Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Αύξηση 34% των εσόδων της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ στο πρώτο εξάμηνο του 2020

Αύξηση 34% των εσόδων της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ στο πρώτο εξάμηνο του 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Αύξηση 34% των εσόδων της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ στο πρώτο εξάμηνο του 2020

Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2020, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 1.766 χιλ. έναντι € 1.317 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 34% λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα.

Η Εταιρεία κατέγραψε αύξηση όλων των μεγεθών της σε επίπεδο Ομίλου, στο πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ειδικότερα:

• Την 30η Ιουνίου 2020, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 26 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας € 71.665 χιλ. έναντι 22 ακίνητων αξίας € 59.793 χιλ. την 31.12.2019, καταγράφοντας αύξηση 20%.

• Εντός του α’ εξαμήνου του 2020, η Εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις συνολικού ποσού € 11.317 χιλ. και συγκεκριμένα τρία επενδυτικά ακίνητα έναντι συνολικού ποσού επένδυσης €7.795 χιλ. και απόκτησε άλλο ένα ακίνητο μέσω εξαγοράς εταιρείας έναντι τιμήματος € 3.522 χιλ.

• Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 33% και ανήλθαν σε € 1.152 χιλ. έναντι € 868 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.073 χιλ. για την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2020 έναντι € 1.104 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, κυρίως λόγω μείωσης των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακίνητων.

• Τα προσαρμοσμένα(1)(2) καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 578 χιλ. για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020 έναντι € 425 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 36%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Μαρτίου 2020 ανήλθαν σε € 11.796 χιλ. έναντι € 37.568 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Σε συνέχεια της από 30.03.2020 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την αποπληρωμή του δανεισμού της Εταιρείας, την 15.04.2020 και 16.04.2020 αποπληρώθηκαν ομολογίες συνολικής αξίας € 12.572 χιλ. με αποτέλεσμα η Εταιρεία να έχει σήμερα σχεδόν μηδενικό δανεισμό. Η αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων έγινε με στόχο τη μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών της Εταιρείας.

 

Διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της Εταιρίας εδώ


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text