Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 219 | Παπουτσάνης: Η εταιρία διανύει μία εξαιρετικά δυναμική φάση!

Παπουτσάνης: Η εταιρία διανύει μία εξαιρετικά δυναμική φάση!

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Παπουτσάνης: Η εταιρία διανύει μία εξαιρετικά δυναμική φάση!

Παπουτσάνης, σημαίνει σαπούνι! Σημαίνει σαπούνι, περισσότερο από κάθε άλλο όνομα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο επένδυσε η νέα διοίκηση που ανέλαβε την εταιρία κατά το 2010. Και από τότε, οργάνωσε εκ νέου την παραγωγή, δημιούργησε κατηγορίες προϊόντων, έκανε προσπάθειες για τον έλεγχο του κόστους και προσπάθησε να ανοίξει νέες αγορές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 
Δημιουργήθηκαν τέσσερις κύριες κατηγορίες προϊόντων: α) επώνυμα προϊόντα, β) ξενοδοχειακά προϊόντα, γ) πρϊόντα τρίτων και δ) σαπουνόμαζες. Και σχημάτισαν ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που το καθένα έχει τη δική του δυναμική ανάπτυξης.

Τα οικονομικά μεγέθη αυξάνονται διαρκώς από το 2010. Φέτος, οι πωλήσεις του α’ εξαμήνου είναι περισσότερες απ’ ότι ήταν οι πωλήσεις όλου του έτους 2017. Και τα κέρδη του α’ εξαμήνου, είναι περίπου όσα ήταν το άθροισμα των κερδών των δύο προηγούμενων ετών! Το κλειδί σ’ αυτή την επιτυχία ήταν η συνέχιση της μείωσης του κόστους παραγωγής και η αύξηση του περιθωρίου κέρδους. Όταν το στοιχείο αυτό συνδυάζεται με αύξηση των πωλήσεων και με παράλληλη διατήρηση του δανεισμού σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τότε η αύξηση των μεγεθών μπορεί να πάρει μία εκπληκτική δυναμική. Και σ’ αυτή ακριβώς τη φάση βρίσκεται στο παρόν διάστημα η εταιρία.

Στην εξέλιξη αυτή, αν και διστακτικά στην αρχή, αντέδρασε θετικά η χρηματιστηριακή αγορά: στις 31/12/2017, η μετοχή έκλεισε στα 0,26 ευρώ, στις 31/12/2018 στα 0,998 ευρώ, στις 31/12/2019 στα 1,71 ευρώ και στις 29/7/2020 ξεπέρασε τα 2 ευρώ (€2,05).

Η εταιρία είχε απώλειες λόγω της πανδημίας (οι πωλήσεις του ξενοδοχειακού τομέα μειώθηκαν κατά 61% εντός του 2020), όμως, οι απώλειες αυτές υπερκαλύφθηκαν από τις εξαιρετικές επιδόσεις των άλλων τομέων (διαβάστε το οικονομικό δελτίο του α’ εξαμήνου, σελ. 7-8, εδώ).

Σήμερα, βρίσκεται σε ανάπτυξη ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα που στοχεύει τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας του στερεού σαπουνιού και τη μείωση του κόστους.  Η εταιρία εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή, σε ετήσια βάση πλήρους λειτουργίας θα δημιουργήσει επιπλέον πωλήσεις που αντιστοιχούν περίπου στο 12% των σημερινών πωλήσεων (εδώ). Την ίδια χρονική περίοδο αναμένεται να ξεκινήσει η παραγωγή συνθετικού σαπουνιού. Η εταιρία έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα, μέσω σύναψης δύο ομολογιακών συμβάσεων, για να υποστηρίξει το αναπτυξιακό της πλάνο και εστιάζει στην βελτίωση των λειτουργικών της ροών. Επιπλέον, η εταιρία έχει λάβει και την οριστική άδεια παραγωγής βιοκτόνων και απολυμαντικών που θα της δώσει τη δυνατότητα να αυξήσει τη ποικιλία των σχετικών προϊόντων καθώς και να προχωρήσει σε εξαγωγές αυτών.

Η Παπουτσάνης έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, αφού η αγορά που δραστηριοποιείται είναι (στο εσωτερικό και στο εξωτερικό) πραγματικά τεράστια. Η μετοχή της εταιρίας ήταν από τις πρώτες που επισημάναμε λίγο μετά την επανακυκλοφορία του περιοδικού και από τότε την παρακολουθούμε σταθερά και επαναλαμβάνουμε τακτικά τη θετική επενδυτική μας άποψη.
Δείτε: α) την οικονομική έκθεση εξαμήνου 2020 (εδώ), β) τον πίνακα αποτελεσμάτων (εδώ) και γ) τη σελίδα της εταιρίας στο eurocapital.gr (εδώ).

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Βασικά οικονομικά μεγέθη 2015-2020
(σε χιλιάδες ευρώ) 2015 2016 2017 2018 2019 6/2020
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 9.986 9.700 10.385 12.097 11.260 3.879
Σύνολο Ενεργητικού 34.775 35.111 36.113 39.355 39.504 50.505
Ίδια Κεφάλαια 17.649 17.609 17.909 18.365 19.227 20.782
Σύνολο Υποχρεώσεων 17.126 17.502 18.204 20.989 20.276 29.722
Υποχρεώσεις / Παθητικό 49,25% 49,85% 50,41% 53,33% 51,33% 58,85%
Πωλήσεις 15.615 18.032 20.775 24.241 30.667 20.918
Κόστος Πωληθέντων 11.585 13.058 14.945 17.532 21.857 13.791
Μικτά κέρδη 4.029 4.974 5.830 6.709 8.810 7.126
Μικτό Περιθ. Κέρδους 25,80% 27,58% 28,06% 27,68% 28,73% 34,07%
Δαπάνες λειτουργίας 3.951 4.813 5.069 5.453 6.805 3.398
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 556 543 575 628 597 269
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις 3,56% 3,01% 2,77% 2,59% 1,95% 1,29%
EBIDTA 1.548 1.832 1.138 2.739
4.500
Περιθώριο EBIDTA 9,91% 10,16% 5,48% 11,30% 0,00% 21,51%
Κέρδη μετά από φόρους -1.403 -40 409 1.123 1.266 2.285
Καθ. Περ. Κέρδους -8,98% -0,22% 1,97% 4,63% 4,13% 10,92%

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: