Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Lockdown και Τουρκία πιέζουν τις Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες – Μεγάλες ζημιές για Σελόντα και Νηρέα

Lockdown και Τουρκία πιέζουν τις Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες – Μεγάλες ζημιές για Σελόντα και Νηρέα

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Lockdown και Τουρκία πιέζουν τις Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες – Μεγάλες ζημιές για Σελόντα και Νηρέα

Νέες μεγάλες ζημιές εμφάνισαν οι πρώην εισηγμένες Σελόντα και Νηρεύς στη χρήση 2019, ενώ πτωτικά κινούνται και λόγω της πανδημίας και το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Σύμφωνα με τις εταιρείες ο κλάδος της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας δέχεται, πολύ σοβαρές ανταγωνιστικές πιέσεις από τις τουρκικές εταιρείες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει με υψηλούς ρυθμούς την παραγωγή τους.

Η διάθεση των προϊόντων σε χαμηλές τιμές (καθώς επιδοτούνται από την τουρκική κυβέρνηση) και η υποχώρηση της τουρκικής λίρας συνεχίζει να πλήττει τις ελληνικές εταιρείες.

Πιο αναλυτικά, νέες μεγάλες ζημιές 42 εκατ. ευρώ το 2019 από 31,4 εκατ. ευρώ το 2018 εμφάνισε ο όμιλος Σελόντα οποίος μετά την εξαγορά του από την Andromeda αποχώρησε από το ΧΑ και δημοσίευσε πρόσφατα τον ισολογισμό του.

Ο κύκλος εργασιών στον Όμιλο για το 2019 υποχώρησε 6,9%  και στα  149,2 εκατ. ευρώ έναντι 160,9 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου

Η εταιρεία αναφέρει πως κατά τη χρήση 2019 η προσφορά Τουρκικών ψαριών (λαβράκι και τσιπούρα) στις διεθνείς αγορές ήταν αυξημένη, ενώ η ζήτηση δεν παρουσίασε αύξηση.

Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα οι τιμές στην τσιπούρα και στο λαβράκι να υποχωρήσουν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα -11,4 εκατ. έναντι ζημιών 19,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Ο Όμιλος κατά το 2019 δημιούργησε αρνητικές καθαρές λειτουργικές ροές ύψους 34,6 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών ταμειακών ροών 2,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο λόγω ομολογιακού δανείου μετατρέψιμο σε μετοχές ύψους 60 εκατ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα είναι αυξημένα στα 49,7 εκατ. ευρώ από 6,7 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή θέση παραμένει αρνητική κατά 6,6 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν στα 287,5 εκατ. ευρώ από 272,5 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, δύο κύριοι εξωγενείς παράγοντες λειτούργησαν ανασταλτικά στην προσπάθεια για ενίσχυση της ρευστότητας.

Πιο συγκεκριμένα οι ανασταλτικοί παράγοντες υπήρξαν: - Η αυξανόμενη προσφορά από τις τουρκικές επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την υποτίμηση της τουρκικής λίρας έναντι του ευρώ ο οποίος επέφερε σημαντική πτώση των τιμών πώλησης ιχθύων και

- Η ακαμψία των τιμών αγοράς ιχθυοτροφών.

Τα ανωτέρω γεγονότα δημιούργησαν μια πρόσθετη συμπίεση στην υφιστάμενη ρευστότητα και ενδέχεται να επηρεάσουν τις μελλοντικές ταμειακές ανάγκες της Εταιρίας και του Ομίλου, αναφέρει η εταιρεία.

Στο πλαίσιο αυτά, ο Όμιλος έχει προγραμματίσει και υλοποιεί μια σειρά εγκεκριμένων ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητας του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κεφαλαιακή ενίσχυση από επενδυτικά κεφάλαια, επιπλέον τραπεζικός δανεισμός, ορθολογισμός του κόστους και των επενδυτικών δαπανών καθώς και εμπορικές συμφωνίες για την προσπάθεια ενίσχυσης της τιμής πώλησης.

