Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020

Διαβάσαμε - Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαβάσαμε - Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020

Στον βωμό της συγκράτησης της ύφεσης αλλά και της ανεργίας «θυσιάζει» η κυβέρνηση τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την Παρασκευή νέο πακέτο μέτρων με συνολικό προϋπολογισμό 3,5 δισ. και «καθαρό» πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος της τάξεως των 2 δισ. Με την προσθήκη και αυτών των μέτρων, το συνολικό κόστος για το 2020 αναθεωρείται περίπου στα 14-15 δισ. σε δημοσιονομικό επίπεδο, ενώ ανεβαίνει ακόμη περισσότερο στα 17 δισ. σε όρους ταμειακών επιπτώσεων. Με βάση τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις που γίνονται στο οικονομικό επιτελείο –και οι οποίες τελούν υπό συνεχείς αναθεωρήσεις ανάλογα με την πορεία των δημόσιων εσόδων– η χρονιά θα κλείσει με έλλειμμα γενικής κυβέρνησης που θα ξεπεράσει το 7% του ΑΕΠ ήτοι τα 14-15 δισ. Αυτή η «τρύπα» θα καλυφθεί περίπου κατά τα δύο τρίτα της με την αύξηση του δημοσίου χρέους κατά περίπου 8-10 δισ. συγκριτικά με το τέλος του 2019 και με την αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας κατά περίπου 5-7 δισ. Αν αυτές οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν –κάτι που εν πολλοίς εξαρτάται και από το αν θα υπάρξει νέο κύμα της πανδημίας– η χρονιά θα κλείσει με το χρέος να εκτοξεύεται κοντά ή και πάνω από τα 340 δισ. με την αναλογία του ως προς το ΑΕΠ να προσεγγίζει το 200%. (εδώ)

Αντιστροφή της πτωτικής πορείας του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του έτους εκτιμά η Eurobank ότι θα υπάρξει, σε τριμηνιαία βάση, κάτι που αποτυπώνει στο δελτίο της «7 Ημέρες Οικονομία». Οπως αναφέρει συγκεκριμένα το δελτίο, «η δημοσίευση των στοιχείων, 1ον, του δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο τον Απρίλιο 2020 και, 2ον, των δεικτών οικονομικού κλίματος και PMI μεταποίησης τον Ιούνιο 2020, προαναγγέλλει την επιτάχυνση της μείωσης του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) το 2ο τρίμηνο 2020 και την πιθανή αναστροφή –σε τριμηνιαία βάση– της προαναφερθείσας πτωτικής πορείας από το 3ο τρίμηνο και έπειτα». Προσθέτουν, βεβαίως, οι αναλυτές της Eurobank (επικεφαλής οικονομολόγος, Τάσος Αναστασάτος) ότι «λόγω της φύσης της διαταραχής από την πανδημία της COVID-19, ο βαθμός αβεβαιότητας των προβλέψεων είναι πολύ υψηλός». (εδώ)

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Μάρτιο του 2020, 2 ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης του ΚΕΠΕ σημείωσε πτώση για πρώτη φορά μετά από μια μακρά περίοδο συνεχιζόμενης ανάκαμψης. Η κάμψη αυτή αντανακλά την ξαφνική μεταστροφή στην πορεία της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 και των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσής του. Όπως αναμενόταν, με την ενσωμάτωση των μηνιαίων στοιχείων για τον Μάρτιο, ο ΣΔΠ αποτυπώνει πλέον ξεκάθαρα το αρνητικό σοκ που υπέστη η ελληνική οικονομία και αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική δραστηριότητα. Η ενσωμάτωση των στοιχείων για τον Απρίλιο, κατά την επόμενη εκτίμηση αναφοράς, θα επιτρέψει να αποδοθεί το μεγαλύτερο βάθος των οικονομικών επιπτώσεων της αναστολής της πλειονότητας των δραστηριοτήτων στη χώρα. Επιπρόσθετα, η τιμή του δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV αυξήθηκε τον Ιούνιο του 2020 φτάνοντας το 33,80% στις 30/6/2020 από 29,56% στις 29/5/2020. Ο δείκτης κινείται σε επίπεδα κοντά στον ιστορικό μέσο όρο (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 33,27%. Παράλληλα, αυξήθηκε και η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη τον Ιούνιο του 2020 στο 32,03% από 29,35% τον Μάιο του 2020. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μικρή αύξηση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική αγορά, δεδομένης και της αβεβαιότητας σχετικά με την έκβαση της πανδημίας (σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο) και τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία. (εδώ)

