Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Διαβάσαμε - Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαβάσαμε - Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Μία ισχυρή άνοδος του ΑΕΠ κατά 5% με 7% το 2021, σε συνδυασμό με μία επιτυχή εκκίνηση του νέου Ταμείου Ανάκαμψης η οποία συνεπάγεται για τα επόμενα έτη την έλευση πρόσθετων κονδυλίων της τάξης των 6 δις ευρώ ετησίως από την ΕΕ (δηλαδή να διπλασιασθεί το κοινοτικό χρήμα από  τα 4-5 δισ. ευρώ τώρα στα 10 με 12 δισ. ευρώ), αποτελεί σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το "εισιτήριο" για τη μονιμοποίηση των έκτακτων μέτρων στήριξης. Δηλαδή της κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, δύο μέτρα που προς το παρόν έχουν περίοδο εφαρμογής το 2021. Το μεγάλο στοίχημα είναι καθώς θα φθίνει η δημοσιονομική ευελιξία και θα πρέπει η χώρα να επιστρέψει σε πρωτογενή πλεονάσματα, αυτά να δημιουργούνται "υγιώς". Δηλαδή από την ίδια την ανάπτυξη η οποία θα φέρει αύξηση των φορολογικών εσόδων. Τούτο, σε συνδυασμό με την διακοπή έκτακτων μέτρων στήριξης από την Πανδημία το οποία δεν θα επαναληφθούν, μπορεί να δημιουργήσει τον αναγκαίο "χώρο", όπως εξήγησε ο υπουργός οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας σε εκπομπή του "Κόντρα". Ο υπουργός αναφέρθηκε στην εκτίμηση ξένων οργανισμών για τη δυνατότητα ανάκαμψης της οικονομίας με ποσοστό 5%-7% το 2021, έναντι ύφεσης της τάξεως του 8% η οποία  - με βάση τα σημερινά δεδομένα - αναμένεται για φέτος. Εξήγησε επίσης ότι ο δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί και η αξιοποίησή του συνδέεται και με την ανάγκη αμυντικής θωράκισης της χώρας καθώς και με τις προτεραιότητές που θα διαμορφωθούν τότε για την κυβέρνηση. (εδώ)

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ κατέγραψε αύξηση των Συνολικών Εσόδων του και ενίσχυση της κερδοφορίας του σε επαναλαμβανόμενη βάση, συνεχίζοντας την επιτυχημένη του πορεία, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19. Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ στο α’ εξάμηνο 2020 ανήλθαν στα 137,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,2% έναντι 126 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019. Η αύξηση αυτή προήλθε από τη σημαντική αύξηση του εσόδου των διεθνών διασυνδετικών δικαιωμάτων η οποία αντιστάθμισε την οριακή πτώση που κατέγραψαν τα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος το α’ εξάμηνο 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 96,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 8,4% σε ετήσια βάση έναντι 89,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019. (εδώ)

Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα της Flexopack και του Ομίλου της στην διάρκεια του ΑΆ Εξαμήνου της χρήσης 2020, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (ΑΆ Εξάμηνο 2019) έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :  α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 51,387 εκατ. ευρώ, έναντι 45,202 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 13,68% και ο εταιρικός σε 43,821 εκατ. ευρώ, έναντι 39,819 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 10,05% β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 11,405 εκατ. ευρώ, έναντι 7,555 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 50,96% και σε εταιρικό επίπεδο σε 9,471 εκατ. ευρώ έναντι 7,341 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,02%. γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 7,429 εκατ. ευρώ, έναντι 4,958 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 49,84% και για την Εταιρία σε 6,754  εκατ. ευρώ έναντι 5,198 εκατ. Ευρώ αυξημένα  κατά 29,93%. δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 5,672 εκατ. ευρώ, έναντι 3,496 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 62,24% και για την Εταιρία σε 5,179 εκατ. ευρώ, έναντι 3,792 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 36,58%. (εδώ)

