Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020

Διαβάσαμε - Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαβάσαμε - Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020

Επενδυτικό κενό 18 δισ. ευρώ ετησίως από τα χρόνια των μνημονίων επιπλέον των επιπτώσεων της πανδημίας του 2020 καλείται να καλύψει το νέο σχέδιο ανάκαμψης που συζητείται στο συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Κομισιόν και το ΙΟΒΕ. Όπως έγινε σαφές από τους εκπροσώπους της Κομισιόν που ήταν ομιλητές στο συνέδριο, στο νέο πακέτο από το οποίο η Ελλάδα δικαιούται έως 32 δισ. ευρώ (επιπλέον των κονδυλίων του ΕΣΠΑ), οι επενδύσεις θα πρέπει να συνδυάζονται με μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να πηγαίνουν "χέρι χέρι" όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Θα υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και ορόσημα τα οποία θα πρέπει να συμφωνηθούν με την Κομισιόν. Σημειώνεται πως τα έργα όλων των κρατών πρέπει να συνδέονται με τις 2 πολιτικές της Ε.Ε. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. (εδώ)

Τα οικονομικά σενάρια τα οποία εκπονούνται από τα οικονομικά επιτελεία ή και από τις διάφορες κεντρικές τράπεζες, έχουν να αντιμετωπίσουν πάντοτε ένα βασικό πρόβλημα, αυτό της αβεβαιότητας. Για τον λόγο αυτό, οι διάφοροι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής επιλέγουν συνήθως να παρουσιάζουν διαφορετικά σενάρια οικονομικών εξελίξεων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε κάποια, περισσότερο ή λιγότερο, αλλά πάντως σίγουρα σε έναν βαθμό αυθαίρετη παραδοχή. Η ελληνική οικονομία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση και κυρίως την αβεβαιότητα που συνδέεται με αυτή, πρέπει: α) να διαχειριστεί προσεκτικά τους λιγοστούς διαθέσιμους πόρους, με κριτήριο το μέγιστο πολλαπλασιαστικό ως προς το εθνικό προϊόν αποτέλεσμα, και β) να προχωρήσει σε προσεκτικό χρονικό προγραμματισμό των παρεμβάσεών της με βάση τις εξελίξεις, ούτως ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει πάντα όταν αυτό απαιτείται, αποφεύγοντας τις σειρήνες της δήθεν αποτελεσματικότερης «εμπροσθοβαρούς» παρέμβασης, η οποία, δεδομένου του μεγέθους και της φύσης της αβεβαιότητας, ενδέχεται να έχει περιορισμένα έως και μηδαμινά αποτελέσματα. (εδώ)

Στην αναδιάταξη κονδυλίων του ισολογισμού του 2019 λόγω της πώλησης του Πόρτο Καρράς αλλά και στην αναμόρφωση του ισολογισμού χρήσης 2018 προχώρησε η διοίκηση της Τεχνικής Ολυμπιακής. Ωστόσο, παρά τις αρκετές λεπτομέρειες για όσα μεσολάβησαν στο διάστημα μέχρι την πώληση αλλά και στη συμφωνία που υπήρξε, δεν είναι ξεκάθαρο πιο θα είναι το καθαρό ταμείο της εταιρίας. Ενδιαφέρον έχει πάντως το δάνειο που έλαβε από τη Fortress στις 12/8/19 ύψους 45 εκατ. ευρώ και αποπλήρωσε στις 15/4/20 δηλαδή 8 μήνες αργότερα. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη λογιστική κατάσταση ο αγοραστής (εταιρία συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη) κατέβαλε στη Fortress το ποσό των 53,994 εκατ. ευρώ. Δηλαδή σε 8 μήνες η Fortress είχε όφελος 9 εκατ. ευρώ ή απόδοση 20%. Σύμφωνα με τον ισολογισμό το συγκρότημα έχει καταταχθεί στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση ύψους 307,1 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα 173,7 εκατ. ευρώ από 265,8 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 37,3 εκατ. ευρώ από 192,5 εκατ. ευρώ Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 1,02 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος είχε σχεδόν μηδενικές πωλήσεις και ζημία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 16,2 εκατ. ευρώ και συνολικά μετά και τις διακοπείσες 52,1 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές ωστόσο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αποδιδόμενες στους μετόχους της μητρικής ήταν στα 14,7 εκατ. ευρώ. (εδώ)

