Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 219 | Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια: Η εικόνα παραμένει απογοητευτική

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια: Η εικόνα παραμένει απογοητευτική

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια: Η εικόνα παραμένει απογοητευτική

Η εικόνα των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων συμβαδίζει με την εικόνα απογοήτευσης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, ενώ η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους, στις 30 Ιουνίου 2020, αποδεικνύει ότι ακολουθούν την ίδια επενδυτική πολιτική, το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η απραξία και η απροθυμία διαφοροποίησης.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη αποκτήσει θεσμικούς επενδυτές που τολμούν να ασκήσουν μία διαφορετική επενδυτική πολιτική, έτσι ώστε να διαφοροποιήσουν ουσιαστικά τις αποδόσεις τους και να απαγκιστρωθούν από τις διακυμάνσεις της αγοράς, προσελκύοντας έτσι νέα κεφάλαια, τα οποία θα μπορούσαν να παίξουν ένα διαφορετικό -και συχνά εξισορροπητικό- ρόλο στην εξέλιξη της χρηματιστηριακής αγοράς. Βέβαια, αυτή η έλλειψη οφείλεται στο ανεπαρκές και αναχρονιστικό (ευρωπαϊκό) νομικό πλαίσιο που προσδιορίζει τις υποχρεώσεις της σύνθεσης της κάθε κατηγορίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων και η έλλειψη σύγχρονης κουλτούρας μαζικών επενδύσεων, τόσο από τους φορείς διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όσο και από τους ίδιους τους επενδυτές. Κυρίως όμως οφείλεται στην κατάσταση ένδειας της ίδιας της χρηματιστηριακής αγοράς.

Έτσι, τα Αμοιβαία Κεφάλαια (κυρίως τα μετοχικά και τα μικτά) είναι καταδικασμένα να αντιδρούν με καθυστέρηση στις εξελίξεις της χρηματιστηριακής αγοράς, αφού προσελκύουν κεφάλαια όταν η αγορά ανεβαίνει (αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα ανόδου της, δεδομένης και της έλλειψης βάθους της) και χάνουν κεφάλαια, όταν η αγορά υποχωρεί, αυξάνοντας την ταχύτητα και την ένταση της πτώσης. Όμως αυτό δεν είναι υγιές.

Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι η αποδέσμευση από την υποχρέωση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων να διακρατούν πάντα σε μετοχές τουλάχιστον το 60% του ενεργητικού τους, αφού, για μία οικονομία όπως η ελληνική, η οποία υπάγεται σε έντονες διακυμάνσεις, αυτό είναι καταστροφικό και αποτρέπει τις μακροχρόνιες επενδύσεις σ’ αυτού του τύπου τα επενδυτικά εργαλεία.

Παράλληλα, ένα πρόβλημα που έχει ανακύψει κατά τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τη χρηματιστηριακή κρίση, είναι η έλλειψη επιλογών, ανάμεσα στις ελάχιστες πλέον αξιόλογες εταιρίες που παραμένουν στο Χρηματιστήριο. Και αυτός είναι ακόμη ένας παράγοντας που εμποδίζει τη διαφοροποίηση της επενδυτικής στρατηγικής μεταξύ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Υπολογίζεται ότι, για να τηρηθούν οι απαιτήσεις του νόμου σχετικά με τη διάρθρωση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ένας διαχειριστής μετοχικού χαρτοφυλακίου θα πρέπει να τοποθετήσει τα κεφάλαιά του, σε μετοχές τουλάχιστον 16 εταιριών. Και πόσες άραγε είναι οι μετοχές του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, οι οποίες προσφέρουν στον διαχειριστή τα απαραίτητα εχέγγυα για να τοποθετήσει τα χρήματα των πελατών του οργανισμού που εκπροσωπεί; Ίσως και λιγότερες από 16! Και αυτό συνιστά σήμερα ένα σοβαρό πρόβλημα που προσθέτει ακόμη ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη του κλάδου.