H Profile Software, διεθνής εταιρία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α' εξάμηνο του 2020, στα οποία διαφύλαξε εν γένει τα μερίδια αγοράς, διατηρώντας τον κύκλο εργασιών σε ικανοποιητικά επίπεδα για  τη συγκυρία, κι αυξάνοντας σημαντικά την ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια του, παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που επικράτησαν, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, με τα ολοκληρωτικά lock down λόγω COVID-19. Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) κατά το α' εξάμηνο του 2020 ανήλθαν στα € 1,9 εκατ. έναντι € 2,1 εκατ. το 2019, ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 27,3%. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στα € 0,4 εκατ. από € 1,0 εκατ. το 2019, λόγω μη επαναλαμβανόμενων παραμέτρων και κυρίως των αρνητικών αποτελεσμάτων από συναλλαγματικές ισοτιμίες για τις δραστηριότητες στην Ασία και τη Μ. Βρετανία (σε δολάρια και στερλίνες αντίστοιχα). Η ρευστότητα και η κεφαλαιακή ευρωστία του Ομίλου Profile ενισχύθηκαν σημαντικά και στο α΄ εξάμηνο του 2020 παρέχοντας εχέγγυα για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του επενδυτικού του πλάνου, ανεξάρτητα από τη συγκυρία. (εδώ)

H περίοδος του 2ου τριμήνου 2020 παρουσίασε δύο δεδομένα που επηρέασαν σημαντικά τον Όμιλο της Autohellas. Πρώτον περιλάμβανε 40 μέρες καθολικού κλεισίματος της αγοράς που περιόρισαν την δραστηριότητα εμπορίας καινούργιων και τον κλάδο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δεύτερον, κατά τους τρεις αυτούς μήνες οι αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό ήταν σχεδόν μηδενικές, γεγονός που περιόρισε δραστικά τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αντιθέτως, ο κλάδος μακροχρόνιων μισθώσεων έμεινε ανεπηρέαστος αφού οι συμβάσεις παρέμειναν ενεργές. Αποτέλεσμα των παραπάνω, ήταν το οριακό θετικό αποτέλεσμα του 1ου εξαμήνου και η βελτίωση των ταμειακών ροών παρά  τις αντίξοες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα ο Όμιλος Autohellas παρουσίασε κύκλο εργασιών ο οποίος ανήλθε σε Ευρώ 211,4 εκ. έναντι Ευρώ 258,8 εκ. το 2019 παρουσιάζοντας μείωση 18,3%. Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση 15,8% φθάνοντας τα Ευρω 57,7 εκ. από Ευρώ 68,5 εκ. το 2019, με τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) να ανέρχονται σε Ευρω 10,5 εκ. Τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου για το εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση στα Ευρω 1,1 εκ. από Ευρώ 18 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ταυτόχρονα, για τον Όμιλο θετικό στοιχείο του 1ου εξαμήνου 2020 ήταν οι θετικές ταμειακές ροές που ανήλθαν σε Ευρώ 51,8 εκ.  και η μείωση του καθαρού Δανεισμού κατά Ευρω 25,9 εκ. Η ισχυρή κεφαλαιακή δομή του Ομίλου και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα επιτρέπουν την απορρόφηση των κραδασμών και των επιπτώσεων από την κρίση, επιβεβαιώνοντας την σταθερή θέση του στην αγορά. (εδώ)

Τη σύναψη σύμβασης εμπορικής συνεργασίας με την ισραηλινή Fox Group ανακοίνωσε χτες η Jumbo, με στόχο την επέκταση του δικτύου της στο Ισραήλ μέσω συμφωνίας franchise. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού ομίλου, «στις 24.7.2020 προχώρησε σε σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με τη Fox Group, η οποία είναι ηγέτιδα στον χώρο του λιανεμπορίου στο Ισραήλ, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Tel Aviv, με 9 σήματα δικά της και 11 συνεργασίες franchise με εταιρίες με διεθνή παρουσία στο λιανεμπόριο. Με τη συμφωνία παρέχεται σε αυτήν το αποκλειστικό δικαίωμα για το άνοιγμα στο Ισραήλ νέων καταστημάτων, που θα φέρουν το σήμα «Jumbο» και θα εμπορεύονται προϊόντα της αλυσίδας. Λαμβανομένου υπόψη ότι η Fox Group θα πρέπει να επιτύχει τη διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων τοπικού χαρακτήρα, για να καταστεί στη συνέχεια δυνατή η υλοποίηση της συμφωνίας, το πρώτο κατάστημα αναμένεται να λειτουργήσει περί το τέλος του έτους 2022. Η συμφωνία είναι 12ετούς διάρκειας με δυνατότητα επέκτασης για άλλα 10 χρόνια από την παρέλευση των πρώτων 10 ετών από την ημερομηνία ανοίγματος του πρώτου καταστήματος. (εδώ)

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την υποβολή από τους υποψήφιους επενδυτές των δεσμευτικών τους προσφορών για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Galaxy και την εξαγορά της εταιρίας διαχείρισης κόκκινων δανείων Cepal της Alpha Bank. Ο χρόνος για την κατάθεση των προσφορών έχει οριστεί για τις αρχές του επόμενου μήνα με καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή, με παράλληλες διαδικασίες η διοίκηση της Alpha Bank «τρέχει» το σχέδιο απόσχισης της τραπεζικής δραστηριότητας (hive down) και τη μεταφορά της σε νέα εταιρία. Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας ενέκρινε την απόσχιση με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30ή Ιουνίου 2020. Η κίνηση στοχεύει στην αποτροπή αύξησης της συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, λόγω της ζημίας που θα υπάρξει από την τιτλοποίηση και η οποία έχει προσδιοριστεί μεταξύ 250-280 μονάδων βάσης, δηλαδή κοντά στα 2 δισ. ευρώ. Η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Galaxy, συνολικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη τιτλοποίηση που επιχειρείται από ελληνική τράπεζα και η έκβασή προδιαθέτει για σκληρή μάχη μεταξύ κορυφαίων επενδυτικών κεφαλαίων. Στη short list που έχει προκριθεί για την τελική φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών είναι η αμερικανική Pimco που είναι από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως, το επίσης αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο Davidson Kempner, καθώς οι ιταλικές Cerved και Credito Fondiario που έχει εξαγορασθεί από την αμερικανική Elliot Management Corporation. (εδώ)

Συνεχίζονται οι ζυμώσεις για την τελική μορφή του Ταμείου Ανάκαμψης που, όπως όλοι ελπίζουν, θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία να συνέλθει από τις συνέπειες της πανδημίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο οικονομικής βοήθειας που έχει εγκριθεί ποτέ, με συνολικούς πόρους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. "Υπάρχει ξεκάθαρη θέληση για συνεργασία", λέει στην Deutsche Welle ο Ιταλός Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι και εξηγεί ότι "ήταν πολύ σημαντικό ότι είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε πληροφορίες πρόσωπο με πρόσωπο για την πορεία της οικονομίας σε κάθε ένα από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες ακόμη. Είναι σημαντικό όμως ότι συμφωνούμε να δοθεί προτεραιότητα στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιοποίηση με βάση τις σχετικές προτάσεις των εθνικών κυβερνήσεων". Πότε όμως θα καταφέρει η ευρωπαϊκή οικονομία, στο σύνολό της, να συνέλθει από τις συνέπειες της πανδημίας και να επιστρέψει σε θετικούς δείκτες ανάπτυξης; Εδώ ο Πάολο Τζεντιλόνι, ο οποίος παλαιότερα είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών στην Ιταλία, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος. Επισημαίνει πάντως ότι υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. "Κατά μέσο όρο μάλλον θα τα καταφέρουμε το έτος 2022, μάλλον προς τις αρχές της χρονιάς", τονίζει ο Επίτροπος Οικονομίας. "Κάποιες χώρες θα ανακάμψουν πιθανώς νωρίτερα, κάποιες άλλες αργότερα. (εδώ)