Μελέτη, αναφορικά με την επίδραση που άσκησε η πανδημία του Covid-19 στις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία, εκπόνησε η Grant Thornton. Σύμφωνα με τη μελέτη, επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων επλήγησαν άμεσα από την πανδημία ως αποτέλεσμα του περιορισμού ή και της επιβαλλόμενης διακοπής της λειτουργίας τους. Ειδικότερα, επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο εργασιών ποσού 32,9 δισ. € (11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) και απασχολούν περίπου 1,1 εκ. εργαζομένους (25% επί του συνόλου) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας. Από την αρχική εκτίμηση των στοιχείων εκτιμάται, ότι το Ακαθάριστό Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) αναμένεται να σημειώσει μείωση της τάξεως του 8,5% το 2020. Η επίδραση της πανδημίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία, που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, τα καταλύματα και η εστίαση είναι εκείνες που συντελούν στη μείωση του ΑΕΠ της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δε, αποτελεί, το ότι ο κρίσιμος κλάδος του τουρισμού αναμένεται να συρρικνωθεί το 2020 κατά 52%. (εδώ)

Η Prodea Investments, από κοινού με την Cante Holdings Ltd, ανακοίνωσε την υπογραφή από την ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού Piraeus Tower Α.Ε. και του Δήμου Πειραιά, της σύμβασης παραχώρησης για την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση του Πύργου Πειραιά. Η σύμβαση έχει διάρκεια 99 χρόνια και το αρχικό ετήσιο αντάλλαγμα είναι € 1.010.000. Στην Piraeus Tower Α.Ε. συμμετέχουν από κοινού η Prodea Investments σε ποσοστό 30% και η Cante Holdings Ltd σε ποσοστό 70%. Η Cante Holdings Ltd αποτελεί τον κοινό επενδυτικό φορέα του Ομίλου Dimand κατά 65% και της EBRD κατά 35%. Ο Πύργος Πειραιά είναι το δεύτερο ψηλότερο ακίνητο της Αττικής, ένα εμβληματικό ακίνητο 24 ορόφων επί της Ακτής Ποσειδώνος, στο κέντρο του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Η έναρξη της παραχώρησης σηματοδοτεί την πλήρη ανακατασκευή του Πύργου Πειραιά σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτήριο γραφείων και καταστημάτων, με 29.000 τ.μ. ανωδομής και 3.500 τ.μ. υπόγειους χώρους, έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε € 50 εκ. περίπου. (εδώ)

Το α’ τρίμηνο 2020 ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία, επιτυγχάνοντας αύξηση των συνολικών του εσόδων και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής του κερδοφορίας σε επαναλαμβανόμενη βάση. Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ στο α’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν στα 70,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 8,6% έναντι 64,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 1,9% σε ετήσια βάση σε 51,4 εκατ. ευρώ έναντι 52,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2019. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 51,8 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 13,6% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α΄ τριμήνου 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 29,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 17,9% έναντι 35,8 εκατ. ευρώ το οποίο παρουσίαζε θετική επίδραση από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο εξαιτίας της προεξόφλησης απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου, ποσού 1 εκατ. ευρώ για το α΄ τρίμηνο 2019. Τέλος, για το α΄ τρίμηνο 2020, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος με τις Επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 169% στα 51,2 εκατ. ευρώ έναντι 19 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 179,5 εκατ. ευρώ. (εδώ)

Ανακοινώνεται από την εταιρία “SPACE HELLAS” η διανομή μερίσματος  ποσού  419.674,45 ευρώ, ήτοι 0,065 ευρώ ανά μετοχή. Από το ανωτέρω μεικτό ποσό παρακρατείται, ο προβλεπόμενος φόρος ποσοστού 5%  συνεπώς το ποσό το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των 0,06175 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date- ημερομηνία προσδιορισμού) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020. Από την Πέμπτη  9 Ιουλίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 από την πληρώτρια Τράπεζα « ALPHA BANK A.E.» (εδώ)

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσει η δημόσια προσφορά των μετοχών της Epsilon Net, μετά την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημόσια προσφορά λήγει την Παρασκευή 10 Ιουλίου, συντονιστής κυρίου αναδόχου και συμβούλου έκδοσης είναι η Alpha Bank, ενώ ανάδοχος είναι η «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.». (εδώ)