Κατά σχεδόν 1,5 φορά υπερκαλύφθηκε το επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ύψους έως 500 εκατ.ευρώ. Η μεγαλύτερη έκδοση ελληνικής εταιρίας στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου καλύφθηκε πλήρως από ιδιώτες επενδυτές και υπερκαλύφθηκε μετά τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών. Η εταιρία συγκέντρωσε 700 εκατ. ενώ ζητούσε 500 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να κλείνει στο 2,75%. Όπως ανακοίνωσε η εταιρία, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €686,737 εκατ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,75%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,75% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 282.500 Ομολογίες (56,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 217.500 Ομολογίες (43,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές. (εδώ)

Αντιμέτωπος με τη διαπλοκή και τα πανίσχυρα τοπικά επιχειρηματικά συμφέροντα, ο κατασκευαστικός όμιλος “Αβαξ” αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πολλά υποσχόμενη αγορά του Κατάρ, των Εμιράτων και των άλλων χωρών του Περσικού Κόλπου, όπου είχε αναλάβει την προηγούμενη 10ετία μεγάλης κλίμακας έργα. Οι δυσκολίες στην εξασφάλιση νέων συμβάσεων, οι σκόπιμες καθυστερήσεις στις πληρωμές για εκτελεσθέντα έργα και η αδυναμία χρηματοδότησης από τοπικές τράπεζες ανάγκασαν τον ελληνικό όμιλο όχι μόνον να παραχωρήσει στους μέχρι τώρα εταίρους του τις εκεί θυγατρικές και τις συμμετοχές του, αλλά να... πληρώσει επιπλέον για να μπορέσει να αποχωρήσει. Οπως έγινε γνωστό, η “Αβαξ” κατέληξε σε συμφωνία για να παραχωρήσει στον τοπικό εταίρο της Fahad Trading το 49% των μετοχών των εταιριών Conspel Construction Specialist, J&P Qatar και Abu Dhabi J&P. Για την παραχώρηση αυτών των συμμετοχών, αντί να εισπράξει τίμημα, ο ελληνικός όμιλος θα... καταβάλει συνολικά 29,4 εκατ. ευρώ (με συμψηφισμό απαιτήσεων συμψηφιστεί 18,6 εκατ. ευρώ και εισφορά 8,8 εκατ. ευρώ σε πωλούμενη θυγατρική). (εδώ)

Με την έγκριση που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά μετοχών, η EpsilonNet ξεκινά τη διαδικασία για την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά από 12 χρόνια παρουσίας στην Εναλλακτική Αγορά. Η Δημόσια Προσφορά έρχεται μετά από μια χρονιά που η εταιρία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση στο EBITDA και στα καθαρά κέρδη. Ειδικότερα, το 2019 ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 17,98 εκατ. ευρώ, έναντι 16,23 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας αύξηση 10,79%. Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσεως 2019 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 3,26 εκατ. ευρώ, έναντι 2,38 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας αύξηση 37,03%, ενώ για την μητρική διαμορφώθηκαν σε 2,63 εκατ. ευρώ, έναντι 1,96 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας αύξηση 33,95%. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, στη χρήση του 2019 διαμορφώθηκαν σε 8,59 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 13,51 εκατ. ευρώ. (εδώ)

Τον επαναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού σχεδίου της Εθνικής Τράπεζας, λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης που προκαλεί η πανδημία, ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς, μιλώντας στη γενική συνέλευση των μετόχων. Το επιχειρησιακό σχέδιο που ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2019, και αναφέρεται στην περίοδο έως και το 2022, έχει στόχο τη μείωση των κόκκινων δανείων σε ποσοστό κάτω του 5%, την αύξηση της κερδοφορίας της τράπεζας από σχεδόν μηδενικά επίπεδα και την επίτευξη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τάξεως του 11% και, σύμφωνα με τον CEO του ομίλου, «οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν τεθεί θα επιτευχθούν με μόνο ένα χρόνο καθυστέρηση». Η επιτυχία του προγράμματος μετασχηματισμού, σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, αποτυπώθηκε ήδη στα μεγέθη του 2019 και του 2020, με βάση τα οποία τα κόκκινα δάνεια μειώθηκαν κατά 5,3 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά το ένα τρίτο, και από 15 δισ. ευρώ περιορίστηκαν στα 10 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε με συνδυασμό πωλήσεων χαρτοφυλακίων δανείων και μείωσης μέσω ρυθμίσεων, στεγαστικών κυρίως, δανείων, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι η τελευταία συναλλαγή πώλησης κόκκινων δανείων, το Project Icon, πραγματοποιήθηκε εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, χωρίς κεφαλαιακή επιβάρυνση για την τράπεζα. Στόχος παραμένει η μεγάλη τιτλοποίηση άνω των 6 δισ. ευρώ, για την οποία, όπως ανακοίνωσε ο κ. Μυλωνάς, «έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες και προβλέπουμε να περάσει στη φάση προσέγγισης επενδυτών στις αρχές του β΄ εξαμήνου του έτους». (εδώ)

