – αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό «στοίχημα». Δήλωσε, όμως, πεπεισμένος ότι η Ελλάδα θα κερδίσει το «στοίχημα» αυτό. (εδώ)

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο τον Απρίλιο. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2019, παρουσίασε μείωση 24,7% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020, μείωση 23,3%. Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2019, παρουσίασε μείωση 24,8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020 μείωση 23,1%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020 παρουσίασε μείωση 26,5%. (εδώ)

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E. για την χρήση 2019 διαμορφώθηκε στα 26.664 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,27% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2018 (23.334 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 8.655 χιλ. Ευρώ αυξημένα κατά 8,86% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2018 (7.951 χιλ. Ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στις 2.601 χιλ. Ευρώ (1.917 χιλ. Ευρώ το 2018). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 1.956 χιλ. Ευρώ (1.663 χιλ. Ευρώ το 2018). Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.600 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 1.457 χιλ. Ευρώ το 2018), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.041 χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 1.154 χιλ. Ευρώ το 2018). (εδώ)

Η SATO ανακοινώνει πως για την χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €14.923 χιλ. έναντι €11.559 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά €3.364 χιλ. Ή 29,10%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €6.486 χιλ. έναντι €4.928 χιλ. με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 43,47% έναντι 42,63% το προηγούμενο έτος. Ο Όμιλος σημείωσε ζημίες μετά φόρων €-7.250 χιλ. έναντι ζημιών €-491 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα 2018. (εδώ)

Τα πενήντα εκατ. ευρώ αναμένεται να φτάσει το σχέδιο διάσωσης και εξυγίανσης της Euromedica, με τους επενδυτές να μην αποκλείουν και επιπλέον χρηματοδότηση εφόσον αυτή απαιτηθεί. Στόχος, το ολικό restart, όπως σημειώνουν στελέχη του ομίλου, η τακτοποίηση των οφειλών και η αποπομπή των βαρών που άφησε η προηγούμενη διοίκηση της οικογένειας Λιακουνάκου. Στις 29/06 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για την υπαγωγή της εταιρίας στο άρθρο 106β (είχε προηγηθεί το Δεκέμβριο αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων για εξυγίανση (κατά το άρθρο 106α παρ. 6 του Πτωχευτικού Κώδικα). Παράλληλα, προωθείται, στο μέτρο των δυνατοτήτων της εταιρίας, η αποπληρωμή οφειλών προς πιστώτριες τράπεζες, προμηθευτές και δημόσιο και η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που θα επιτρέψει την επιστροφή στην κανονικότητα. Το business plan του σχεδίου εξυγίανσης περιλαμβάνει την επένδυση περίπου 22 εκατ. ευρώ μέσα στον επόμενο χρόνο για την ανανέωση του εξοπλισμού, με ταυτόχρονη αναβάθμιση και επέκταση των κτιριακών υποδομών, κυρίως στις μονάδες εκτός Αθηνών. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον όμιλο, υπάρχει δέσμευση για χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας κατά την περίοδο εξυγίανσης, με ποσό που μπορεί να ξεπεράσει τα 30 εκατ., συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης μισθοδοσίας. (εδώ)

Τον ορισμό του Αθανάσιου Λιάγκου στη θέση του προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), καθώς και τη διανομή σημαντικά αυξημένου μερίσματος, ύψους 1,17 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2019, έναντι 0,57 ευρώ το 2018, ενέκριναν οι μέτοχοι της εταιρίας, κατά την τακτική γενική συνέλευση. Παράλληλα, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού, βάσει της οποίας οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου θα μπορούν στο εξής να πραγματοποιούνται εκτός από τη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης. (εδώ)

Η Εταιρία ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 17.06.2020, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους συνολικού ποσού ευρώ 506.295,36 το οποίο αντιστοιχεί σε 0,17 ευρώ ανά μετοχή. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά το ποσό των € 19.557,48 που αντιστοιχεί στις 115.044 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται στα € 525.852,84 ή € 0,176566862 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό € 0,1677385189 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 25.06.2020. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2019 είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 26.06.2020 (record date). Η καταβολή θα αρχίσει την 02.07.2020. (εδώ)

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε την υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους εικοσιπέντε εκατομμυρίων ευρώ (ΕΥΡΩ 25.000.000) με την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και την “NBG BANK MALTA LIMITED”, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Το δάνειο είναι διάρκειας τριών ετών εξοφλητέο στην λήξη και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018. (εδώ)

Η «TRASTOR» γνωστοποίησε προς τους κυρίους Μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με συμψηφισμό απαίτησης και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 12.12.2019, καλύφθηκε κατά 51,2%, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής παλαιών μετόχων. Συνολικά αντλήθηκε ποσό ύψους € 37.215.718,20, που αντιστοιχεί σε 41.350.798 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 και τιμή διάθεσης € 0,90. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε μέχρι του ποσού της κάλυψης, με την έκδοση 41.350.798 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 έκαστη και ποσό € 16.540.319,20 πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». (εδώ)

