Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

Διαβάσαμε - Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαβάσαμε - Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

Διαχειρίσιμες παραμένουν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα τόσο οι μακροοικονομικές όσο και οι δημοσιονομικές συνέπειες της πανδημίας, αλλά αυτό δεν συνιστά λόγο εφησυχασμού, αλλά, αντίθετα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη προετοιμασίας της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις όταν αρθούν οι ειδικές συνθήκες και ευνοϊκές παρεμβάσεις της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής που ισχύουν σήμερα. Αυτό διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το οποίο εκτιμά ότι θα χρειαστούν επιπλέον επεκτατικά μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Διαβάστε ολόκληρη την Έκθεση για το 'β τρίμηνο από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής εδώ

H βιομηχανία γάλακτος Κρι Κρι δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου 2020. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €65,92 εκ. έναντι €57,40 εκ. το 2019 (αυξημένος +14,8%). Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής: α) Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €22,76 εκ. έναντι €22,40 εκ. το εξάμηνο 2019. β) Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €13,80 εκ. έναντι €12,23 εκ. το εξάμηνο 2019. γ) Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €11,94 εκ., έναντι €10,50 εκ. το εξάμηνο 2019. δ) Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €9,08 εκ., έναντι €7,64 εκ. το εξάμηνο 2019. Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στο εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε €12,18 εκ. από €12,82 εκ. Παρά το αρχικό έντονο πλήγμα που δέχτηκε η ελληνική αγορά παγωτού από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν, συνεπεία του COVID-19, η κατάσταση βελτιώθηκε στη συνέχεια, με αποτέλεσμα η πτώση των πωλήσεων να περιοριστεί στο -5%. H μάρκα Κρι Κρι κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 14,1%. (εδώ)

Αύξηση τζίρου 7,30%, και σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών μετά φόρων με ποσοστό 54,03% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας  (Covid-19). Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου EPSILON NET στο Α Εξάμηνο του 2020,  επιβεβαιώνουν τη δυναμική πορεία του ομίλου ακόμη και μέσα στις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες της τελευταίας περιόδου. Ο Όμιλος παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες, κατόρθωσε να πετύχει σημαντική αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών του και ταυτόχρονα να συνεχίσει με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου. Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έληξαν την 30.06.2020, και οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της μητρικής Εταιρίας Epsilon Net έχουν ως εξής: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το Α 6μηνο 2020 διαμορφώθηκε στα  8,45 εκ. € έναντι 7,87  εκ. € κατά το αντίστοιχο Α 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση  7,30 %. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το Α εξάμηνο του 2020 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε € 1,83 εκ., έναντι € 1,56 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019, σημειώνοντας αύξηση  17,07 %. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τον όμιλο κατέγραψαν κέρδη € 1,00 εκ. για την περίοδο έναντι κερδών € 0,65 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019, σημειώνοντας αύξηση  54,03%. (εδώ)

Σε σημαντική αύξηση της τιμής-στόχου κατά 61% προχώρησε η Wood & Company στο τελευταίο report της για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, στα €14,80 από €9,20 προηγουμένως, ενώ την ίδια στιγμή διατηρεί την σύσταση "Buy". Στην ανάλυση της η Wood & Company αναφέρει ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή παραμένει ελκυστική, λόγω της συνεχούς επέκτασης του χαρτοφυλακίου έργων της, της δημιουργίας ισχυρών ταμειακών ροών και της σταθερής ιστορικής της πορείας. Σημειώνει ταυτόχρονα ότι η μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή πέτυχε την καλύτερη απόδοση στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με ράλι άνω του 50%. (εδώ)

Η σταθερά αυξανόμενη εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού προς τα προϊόντα και την εξυπηρέτηση των καταστημάτων JUMBO, επέτρεψε στον Όμιλο να ισορροπήσει -με μικρές απώλειες- τις λογιστικές καταστάσεις 6μήνου, παρά την γενικότερη δύσκολη και αβέβαιη κατάσταση στο λιανεμπόριο. Συνολικά, ο τζίρος του 6μήνου (Ιανουάριος-Ιούνιος 2020) για τον Όμιλο JUMBO, διαμορφώθηκε σε 278,82 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά -16,88% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο που ήταν 335,43 εκατ. ευρώ. Η μικτή κερδοφορία του Ομίλου, κατά το πρώτο 6μηνο του έτους, ανήλθε σε 144,95 εκατ. Ευρώ καταγράφοντας μείωση -20,23% (σε σύγκριση με τα 181,71 εκατ. Ευρώ του α' 6μήνου 2019).  Το περιθώριο των μικτών κερδών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 51,99% ενώ πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο ήταν 54,17%. Με την επαναλειτουργία των καταστημάτων αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη του μεικτού κατά το τρίτο τρίμηνο καθώς και την περίοδο των Χριστουγέννων. Κατά την ίδια περίοδο, η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους συνέβαλε ώστε τα Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους να διαμορφωθούν σε 49,81 εκατ. ευρώ έναντι των 64,13 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, μειωμένα κατά -22,34%. (εδώ)

Η CNL Capital υπολογίζει και δημοσιοποιεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του εκάστοτε μηνός την εσωτερική αξία της μετοχής της, κατά την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του προηγούμενου μήνα. Ο υπολογισμός και η αποτίμηση γίνονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α. – IFRS), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εσωτερική αξία μετοχής για την 31η Αυγούστου 2020 ανήλθε σε 10,31 ευρώ. Σημειώνεται ότι τα παρεχόμενα στοιχεία δεν είναι ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. (εδώ)

Θέτουµε στο µικροσκόπιο τη Mytilineos, κορυφαίο και πολυσχιδή βιοµηχανικό όµιλο της χώρας, που δραστηριοποιείται στους τοµείς της µεταλλουργίας, των έργων EPC, της ηλεκτρικής ενέργειας και της εµπορίας φυσικού αερίου. Σήµερα, η εταιρία κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της µεταλλουργίας µέσω της επωνυµίας Αλουµίνιον της Ελλάδος, που αποτελεί τον µεγαλύτερο καθετοποιηµένο παραγωγό αλουµινίου και αλουµίνας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η εδραίωση της εταιρίας στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί βασικό στόχο και σηµαντική πρόκληση. Ο αρµόδιος τοµέας δραστηριότητας µε επωνυµία Protergia συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των πάγιων και ενεργειακών δραστηριοτήτων της εταιρίας. Ο κύκλος εργασιών και τα EBITDA ανήλθαν σε 926,9 εκατ. € και 145 εκατ. € αντίστοιχα για το α’ εξάµηνο του 2020, παρουσιάζοντας ελάχιστη µείωση (6,5% και 17,2% έναντι του α’ εξαµήνου του 2019) συγκριτικά µε τις περισσότερες εταιρίες µεταλλουργίας και ενέργειας παγκοσµίως, που είχαν να αντεπεξέλθουν στην ξαφνική µεγάλη πτώση των τιµών των µετάλλων και πετρελαίου/φυσικού αερίου. Τα καθαρά κέρδη µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 69 εκατ. €, µειωµένα κατά 15% σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό εξάµηνο, διατηρώντας ψηλά (κοντά στο 1) τον δείκτη των κερδών ανά µετοχή σε ετήσια βάση (annualized EPS). Συνολικά, κατά το α’ εξάµηνο του 2020 η εταιρία αξιοποίησε στο έπακρον τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και τις συνέργειες ανάµεσα στους τοµείς δραστηριότητας, εντατικοποίησε τις δράσεις βελτιστοποίησης κόστους στοχεύοντας σε ένα συνολικό επαναλαµβανόµενο όφελος 70 εκατ. € και µε βασικό µοχλό τον τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας & φυσικού αερίου κατόρθωσε να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στην πανδηµία. (εδώ)

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 26/8/2020 ανακοίνωσης σχετικά με την εξέλιξη του Ειδικού Ελέγχου που έχει ανατεθεί στην εταιρία Deloitte Business Solutions A.E. προκειμένου, στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2019, να εξεταστεί η επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, ανακοινώνει ότι το πόρισμα που θα προκύψει, θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 18/9/2020 και στη συνέχεια θα δοθεί στη δημοσιότητα. Η περαιτέρω καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του εν λόγω Ειδικού Ελέγχου, οφείλεται στην εκτίμηση που προέκυψε τελευταία να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων και στοιχεία μελλοντικών πωλήσεων όπως αυτά αποτυπώνονται στο νέο Business Plan 2021-2025, το οποίο συντάσσεται το τελευταίο διάστημα και βρίσκεται στην φάση της ολοκλήρωσης. (εδώ)

Αυξήθηκαν οι εξαγωγές της ευρωζώνης και οι εισαγωγές της, για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, αλλά σε χαμηλότερο ρυθμό, κάτι που άφησε τις εμπορικές ροές πολύ χαμηλότερα του επιπέδου προ κορονοϊού. Η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο, ξεπέρασαν τις εισαγωγές κατά 27,9 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, σε ένα υψηλότερο πλεόνασμα από τα 23,2 δισ. ευρώ που εμφάνισε τον Ιούλιο του 2019. Προσαρμοσμένες για εποχικές διακυμάνσεις, οι εξαγωγές της ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 6,5% από τον Ιούνιο, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,2%. Παρά τις αυξήσεις τόσο τον Μάιο όσο και τον Ιούνιο, οι εξαγωγές παραμένουν 12,5% χαμηλότερα από το επίπεδο του Φεβρουαρίου, και οι εισαγωγές χαμηλότερα κατά 11%. Για την ΕΕ στο σύνολό της, τα στοιχεία της Eurostat εμφανίζουν ότι οι εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ινδία υποχώρησαν κατακόρυφα στη διάρκεια του επταμήνου του έτους, έναντι της αντίστοιχης περιόδου πριν από ένα χρόνο, και περισσότερο από το ένα πέμπτο σε κάθε περίπτωση. (εδώ)

Με τις αμερικανικές εκλογές του 2020 να αναμένονται σε λιγότερο από δύο μήνες, οι επενδυτές της Wall Street σταθμίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας προεδρίας Trump έναντι μιας προεδρίας Biden. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πρώην Αντιπρόεδρος Joe Biden έχει προβάδισμα 7,3% έναντι του Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με την RealClearPolitics, αν και οι αγορές στοιχημάτων υποδηλώνουν μικρότερη διαφορά. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, ένα πράγμα είναι σίγουρο: Ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια πανδημία που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 190.000 Αμερικάνοι και να μείνουν άνεργοι εκατομμύρια περισσότεροι καθώς η οικονομία αγωνίζεται να ανακάμψει από μια μείωση-ρεκόρ του ρυθμού ανάπτυξης.Ιδού τι θα συμβεί στις αγορές υπό διάφορα σενάρια εκλογών (συμπεριλαμβανομένων των καθυστερημένων αποτελεσμάτων), σύμφωνα με τους ειδικούς. Σενάριο 1: Status Quo. Εάν κερδίσει ο Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία και οι Δημοκρατικοί διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής, τότε οι αγορές πιθανότατα θα σημειώσουν άνοδο 3% έως 5%, αντιδρώντας στο "κανένα νέο", προβλέπει η εταιρία διαχείρισης πλούτου Hightower Advisors.Σενάριο 2: Μπλε κύμα. Εάν κερδίσει ο Biden, οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο της Γερουσίας και διατηρήσουν τη Βουλή, τότε η αγορά πιθανότατα θα γνωρίσει αρχικά ρευστοποιήσεις 2% έως 5%, σύμφωνα με την Hightower. Σε αυτήν την περίπτωση, "ενδέχεται να δούμε να περισσότερες αλλαγές στις πολιτικές των Δημοκρατικών", οι οποίες θα περιλαμβάνουν την υπόσχεση του Biden να αυξήσει τους φόρους, λέει ο Ross Hambrick της William Blair. Σενάριο 3: Ο Biden κερδίζει, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν τη Γερουσία."Αυτό θα ήταν το πιο φιλικό σενάριο προς τις αγορές, καθώς θα σήμαινε πιθανό αδιέξοδο", λέει η Hightower, προβλέποντας ότι οι μετοχές θα μπορούσαν να αυξηθούν μεταξύ 4% και 5% ακούγοντας το αποτέλεσμα. Σενάριο 4: Καθυστερημένα εκλογικά αποτελέσματα. Το χειρότερο αποτέλεσμα για το χρηματιστήριο είναι τα καθυστερημένα ή τα αμφισβητούμενα αποτελέσματα εκλογών. Αρκετοί παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αμφισβητούμενα αποτελέσματα, ειδικά δεδομένης της αύξησης των ψηφοφοριών μέσω ταχυδρομείου, καθώς ο κορονοϊός εμποδίζει πολλούς ανθρώπους να ψηφίσουν αυτοπροσώπως. (εδώ)

Σε μια απόφαση που δικαιώνει την Κίνα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έκρινε ότι οι δασμοί που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε κινεζικά αγαθά, παραβαίνουν τους διεθνείς κανονισμούς. Όπως διαπιστώνει πάνελ τριών εμπειρογνωμόνων του ΠΟΕ, η Ουάσιγκτον παρέβη τους διεθνείς κανονισμούς όταν το 2018 επέβαλε δασμούς, ύψους 400 εκατ. ευρώ σε κινεζικά αγαθά. Στην έκθεση, οι ειδικοί του ΠΟΕ επισημαίνουν ότι «οι ΗΠΑ δεν έχει αποδείξει ότι δικαιολογούνται τα μέτρα(σε βάρος της Κίνας)». Παρότι η απόφαση ενισχύει τη θέση του Πεκίνου, η Ουάσιγκτον έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο, υποβάλλοντας έφεση εντός των επόμενων 60 ημερών. Η απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σε βάρος των ΗΠΑ αποτελεί εξέλιξη θετική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η αμερικανική πλευρά έχει απειλήσει την Ευρώπη με την επιβολή δασμών, ως αντίποινα για τη φορολόγηση ψηφιακών εταιριών με δραστηριότητα στην ευρωπαϊκή αγορά. (εδώ)

Ύφεση, αποπληθωρισμός και ισχυρό ευρώ. Ουκ ολίγα τα προβλήματα που καλείται να διαχειρισθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την ανατίμηση του ενιαίου νομίσματος να προστίθεται στη λίστα των σοβαρών προκλήσεων. Το ακριβό ευρώ είναι μεν πρόβλημα, που όμως ωχριά μπροστά στην πανδημία του κορωνοϊού και τους κινδύνους που εγκυμονεί για τη νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη. Αντί να εστιάζει σε φραστικές παρεμβάσεις με στόχο τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, η ΕΚΤ θα πρέπει να αφοσιωθεί στις δράσεις για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και την επαναφορά του πληθωρισμού κοντά στο στόχο, επισημαίνει το Βloomberg σε ανάλυσή του. Από τις αρχές του καλοκαιριού το ευρώ καλπάζει, φθάνοντας έως και το 1,20 έναντι του δολαρίου, στα υψηλότερα επίπεδα διετίας. Πέραν τούτου, το ισχυρό ευρώ δεν αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης. Πιο ανησυχητική εξέλιξη είναι η έξαρση κρουσμάτων στη Γηραιά ‘Ηπειρο και ο κίνδυνος επαναφοράς περιοριστικών μέτρων κοινωνικής απόστασης. Κάτι τέτοιο θα επηρέαζε την επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη. Παράλληλα, η ΕΚΤ θα πρέπει να λάβει υπόψη την αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών σχεδίων που θα παρουσιάσουν οι εθνικές κυβερνήσεις το φθινόπωρο. Θα πρέπει επίσης να συνυπολογίσει και τις προοπτικές εξωτερικής ζήτησης και την κατάσταση του παγκόσμιου εμπορίου στην εποχή του κορωνοϊού, παράμετροι πολύ μεγαλύτερης βαρύτητας από ό,τι η πορεία της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ. (εδώ)

Το πρακτορείο Bloomberg ανέφερε ότι διεθνή hedge funds, όπως το Record Currency Management, σορτάρουν κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης, διότι πιστεύουν ότι η κρίση που βιώνει η τουρκική οικονομία θα έχει αντίκτυπο στη Γηραιά Ήπειρο, εξαιτίας της έκθεσης των ευρωπαϊκών τραπεζών στην Τουρκία. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες κυρίως της Ισπανίας και δευτερευόντως της Γαλλίας εμφανίζουν τη μεγαλύτερη έκθεση στη χώρα με σχεδόν 90 δισ. δολάρια σε δάνεια. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της Τουρκίας που στο παρελθόν προσέλκυαν διεθνούς φήμης επενδυτές, όπως η Dogus, αδυνατούν σήμερα να αποπληρώσουν τις τραπεζικές οφειλές τους καθώς η πανδημία έχει στρέψει τους διεθνείς επενδυτές μακριά από αναδυόμενες οικονομίες όπως η τουρκική. Ακόμα και πριν τον Μάρτιο, σημειώνει το Reuters, πολλές τουρκικές επιχειρήσεις προσπαθούσαν να συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση των δανείων που είχαν ήδη ρυθμίσεις μέσα στην τελευταία διετία και μετά την κρίση του 2018. Όμως, οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν υπάρχουν αγοραστές για τουρκικά assets, με αποτέλεσμα μεγάλες επιχειρήσεις να μην μπορούν να πουλήσουν θυγατρικές και άλλα στοιχεία ενεργητικού, γεγονός που συνεπάγεται ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν και οι συμφωνίες αναδιάρθρωσης. Έτσι, οι τουρκικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να βρουν το απαιτούμενο «οξυγόνο» για να ανταπεξέλθουν στην κρίση που προκάλεσε η πανδημία, με την Dogus να αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα. Ο οίκος S&P, από την πλευρά του, έχει προχωρήσει στην εκτίμηση ότι οι τουρκικές τράπεζες θα υποστούν πιστωτικές ζημιές της τάξης των 37 δισ. δολαρίων εξαιτίας της πανδημίας. Σας να μην έφταναν αυτά, η τουρκική έκδοση του βρετανικού Independent ανέφερε χθες, επικαλούμενη δηλώσεις του πρώην υπουργού Τουρισμού της Τουρκίας, Ερντουγρούλ Γκιουνάι, ότι εδώ και χρόνια η Τουρκία «φουσκώνει» τα στοιχεία για τον τουρισμό για να ενισχύσει το ηθικό των Τούρκων πολιτών. (εδώ)

Στην πιο «καυτή» εβδομάδα για τις αρχικές δημόσιες εγγραφές (ΙPOs), μία χιονονιφάδα έκλεψε την παράσταση. Ο λόγος για την εταιρία λογισμικού Snowflake, η οποιά το βράδυ της Τρίτης όρισε την τιμή με την οποία περνάει το κατώφλι του χρηματιστηρίου στα 120 δολάρια ανά μετοχή, κάτι που σημαίνει ότι θα αντλήσει τουλάχιστον 3,86 δισ. δολάρια και πιθανότατα περισσότερα από 4 δισ. δολάρια. Η εταιρία διέθεσε 28 εκατομμύρια μετοχές συνολικής αξίας 3,36 δισ. δολ., ενώ η Berskhire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ και η Salesforce.com συμφώνησαν να αγοράσουν επιπλέον μετοχές αξίας 250 εκατ. δολαρίων. Οι ανάδοχοι της IPO, Goldman Sachs και Morgan Stanley, έχουν επίσης πρόσβαση σε επιπλεόν 4,2 εκατ. μετοχές, οι οποίες θα μπορούσαν να ωθήσουν το συνολικό ποσό, το οποίο θα αντληθεί κοντά στα 4,4 δισ. δολάρια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από έναν μήνα όταν η Snowflake έκανε γνωστή την πρόθεσή της για εισαγωγή στο Xρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, φιλοδοξούσε να πετύχει μία τιμή από 75 έως 85 δολάρια ανά μετοχή. Την Δευτέρα η εταιρία αναθεώρησε αισθητά προς τα επάνω τον στόχο της στα 100 με 110 δολάρια ανά μετοχή και μία ημέρα αργότερα, αντιλαμβανόμενη την αυξημένη «όρεξη» των επενδυτών, ανέβασε τελικά την τιμή διάθεσης στα 120 δολάρια. (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text