Αναφορικά με τη χρήση 2020 ο Covid-19 και τα μέτρα για την καταπολέμηση αυτής της παγκόσμιας πανδημίας είχαν μεγάλο αντίκτυπο τόσο στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας όσο και στον Όμιλο.

Οι πωλήσεις εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020 σημείωσαν μείωση της 16% σε σχέση με τις αναμενόμενές πωλήσεις.

Η αρνητική εξέλιξη των πωλήσεων οφείλεται στο ότι όλες οι αγορές έκλεισαν τον κλάδο της εστίασης σε συνθήκες «lockdown».

Παρόλο που το λιανικό εμπόριο παρουσίασε αύξηση, η αύξηση αυτή δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τη μείωση στην χονδρική πώληση.

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου Νηρεύς κατά την χρήση του 2019 υποχώρησαν 2,9% και διαμορφώθηκαν σε 191,6 εκατ. ευρώ έναντι 197,3 εκατ. ευρώ το 2018.

Σύμφωνα με την εταιρεία καταγράφθηκε μείωση της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου και οφείλεται κυρίως α) στην σημαντική μείωση της τιμής των ψαριών (κυρίως τσιπούρα) έναντι της περσινής χρήσης, γεγονός που οφείλεται στον έντονο ανταγωνισμό από τους Τούρκους παραγωγούς ιχθυοκαλλιέργειας και λόγω της υποτίμησης της τούρκικης λίρας έναντι του ευρώ, και β) στις μειωμένες πωλήσεις γόνου.

Τα EBITDA ήταν αρνητικά κατά 17,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,7 εκατ. ευρώ και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν στα 39,4 εκατ. ευρώ από 12,6 εκατ. ευρώ το 2018.

Στις 27 Νοεμβρίου 2019 αναχρηματοδοτήθηκε ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας με έκδοση των ακόλουθων νέων ομολογιακών δανείων:

1. Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 30.000.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις, μετατρέψιμο σε μετοχές.

2. Έκδοση και σύναψη κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισμένου οµολογιακού δανείου ύψους  122.098.953 ευρώ

3. Έκδοση και σύναψη κοινού εµ̟πραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους  24.999.998 ευρώ.

4. Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εξασφαλισμένου οµολογιακού δανείου ύψους έως  6.119.000 ευρώ.

Τον Ιανουάριο του 2020 συνέβη βιβλική καταστροφή από την καταιγίδα «Γκλόρια», με καταστροφικές συνέπειες καταστρέφοντας εκτάσεις από τις πλημμύρες.

Η επίδραση από το παραπάνω γεγονός ήταν η καταστροφή περίπου 1.000-1.100 τόνων ψαριών αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% των ψαριών που είχε η Ισπανική θυγατρική του Ομίλου, Predomar, στις εγκαταστάσεις της στον εξωτερικό συνεργάτη επεξεργασίας ψαριών (φασόν).

Η παραπάνω απώλεια δεν έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας και του Ομίλου δεδομένου ότι η ζημία καλύπτεται επαρκώς από ασφαλιστήρια συμβόλαια ιχθυοπληθυσμού.

Οι πωλήσεις εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020 σημείωσαν μείωση της τάξεως του 15% σε σχέση με τις αναμενόμενες.

Η αρνητική εξέλιξη των πωλήσεων οφείλεται στο ότι όλες οι αγορές έκλεισαν τον κλάδο της εστίασης σε συνθήκες «lockdown».

Παρόλο που το λιανικό εμπόριο παρουσίασε αύξηση, η αύξηση αυτή δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τη μείωση στην χονδρική πώληση.

Η συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID‐19 πιθανόν να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση, ή άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, καθένα από τα οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα αποτελέσματα λειτουργίας ή στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου αλλά η Διοίκηση πιστεύει εύλογα, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και τη δεδομένη χρηματοοικονομική υποστήριξη της μητρικής εταιρείας Andromeda Seafood S.L., ότι η Εταιρεία διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για να συνεχίσει να λειτουργεί στο προβλέψιμο μέλλον και την ικανότητα να εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

 

Γιώργος Κατικάς

 

Πηγή: bankingnews.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text