Σε πρόσφατη τοποθέτησή του το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, Μάριο Πανέτα, επισήμανε τους όρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Ευρωζώνη στο ναρκοπέδιο του "άσχημου σενάριου” για την οικονομία. Όπως τόνισε εξ αρχής στην τοποθέτησή του το βασικό και ομαλό σενάριο ανάκαμψης προϋποθέτει μία ισχυρή ανάκαμψη το τρίτο τρίμηνο. Όμως οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να απομακρύνουν από το βασικό σενάριο – που προβλέπει ότι η οικονομία επιστρέφει σε γενικές γραμμές στο επίπεδο της παραγωγής πριν από την κρίση έως το τέλος του 2022 - είναι ισχυροί. Στην περίπτωση που οι κίνδυνοι αυτοί υλοποιηθούν η ευρωζώνη θα διολισθήσει στο άσχημο σενάριο, στο οποίο "η παραγωγική δραστηριότητα θα ήταν ακόμη περίπου 5% κάτω από το επίπεδο πριν από την κρίση εκείνη την εποχή (τέλη 2022). Η αβεβαιότητα οφείλεται εν μέρει σε ανησυχίες σχετικά με τη διάρθρωση της οικονομίας μετά την κρίση, ιδίως σε τόσο ευάλωτους τομείς όπως ο τουρισμός, η ψυχαγωγία ή οι μεταφορές. Είναι πιθανό τα άτομα που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς να αρχίσουν να αναθεωρούν όχι μόνο τα τρέχοντα κέρδη τους, αλλά και το μόνιμο εισόδημά τους. Βέβαια ο κ. Πανέτα υποστήριξε οτι με τις έγκαιρες και προληπτικές σε πολλές περιπτώσεις παρεμβάσεις της ΕΚΤ, όπως και με την ετοιμότητά της να συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή, οι κίνδυνοι έχουν περιορισθεί μεν αλλά παραμένουν ισχυροί… (εδώ)

Xώρες, όπως η Ελλάδα, με μεγάλη εξάρτηση του ΑΕΠ τους από τον τουρισμό, ανοίγουν η μία μετά την άλλη τις πύλες τους σε ξένους επισκέπτες, αλλά με σειρά μέτρων, που θέλουν να αποτρέψουν ένα δεύτερο κύμα του νέου κορωνοϊού. Όλοι αντιλαμβάνονται πως οι απώλειες για τον τουριστικό κλάδο θα είναι βαρύτατες και η επιστροφή στην «κανονικότητα» θα αργήσει. Πόσο λοιπόν στοιχίζει η πανδημία στον παγκόσμιο τουρισμό; Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) υπολογίζει τη ζημιά σε 1,2 τρισ. δολάρια μόνο για φέτος. Οι απώλειες αυτές αντιστοιχούν στο 1,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ και ουσιαστικά αντανακλούν έναν μετριοπαθή υπολογισμό για τις επιπτώσεις της πανδημίας. Θα μπορούσαν να φουσκώσουν στα 3,3 τρισ. δολάρια εάν το πλήγμα στα διεθνή ταξίδια αναψυχής επιμείνει έως και τον Μάρτιο του 2021, προειδοποιεί η UNCTAD και εξηγεί πως το κόστος θα είναι μεγαλύτερο για αναπτυσσόμενες οικονομίες και νησιωτικές χώρες. Για παράδειγμα η κατάρρευση του τουρισμού θα μπορούσε να στοιχίσει στην Τζαμάικα το 11% του ΑΕΠ της και στην Ταϊλάνδη το 9%. Οικονομίες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία θα χάσουν επίσης δισεκατομμύρια δολάρια τουριστικών εσόδων, αλλά είναι σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Να θυμίσουμε ότι ανεπίσημος στόχος της χώρας μας είναι φέτος οι τουριστικές εισπράξεις να κινηθούν κοντά στα 4 δισ. ευρώ έναντι 18 δισ. ευρώ το 2019. (εδώ)

