Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 218 | Δελτία Τύπου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Ιούνιος 2020

Δελτία Τύπου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Ιούνιος 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Δελτία Τύπου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Ιούνιος 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά το διάστημα από 12/6/2020 έως και 10/7/2020, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

-Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «PASAL ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (PASAL DEVELOPMENT S.A.) για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην «Κατηγορία Επιτήρησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Δείτε το ενημερωτικό δελτίο εδώ.

-Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση νέων, κοινών, ανώνυμων, άυλων ομολογιών της στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως € 500 εκατ.  Δείτε το ενημερωτικό δελτίο εδώ.
-Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην εταιρία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν.3556/2007, λόγω μη γνωστοποίησης πληροφοριών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2016.
- Την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών. Δείτε το ενημερωτικό δελτίο εδώ.
- Την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών. Δείτε το ενημερωτικό δελτίο εδώ.
-Την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «LAMDA DEVELOPMENT S.A.» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση νέων, κοινών, ανώνυμων, άυλων ομολογιών της στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως €320.000.000.

Δείτε εδώ τα Δελτία Τύπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text