Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Fieratex: Στις 31 Ιουλίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Fieratex: Στις 31 Ιουλίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Fieratex: Στις 31 Ιουλίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Με την απόφαση 593 / 06.07.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Κιλκίς προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) στην οποία Συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.
  3. Λήψη αποφάσεως περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2019.
  4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020).
  5. Υποβολή και Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548 / 2018.
  6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο αυτόν, η επαναληπτική θα διεξαχθεί την 07η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00¶ στον ίδιο τόπο, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2 του νόμου 4548/2018.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text