Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Μινέρβα:Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (Ορθή επανάληψη)

Μινέρβα:Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (Ορθή επανάληψη)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Μινέρβα:Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (Ορθή επανάληψη)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ  “MINERVA” ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ  (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας "Εταιρεία"), με την από 28 Ιουλίου 2020 απόφασή του, καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στο 6Ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου στη Νέα Ευκαρπία, στο Δήμο Παύλος Μελάς - Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της Χρήσεως 2019(1/1/2019–31/12/2019), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρικών και Ενοποιημένων ) της εν λόγω Εταιρικής χρήσεως (1/1/2019 – 31/12/2019), καθώς και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου  για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 , κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 , και απαλλαγή των Ελεγκτών.
 3. Έγκριση  αμοιβών και μισθών  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2019(01/01/2019 – 31/12/2019) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020(01/01/2020 – 31/12/2020).
 4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2019 σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.
 5. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής των.
 6. Τροποποίηση του άρθρου 20 παράγραφος 1 του Καταστατικού , αναφορικά με τον αριθμό των Μελών του Δ.Σ.
 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό και ορισμός των ανεξάρτητων Μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3016/2002 όπως ισχύει σήμερα , και εκλογή αναπληρωματικών Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό.
 8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 , όπως ισχύει σήμερα.
 9. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
 • email Αποστολή άρθρου
 • print Εμφάνιση εκτύπωσης
 • Plain text Προβολή ώς Plain Text