Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Frigoglass: Πτώση 55% στις πωλήσεις το β' τρίμηνο

Frigoglass: Πτώση 55% στις πωλήσεις το β' τρίμηνο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Frigoglass: Πτώση 55% στις πωλήσεις το β' τρίμηνο

Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2020

Αθήνα, Ελλάδα, 5 Αυγούστου 2020 – H Frigoglass A.B.E.E. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020

Κυριότερα στοιχεία του δευτέρου τριμήνου 2020

 Τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από τις τοπικές αρχές σε αρκετές από τις αγορές μας, λόγω της πανδημίας COVID-19, είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση παραγγελιών από τους πελάτες μας και στους δύο κλάδους. Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 55% σε σχέση με πέρυσι

 Μείωση των ελεγχόμενων δαπανών μετά από πρωτοβουλίες της διοίκησης

 Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 70% σε σχέση με πέρυσι, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας, παρά τα μέτρα περικοπής των εξόδων και την προσαρμογή της παραγωγής στα χαμηλά επίπεδα ζήτησης

 Μείωση των κεφαλαιακών δαπανών κατά 60% σε σχέση με πέρυσι με σκοπό τη διατήρηση χρηματικών πόρων

 Επαρκή χρηματικά διαθέσιμα ύψους €64 εκατ. στο τέλος Ιουνίου για την κάλυψη των μελλοντικών χρηματοοικονομικών και λειτουργικών υποχρεώσεων

 Ενίσχυση της ρευστότητας μέσω επέκτασης των πιστωτικών γραμμών και βελτίωσης της ευελιξίας διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας χαρτοφυλακίου με έδρα στην Ολλανδία, μέσω είσπραξης μερισμάτων από τις δραστηριότητες μας στη Νιγηρία τον Ιούλιο

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

"Το δεύτερο τρίμηνο παρουσίασε σημαντικές επιχειρησιακές προκλήσεις, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, με απότομη μείωση των πωλήσεων λόγω του αντίκτυπου των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις. Καθώς το περιβάλλον της αγοράς παραμένει ευμετάβλητο και ιδιαίτερα αβέβαιο, είμαστε επιφυλακτικοί για την επίδοση μας το δεύτερο εξάμηνο του έτους, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να λαμβάνουμε μέτρα περικοπής των δαπανών και διατήρησης της ρευστότητας.

Σε όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι κύριες προτεραιότητές μας παραμένουν η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων μας, καθώς και η διασφάλιση της συνέχισης των δραστηριοτήτων μας, ενώ παράλληλα προετοιμαζόμαστε συστηματικά με σκοπό να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά όταν αυξηθεί η ζήτηση, ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες μας." Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Όπως αναμένονταν, αντιμετωπίσαμε σημαντικές επιχειρηματικές προκλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο, λόγω του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19. Οι παραγγελίες στον κλάδο της Επαγγελματικής Ψύξης μειώθηκαν σημαντικά μετά την υιοθέτηση μέτρων περιορισμού της πανδημίας από τις τοπικές αρχές σε αρκετές από τις αγορές μας. Τα περιοριστικά αυτά μέτρα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση αναψυκτικών και ποτών στα κανάλια διανομής της άμεσης κατανάλωσης. Στον κλάδο Υαλουργίας, τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και η προσωρινή αναστολή της παραγωγικής λειτουργίας ορισμένων βασικών πελατών μας είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση παραγγελιών για γυάλινες φιάλες και συμπληρωματικά προϊόντα. Οι πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 55,3% σε €72,8 εκατ., λόγω της μειωμένης ζήτησης και στους δύο κλάδους. Το μικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά 61,1%, σε €15,1 εκατ., με το μικτό περιθώριο να υποχωρεί κατά 310 μονάδες βάσης σε 20,7%. Παρά τις μειωμένες εκπτώσεις και τιςπροσαρμογές στις βάρδιες παραγωγής στις περισσότερες από τις μονάδες του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης, καθώς και της αύξησης των τιμών στη δραστηριότητα των γυάλινων φιαλών, η χαμηλή απορρόφηση του κόστους παραγωγής, που προήλθε από τη μείωση του όγκου πωλήσεων, επηρέασε σημαντικά το μικτό περιθώριο του τριμήνου. Η προγραμματισμένη εφαρμογή πρωτοβουλιών περιορισμού κόστους είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 38,8% (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) σε €6,6 εκατ. Η σημαντική αυτή πτώση αποτυπώνει κυρίως τη μείωση των δαπανών εγγυήσεων των προϊόντων, των εξόδων επαγγελματικών ταξιδιών, μάρκετινγκ και υπηρεσιών τρίτων. Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 240 μονάδες βάσης σε 9,1%, ως αποτέλεσμα της σημαντικής πτώσης των πωλήσεων. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 70,3% σε €8,8 εκατ. στο τρίμηνο. Το περιθώριο EBITDA υποχώρησε στο 12,1% από 18,2% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €6,0 εκατ., συγκριτικά με €2,9 εκατ. πέρυσι, λόγω υψηλότερου κόστους δανεισμού σε συνέχεια της πρόσφατης έκδοσης ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. και λήξης το 2025, καθώς και των συναλλαγματικών κερδών την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι καθαρές ζημίες της Frigoglass ανήλθαν σε €3,9 εκατ., έναντι κερδών €8,8 εκατ. πέρυσι. Οι ζημίες του δευτέρου τριμήνου του 2020 επηρεάστηκαν από το κόστος αναδιάρθρωσης ύψους €0,8 εκατ., που σχετίζεται με αποζημιώσεις υπαλλήλων, ενώ πέρυσι το κόστος αναδιάρθρωσης, ύψους €3,8 εκατ., σχετιζόταν με τη διακοπή λειτουργίας της ελληνικής παραγωγικής μονάδας. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές εκροές ανήλθαν σε €1,4 εκατ. στο τέλος του Ιουνίου 2020, σε σχέση με εισροές ύψους €21,0 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι, αποτυπώνοντας κυρίως το χαμηλότερο EBITDA και τη μείωση των δεδουλευμένων εξόδων, κυρίως για μη τιμολογηθείσες εκπτώσεις προς πελάτες. Οι παράγοντες αυτοί αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μειωμένη εκροή για καθαρό κεφάλαιο κίνησης ως αποτέλεσμα της πτώσης των πωλήσεων. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €260,7 εκατ., σε σύγκριση με €223,5 εκατ. πέρυσι.

Δείτε περισσότερα εδώ
Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text