Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 219 | ΚΡΙ ΚΡΙ: Πού οφείλεται η επιτυχία της;

ΚΡΙ ΚΡΙ: Πού οφείλεται η επιτυχία της;

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΚΡΙ ΚΡΙ: Πού οφείλεται η επιτυχία της;

Η επιτυχία της ΚΡΙ ΚΡΙ οφείλεται: α) Στα προϊόντα της και στην πολύ καλή ποιότητά τους. β) Στην εμπορική της πολιτική και στην πετυχημένη εξάπλωσή της τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. γ) Στην πολύ καλή χρηματοοικονομική διάθρωσή της και στη σταθερότητα που διατηρεί επί χρόνια στα οικονομικά της μεγέθη.

Κλειδί στη βελτιωμένη πορεία της ήταν η αύξηση των πωλήσεών της, με μέσο ετήσιο ρυθμό 14% στην τελευταία 4ετία, μία αύξηση που επιτεύχθηκε με μικρότερη αύξηση των υποχρεώσεών της (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης στην 4ετία: 9,4%) και τη διατήρηση των χρηματοοικονομικών δαπανών σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (κατά το 2019 έφτασαν στο 0,38% επί των πωλήσεων). Φυσιολογικά αυτό προκαλεί μία πολύ σημαντική αύξηση στην κερδοφορία. Όσο η εταιρία κατορθώνει να διατηρεί την ισορροπία στη χρηματοοικονομική της διάρθρωση και να αυξάνει τις πωλήσεις με υψηλότερο ρυθμό από τις υποχρεώσεις, σημαίνει ότι λειτουργεί με υψηλή αποτελεσματικότητα, γεγονός που θα αυξάνει τα κέρδη δυσανάλογα.

Για πόσο διάστημα θα μπορεί η εταιρία να αυξάνει τις πωλήσεις της; Αυτό εξαρτάται από τη διατήρηση ή και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της, αλλά και την αποτελεσματική εμπορική της πολιτική. Εκτιμούμε ότι, η αύξηση των πωλήσεων μπορεί να παραμένει υψηλή για ακόμη σειρά ετών, αφού οι εξαγωγές αυξάνονται θεαματικά κάθε χρόνο. Ήδη, κατά το 2019, οι εξαγωγές κάλυπταν το 41% του κύκλου εργασιών, από 36% κατά το 2018 και 33% κατά το 2017.

Το ισχυρό της προϊόν είναι το γιαούρτι και η εξαιρετική φήμη του ελληνικού γιαουρτιού στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την πολύ καλή ποιότητα του προϊόντος της εταιρίας, εξακολουθεί να της δίνει μεγάλες προοπτικές.

Τα κύρια προϊόντα της εταιρίας είναι το παγωτό, το γιαούρτι και το φρέσκο γάλα. Η διάθεση των προϊόντων πραγματοποιείται από ένα ευρύ πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων, ενώ πραγματοποιούνται εξαγωγές σε 30  χώρες του εξωτερικού. Ήδη, η εταιρία επιδιώκει την επέκταση των προϊόντων της στο Ην. Βασίλειο, την περαιτέρω διείσδυση στην Ιταλία, τη διατήρηση της θέσης της στην Γερμανία και τη σταδιακή διείσδυση και σε άλλες χώρες. Σκοπεύει να ακολουθήσει ένα τριετές πλάνο (2019 - 2020) με επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ. Μέσω αυτών η εταιρία προβλέπει δυνατότητα αύξησης πωλήσεων έως και 30% στον τομέα του γιαουρτιού και 40% στον τομέα του παγωτού. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία έχει ήδη εισέλθει σε μία φάση αλλαγής μεγέθους, μεθόδων και στόχων και τελικά, αλλαγής φυσιογνωμίας.

Εκτιμούμε ότι η μετοχή της θα συνεχίσει για μεγάλο ακόμη διάστημα τη θετική της πορεία.

Δείτε: α) εταιρική παρουσίαση, έτους 2020 (εδώ), β) οικονομική έκθεση χρήσης 2019 (εδώ), γ) συνοπτικό πίνακα αποτελεσμάτων (εδώ), δ) τη σελίδα της εταιρίας στο eurocapital.gr (εδώ).


ΚΡΙ ΚΡΙ: Βασικά οικονομικά μεγέθη 2015-2020
(σε χιλιάδες ευρώ) 2015 2016 2017 2018 2019 3/2020
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 31.547 36.149 41.371 43.977 63.215 51.562
Σύνολο Ενεργητικού 69.709 76.321 82.419 90.013 107.338 112.722
Ίδια Κεφάλαια 40.939 45.191 49.512 55.831 66.106 68.772
Σύνολο Υποχρεώσεων 28.770 31.130 32.908 34.182 41.232 43.949
Υποχρεώσεις / Παθητικό 41,27% 40,79% 39,93% 37,97% 38,41% 38,99%
Πωλήσεις 66.951 66.570 79.246 94.234 112.902 27.452
Κόστος Πωληθέντων 44.579 40.826 50.832 57.571 73.801 18.792
Μικτά κέρδη 22.371 25.744 28.414 36.663 39.101 8.660
Μικτό Περιθ. Κέρδους 33,41% 38,67% 35,86% 38,91% 34,63% 31,55%
Δαπάνες λειτουργίας 18.386 18.150 19.263 23.010 22.448 5.296
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 593 744 409 381 434 84
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις 0,89% 1,12% 0,52% 0,40% 0,38% 0,31%
EBIDTA 7.311 10.990 12.450 17.292 21.119 4.479
Περιθώριο EBIDTA 10,92% 16,51% 15,71% 18,35% 18,71% 16,32%
Κέρδη μετά από φόρους 3.843 6.236 7.337 10.122 15.015 2.666
Καθ. Περ. Κέρδους 5,74% 9,37% 9,26% 10,74% 38,40% 30,79%

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: