Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε.: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε.: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε.: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με την από 06.07.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30 στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της άνω χρήσης 1.1. - 31.12.2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση 2019.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού /αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2019 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την χρήση 2020.

6. Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρείας για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Στα πλαίσια των οδηγιών της πολιτείας και των συστάσεων του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ για την πρόληψη από τον COVID-19, με στόχο την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων, του Διοικητικού Συμβουλίου και του κοινού, η Εταιρεία ανακοινώνει τα ακόλουθα έκτακτα μέτρα που θα ληφθούν για την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

1. Με σκοπό τον περιορισμό των ατόμων που θα παρίστανται, δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2. Η είσοδος των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, στο χώρο διεξαγωγής της Συνέλευσης, δεν θα επιτραπεί νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής της και για την είσοδο στο χώρο θα απαιτείται η χρήση προστατευτικής μάσκας.

3. Στα πλαίσια του περιορισμού του χρόνου παραμονής των συμμετεχόντων στον χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, θα περιοριστούν αντίστοιχα και οι σχετικές ερωτήσεις και αναλύσεις στις άκρως απαραίτητες για την διεξαγωγή της Συνέλευσης.

 

 

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text