Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 218 | Το χαρτοφυλάκιο του “απόλυτου συστήματος”

Το χαρτοφυλάκιο του “απόλυτου συστήματος”

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Το χαρτοφυλάκιο του “απόλυτου συστήματος”

Η λειτουργία ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου, είναι μία μακροχρόνια υπόθεση. Εάν ήταν άθλημα, θα το χαρακτηρίζαμε ως “υπερμαραθώνιο”, αφού η διάρκειά του είναι μεγάλη, οι ανακατατάξεις στη διαδρομή του, πολλές και ο στόχος είναι ο τερματισμός με κέρδη και σε καλή ψυχολογική κατάσταση, έχοντας κερδίσει εμπειρίες από τον “αγώνα”, αλλά και αναμνήσεις “καλών στιγμών”. Σε αυτό τον “υπερμαραθώνιο”, κομβικό σημείο είναι να παραμένεις πάντα μέσα στον αγώνα, δηλαδή, να μην κάνεις λάθη που θα πλήξουν το κεφάλαιό σου σε βαθμό που θα αναγκαστείς να εγκαταλείψεις.

Αυτό εξηγήσαμε προς όλους σας όταν ξεκινούσαμε την κίνηση των εκπαιδευτικών - επενδυτικών χαρτοφυλακίων μας. Υποσχεθήκαμε έναν “αγώνα” χωρίς μεγάλο κίνδυνο, που παράλληλα, να μη χρειάζεται μεγάλη ενασχόληση και που θα διατηρεί σε θετική ψυχική διάθεση τον επενδυτή, ενώ τέλος, αποκλείσαμε τις ζημιές.

Καθώς κλείνουμε περίπου 18 μήνες από την έναρξη της λειτουργίας των χαρτοφυλακίων του “απόλυτου συστήματος”, θέλουμε να θυμηθούμε τις πράξεις που πραγματοποιήσαμε από την 26/2/2019 έως και σήμερα. Μπορείτε να τις παρακολουθήσετε από τον παρακείμενο πίνακα και το διάγραμμα στο κάτω μέρος της σελίδας.

Είσοδος 26/2/2019 - Έξοδος 24/2/2020
Μετοχές Αγορά Πώληση Μετ. (%)
Γενικός Δείκτης 692,84 818,35 18,12%
ΑΛΦΑ 1,16 1,535 32,33%
ΕΧΑΕ 4 4,35 8,75%
ΜΥΤΙΛ 8,85 7,98 -9,83%
ΦΡΛΚ 4,675 5,2 11,23%
Αποτίμηση 10.000,00 11.282,49 12,82%
Είσοδος 8/4/2020 - Έξοδος 13/5/2020
Μετοχές Αγορά Πώληση Μετ. (%)
Γενικός Δείκτης 609,09 590,84 -3,00%
ΔΕΗ 2,59 2,45 -5,41%
ΜΥΤΙΛ 6,635 6,6 -0,53%
ΟΠΑΠ 7,1 7,85 10,56%
ΣΑΡ 7,35 8,62 17,28%
Αποτίμηση 11.282,50 11.625,11 3,04%
Είσοδος 27/5/2020 - Έξοδος 26/6/2020
Μετοχές Αγορά Πώληση Μετ. (%)
Γενικός Δείκτης 660,3 641,95 -2,78%
ΔΕΗ 3,1 3,46 11,61%
ΜΥΤΙΛ 7,27 7,2 -0,96%
ΟΠΑΠ 8,8 8,58 -2,50%
ΣΑΡ 8,38 8,4 0,24%
Αποτίμηση 11.625,11 11.814,68 1,63%
Τρέχουσες τιμές
Μετοχές Τιμή τελευταίας πράξης πώλησης Τρέχουσα Τιμή Μετ. (%)
Γενικός Δείκτης 641,95 632,97 -1,40%
ΑΛΦΑ 1,535 0,62 -59,62%
ΔΕΗ 3,46 3,59 3,64%
ΕΧΑΕ 4,35 3,19 -26,67%
ΜΥΤΙΛ 7,2 7,37 2,29%
ΟΠΑΠ 8,58 8,69 1,28%
ΣΑΡ 8,4 8,20 -2,38%
ΦΡΛΚ 5,2 4,00 -23,08%
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Χαρτοφυλακίου, πραγματοποιήσαμε 3 πλήρεις πράξεις (εισόδους - εξόδους):

