Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Logismos: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Logismos: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Logismos: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Logismos α.ε." γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρακτικό της 29.06.2020 και πραγματοποιήθηκε σήμερα την 29η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στο 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως τρεις (3) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.742.592 μετοχές (επί συνόλου 4.740.000 μετοχών) με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 57,86% επί του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

1. Ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2019 - 31/12/2019, τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Επιβεβαίωσε δε, ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μη επάρκειας του φορολογικού αποτελέσματος.

2. Ενέκρινε κατα το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 τη συνολική διαχείρηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.

3. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2020 και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού την εταιρεία «KSI GREECE - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ» με τον κ. Γεώργιο Νίκου ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Αντώνιο Μάρκου ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες.

4. Ενέκρινε συμβάσεις και αμοιβές μετόχων και μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2020 και προενέκρινε τις αμοιβές για την απασχόληση μετόχων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

5. Ενέκρινε την έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.

6. Ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2020, βάσει των εκάστοτε τρεχουσών τιμών στο ΧΑΑ με όριο μέχρι το διπλάσιο της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Οι μετοχές θα δια κρατηθούν για μελλοντική χρήση είτε ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την ανταλλαγή με μετοχές άλλης εταιρείας είτε θα διατεθούν, στο πλαίσιο μελλοντικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, στο προσωπικό της εταιρίας ή σε μέλη του Δ.Σ. αυτής, τηρουμένων των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 113 και 114 Ν. 4548/2018. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της αποφάσεως αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες της Αγοράς.

7. Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και

τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Το 2020 αναμενόταν να ξεπεραστούν τα αποτελέσματα του 2019 τόσο σε πωλήσεις όσο και σε EBITDA λόγω ανάληψης μεγάλων έργων επιχειρηματικού λογισμικού σε παραγωγικές εταιρείες στον κλάδο των τροφίμων. Λόγω του COVID-19 και της πρόσκαιρης διακοπής λειτουργείας σημαντικού αριθμού πελατών της Logismos κατά περίπου ένα τετράμηνο 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου (κυρίως Καζίνο στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό) αναμένεται εφόσον δεν υπάρξει και δεύτερο κύμα, ο κύκλος εργασιών για το 2020 να κυμανθεί στα επίπεδα του 2019.

Από το 2021 και με την προοπτική αποκατάστασης της κανονικότητας αναμένεται αύξηση όλων των μεγεθών της εταιρίας.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text