Κύκλο εργασιών μειωμένο κατά 20% σε σχέση με το 2019 και κερδοφόρο τελικό αποτέλεσμα «βλέπει» για φέτος η Ικτίνος Μάρμαρα, όπως ανέφερε η διοίκηση της εταιρίας στα πλαίσια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της. Ειδικότερα, οι πωλήσεις του πρώτου φετινού εξαμήνου έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 30%, επηρεασμένες από τις επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία. «Το θετικό είναι πως τώρα έχουν επανεκκινήσει οι εργασίες μας με την Κίνα» δήλωσε ο πρόεδρος της εισηγμένης Ευάγγελος Χαϊδάς. Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, πέρα από το άριστης ποιότητας μάρμαρο του Βώλακα (νομός Δράμας)». Ενδιαφέρουσες όμως εξελίξεις αναμένονται πιθανότατα μέσα στον Ιούλιο και σε ότι αφορά τη δραστηριότητα του ομίλου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα, πέρα από την ήδη λειτουργούσα μονάδα, η εισηγμένη διαθέτει άλλες πέντε άδειες συνολικής ισχύος 120 MW. Η τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος (είχε δοθεί 0,02 ευρώ ανά μετοχή στην αρχή της φετινής χρονιάς) για λόγους συντηρητικότητας. «Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, ωστόσο θεωρούμε φρονιμότερο αυτή την περίοδο της κρίσης να ακολουθήσουμε συντηρητική πολιτική» σημείωσε ο κ. Χαϊδάς. (εδώ)

Περισσότερα από 2 δισεκ. έχει εξασφαλίσει ο Αθανασίου της Lamda για το έργο του Ελληνικού, χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ.Έφερε προς… πώληση ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά project των τελευταίων 50 ετών της χώρας λαμβάνοντας τη στήριξη όλων των κυβερνήσεων. Το έργο αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού είναι το επιχειρηματικό όνειρο της ομάδας του Οδυσσέα Αθανασίου, το οποίο παίρνει σάρκα και οστά μετά από 7 χρόνια και έχει τη σφραγίδα του Σπύρου Λάτση της Lamda Development φέροντας στα ταμεία της εταιρίας, 650 εκατ. ευρώ χάρη στην ΑΜΚ που έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο με τους βασικούς μετόχους να συμμετέχουν περίπου με 320 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα κεφαλαία προήλθαν από τους ανώνυμους επενδυτές. Στη συνέχεια η διοίκηση της Lamda Development ήρθε σε συμφωνία με τις τράπεζες EFG Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς για τη χρηματοδότηση του έργου στα επίπεδα του 1,1 δις ευρώ με την έκδοση ομολογιακού δανείου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υλοποιηθεί η έκδοση ομολόγου ύψους 320 εκατ. ευρώ στη εγχώρια επενδυτική κοινότητα η οποία επιθυμεί να συμμετάσχει στην υλοποίηση αξιοποίησης του Ελληνικού.Τ ο άθροισμα των χρηματοδοτήσεων του Ελληνικού ξεπερνούν τα 2 δις ευρώ όταν άλλες επιχειρήσεις βρίσκουν κλειστές πόρτες όταν ψάχνουν για χρηματοδότηση. (εδώ)

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά έξι μη δεσμευτικές προσφορές δέχτηκε η Alpha Bank για το Project Galaxy, το σχέδιο, δηλαδή, της mega-τιτλοποίησης «κόκκινων» δανείων, ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ και της πώλησης της Cepal. Μολονότι τράπεζα και σύμβουλοι κρατούν – ως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις – κλειστά τα… χαρτιά τους, οι έξι, που φέρεται να έδωσαν το «παρών» στην πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι οι Pimco, Cerved, Apollo, Centerbridge, Cerberus και Bain Capital. Η σειρά αναγραφής κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, αφού αμφότερες PIMCO και Cerved συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να είναι μεταξύ αυτών, που θα απαρτίσουν τη short list, με ακόμη μία ή δύο από τις υπόλοιπες. Σε κάθε περίπτωση, στόχος της διοίκησης της Alpha Bank είναι η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών να πραγματοποιηθεί ει δυνατόν πριν από τα τέλη Σεπτεμβρίου. (εδώ)

Την απόφασή του να θέσει θέμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σχεδιάζει η διοίκηση της AudioVisual σε έκτακτη γενική συνέλευση. Όπως ανακοίνωσε, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «AVE A.E.» στη συνεδρίαση της 06/07/2020  αποφάσισε να θέσει ως θέμα σε επόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρίας έως του ποσού των 4 εκατ. ευρώ η οποία θα ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2020. (εδώ)

Με βάση τα στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων του 2019, η δημοσίευση των οποίων ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, προέκυψαν 28 εισηγμένες εταιρίες που εμφάνισαν θετικό καθαρό ταμείο (αρνητικό καθαρό χρέος), δηλαδή τα διαθέσιμά τους συν τα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά τους περιουσιακά στοιχεία ήταν μεγαλύτερα από το σύνολο των τραπεζικών τους υποχρεώσεων. Με άλλα λόγια, οι 28 αυτές εταιρίες θα μπορούσαν θεωρητικά να μηδενίσουν «εδώ και τώρα» το σύνολο των δανείων τους και να τους περισσέψουν αθροιστικά κάτι παραπάνω από δύο δισ. ευρώ! Ενδεικτικά αναφέρεται ότι «περίσσευαν» στις 31/12/2019 συνολικά 263,5 εκατ. ευρώ από τη Lamda Development (μαζί με τα χρήματα που θα αντλήσει από την επικείμενη έκδοση εταιρικού ομολόγου, θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του Ελληνικού), 331,4 εκατ. ευρώ από την JUMBO (η εταιρία διαθέτει υψηλότατη ρευστότητα παρά την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων), 24,8 εκατ. από την Quest Holdings (μεταξύ άλλων, αναζητά να εξαγοράσει άλλες εταιρίες), 429 εκατ. από την ΕΥΔΑΠ και 76 εκατ. από την ΕYAΘ, 408 εκατ. από την καπνοβιομηχανία Καρέλιας, 50 εκατ. από τον ΟΛΠ και 99 εκατ. από τον ΟΛΘ (οι δύο Οργανισμοί θα υλοποιήσουν σημαντικά επενδυτικά προγράμματα κατά τα επόμενα χρόνια), 30 εκατ. από το Πλαίσιο (χρηματοδότηση επενδύσεων, αλλά και συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού), 62,4 εκατ. από τα Πλαστικά Κρήτης και 78 εκατ. από την Alpha Αστικά Ακίνητα (πιθανόν να δραστηριοποιηθεί στον χώρο της διαχείρισης κόκκινων δανείων που συνδέονται με ακίνητα). (εδώ)

«Whatever it takes!». Με την ιστορική πλέον αυτή φράση -και με τη βοήθεια εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων αλλά και του προγράμματος αγοράς ομολόγων- ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι είχε καταφέρει να σώσει το κοινό νόμισμα κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο πολλοί αναλυτές και μη στηλίτευσαν τις επιλογές του πρώην κεντρικού τραπεζίτη, ισχυριζόμενοι ότι τα μέτρα επιβάρυναν τις οικονομικά ισχυρές χώρες της Ευρωζώνης, όπως τη Γερμανία, ζημιώνοντας, για παράδειγμα, τους γερμανούς αποταμιευτές. Νέα έρευνα του γερμανικού ιδρύματος Bertelsmann (Μπέρτελσμαν) καταλήγει όμως σε ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα: η χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ συνέβαλε μάλλον στην υλοποίηση περισσότερων μεταρρυθμίσεων στην Ευρωζώνη από αυτές που θα υλοποιούνταν σε περίπτωση που δεν ακολουθούνταν μια επεκτατική πολιτική. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν γενικότερα ότι η επεκτατική νομισματική πολιτική έχει μακροοικονομικές συνέπειες, που ξεπερνούν τα όρια της βραχυπρόθεσμης σταθεροποίησης της συνολικής ζήτησης. Οι συντάκτες της έρευνας υπογραμμίζουν ωστόσο ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να είναι πανάκεια. Η ΕΚΤ κάνει μεν εκπληκτική δουλειά, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν, ωστόσο είναι αναγκασμένη να το κάνει διότι «η δημοσιονομική πολιτική στην Ευρώπη είναι περιορισμένη». (εδώ)

Επανεκτίμησε επί τα χείρω τις προβλέψεις της για την πορεία της αμερικανική οικονομίας για το τρέχον τρίμηνο η Goldman Sachs. Πάντως όπως αναφέρει το Bloomberg, αναμένει βελτίωση της εικόνας από τον Σεπτέμβριο, καθώς θα έχουν αποδώσει τα περιοριστικά μέτρα που επανέφεραν αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ στη μάχη κατά του κορονοϊού. Στην ίδια έκθεση γίνεται λόγος για προσδοκία ανάπτυξης 25% στο τρίτο τρίμηνο, με την πρόβλεψη να είναι χαμηλότερη από το 33% που είχε υπολογιστεί νωρίτερα. Αν η προσδοκία επαληθευτεί, τότε η αμερικανική οικονομία στο σύνολο του έτους θα βιώσει ύφεση 4,6%, με την ύφεση να είναι χειρότερη από το 4,2% που είχε αρχικά προβλεφθεί. Πάντως οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs αναμένουν ανάπτυξη της τάξης του 5,8% για το 2021. Όσο για την ανεργία στις ΗΠΑ η πρόβλεψη τους είναι να φτάσει στο 9% στα τέλη της χρονιάς, με τον αριθμό να είναι βελτιωμένος με το 9,5% που είχε προβλεφθεί αρχικά. (εδώ)Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text