Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Πέμπτη 09 Ιουλίου 2020

Διαβάσαμε - Πέμπτη 09 Ιουλίου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαβάσαμε - Πέμπτη 09 Ιουλίου 2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον μήνα Απρίλιο 2020. Επισημαίνεται, ότι κατά το μήνα Απρίλιο, σε εφαρμογή των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, επηρεάστηκε η αγορά εργασίας λόγω της αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων σε πολλούς τομείς της οικονομίας, κυρίως στον κλάδο των υπηρεσιών, καθώς επίσης και των περιορισμών στις μετακινήσεις του πληθυσμού. Τα μέτρα αυτά επηρέασαν, σε μεγάλο βαθμό, πέρα από την κανονική λειτουργία της αγοράς και τον τρόπο συλλογής των στοιχείων της έρευνας. Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2020 ανήλθε σε 15,5% έναντι 17,5% τον Απρίλιο του 2019 και του διορθωμένου προς τα άνω 14,5% τον Μάρτιο του 2020. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 52.221 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (μείωση 1,3%) και κατά 23.820 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 (μείωση 0,6%). Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα Κράτη- Μέλη, λόγω της πανδημίας COVID-19, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους. Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 123.571 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (μείωση 14,8%) και αυξήθηκαν κατά 52.717 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 (αύξηση 8,0%). Τέλος, οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 133.523 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (αύξηση 4,2%) και μειώθηκαν κατά 30.720 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 (μείωση 0,9%). (εδώ)

Σε αναθεώρηση επί τα χείρω των εκτιμήσεών του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τη φετινή χρονιά, προχωρά το ΙΟΒΕ. Το Ινστιτούτο προβλέπει ότι η ύφεση τη φετινή χρονιά, με βάση το "αισιόδοξο” σενάριο θα αγγίξει το 7,5-8% και με βάση το "δυσμενές” σενάριο θα ανέλθει στο 10,5%. Με την ονομαστική ύφεση, -συνδέεται με τον πληθωρισμό, τις επενδύσεις, κ.λπ.- με βάση το "αισιόδοξο” σενάριο προβλέπεται ότι θα αγγίξει το 9% και με βάση το δυσμενές θα "πιάσει” το 13%, είπε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος Βέττας, σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της τριμηνιαίας έκθεσης για την οικονομία. Πριν από τρεις μήνες, το ΙΟΒΕ, είχε προβλέψει πως η ύφεση το τρέχον έτος θα είναι βαθιά, από ελάχιστο 5% και προς το 10%. Ποια είναι όμως τα δύο βασικά σενάρια; Με βάση το "αισιόδοξο” σενάριο βάσει του οποίου προβλέπεται ύφεση 7,5% τη φετινή χρονιά ο αρνητικός πληθωρισμός θα κινηθεί στο 1,5-2% για το έτος, άρα η ονομαστική ύφεση θα είναι 9-9,5%. Η δημόσια κατανάλωση θα υποχωρήσει κατά 7%, οι επενδύσεις κατά 25%, οι εισαγωγές - εξαγωγές θα μειωθούν κατά 20-25% και η ανεργία θα κινηθεί στο 19,3%. Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, το οποίο συμπεριλαμβάνει και το ενδεχόμενο να υπάρξει δεύτερο κύμα της υγειονομικής κρίσης, η ύφεση θα αγγίξει το 10,5% με την ονομαστική να κινείται στα επίπεδα του 13-14%. Η ιδιωτική κατανάλωση θα υποχωρήσει κατά 11%, οι επενδύσεις κατά 40%, οι εξαγωγές θα μειωθούν κατά 35% και η ανεργία θα ανέλθει στο 20,5%. (εδώ)

Η αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) έχει ως στόχο να εφοδιάζει τους μαθητές και σπουδαστές με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση ενός ειδικευμένου, κατά κανόνα τεχνικού, επαγγέλματος. Στην πράξη, είναι ένας διττός στόχος καθώς επιδιώκει να διευκολύνει την ένταξη των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας, καλύπτοντας, ταυτόχρονα, τις ανάγκες της οικονομίας και των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό αντίστοιχων προσόντων. Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για εργαζόμενους μεσαίου επιπέδου προσόντων ήταν ανέκαθεν υψηλή, ο δρόμος της ΕΕΚ για τους νέους δεν αναγνωρίζεται ως ελκυστική και πειστική εκπαιδευτική διαδρομή. Η παγιωμένη αντίληψη ότι η γενική, και κυρίως, η τριτοβάθμια εκπαίδευση διασφαλίζει καλύτερες προοπτικές απασχόλησης, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές γονέων και μαθητών. Σύμφωνα με στοιχεία των ετών 2015-2017 , στην Ελλάδα, το 2017, μόνο το 28,8% των σπουδαστών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (έναντι 29,9 %, το 2015) επιλέγει την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι στο 47,8%. Επίσης, στην Ελλάδα η απασχόληση των αποφοίτων της αρχικής ΕΕΚ είναι σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη από την αντίστοιχη των αποφοίτων της γενικής εκπαίδευσης, όταν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι απόφοιτοι της αρχικής ΕΕΚ απολαμβάνουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης. Αυτό αναδεικνύει και τη δυσκολία κάλυψης κενών θέσεων εργασίας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. (εδώ)

Στην πεντάδα των χωρών της Ε.Ε. με τις χαμηλότερες επενδύσεις εταιριών το 2019 στην ενεργειακή απόδοση συγκαταλέγεται η Ελλάδα μαζί με τη Λιθουανία, την Εσθονία, τη Ρουμανία και τη Γαλλία, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σε σχέση με το ενεργειακό κόστος. Τα στοιχεία αποτυπώνονται στη νέα έκθεση της ΕΤΕπ με τίτλο «Going Green – Who is investing in energy efficiency, and why it matters», που βασίζεται στην ετήσια έρευνα επενδύσεων που διενεργήθηκε σε 12.500 επιχειρήσεις κρατών-μελών της Ε.Ε. Η έκθεση, διαπιστώνει επίσης ότι το 1/3 των εταιριών που τοποθετούνται στην Ελλάδα, επενδύει και στην ενεργειακή απόδοση (26% του συνόλου των επιχειρήσεων) διαθέτοντας το 1/10 των συνολικών του επενδύσεων, ποσοστό μικρότερο από τον μέσον όρο της Ε.Ε. και των ΗΠΑ. Η έκθεση της ETEπ διαπιστώνει μια συνολικότερη υστέρηση των εταιριών της Ε.Ε. σε επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης το 2019 σε σχέση με τις εταιρίες των ΗΠΑ, παρότι είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη ανάκαμψη της Ευρώπης. Λιγότερες από τις μισές εταιρίες έχουν επενδύσει σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όπου αυτό συνέβη, αφορά μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού προϋπολογισμού των επιχειρήσεων. Μόνο το 40% των εταιριών της Ε.Ε. έλαβε μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Σλοβακία (61%) και ακολουθούν η Ισπανία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Σλοβακία, η Πορτογαλία και η Σουηδία. (εδώ)

Με περισσότερες από 4.600 επιχειρήσεις που απασχολούν 260.000 εργαζόμενους και συνολικό κύκλο εργασιών που άγγιξε τα 13,3 δισ.ευρώ το 2019, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ συνεισφέρει στην κοινωνία και την οικονομία ο κλάδος της τεχνολογίας. Αυτό τονίστηκε, μεταξύ άλλων, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου, παρουσία του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη. Βασικό συμπέρασμα της συνέλευσης αποτέλεσε η διαπίστωση πως μέσα στο νέο περιβάλλον που προκύπτει από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας αποτελεί απόλυτα επείγουσα προτεραιότητα. (εδώ)

