Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Η μεγάλη συγκάλυψη στην Folli: Τι λέει ο ορκωτός ελεγκτής

Η μεγάλη συγκάλυψη στην Folli: Τι λέει ο ορκωτός ελεγκτής

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η μεγάλη συγκάλυψη στην Folli: Τι λέει ο ορκωτός ελεγκτής

Του Νώντα Χαλδούπη

Με την υπογραφή του ορκωτού ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων 2018, δηλαδή της PriceWaterhouceCoopers (PWC), επιβεβαιώνεται πλέον η συγκάλυψη ευθυνών για το σκάνδαλο παραποίησης των οικονομικών στοιχείων της Folli Follie, καθώς έμεινε ανολοκλήρωτος ο κρίσιμος έλεγχος του οίκου Alvarez & Marsal στην «αμαρτωλή» θυγατρική του ομίλου στην Ασία.

Ο ορκωτός διατυπώνει αρνητική γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις του 2018 που δημοσίευσε στην πλήρη τους μορφή η Folli Follie (είχε προηγηθεί μια συνοπτική δημοσίευση ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων), κρίνοντας ότι «δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018».

Η δεύτερη από τις σημειώσεις, με τις οποίες εξηγεί ο ορκωτός την αρνητική γνώμη του, αναφέρεται σε «μη αξιόπιστο σύστημα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης» και διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας και ως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου, η Εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τον εντοπισμό αδυναμιών, ελλείψεων και παραλείψεων στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχουν οδηγήσει στην επεξεργασία και δημοσίευση εσφαλμένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Πιο συγκεκριμένα δεν ολοκληρώθηκε το έργο που είχε ανατεθεί στην εταιρεία Alvarez & Marsal για τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στην Ασία, το οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων τη διερεύνηση των γεγονότων που είχαν οδηγήσει στη σύνταξη και δημοσίευση εσφαλμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση του Ομίλου δεν γνωρίζει τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στην παραποίηση ή στην απόκρυψη οικονομικών στοιχείων, ποια πρόσωπα έδιναν τις σχετικές εντολές και ποια ήταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στη διάπραξη αυτών των πράξεων.

Χωρίς την ολοκλήρωση της διερεύνησης αυτής υπάρχει εγγενής αδυναμία εφαρμογής των κατάλληλων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που θα επέτρεπαν στη Διοίκηση να έχει επαρκή και αξιόπιστα δεδομένα ώστε να καταρτίσει τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Η παραπάνω σημείωση εστιάζει στο σημαντικότερο, ίσως, σημείο των ερευνών που ακολούθησαν το ξέσπασμα του σκανδάλου της Folli Follie και εξηγεί πώς έχουμε φθάσει, περισσότερα από δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση των καταγγελιών της QCM, να μην υπάρχει πλήρης καταγραφή όσων έγιναν στην ασιατική θυγατρική, η οποία μάλιστα βρίσκεται πλέον σε εκκαθάριση.

Ο ειδικός έλεγχος (δικανικός/εγκληματολογικός – forensic audit) της Alvarez & Marsal άρχισε αμέσως μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διέταξε οικονομικό έλεγχο στην FF Group από την EY, η οποία, με τη σειρά, της ζήτησε να προχωρήσει ο ειδικός αυτός έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί τι είχε συμβεί στην ασιατική θυγατρική. Επρόκειτο για έναν έλεγχο forensic και όχι απλώς για έναν οικονομικό έλεγχο: δηλαδή, στόχος ήταν να διαπιστωθούν όχι μόνο τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία, αλλά και οι συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις που αφορούσαν τη νόθευση/παραποίηση των οικονομικών στοιχείων και να διαπιστωθεί, επίσης, ποια στελέχη έφεραν ευθύνη για αυτές τις πράξεις και παραλείψεις.

Διέκοψαν την έρευνα επειδή ήταν... ακριβή

Πράγματι, ο έλεγχος της A&M προχώρησε και το πρώτο σκέλος του ολοκληρώθηκε επιτυχώς, το φθινόπωρο του 2018. Ήταν το οικονομικό σκέλος του ελέγχου, που οδήγησε σε τεράστιες αναμορφώσεις των οικονομικών καταστάσεων της ασιατικής θυγατρικής, επιβεβαιώνοντας το σκάνδαλο. Τα στοιχεία αυτού του ελέγχου ήταν και το βασικό υλικό που έστειλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στον οικονομικό εισαγγελέα για να προχωρήσει το ποινικό σκέλος της έρευνας. Ουσιαστικά, από αυτό τον έλεγχο έχουμε τη μοναδική επίσημη επιβεβαίωση της παραποίησης των οικονομικών στοιχείων στην Ασία.

Όμως, σε αυτό το σημείο η τότε διοίκηση της Folli Follie,  με πρόεδρο τον Νίκο Κανελλόπουλο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νάρκισσο Γεωργιάδη, έλαβε με δική της πρωτοβουλία την απόφαση να δώσει εντολή στην A&M για τερματισμό του ελέγχου της πριν αυτός προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο, όπου θα εντοπίζονταν συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις και οι υπεύθυνοι για αυτές.

Στη γενική συνέλευση της 21ης Δεκεμβρίου 2018, τα τότε διοικητικά στελέχη της Folli Follie επιβεβαίωσαν ότι σταμάτησαν τη συνεργασία με τον ελεγκτικό οίκο, με τη δικαιολογία ότι ήταν μεγάλο το κόστος της συνεργασίας με την A&M. Και επιβεβαίωσαν, επίσης, ότι η Alvarez & Marsal δεν επρόκειτο να παραδώσει άλλη έκθεση, πλην αυτής που είχε ήδη παραδοθεί στην εταιρεία, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον οικονομικό εισαγγελέα, στα τέλη Σεπτεμβρίου και αποτέλεσε τη βάση του κατηγορητηρίου για απάτη και ξέπλυμα χρήματος κατά των μελών της προηγούμενης διοίκησης.

Με αυτά τα δεδομένα, και ενώ μπαίνουμε τον Σεπτέμβριο στον κύκλο των απολογιών στην ανακρίτρια όσων κατηγορούνται για την υπόθεση, φαίνεται πλέον ότι θα είναι πολύ δύσκολη η διερεύνηση των ποινικών ευθυνών συγκεκριμένων προσώπων από τη Δικαιοσύνη. Νομικός που παρακολουθεί την υπόθεση λέει χαρακτηριστικά ότι είναι σαν να έχουμε μια έρευνα για ένα αεροπορικό δυστύχημα, αλλά αφέθηκε ανενόχλητη η αεροπορική εταιρεία να καταστρέψει το «μαύρο κουτί». Πιθανότατα ποτέ δεν θα μάθουμε ποιοι και τι έκαναν ακριβώς στη θυγατρική της Ασίας και οι αμφιβολίες, όπως συμβαίνει πάντα, θα λειτουργήσουν υπέρ αυτών που θα κατηγορηθούν.

Όπως τονίζουν νομικοί, η τότε διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπό τον Χ. Γκότση, που είχε κινήσει τη διαδικασία οικονομικού ελέγχου στην Folli Follie δίνοντας τις σχετικές εντολές, είναι απορίας άξιον πώς επέτρεψε στη διοίκηση της εισηγμένης να ακυρώσει ουσιαστικά τις εντολές αυτές, σταματώντας τη συνεργασία με την Alvarez & Marsal. Θεωρητικά, η σημερινή διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα μπορούσε σήμερα να επαναφέρει μια εντολή για δικανικό έλεγχο, αλλά με τόσο χρόνο που έχει μεσολαβήσει και με τη θυγατρική της Ασίας να βρίσκεται υπό εκκαθάριση, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα υπήρχε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

 

Πηγή: businessdaily.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text