Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Βιοτέρ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία της γενικής συνέλευσης

Βιοτέρ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία της γενικής συνέλευσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Βιοτέρ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία της γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ευτυχίδου αριθμ. 45) και μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3.8.2020, καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2η  Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13η μεσημβρινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (Ευτυχίδου αριθμ. 45 – Παγκράτι, 2ος όροφος), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, για τη χρήση 2019 (01.01.2019 μέχρι 31.12.2019) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2.     Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2019.

3.     Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4.     Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2020 και έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  χρήσης 2019.

5.     Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

6.     Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text