Αύξηση του κύκλου εργασιών και της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) σημείωσε ο Όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα Ά τριμήνου 2020 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής: Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ, έναντι 82,8 εκατ. ευρώ το περσινό Ά τρίμηνο, αυξημένες κατά 7,5%. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 61,3 εκατ. ευρώ, έναντι 53,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, αυξημένη κατά 13,7%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 44,2 εκατ. ευρώ έναντι 42 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένα κατά 5,3%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 25,4 εκατ. ευρώ έναντι 30 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένα κατά 15,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 19,6 εκατ. ευρώ, έναντι 24,1 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένα κατά 18,5%. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του α΄ τριμήνου διαμορφώθηκε στα 747,3 εκατ. ευρώ έναντι 716,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019, αυξημένη κατά 31 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξημένων επενδυτικών δαπανών. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται στις 31/3/2020 σε 1.390 MW. (εδώ)

Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει η επισκεψιμότητα των τριών εμπορικών κέντρων της Lamda Develοpment, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο για το ομολογιακό δάνειο των 320 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο χτύπημα από την πανδημία το δέχεται το The Mall Athens, το οποίο την τελευταία εβδομάδα πριν τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου παρουσίαζε πτώση επισκεψιμότητας κατά 47% σε σύγκριση με την ίδια εβδομάδα του 2019, ενώ μικρότερες είναι οι επιπτώσεις σε Mediterranean Cosmos (-28%) και σε Golden Hall (-13%). Η επισκεψιμότητα δεν είναι συγκρίσιμη όχι μόνο λόγω της πανδημίας αλλά και επειδή δεν υπήρξε ταυτόχρονη έναρξη όλων των τομέων δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων μετά τη λήξη της καραντίνας. Στη Lamda επαναλαμβάνουν όσα είχαν υποστηρίξει πρόσφατα για την ενδεχόμενη εισαγωγή της Lamda Malls, που ελέγχει τα Golden Hall και Mediterranean Cosmos και αναμένεται να αποκτήσει και τον έλεγχο του The Mall Athens, στο χρηματιστήριο την επόμενη χρονιά. Εξαιτίας των μέτρων για μειωμένα κατά 40% ενοίκια, τα τιμολογημένα έσοδα από τα μισθώματα στα τρία εμπορικά κέντρα για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2020 μειώθηκαν κατά 11,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 54,5% σε σχέση με τα συνολικά συμβολαιοποιημένα μισθώματα των αντίστοιχων περιόδων του 2020. Η συνολική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα και στην κερδοφορία του ομίλου για το τρέχον έτος, εξατίας της πανδημίας της Covid-19, δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια, λόγω του γεγονότος ότι το φαινόμενο είναι ακόμη σε εξέλιξη». (εδώ)

Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η παραγωγή του υποβρύχιου καλωδίου μήκους 135 χλμ. για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, η οποία προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους. Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ πραγματοποίησε επίσκεψη στο εργοστάσιο της "Ελληνικά Καλώδια", που έχει αναλάβει την παραγωγή του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, η πόντιση του υποβρύχιου καλωδίου θα ξεκινήσει παράλληλα από τις δύο ανάδοχες εταιρίες, Fulgor-Ελληνικά Καλώδια και Prysmian, στα μέσα Σεπτεμβρίου στα Χανιά. Μόλις ηλεκτριστεί τον Δεκέμβριο του 2020, η πρώτη "μικρή" διασύνδεση της Κρήτης θα καλύπτει το 34% της απαιτούμενης ενέργειας του νησιού. Με την ολοκλήρωση και της "μεγάλης" διασύνδεσης Ηράκλειο-Αττική το 2023, η Κρήτη θα ηλεκτροδοτείται αποκλειστικά από το ηπειρωτικό σύστημα και οι ρυπογόνες μονάδες παραγωγής ενέργειας θα σβήσουν οριστικά. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 365 εκατ. ευρώ, υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). (εδώ)

Το πακέτο των 60 δισ. ευρώ που αναμένεται να πέσει στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο προορίζεται, με βάση και τις πολιτικές της Ε.Ε., για στοχευμένες επενδύσεις σε έργα και υποδομές βιώσιμης ανάπτυξης δεν περνά από κανέναν μεγάλο ελληνικό τεχνικό και ενεργειακό όμιλο απαρατήρητο. Μία από τις εταιρίες που είχε εγκαίρως προετοιμαστεί για αυτή τη νέα εποχή και μάλιστα πριν την κρίση της Covid-19 είναι η Mytilineos η οποία περνά στην επόμενη φάση και θέτει τις βάσεις για τη διεκδίκηση έργων της «πράσινης» οικονομίας καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης. Εκείνων δηλαδή που δημιουργούν πρόσθετες αξίες στην οικονομία και στους μετόχους της εισηγμένης. Ο μετασχηματισμός του Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Έργων EPC-ΜΕΤΚΑ σε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Sustainable Engineering Solutions (SES BU) σηματοδοτεί τη στροφή της Mytilineos σε νέα πεδία δραστηριότητας, που υπηρετούν άλλωστε και τον κύριο σκοπό της εισηγμένης, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. (εδώ)

Η εταιρία Παπουτσάνης που σχεδόν όλοι είχαν ξεγραμμένη πριν από δέκα χρόνια, σήμερα έχει περάσει στην κερδοφορία, επιτυγχάνοντας μάλιστα ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης από έτος σε έτος. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, όπου από τις ζημίες των 4,7 εκατ. ευρώ του 2009 και του 2010, φτάσαμε στα καθαρά κέρδη του 1,35 εκατ. το 2019, με την εισηγμένη να αυξάνει τον κύκλο εργασιών της κατά 45% μέσα στο πρώτο φετινό εξάμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μετοχή που πριν από τρία χρόνια οι χρηματιστηριακοί αναλυτές… αγνοούσαν ότι διαπραγματεύεται στο ΧΑ, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα αποδοτική επιλογή, με άνοδο στο ταμπλό (από 0,46 ευρώ τον Αύγουστο του 2015 στο 1,82 ευρώ σήμερα), με συνεχείς χρηματικές διανομές (επιστροφή κεφαλαίου 0,01 ευρώ το 2018, 0,02 ευρώ το 2019 και 0,05 ευρώ φέτος) και με πολύ καλά στοιχεία συμπεριφοράς προς το επενδυτικό κοινό. Ωστόσο, το turnaround story της Παπουτσάνης ήταν όχι μόνο ισχυρό αλλά και «αθόρυβο». Μια πολύ σημαντική επιτυχία για την εισηγμένη εταιρία ήταν η δραστική μείωση του κατά μονάδα κόστους παραγωγής. Ήταν στις 4 Σεπτεμβρίου του 2017 όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Παπουτσάνης Μενέλαος Τασόπουλος δήλωνε πως «η μείωση του κόστους ανά μονάδα παραγωγής κυμάνθηκε μεταξύ του 40% και του 70%, ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας». Παράλληλα, η εισηγμένη κατά τα τελευταία χρόνια εκμεταλλεύθηκε την αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα (σαπούνια για ξενοδοχεία), μπήκε σε νέες κατηγορίες προϊόντων (π.χ. περιποίηση μαλλιών) εκμεταλλευόμενη το ισχυρό brand name της, δούλεψε συστηματικά στο μέτωπο του marketing, ενώ φέτος έλαβε οριστική άδεια παραγωγής βιοκτόνων και απολυμαντικών, που θα της δώσει τη δυνατότητα να αυξήσει την γκάμα των σχετικών προϊόντων και μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, να προχωρήσει και σε εξαγωγές αυτών. (εδώ)

Στον αέρα βγαίνει ξανά ο διαγωνισμός, ο οποίος έχει περάσει από 40 κύματα, για την εργολαβία σκούπα του οδικού άξονα Ακτιο - Αμβρακία, καθώς με απόφαση του το Υπουργείο Υποδομών ζητά από τους κατασκευαστικούς Ομίλους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, ήτοι τις εταιρείες Μυτιληναίος, GD Infrastrutture, Intrakat και ΑΒΑΞ,  μέχρι τις 24 Ιουλίου να γνωστοποιήσουν την ανανέωση της ισχύος της προσφοράς τους και αντιστοίχως των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, προκειμένου αυτός να συνεχιστεί. Ο οδικός άξονας Άκτιο - Αμβρακία, μήκους 48,5 χιλιομέτρων, παραμένει ημιτελής από το 2010 και όπως ανέφερε πρόσφατα το Υπουργείο, φέρει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παθογένειας με τα οποία κληροδότησαν τα δημόσια έργα της χώρας οι πολιτικές δυνάμεις που διαχειρίστηκαν την τύχη τους: πλασματικά χρονοδιαγράμματα, αστόχαστο προγραμματισμό, ασαφείς και χαώδεις προϋποθέσεις κατασκευής, ανύπαρκτες απαλλοτριώσεις μεγάλα γεωτεχνικά προβλήματα που δεν αντιμετωπίστηκαν. Μάλιστα το εν λόγω έργο εντάχθηκε στον μακρύ κατάλογο με τα τελματωμένα και ανολοκλήρωτα έργα που άφησαν κληρονομιά οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης εργολαβίας ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. (εδώ)

Η Εταιρεία «ΠΕΡΣΕΥΣ» γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η καταχώριση της εταιρείας «ANDROMEDA» στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των 315.247 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες απέκτησε η ANDROMEDA κατ' ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 3/883/17.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η ANDROMEDA κατέχει πλέον άμεσα και έμμεσα συνολικά 17.175.776 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. (εδώ)

Την επιτυχή ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €10.028.517,12 μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και της διάθεσης κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου των αδιάθετων μετοχών, ανακοίνωσε η Pasal Development. Ειδικότερα, από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης καλύφθηκε ποσοστό 1,40% του ποσού της αύξησης με την καταβολή συνολικού ποσού €140.415,92 που αντιστοιχεί σε 209.576 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, ενώ 14.758.360 έμειναν αδιάθετες μετοχές. Ενώ με την από 07.07.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, το σύνολο των 14.758.360 αδιάθετων νέων μετοχών διατέθηκε κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας, και σύμφωνα με τους όρους του από 16.10.2019 ιδιωτικού συμφωνητικού που η Εταιρεία έχει υπογράψει, μεταξύ άλλων, με την Alpha Bank Α.Ε. και την εταιρεία "STERNER STENHUS GREECE AB" (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), στην εταιρεία "STERNER STENHUS GREECE AB", η οποία κάλυψε πλήρως τις προσφερόμενες αδιάθετες μετοχές και κατέβαλε το συνολικό ποσό των € 9.888.101,20. (εδώ)

Η «FLEXOPACK» ανακοίνωσε, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2020 εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 740.705,52 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0632 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,06 Ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020. Οι δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την record date, ήτοι την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.». (εδώ)

Στην κατηγορία της επιτήρησης θα διαπραγματεύονται από την Πέμπτη 9 Ιουλίου οι μετοχές της εταιρίας Intralot αλλά και οι μετοχές της εταιρίας ΒΙΣ, ύστερα από απόφαση της επιτροπής λειτουργίας αγορών του Χ.Α., εφαρμόζοντας το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού της αγοράς. Παράλληλα, η επιτροπή ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 320.000 ομολογιών της Lamda Development που θα προκύψουν από την έκδοση του ομολογιακού δανείου έως 320 εκατ. ευρώ. Σ’ ότι αφορά την μεταφορά στην κατηγορία της επιτήρησης της Intralot από την Κύρια Αγορά, αποφασίστηκε παράλληλα η διαγραφή των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί των μετοχών της ίδιας εταιρίας, με άμεση ισχύ. (εδώ)

Σε συνέχεια της μεταφοράς διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε» από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται μεταξύ άλλων από τη σύνθεση του Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α., τον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α καθώς και τον Δείκτη ATHEX Select. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2020. (εδώ)

Στις 17 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο μοντέλο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, γνωστό και ως Target Model, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Γιώργος Ιωάννου, κατά την παρέμβασή του στο συνέδριο "Ενέργεια και Οικονομία-Ξεπερνώντας την Πανδημία". Ωστόσο η κρίσιμη ημερομηνία, θα είναι η 3η Αυγούστου, όταν και θα ξεκινήσουν τα λεγόμενα "dry runs” στα οποία θα λάβουν μέρος κανονικά όλοι οι συμμετέχοντες, εισάγοντας δεδομένα και εντολές ενώ οι τράπεζες θα κλείνουν τις εκκαθαρίσεις και ο διαχειριστής ΑΔΜΗΕ θα ολοκληρώνει την εξισορρόπηση (balancing) της αγοράς. Το νέο μοντέλο της αγοράς ηλεκτρισμού, το οποίο θα αντικαταστήσει τη σημερινή προστατευόμενη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελείται από τρεις επιμέρους αγορές, που θα λειτουργούν από το Ενεργειακό Χρηματιστήριο και τον ΑΔΜΗΕ ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι το επόμενο βήμα που θα γίνει από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας θα είναι η διασύνδεση της ελληνικής αγοράς με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και τις άλλες ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές. (εδώ)

Οι γερμανικές εξαγωγές ανέκαμψαν τον Μάιο, αν και λιγότερο από ό,τι αναμενόταν, καθώς αυξήθηκε η ζήτηση εν μέσω χαλάρωσης των περιορισμών για τη συγκράτηση του κορονοϊού. Οι γερμανικές εξαγωγές αυξήθηκαν 9% τον Μάιο από τον Απρίλιο σε προσαρμοσμένους όρους, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Destatis. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν αύξηση 13,5% στις εξαγωγές σε προσαρμοσμένους όρους. Τον Απρίλιο οι εξαγωγές υποχώρησαν 24% σε σχέση με τον Μάρτιο εν μέσω της πανδημίας, που αποτελεί την μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 1990, όταν και άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία πρώτη φορά. Τον Μάιο, οι εισαγωγές αυξήθηκαν 3,5% σε μηνιαία βάση. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο, τον μήνα πριν από την επιβολή των περιορισμών, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 26,8% και οι εισαγωγές κατά 18,2%. Το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας διαμορφώθηκε στα 7,6 δισ. ευρώ σε ημερολογιακά και εποχικά προσαρμοσμένη βάση τον Μάιο. Από τις εξαγωγές, τα 42,4 δισ. ευρώ είχαν προορισμό σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 37,7 δισ. ευρώ σε άλλες χώρες. (εδώ)

Οι διαπραγματεύσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι ήδη στα τηλέφωνα ενώ κάποιοι «γαζώνουν» την ηπειρο πριν από τη σύνοδο κορυφής της 17ης-18ης Ιουλίου. Στόχος είναι η δημιουργία συναίνεσης για τον νέο ενισχυμένο προϋπολογισμό και το ταμείο ανάκαμψης που θα προστατέψουν τις οικονομίες της ΕΕ από την ύφεση του κορωνοϊού.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 1,1 τρισεκατομμυρίων ευρώ και τον κοινό δανεισμό από τις αγορές προκειμένου να προικίσουν το ταμείο ανάκτησης των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο με τη σειρά του θα δώσει επιχορηγήσεις και δάνεια σε χώρες. Οι προτάσεις αυτές όμως περιέχουν ένα τεράστιο αριθμό λεπτομερειών οι οποίες πρέπει πρώτα να συμφωνηθούν. Πέντε χώρες – η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία – πιέζουν για χαμηλότερο επίπεδο δαπανών γενικότερα – και ειδικότερα επιθυμούν όπως η συμμετοχή των επιχορηγήσεων στο ταμείο ανάκαμψης να είναι μικρότερη. Επίσης, η Επιτροπή θα ήθελε να διαθέσει χρήματα από το προγραμματισμένο ταμείο 750 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2021 και 2024. Ωστόσο, οι «υπέρμαχοι της λιτότητας» πιέζουν για ένα εργαλείο με διάρκεια ζωής δύο ετών– μια θέση που δείχνουν να συμμερίζονται η Γερμανία και η Γαλλία. Τέλος, η πρόταση της Επιτροπής για τη διανομή 310 δισεκατομμυρίων ευρώ του ταμείου ανάκαμψης βάσει ενός μαθηματικού τύπου που λαμβάνει υπόψη το ποσοστό ανεργίας μεταξύ του 2015 και του 2019 άναψε φωτιές, από το Δουβλίνο στη Βουδαπέστη. Ορισμένες δυτικές κυβερνήσεις υποστηρίζουν ότι τα κριτήρια θα πρέπει να είναι πιο εστιασμένα στον αντίκτυπο της κρίσης του κοροναϊού (ένα επιχείρημα που υποστήριξαν και οι νομικοί που συμβουλεύουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο). Οι ηγέτες των ανατολικών χωρών ανησυχούν ότι τα πλουσιότερα κράτη της νότιας περιφέρειας όπως η Ελλάδα και η Ιταλία θα επωφεληθούν περισσότερο αν επικρατύσει ο μαθηματικός τύπος της επιτροπής. (εδώ)

Η έντονη αβεβαιότητα, λόγω της πανδημικής κρίσης, επέφερε πρόσκαιρες αλλαγές στην καταναλωτική δαπάνη, οι οποίες με τη σειρά τους επηρέασαν άλλους τομείς της οικονομίας, αναφέρει στην εβδομαδιαία οικονομική της ανάλυση η Alpha Bank. Σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες, κατά τη διάρκεια οικονομικών υφέσεων, ιδιαίτερα όταν έπονται υγειονομικών κρίσεων, τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα και ο υψηλός κίνδυνος εξάπλωσης των επιδημιών έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των καταναλωτών, καθώς γίνονται πιο "συντηρητικοί” στις αγορές τους, λόγω της ανασφάλειας για το μέλλον και ειδικά για τις προοπτικές απασχόλησης και την εξέλιξη των εισοδημάτων. Τούτο επιβεβαιώνεται και από τα πρόσφατα στοιχεία της οικονομικής συγκυρίας, αφού φαίνεται ότι οι Έλληνες καταναλωτές το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου, περιορίστηκαν κυρίως στα είδη πρώτης ανάγκης και στις ανελαστικές αγορές από τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων και τα φαρμακεία, ενώ, παράλληλα, μειώθηκε κατακόρυφα η ζήτηση για διαρκή αγαθά και είδη υψηλής εισοδηματικής ελαστικότητας (π.χ. έπιπλα, συσκευές, ένδυση). Η υποχώρηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών έχει μεγάλη βαρύτητα για την ανάκτηση μέρους της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας από το επόμενο έτος, αφού, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση της συμβουλευτικής εταιρείας McKinsey , μια πτώση της δαπάνης για αγαθά και υπηρεσίες που δεν είναι πρώτης ανάγκης (π.χ. αυτοκίνητα, συσκευές, εστιατόρια, ταξίδια) κατά 40%-50%, δύναται να οδηγήσει σε υποχώρηση του ΑΕΠ, περίπου κατά 10%. (εδώ)

Η κρίση του κορονοϊού θα στοιχίσει στις τράπεζες παγκοσμίως συνολικά 2,1 τρισ. δολάρια έως το τέλος του επόμενου έτους, λόγω των ζημιών που θα έχουν από δάνεια, εκτίμησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P Global. Φέτος, οι ζημιές των τραπεζών αναμένεται να ανέλθουν σε 1,3 τρισ. δολάρια, ποσό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το 2019, προέβλεψε ο S&P. Περίπου το 60% των ζημιών είναι πιθανόν να σημειωθούν στην περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού, πρόσθεσε ο οίκος, αν και οι μεγαλύτερες σχετικές αυξήσεις - υπερδιπλάσιες κατά μέσο όρο σε σχέση με το 2019 - θα σημειωθούν στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη. (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text