Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΓΕΚ» με την από 3529/12.08.2020 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της εταιρίας στην 80η Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30' π.μ., στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη 7), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2019 συνοδευόμενων από τις σχετικές  εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας για τη χρήση 2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2019.
  3. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  4. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2019.
  5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών τους για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους στη χρήση 2020.
  6. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και ενημερώσεις σχετικά με την πορεία της εταιρίας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων της.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή ορισμένων από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε επαναληπτική Tακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30' π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω, για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text