Πίνακας 1: Εξαμηνιαία στοιχεία του κλάδου των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2011 - σήμερα)
Μήνας Ενεργητικό (€) Μεταβ. από αρχή έτους (%) Μερίδια Μερίδια - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Καθαρή Τιμή - Μεταβολή από αρχή έτους (%) Σταθμισμένη μεταβ. Καθαρής Τιμής Καλύτερη επίδοση Α/Κ Χειρότερη επίδοση Α/Κ Τιμή Γενικού Δείκτη Χ.Α. Μεταβ. από αρχή κάθε έτους Σύνδεσμος με Ε.Θ.Ε.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
6/8/2020 808.877.204 -27,5% 418.458.872 5,3% -26,4% -27,4% -17,1% -32,2% 640,60 -30,1% Στοιχεία
Ιουν-2020 794.501.223 -28,8% 417.064.075 5,0% -26,4% -28,6% -17,5% -33,1% 638,90 -30,3% Στοιχεία
Μαρ-2020 667.487.823 -40,2% 389.343.563 -2,0% -37,1% -37,6% -31,8% -40,8% 558,30 -39,1% Στοιχεία
Δεκ-2019 1.115.365.977 68,3% 397.293.533 52,5% 38,7% 41,0% 51,3% 26,1% 916,67 49,5% Στοιχεία
Ιουν-2019 987.858.179 49,1% 328.709.914 26,2% 34,0% 34,45% 43,8% 21,7% 868,48 41,6% Στοιχεία
Δεκ-2018 662.710.111 -17,8% 260.557.504 -0,8% -16,8% -17,51% 3,9% -27,7% 613,30 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2018 811.810.754 0,7% 276.554.123 5,3% -2,2% -2,98% 9,6% -9,5% 757,57 -5,6% Στοιχεία
Δεκ-2017 806.085.115 20,9% 262.588.634 -3,3% 23,4% 24,58% 35,6% 4,6% 802,37 24,7% Στοιχεία
Ιουν-2017 827.278.807 24,1% 266.756.523 -1,8% 25,8% 26,69% 35,1% 8,2% 823,74 28,0% Στοιχεία
Δεκ-2016 666.830.385 -0,4% 271.512.265 -4,5% 0,5% 1,03% 16,7% -25,4% 643,64 1,9% Στοιχεία
Ιουν-2016 589.623.689 -11,9% 279.752.261 -1,6% -13,3% -13,44% -3,3% -24,2% 542,12 -14,1% Στοιχεία
Δεκ-2015 669.225.451 -19,4% 284.396.821 0,0% -20,2% -18,75% -2,6% -28,3% 631,35 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2015 808.491.878 -2,7% 289.327.307 1,8% -3,4% -2,99% 9,1% -11,1% 797,52 -3,5% Στοιχεία
Δεκ-2014 830.767.018 -31,0% 284.321.307 -9,3% -27,9% -27,76% -19,6% -34,7% 826,18 -28,9% Στοιχεία
Ιουν-2014 1.329.487.280 10,5% 305.886.857 -2,4% 8,3% 9,14% 13,0% 0,8% 1.214,31 4,4% Στοιχεία
Δεκ-2013 1.203.281.925 29,0% 313.370.771 -2,9% 31,9% 34,43% 46,2% -1,6% 1.162,68 28,1% Στοιχεία
Ιουν-2013 974.398.243 4,5% 324.241.538 0,5% -4,0% 4,60% 11,5% -5,4% 847,57 -6,6% Στοιχεία
Δεκ-2012 932.766.832 34,9% 322.689.443 2,3% 44,0% 39,62% 76,5% 20,2% 907,90 34,8% Στοιχεία
Ιουν-2012 613.453.776 -11,3% 305.284.951 -3,2% -6,7% -7,82% 0,9% -15,8% 611,16 -9,3% Στοιχεία
Δεκ-2011 691.705.983
315.373.650
-44,9% -44,32% -19,3% -55,0% 673,71
Στοιχεία
Οι τιμές αναφέρονται στο τέλος κάθε μήνα - Η στάθμιση της καθαρής τιμής γίνεται με βάση το μέγεθος του Ενεργητικού του κάθε Α/Κ - Η καλύτερη (χειρότερη) τιμή αναφέρονται στην καλύτερη (χειρότερη) επίδοση μεταξύ του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

Στοιχεία μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (χρησιμοποιούνται στοιχεία της 6/8/2020.)

Ενεργητικό: Μετά την “αναλαμπή” που είχε εμφανιστεί στα τέλη του 2019, οπότε και το συνολικό ενεργητικό είχε ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, σήμερα έχει υποχωρήσει στα 809 εκατομμύρια, επίπεδο βελτιωμένο σε σχέση με το Μάρτιο (667 εκατ.) ή τον Ιούνιο (795 εκατ.), όμως αρκετά χαμηλό για παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις.

Μερίδια: Διατηρείται η ανοδική τάση που ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2018. Στις αρχές Αυγούστου, ο αριθμός των μεριδίων είχε φτάσει στα 418,5 εκατομμύρια, πολύ κοντά στο ανώτατο επίπεδο μεριδίων της τελευταίας δεκαετίας (421,4 εκατομμύρια), το οποίο είχε καταγραφεί στις 25/2/2020, δηλαδή ακριβώς τη μέρα που ξεκινούσε η μεγάλη πτώση λόγω της πανδημίας. Βεβαίως, με βάση τις σημερινές τιμές, εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος των μεριδίων που αγοράστηκαν κατά το 2019 και μέχρι το Μάρτιο του 2020, καταγράφουν απώλειες. Και αυτό είναι κάτι αρνητικό, αφού θα υπάρξει καθυστέρηση στην προσέγγιση των παλαιότερων τιμών.

Μέση μεταβολή Καθαρής Τιμής: Η μέση μεταβολή της καθαρής τιμής (στήλη 6 πίνακα 2) του, εξακολουθεί να εμφανίζεται ελαφρά βελτιωμένη σε σχέση με τη μεταβολή του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου. Η τιμή αυτή, η οποία δημοσιεύεται από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (εδώ) αποτελεί τον αστάθμητο αριθμητικό μέσο όρο των αποδόσεων του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Εάν σταθμίσουμε τη μεταβολή αυτή, με βάση το συνολικό ενεργητικό του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, λαμβάνουμε τις μέσες σταθμισμένες αποδόσεις του κλάδου (στήλη 7). Το εύρος της μεταβολής της καθαρής τιμής ανάμεσα στα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (στήλες 8 και 9) κυμαίνεται από -17,10% (από το Optima Ελληνικό Μετοχικό) έως -32,16% (Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού).

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

 

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: