Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Διαβάσαμε - Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαβάσαμε - Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Μείωση 13,5% σημείωσε κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους η αξία των ελληνικών εξαγωγών σε 12,16 δισεκ. ευρώ έναντι 14,09 δισεκ. ευρώ πέρυσι, λόγω της πανδημίας και της καραντίνας. Η μεγαλύτερη μείωση στην αξία εξαγωγών-αποστολών παρουσιάζεται στα «Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ.» κατά 39,8%, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση στα «Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» κατά 43,1%. Με βάση την ίδια έρευνα, η συνολική αξία εξαγωγών των εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2020 ανήλθε σε 6,28 δισεκ. ευρώ.Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρατηρούνται οι εξής μεταβολές: Η συνολική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων σε κάθε μία από τις οποίες η επιμέρους αξία εξαγωγών παρουσίασε μείωση μεγαλύτερη από 50% ανήλθε σε 977,9 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία εξαγωγών που αντιστοιχεί σε μείωση μικρότερη από 50% ανήλθε σε 2,29 δισεκ. ευρώ. Η συνολική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων σε κάθε μία από τις οποίες η επιμέρους αξία εξαγωγών παρουσίασε αύξηση ανήλθε σε 3,01 δισεκ. ευρώ. (εδώ)

Δείτε το δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ εδώ.

Η Αλουμύλ ανακοίνωσε την εκκίνηση της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 10.397.431 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,37, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μετά τη συγχώνευση με την Αλουφοντ.Για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή της Αλουφόντ (ονομαστικής αξίας 3,00 € εκάστης), ο κύριος αυτής θα λάβει δέκα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές και είκοσι εκατοστά της μετοχής (10,20) της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,37 € η κάθε μία, επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (3.847.049,47 €), με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα μίας (10.397.431) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης. (εδώ)

Δείτε την ανακοίνωση της εταιρίας (εδώ)

Το 4,4% των μετοχών της Lamda απέκτησε έναντι 44,4 εκατ. Ευρώ το Brevan Howard του κ. Τρύφωνα Νάτση. Το fund του ελληνο βρετανού επιχειρηματία που είχε μικρές θέσεις στην ελληνική αγορά (Πετρόπουλος, ακίνητα) απέκτησε δύο πακέτα 5 εκατ. μετοχών και 2,8 εκατ. μετοχών σε τιμές 5,80 και 5,6ο αντίστοιχα (περί του 10% discount). Η πώληση του 4,4% ήλθε ακριβώς μετά την άντληση των 320 εκατ. ευρώ από την Lamda. (εδώ)

Σαράντα πέντε χρόνια μετά, η Ευρώπη επαληθεύει έναν εκ των μεγαλύτερων αρχιτεκτόνων της ευρωπαϊκής ενοποίησης, αποδεικνύοντας  ότι  μπορεί να αναγνωρίσει τις ανάγκες και να προχωρήσει σε αλλαγές. Ο λόγος που η συμφωνία της 21ης  Ιουλίου είναι ιστορική, είναι ότι αποτελεί την πρώτη κοινή δημοσιονομική απάντηση της Ε.Ε σε μια κρίση ύφεσης,  προτάσσοντας την διασυνοριακή αλληλεγγύη και την εσωτερική συνοχή πάνω από τις όποιες εθνικές διαφορές.Προκειμένου να χρηματοδοτήσει το Ταμείο  θα βγει στις αγορές και θα δανειστεί με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προϋπολογισμού της για λογαριασμό όλων των κρατών. Στην ουσία η  αξιολόγηση «ΑΑΑ»  θα διαχυθεί σε όλα τα κράτη- μέλη.Η Ευρώπη αρχίζει να κατακτά  την εσωτερική της συνοχή και μέσω της έκδοσης κοινών ομολόγων δίνει μια «κοινή» πέρα για πέρα δημοσιονομική απάντηση στην τρέχουσα ύφεση, θέτοντας τα θεμέλια για ανάλογες απαντήσεις σε μελλοντικές κρίσεις.Ακριβώς αυτά τα  θεμέλια αντικατοπτρίστηκαν στην άνοδο του ευρώ έναντι του δολαρίου τις τελευταίες  εβδομάδες. (εδώ)

Η παγκόσμια εμπορική αεροπορική κίνηση δεν θα επανέλθει στο επίπεδο που ήταν πριν από την κρίση του νέου κορωνοϊού μέχρι το 2024, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των συνόρων, η οποία αποθαρρύνει τα διεθνή ταξίδια, εκτιμά η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ).Ως αιτίες, επικαλέστηκε την πιο αργή αποκατάσταση των αεροπορικών συνδέσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο και την αβεβαιότητα όσον αφορά την άρση των περιορισμών στα σύνορα.Η ΙΑΤΑ υπολογίζει πλέον ότι η πτώση της εναέριας κυκλοφορίας θα φτάσει στο 63% φέτος, αντί για 55% που ήταν η προηγούμενη εκτίμησή της. Η ΙΑΤΑ, στην οποία μετέχουν 290 αεροπορικές εταιρείες, εκτιμά ότι τα διαφυγόντα κέρδη του τομέα για το 2020 θα ανέλθουν σε 419 δισεκατομμύρια, λόγω της κρίσης του νέου κορωνοϊού. Θα μειωθούν δηλαδή στο μισό τα έσοδα του τομέα παγκοσμίως.(εδώ)

Δείτε το δελτίο εδώ.

 

Η πανδημία του Covid-19 στοίχισε 320 δισεκατομμύρια δολάρια σε απολεσθέντα έσοδα για τον τουριστικό τομέα παγκοσμίως, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, όπως εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. Το ποσό αυτό είναι υπερτριπλάσιο των απωλειών που κατέγραψε ο διεθνής τουρισμός κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2009, ανέφερε ο Οργανισμός αυτός που υπάγεται στον ΟΗΕ και εδρεύει στη Μαδρίτη.Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, ο αριθμός των διεθνών τουριστών μειώθηκε κατά 56% (σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019), ποσοστό που αντιστοιχεί σε 300 εκατομμύρια επισκέπτες.Στις αρχές Μαΐου ο ΠΟΤ προέβλεπε ότι για τη φετινή χρονιά ο αριθμός των διεθνών τουριστών θα καταγράψει πτώση 60-80% και οι απώλειες για τον τομέα θα μπορούσαν να φτάσουν τα 910 δισεκ. έως 1,2 τρισεκ. δολάρια. Ο Οργανισμός εκφράζει επίσης τον φόβο ότι κινδυνεύουν 100-120 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που εξαρτώνται άμεσα από τον τουρισμό. (εδώ)

 

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναθεώρησε προς το χειρότερο την προοπτική των μακροπρόθεσμων αξιογράφων αποτιμημένων σε ξένο συνάλλαγμα που εκδίδονται από το ιαπωνικό δημόσιο, σε αρνητική (από σταθερή), επικαλούμενος την απότομη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, εξαιτίας του αντίκτυπου της πανδημίας του κορονοϊού. "Η επιδημία του κορονοϊού προκάλεσε οξεία συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ιαπωνία, παρά την αρχική επιτυχία της χώρας στον περιορισμό (της εξάπλωσης) του ιού", εξήγησε ο οίκος Fitch στην ανακοίνωσή του. Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης διατηρεί για την ώρα αμετάβλητο το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ιαπωνίας (στο "Α"). (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text