  1. Η πρώτη είσοδος έγινε στις 26/2/2019, όταν ο ΓΔ διέσπασε ανοδικά (από κάτω προς τα πάνω) τον ΚΜΟ-200, στις 692,84 μονάδες. Παραμείναμε εντός αγοράς επί περίπου ένα έτος και ρευστοποιήσαμε στις 24/2/2020, όταν ο ΓΔ διέσπασε καθοδικά τον ΚΜΟ-200, στις 818,35 μονάδες. Από την πράξη αυτή κερδίσαμε 12,82%. Τα μεγαλύτερα κέρδη μας προέκυψαν από τη μετοχή της ΑΛΦΑ (δείτε τον πίνακα).
  2. Η δεύτερη πράξη μας έγινε στις 8/4/2020 (ο ΓΔ στις 609,09 μονάδες), μετά την τροποποίηση που κάναμε στον κανόνα εισόδου (εδώ), όταν σημειώθηκε νέο “Υψηλό 20 ημερών” και είχαν ικανοποιηθεί και άλλες συνθήκες που θέταμε. Τοποθετήσαμε μόνον το 50% του κεφαλαίου μας. Ακολουθώντας τους κανόνες του συστήματος, ρευστοποιήσαμε την 13/5/2020, με το ΓΔ στις 590,84 μονάδες (-3,00% από την τιμή εισόδου). Από την πράξη αυτή, κερδίσαμε 3,04%. Τα μεγαλύτερα κέρδη μας προέκυψαν από τις ΟΠΑΠ και ΣΑΡ.
  3. Η τρίτη πράξη μας έγινε στις 27/5/2020 (ο ΓΔ στις 660,30 μονάδες). Τοποθετήσαμε το 50% του κεφαλαίου μας. Ρευστοποιήσαμε στις 26/6/2020 (ο ΓΔ στις 641,95 μονάδες, δηλαδή 2,78% χαμηλότερα από την τιμή εισόδου). Από την πράξη κερδίσαμε 1,63%. Τα κέρδη μας προήλθαν κυρίως από τη μετοχή της ΔΕΗ.

Στο τελευταίο τμήμα του πίνακα εμφανίζονται οι τιμές που τις ρευστοποιήσαμε τις μετοχές που κατείχαμε, στις διάφορες φάσεις λειτουργίας του χαρτοφυλακίου.

Η συνολική απόδοση από την έναρξη της λειτουργίας μας φθάνει στο +18,15%. Στο ίδιο διάστημα, η τιμή του Γενικού Δείκτη έχει μειωθεί κατά -7,78%. Πετύχαμε μία “αξιοπρεπή” απόδοση, σε ένα πολύ δύσκολο διάστημα για το ελληνικό Χρηματιστήριο. Χωρίς ποτέ να καταγράψουμε ζημιές και χωρίς πολλές πράξεις ή κάποια μεγάλη ανησυχία. Αυτός είναι ο “υπερμαραθώνιος” του “απόλυτου συστήματος”. Σταδιακά κέρδη, έστω και μικρά στις άσχημες φάσεις της αγοράς, με μεγάλη προσοχή στο κεφάλαιό μας. Μία διαδικασία που σε βάθος χρόνου, αλλά και με μικρή βοήθεια της αγοράς, μπορεί να οδηγήσει σε αποδόσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

 

Επί του παρόντος, αναμένουμε το σχηματισμό νέου “Υψηλού 20 ημερών” για να εισέλθουμε και πάλι στην αγορά με το 50% του κεφαλαίου μας. Καθώς ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί, εκτιμούμε ότι η επόμενη είσοδος θα γίνει στην περιοχή των 640 - 645 μονάδων.

Όπως έχουμε αρκετές φορές αναφέρει και στα καθημερινά μας σχόλια, για κάποιον που ακολουθεί το “απόλυτο σύστημα”, δεν είναι απαραίτητο να ακολουθεί και την “παρέκκλιση” που υιοθετήσαμε με τη θέσπιση του συμπληρωματικού κανόνα εισόδου, φέτος την άνοιξη. Έχουμε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους συμπληρώσαμε τους κανόνες μας. Η τροποποίηση, μπορεί να μας δίνει κάτι περισσότερο σε απόδοση, όμως αυξάνει τον αριθμό των πράξεων. Σε πολλούς, αυτό δεν αρέσει.

Επίσης, έχουμε αναφέρει ότι, κατά την άποψή μας, η διατήρηση μετοχών κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης της αγοράς, μεσοχρόνια, δεν πρόκειται να οδηγήσει σε ζημιές, αφού, σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε ανάκαμψη των τιμών, ανάκαμψη που μπορεί να συμβεί είτε κατά το φθινόπωρο, είτε σε κάποια χρονική στιγμή κατά το επόμενο έτος.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Δείτε την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου από την αρχή της λειτουργίας του. (εδώ)

Σημείωση: Το Χαρτοφυλάκιο του “απόλυτου συστήματος” είναι ένα εικονικό εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο το οποίο λειτουργεί με βάση τους κανόνες που περιγράφονται στο βιβλίο του Γιάννη Σιάτρα “Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών: Ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών” (εδώ). Η κίνησή του, μαζί με την κίνηση των άλλων χαρτοφυλακίων της EuroCapital, σχολιάζονται καθημερινά στις συνδρομητικές σελίδες του. (εδώ) Για να εγγραφείτε συνδρομητές, δείτε εδώ.
Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text