Η Federal Reserve έδωσε στη δημοσιότητα τα πρακτικά από τη συνεδρίαση της 9-10 Ιουνίου. Οι κεντρικοί τραπεζίτες ψήφισαν να διατηρηθεί το επιτόκιο βραχυπρόθεσμου δανεισμού αναφοράς στο εύρος 0% -0,25%, το οποίο έχει διαμορφωθεί από τα μέσα Μαρτίου σε μια προσπάθεια να στηριχθεί η οικονομία των ΗΠΑ από τις επιπτώσεις που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού. Παράλληλα η Fed εξέδωσε επίσης τις προσδοκίες της για διάφορα οικονομικά δεδομένα. Η μέση πτώση του ΑΕΠ για το 2020 εκτιμάται στο 6,5%, ακολουθούμενη από ανάπτυξη 5% το 2021 και 3,5% το επόμενο έτος. «Οι αξιωματούχοι σχολίασαν ότι το περιβάλλον παραμένει εξαιρετικό και ελλοχεύουν σημαντικοί κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές», ανέφεραν τα πρακτικά. Παράλληλα οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η οικονομική βοήθεια που παρείχε το Κογκρέσο σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ομοσπονδιακές κυβερνήσεις «μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής». (εδώ)

Το ράλι στις αγορές θα συνεχιστεί λέει η Deutsche Bank, παρά τις αυξημένες ανησυχίες για την εξέλιξη της πανδημίας. Την ίδια ώρα η Goldman Sachs εκτιμά ότι η συμπεριφορά των αγορών τις τελευταίες δύο εβδομάδες υποδεικνύει μία κλίση των επενδυτών προς το δυσμενές σενάριο, ήτοι αυτό ενός νέου κύματος πανδημίας που θα φέρει πτώση των μετοχών σε νέα χαμηλά. Η Capital Economics συμφωνεί με την Deutsche Bank και η Citi με την Goldman Sachs, η Oxford Economics δεν αισιοδοξεί όσο υφίσταται ο κίνδυνος δεύτερου κύματος, η JPMorgan παίζει τα… ρέστα της υπέρ της Wall Street κ.ο.κ. Αφού πούμε το αυτονόητο, ότι δηλαδή κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά το μέλλον, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που κάθε αναλυτής που σέβεται τον εαυτό του οφείλει να επισημαίνει κάθε φορά που προχωρά σε μία πρόβλεψη ότι αυτή συνοδεύεται από πρωτοφανή αβεβαιότητα. Μέσα σε όλες αυτές τις αναλύσεις ξεχωρίσαμε δύο, με πρώτη αυτή του Μάρκο Κολάνοβιτς της JPMorgan ο οποίος σε πρόσφατό του σημείωμα, παραθέτει τρεις λόγους για τους οποίους εκτιμά ότι οι μετοχές - και δει οι αμερικανικές - θα συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Ο πρώτος είναι το γεγονός ότι οι θεσμικοί επενδυτές δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε ενώ ο δεύτερος λόγος είναι τα νομισματικά και δημοσιονομικά μέτρα στήριξης. Όπως υποστηρίζει ο Κολάνοβιτς, επικαλούμενος το βάθος της αγοράς παραγώγων του S&P 500, η ρευστότητα βυθίστηκε κατά 90% σε ιστορικά χαμηλά κατά το sell-off του Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Από τότε η ρευστότητα έχει ανακάμψει κυρίως λόγω των μέτρων της Fed. Ο τρίτος λόγος είναι το γεγονός ότι η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες εβδομάδες αφορά κυρίως σε άτομα μικρότερης ηλικίας που εμφανίζουν πολύ χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας. Η δεύτερη ανάλυση που ξεχωρίσαμε είναι της Goldman Sachs, η οποία αναλύει τρία σενάρια για την πορεία των χρηματιστηρίων ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας. Το βασικό, το οποίο θεωρείται σχετικά αισιόδοξο, το δυσμενές κατά το οποίο οι αγορές θα πιστέψουν ότι θα υπάρξει νέα έξαρση της πανδημίας και νέα lockdown, και το θετικό κατά το οποίο θα επικρατήσουν οι ελπίδες για ταχύτερη του αναμενόμενου ανάπτυξη εμβολίου στο α’ τρίμηνο του 2021. (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text