Με μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών (+3,55%) στα 27,1 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2019 για την ΚΡΕΚΑ. Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε σημαντική επιδείνωση σε σχέση με το 2018 λόγω του έντονου ανταγωνισμού, σημειώνεται στις αναλυτικές καταστάσεις, ενώ η εταιρία συνέχισε τις προσπάθειες της για περιστολή δαπανών κάτι που αποτυπώθηκε στα έξοδα διοίκησης που παρουσιάζουν μείωση κατά 7,3%. Τα έξοδα διάθεσης παρουσιάζουν μείωση 0,5% παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρίας είναι υψηλά, λόγω του υψηλού επιτοκίου δανεισμού στα εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο δάνεια και τους τόκους υπερημερίας. Η χρονιά έκλεισε με ζημιές 4,15 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,3 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού 638 χιλ. Ευρώ. Επίσης επιβαρύνθηκαν από το σχηματισμό πρόβλεψης απομείωσης του κονδυλίου «Υπεραξία» κατά ποσό 605 χιλ. Ευρώ. Η εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία ρύθμισης των τραπεζικών οφειλών της, μέσω της doValue Hellas. (εδώ)

Γρήγορη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της, με μείωση του δείκτη «κόκκινων» δανείων κάτω από το 15% και αύξηση των νέων δανείων στις επιχειρήσεις είναι οι δύο βασικοί άξονες της στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας για το 2020, σύμφωνα με όσα τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος, Παύλος Μυλωνάς, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν το 2019 κατά 5,3 δισ. ευρώ ή κατά το 1/3 του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, φθάνοντας από τα 15 δισ. στα 10 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Με τη μεγάλη τιτλοποίηση δανείων, η οποία θα ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ και θα προχωρήσει το δεύτερο εξάμηνο, η Εθνική θα φέρει το δείκτη των κόκκινων δανείων κάτω από το 15%. Η τράπεζα εκταμίευσε 3,3 δισ. ευρώ νέα δάνεια το 2019, τα οποία φθάνουν στα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν συμπεριληφθούν και τα δάνεια που δόθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020. Το νούμερο αυτό αντιπροσωπεύει 40% μερίδιο αγοράς στην καθαρή αύξηση των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων και επιβεβαιώνει το ρόλο της Εθνικής στην ελληνική αγορά. (εδώ)

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» κατά το έτος 2019 διαμορφώθηκε σε 10,73 εκατ. Ευρώ έναντι 14,48 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018, μειωμένος κατά 25%, λόγω καθυστέρησης χρηματοδότησης του εγκεκριμένου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 επιχειρηματικού σχεδίου της από τις Τράπεζες. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 10,08 εκατ. Ευρώ ποσοστό 93,96% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2019 ανήλθαν σε ζημίες 3,32 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 1,40 εκατ. Ευρώ του 2018. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -1,76 εκατ. Ευρώ έναντι -473,28 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες 5,55 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 3,59 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου. (εδώ)

Ενίσχυση των πωλήσεων κατά 10,4%, στα 88,5 εκατ. ευρώ, έναντι 80,2 εκατ. το 2018, και περιορισμό των καθαρών ζημιών κατέγραψε η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος κατά τη χρήση του 2019, εκφράζοντας όμως έντονο προβληματισμό για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η πανδημία σε τομείς της οικονομίας αλλά και σε ορισμένες δραστηριότητες του ομίλου. Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη της, η «Καραμολέγκος» σημειώνει πως όσον αφορά τα επίπεδα ρευστότητας της εταιρίας αλλά και του ομίλου δεν υπήρξε κάποια δυσμενής μεταβολή λόγω COVID-19, σε αντίθεση με τη θυγατρική «Απολλώνιο», όπου λόγω των μέτρων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση περιορίστηκε η λειτουργία των καταστημάτων λιανικής. Οσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη της «Καραμολέγκος» για το 2019, πέρα από την αύξηση του κύκλου εργασιών, οι καθαρές ζημίες σε επίπεδο ομίλου περιορίστηκαν στις 179.974 ευρώ, από ζημίες 861.132 ευρώ το 2018. Το κόστος των πωληθέντων αυξήθηκε κατά 4,6%, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από αυτό των πωλήσεων, ενώ τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών, αυξήθηκαν 12,5%, στα 35,8 εκατ. ευρώ. (εδώ)

Τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2019 ανακοίνωσε ο Όμιλος ΑΒΑΞ, μιας χρονιάς με ιδιαίτερες προκλήσεις καθώς και γενικότερη στασιμότητα στην εγχώρια αγορά των υποδομών κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Για τον Όμιλο ΑΒΑΞ το 2019 συνοδεύτηκε από μεταβολές στη μετοχική σύνθεση, μείωση του δανεισμού, εσωτερικό μετασχηματισμό αλλά και αξιοσημείωτες επιτυχίες με την αναδοχή έργων ιδιαίτερης σημασίας διεθνώς. Αναλυτικά, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το 2019, η ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποίησε ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €575,9 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 7,0% έναντι €538,4 εκ. του 2018. Ο κύκλος εργασιών αναφέρεται στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, μετά την διακοπή δραστηριοτήτων στο Κατάρ, ύψους €57,2 εκ. το 2019. Το αποτέλεσμα του συγκρίσιμου έτους έχει επίσης αναμορφωθεί, με την μείωση του κύκλου εργασιών του 2018 κατά €44,1 εκ. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε ενοποιημένη βάση ο Όμιλος ΑΒΑΞ παρουσίασε ζημιά προ φόρων ύψους €11,2 εκ. το 2019 έναντι ζημιάς €8,3 εκ. το 2018. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2019 ανήλθαν σε €58,1 εκ. καταγράφοντας αύξηση 17,6% έναντι €49,4 εκ. στο προηγούμενο έτος. (εδώ)

Η οικονομική εμπιστοσύνη επανέρχεται σταδιακά στην Ευρωζώνη με τις εταιρίες, από τις μεταποιητικές έως αυτές των λιανικών πωλήσεων, να ξαναστέκονται στα πόδια τους μετά τα περιοριστικά μέτρα για τον έλεγχο της εξάπλωσης του κορονοϊού. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (European Economic Sentiment Indicator, ESI), ο οποίος ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυξήθηκε τον Ιούνιο στις 75,7 μονάδες από 67,5 τον Μάιο, αν και λιγότερο από τις προβλέψεις των οικονομολόγων, παραμένοντας σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των αρχών του έτους. Σύμφωνα με το Bloomberg, τα στοιχεία αυτά - όπως και τα αντίστοιχα που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας - δείχνουν ότι η πλήρης ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρωζώνης έχει πολύ δρόμο ακόμη. (εδώ)

Η οικονομία της Βρετανίας σημείωσε στις αρχές του 2020 τη μεγαλύτερη συρρίκνωση που έχει καταγραφεί από το 1979, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που φτάνουν μέχρι και τις πρώτες μέρες του lockdown. Το ΑΕΠ έπεσε κατά 2,2% μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα παρουσιάσει άμεσα το σχέδιό του για τη επιτάχυνση της ανάκαμψης της βρετανικής οικονομίας και αναμένεται να υποσχεθεί επενδύσεις σε υποδομές ύψους 5 δισ. Λιρών. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία υπολογίζει ότι η οικονομία παρουσίασε συρρίκνωση ρεκόρ της τάξης του 20,4% τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο, αλλά πρόσφατα μοιάζουν να υπάρχουν κάποια σημάδια ανάκαμψης. (εδώ)

Με τον Joe Biden να κερδίζει στις δημοσκοπήσεις, στελέχη της Wall Street προετοιμάζονται για ένα πιθανό σενάριο όπου θα γίνει πρόεδρος - με ορισμένες εταιρίες να προειδοποιούν τους πελάτες τους ότι το χρηματιστήριο θα μπορούσε να δεχτεί χτύπημα. Ο πρώην αντιπρόεδρος έχει ένα προβάδισμα 10 μονάδων έναντι του προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με τον μέσο όρο εθνικών δημοσκοπήσεων της RealClearPolitics και κατέχει νικηφόρο προβάδισμα σε swing states (πολιτείες που παραδοσιακά το αποτέλεσμα των εκλογών κρίνεται αμφίρροπο), όπως το Ουισκόνσιν, η Πενσυλβάνια, η Φλόριντα και το Μίσιγκαν. Η κύρια ανησυχία για τη Wall Street εάν ο Τραμπ δεν καταφέρει να επανεκλεγεί είναι η πιθανότητα υψηλότερων εταιρικών φόρων: Τον Δεκέμβριο του 2019, ο Μπάιντεν δεσμεύθηκε να ανατρέψει την υπογραφή της νομοθεσίας για τη μείωση της φορολογίας, από τον Τραμπ, η οποία αύξησε μαζικά τα εταιρικά κέρδη. Μεγάλο μέρος του αντίκτυπου των εκλογών στο χρηματιστήριο θα εξαρτηθεί από το εάν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας - καθώς τότε οι Δημοκρατικοί θα είναι λιγότερο πιθανό να επιφέρουν σημαντικές οικονομικές αλλαγές. Η χρηματιστηριακή αγορά συνήθως αποδίδει καλύτερα όταν επανεκλέγεται ένας πρόεδρος, ενώ συνήθως υποαποδίδει όταν ο Λευκός Οίκος αλλάζει χέρια από Ρεπουμπλικάνους σε Δημοκρατικούς, σύμφωνα με στοιχεία της Bank of America. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της RBC Capital Markets, η πλειοψηφία των πελατών της εταιρίας εξακολουθεί να πιστεύει ότι η επανεκλογή Τραμπ θα είναι θετική για την αγορά, με το 60% να λέει ότι μια προεδρία του Μπάιντεν θα επηρεάσει αρνητικά τις μετοχές. (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text