Η παγκόσμια οικονομία δεν πηγαίνει τόσο άσχημα όσο αναμενόταν, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, αλλά εξακολουθεί να έχει υποστεί άνευ προηγουμένου πτώση εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, δήλωσε την Τετάρτη ένας διεθνής παρατηρητής. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναφέρει μια έκθεσή του ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στον κόσμο αναμένεται να μειωθεί κατά 4,5% φέτος - λιγότερο από το 6% που είχε προβλέψει τον Ιούνιο. Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να ανακάμψει και να αναπτυχθεί κατά 5% το επόμενο έτος, δήλωσε ο οργανισμός. Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι οι προοπτικές του «υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα» καθώς η πανδημία συνεχίζεται και υποθέτει ότι «οι σποραδικές τοπικές επιδημίες θα συνεχιστούν» και ένα εμβόλιο δεν θα είναι διαθέσιμο μέχρι τα τέλη του 2021. (εδώ)

Μεγάλα τμήματα της παγκόσμιας οικονομίας παρουσιάζουν παραδοσιακά σημάδια ανάκαμψης σε σχήμα V, μετά την κατάρρευση που προκλήθηκε από την πανδημία αυτή την άνοιξη. Οι μηνιαίοι δείκτες για πολλές χώρες υποδεικνύουν έντονα ριμπάουντ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, με προβλεπόμενη αύξηση 10%-15% του πραγματικού (προσαρμοσμένου στον πληθωρισμό) ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο, όπως και για τα υπόλοιπα μακροοικονομικά στοιχεία. Στην πραγματικότητα, εκτός εάν αποτύχουν όλοι οι υποσχόμενες υποψήφιες εταιρίες στα εμβόλια που έχουν ήδη φτάσει στο τρίτο στάδιο των δοκιμών, μπορούμε να προβλέψουμε μια ανάκαμψη κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες σε αυτούς τους κλάδους που επλήγησαν, οπότε η ελπίδα για κυκλική ανάκαμψη θα είναι ακόμη πιο δικαιολογημένη. Υπάρχουν όμως διάφορα δομικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν. Εξίσου συναφής, αν και έχει συζητηθεί λιγότερο, είναι η ισορροπία δυνάμεων μεταξύ της εγχώριας και της εξωτερικής ανάπτυξης. Λόγω του άγχους που έχει δημιουργήσει η πανδημία, πολλές κυβερνήσεις, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δείξει ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο ενθουσιασμού για τα δημοσιονομικά κίνητρα και αυτά τα προγράμματα δαπανών υποστηρίζονται περαιτέρω από μια εξαιρετικά γενναιόδωρη νομισματική πολιτική. Κάτι που μας φέρνει σε ένα τρίτο διαρθρωτικό ζήτημα. Πότε θα πληρωθούν όλες οι τρέχουσες δαπάνες και από ποιον; Φαίνεται ήδη να υπάρχει μια αρκετά ισχυρή συναίνεση μεταξύ των προηγμένων οικονομιών ότι πρέπει να αποφευχθεί η πρόωρη δημοσιονομική αυστηρότητα. Θα ήθελα, πρώτον, να καλωσορίσω τη σύσφιγξη μετά την κρίση. Όμως, φυσικά, πολλά θα εξαρτηθούν όχι μόνο από την κλίμακα και την ταχύτητα της ανάκαμψης αλλά και από το μέγεθος των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. (εδώ)

Στη δίνη αρνητικών και δυσοίωνων εξελίξεων βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος της Τουρκίας, ο οποίος πέραν της κατάρρευσης της λίρας καλείται να αντιμετωπίσει και τις υποβαθμίσεις των ξένων οίκων αξιολόγησης. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Moody’s, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο συνολικά πέντε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στον απόηχο της πρόσφατης αναθεώρησης της τουρκικής αξιολόγησης σε «B2» από «B1» προηγουμένως. Ένα 24ωρο νωρίτερα, μάλιστα, ο ίδιος οίκος είχε υποβαθμίσει κατά μία βαθμίδα (σε «Caa1» από «Β3») την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 13 τουρκικών τραπεζών. (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text