Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Διαβάσαμε - Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαβάσαμε - Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Η πανδημία έπληξε την ελληνική οικονομία – όπως και τις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωζώνης – με σφοδρότητα από τα τέλη του 1ου τριμήνου του 2020, διακόπτοντας απότομα την ανοδική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας που διαφαινόταν στις αρχές του έτους. Η Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ εισάγει μια πρωτότυπη προσέγγιση προκειμένου να διασυνδέσει τα ευρήματα από μια λεπτομερή επιχειρηματική ανάλυση ενός περιεκτικού δείγματος 30.000 επιχειρήσεων (που αντιστοιχούν στα ⅔ τον πωλήσεων στο σύνολο της οικονομίας) τόσο με τις συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες του εταιρικού τομέα όσο και με την πορεία μακροοικονομικών μεγεθών όπως το ΑΕΠ και η απασχόληση. Υποθέτοντας ότι η πανδημία στην Ελλάδα θα παραμείνει υπό έλεγχο μέχρι το τέλος του έτους και σε αντιστοιχία με ένα σενάριο συρρίκνωσης του ΑΕΠ κατά 7½ % στο σύνολο του 2020, εκτιμούμε ότι οι πωλήσεις του επιχειρηματικού τομέα θα μειωθούν κατά 19% το 2020 (δηλαδή, περίπου κατά €50 δισ.). Σύμφωνα με το «Υπόδειγμα Ενοποιημένου Ισολογισμού του Επιχειρηματικού Τομέα», η εν λόγω πτώση της ζήτησης εκτιμάται ότι θα περιορίσει τα ταμειακά διαθέσιμα για το 84% του επιχειρηματικού τομέα, δημιουργώντας ένα κενό ρευστότητας της τάξης των €33 δις. Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε ότι οι υψηλότερες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης παρουσιάζονται στον κλάδο του εμπορίου (€12 δις), ενώ οι πιο επείγουσες στην εστίαση (55% των πωλήσεων). Υποθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν το ½ του διαθέσιμου «ταμειακού μαξιλαριού» που έχουν (περίπου €6 δις), το εναπομείναν κενό ρευστότητας περιορίζεται στα €15,5 δις, το οποίο εκτιμούμε ότι μπορεί να καλυφθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του από την αξιοποίηση των εγγυοδοτικών προγραμμάτων και των ΤΕΠΙΧ (€9 δις), καθώς και την παροχή νέων δανείων και αναχρηματοδοτήσεων, καθώς και την πληρέστερη χρήση των πιστωτικών γραμμών. Επιπλέον, το υπόδειγμά εκτιμά ότι η πτώση του επιχειρηματικού ΑΕΠ θα είναι της τάξης του 12% το 2020 (περίπου €10 δις), αντανακλώντας συρρίκνωση των λειτουργικών κερδών κατά 15% (περίπου €7 δις) και πτώση του εισοδήματος εργασίας κατά €3 δις. (εδώ)

Η υπεραπόδοση της ElvalHalcor έναντι των ανταγωνιστών της στις διεθνείς αγορές -στο αλουμίνιο και ιδιαίτερα στον τομέα του χαλκού- και η υποχώρηση του κόστους χρηματοδότησης ήταν οι βασικότεροι παράγοντες που συγκράτησαν σε χαμηλά επίπεδα το ποσοστό υποχώρησης των οικονομικών επιδόσεων του εισηγμένου Ομίλου κατά το πρώτο μισό του 2020. Ειδικότερα, ο εισηγμένος Όμιλος κλήθηκε μέσα στο πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και τη μειωμένη ζήτηση στις ΗΠΑ, η οποία είχε αρχίσει να φαίνεται από το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Παρόλα αυτά, η πτώση του όγκου των πωλήσεων της ElvalHalcor κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο περιορίστηκε στο 5,8% (-2,2% στα προϊόντα χαλκού και -10,3% στα προϊόντα αλουμινίου) και τα προ φόρων κέρδη υποχώρησαν από τα 31,5 στα 8,8 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που σε μεγάλο βαθμό (κατά 14 εκατ. ευρώ) οφείλεται σε μη λειτουργικούς παράγοντες λογιστικού χαρακτήρα (μείωση στις διεθνείς τιμές των μετάλλων). Τέλος, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν από τα 19,5 στα 7,57 εκατ. ευρώ. (εδώ)

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοίνωσε προς το επενδυτικό κοινό ότι την 17/9/2020 έγινε αποδέκτης δεσμευτικής προσφοράς των επενδυτικών κεφαλαίων της «CVC CAPITAL PARTNERS» («CVC») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». Η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (τελική έγκριση από τα αρμόδια όργανα της CVC, συμφωνία επί των όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας). Το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG αποφάσισε να παραχωρήσει στη CVC περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 6/11/2020. Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής η MIG θα προβεί στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα υποστηρίξει την εταιρία στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο των όρων της συναλλαγής που θα συμφωνηθούν. (εδώ)

Σταδιακή αύξηση παρουσιάζει η επισκεψιμότητα στα 3 malls της Lamda Development, στο The Mall Athens, το Golden Hall στο Μαρούσι και το Mediteranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, ενώ βελτίωση σημειώνει και ο δείκτης των πωλήσεων ανά επισκέπτη. Κι αυτό γιατί λόγω κορωνοϊού, όσοι πάνε στα καταστήματα, πάνε στοχευμένα για να ψωνίσουν κι όχι για …window shopping. Eξ’ ού και το νούμερο που δείχνει ότι ενας στους δύο επισκέπτες των malls ψωνίζει. Οσον αφορά τις απώλειες από τα ενοίκια των καταστημάτων στα τρία malls φθάνουν, λόγω της μείωσης των ενοικίων, συνολικά τα 12,2 εκατ. ευρώ. Όπως προκύπτει από τα νούμερα που παρουσιάστηκαν στους αναλυτές για την περίοδο Μαρτίου -Αυγούστου το μερίδιο των απωλειών (μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας λόγω και της συμμετοχής της Varde Partners στα δύο από τα τρία εμπορικά κέντρα) για τον όμιλο, είναι στα 8,4 εκατ. ευρώ. (εδώ)

Κερδοφόρο τελικό αποτέλεσμα παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία σημείωσε κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας. Ειδικότερα, κατά το πρώτο μισό του 2020, η εισηγμένη εταιρία σημείωσε κύκλο εργασιών 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 15,6 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενώ τα καθαρά κέρδη ύψους 335 χιλ. ευρώ, έναντι 516 χιλ. κατά το πρώτο μισό του 2019. Επίσης, στις 30 Ιουνίου τα ίδια κεφάλαια είχαν διαμορφωθεί στα 23,1 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά τώρα τις εκτιμήσεις για το σύνολο του 2020, η διοίκηση της εισηγμένης εταιρίας αναφέρει: «Όσον αφορά την πορεία των εργασιών της εταιρίας και την διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της στο τέλος της τρέχουσας χρήσης, στεκόμαστε στα ενθαρρυντικά μηνύματα των πρώτων μηνών του δευτέρου εξαμήνου όπου ο τζίρος της εταιρίας δείχνει στοιχεία ανάκαμψης και το μικτό περιθώριο διατηρείται σε σταθερά επίπεδα. Ευελπιστούμε στην συνέχεια των μέχρι τώρα θετικών εξελίξεων στο επιχειρηματικό τομέα και συνάμα στον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19, ώστε αυτή η «ιδιαίτερη χρονιά» να κλείσει με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες σε σχέση με τις επιτεύξεις της προηγούμενης χρήσης και τις αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης της εταιρίας». (εδώ)

Ενα «στοιχειωμένο» έργο, η υδροηλεκτρική μονάδα της Μεσοχώρας, που είχε «εγκλωβιστεί» για χρόνια στην αντιπαράθεση του «υπέρ ή κατά» της εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία, βγαίνει ξανά στο προσκήνιο. Επειτα από τριετή… σιγή, η ΔΕΗ κινητοποιείται και πάλι, με την τοιχοκόλληση στην τοπική κοινότητα εγγράφου που αφορά την αναγκαστική απαλλοτρίωση 1.800 στρεμμάτων. «Προετοιμαζόμαστε, εν αναμονή απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)» αναφέρει στο «Βήμα» στέλεχος της επιχείρησης. Είναι η έβδομη φορά που η τοπική κοινωνία της Μεσοχώρας οδηγήθηκε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Στις προηγούμενες έξι – από το 1994 έως το 2014 – οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι το έργο της εκτροπής του ποταμού παραβιάζει την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εν τούτοις, τμήμα του κατασκευάστηκε, όπως η μονάδα της Μεσοχώρας, που σχεδόν ολοκληρώθηκε το 2001, αλλά δεν λειτούργησε ποτέ διότι ήταν ενταγμένη στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου της εκτροπής, το οποίο διαρκώς ακυρωνόταν από το ΣτΕ. Η ΔΕΗ για κάθε 1 έτος που το έργο της Μεσοχώρας δεν λειτουργεί στερείται έσοδα 25 εκατομμυρίων ευρώ από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας. Για να λειτουργήσει, σύμφωνα με τον πρόεδρο  και διευθύνων σύμβουλο  της ΔΕΗ κ. Γιώργο Στάσση, η επιχείρηση καλείται να επενδύσει την πενταετία 2020-2025 κονδύλια περίπου 84 εκατ. ευρώ, στα οποία εμπεριέχονται και τα ποσά για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ΔΕΗ ποτέ δεν επεδίωξε την εκτροπή του Αχελώου, παρά μόνο την κατασκευή των φραγμάτων. Υποχρεώθηκε όμως να συμβιβαστεί με την απόφαση της τότε κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 1980. (εδώ)

Ριζική αλλαγή οικονομικών δεδομένων στην Pasal Development φέρνει η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή κ. Ηλία Γεωργιάδη, με τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων να αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, όχι μόνο η εισηγμένη εισέρχεται σε φάση σημαντικής λειτουργικής κερδοφορίας (πέραν των θετικών μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων), αλλά επιπλέον τα ίδια κεφάλαιά της επιστρέφουν σε θετικό έδαφος (στα +8,4 εκατ. της 30ής Ιουνίου θα προστεθούν και τα κεφάλαια της φετινής ΑΜΚ που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα η συνολική καθαρή θέση να έχει σκαρφαλώσει ουσιαστικά στα 18,5 εκατ. ευρώ). Ως αποτέλεσμα αυτών α)πολύ σύντομα η διοίκηση της Ρasal θα αιτηθεί στο ΧΑ την έξοδο της μετοχής της από το καθεστώς της επιτήρησης και β) η λογιστική αξία της μετοχής διαμορφώνεται στο 1,1 ευρώ. Στο μέτωπο των προοπτικών, η Ρasal Development θα προχωρήσει μέσα στο 2020 και σε νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία θα γίνει με εισφορά σε είδος. Ειδικότερα, θα εισφερθούν το 20% των τριών μισθωμένων ακινήτων logistics στον Ασπρόπυργο που συμφωνήθηκε να αποκτηθούν μέσα στο καλοκαίρι και το συγκρότημα των δέκα σχολείων που κατέχει και εκμισθώνει σήμερα η Sterner Stenhus, εταιρία του βασικού μετόχου κ. Ηλία Γεωργιάδη. (εδώ)

Δάνεια αξίας 31 δισ. ευρώ έχουν πωληθεί από τις τράπεζες σε ξένα επενδυτικά κεφάλαια (funds) και έχουν ανατεθεί σε εξειδικευμένες εταιρίες διαχείρισης (servicers). Σύμφωνα με τα στοιχεία του β΄ τριμήνου του 2020 που δημοσίευσε η ΤτΕ, τα κόκκινα δάνεια που έχουν αλλάξει χέρια το β΄ τρίμηνο του έτους εμφανίζουν μικρή μείωση κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του έτους και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μια σειρά συναλλαγών που είχαν δρομολογηθεί από τις τράπεζες είχε παγώσει κατά το β΄ τρίμηνο του έτους, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Σε σχέση με το τέλος του 2019, τα κόκκινα δάνεια που έχουν πωληθεί σε funds είναι αυξημένα κατά 7,3 δισ. ευρώ και η αύξηση που καταγράφεται συνδέεται με την πώληση του χαρτοφυλακίου Cairo αξίας 7 δισ. ευρώ που ολοκλήρωσε η Eurobank το α΄ τρίμηνο το έτους. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν μεταβιβαστεί καταναλωτικά δάνεια 11,9 δισ. ευρώ, ενώ στα 9 δισ. ευρώ περίπου είναι οι πωλήσεις επιχειρηματικών δανείων, από τα οποία τα 8,9 δισ. ευρώ είναι δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα στεγαστικά δάνεια που έχουν πωληθεί είναι αξίας 4,4 δισ. ευρώ περίπου, αλλά το ποσό αυτό πρόκειται να αυξηθεί γεωμετρικά τους προσεχείς μήνες λόγω των τιτλοποιήσεων που περιλαμβάνουν κυρίως στεγαστικά δάνεια και επιχειρηματικά δάνεια με ενέχυρο ακίνητα. (εδώ)

Η Γαλλία, μετά το σοκ που προκάλεσε η κρίση της πανδημίας Covid-19, θα αρχίσει να αναπτύσσεται, με τη βοήθεια διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δημοσιονομικών μέτρων στήριξης, προσαρμοστικής νομισματικής πολιτικής και ενός επενδυτικού προγράμματος 100 δισ. ευρώ - αλλά το δημόσιο χρέος αυξάνεται απότομα. Η Scope Ratings αναφέρει ότι το κόστος του κυβερνητικού προγράμματος France Relance και των άλλων μέτρων για τη στήριξη της ανάκαμψης θα ωθήσουν το δημόσιο χρέος στο 115-120% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, από 98,4% του ΑΕΠ στα τέλη του 2019. Ο υψηλότερος λόγος χρέους προς ΑΕΠ καθιστά τα δημόσια οικονομικά ευάλωτα σε μελλοντικές οικονομικές ή δημοσιονομικές διαταραχές, παρά τον άφθονο δημοσιονομικό χώρο της κυβέρνησης, δεδομένης της υψηλής ζήτησης για το γαλλικό δημόσιο χρέος. Ο οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης Covid-19 αποδείχθηκε ιδιαίτερα σοβαρός στη Γαλλία. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα της οικονομίας και η ανταπόκριση της κυβέρνησης διασφαλίζουν ότι η Γαλλία θα ανακάμψει γρήγορα από το σοκ. «Προβλέπουμε μια επιστροφή της γαλλικής οικονομίας στην ανάπτυξη το 2021. Ωστόσο, η εξισορρόπηση των δημόσιων οικονομικών και η αντιμετώπιση άλλων προκλήσεων απαιτούν αποφασιστική κυβερνητική δράση» καταλήγει η Scope Ratings. (εδώ)

Πρόσθετες επενδύσεις αξίας ενός έως δύο τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως θα χρειαστούν αν οι ανεπτυγμένες οικονομίες θέλουν να επιτύχουν τον φιλόδοξο στόχο που έχουν θέσει για μηδενικές εκπομπές καυσαερίων και μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Στην εκτίμηση αυτή προέβη, στο πλαίσιο σχετικής έκθεσής της, η Επιτροπή Ενεργειακής Μετάβασης (ETC), ένας συνασπισμός από 40 παραγωγούς ενέργειας, βιομηχανικούς ομίλους και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ανάμεσά τους ο βιομηχανικός όμιλος χαλυβουργείων ArcelorMittal, οι πετρελαϊκές ΒΡ και Shell, αλλά και η ενεργειακή εταιρία ανανεώσιμων πηγών Orsted, που αυτοχαρακτηρίζεται ως η πλέον βιώσιμη εταιρία στον κόσμο, καθώς και οι τράπεζες HSBC και Bank of America. Οπως τόνισε η ETC, οι επιπλέον επενδύσεις που απαιτούνται αντιστοιχούν στο 1% με 1,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αναφερόμενη στον οικονομικό  αντίκτυπο που μπορεί να έχουν αυτές οι πρόσθετες δαπάνες, η ETC εκτιμά πως έως το 2050 θα έχει μειωθεί το βιοτικό επίπεδο ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών κατά λιγότερο από το 0,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Οσον αφορά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι διάφορες χώρες προς τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων και τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, η ETC κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Κίνα. Οπως τονίζει στη σχετική έκθεσή της, η δεύτερη οικονομία στον κόσμο διαθέτει τόσο τους πόρους όσο και την τεχνολογία για να εξελιχθεί με μια πλούσια οικονομία απαλλαγμένη από τις εκπομπές καυσαερίων έως το 2050. (εδώ)

Την εποχή που τα τηλεοπτικά δίκτυα πλήττονται από την πτώση των διαφημιστικών εσόδων τους, η Netflix δεν διστάζει να αυξήσει τον προϋπολογισμό της για να χρηματοδοτήσει νέες παραγωγές και να εμπλουτίσει το «χαρτοφυλάκιο» της με την αγορά επιπλέον δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Από έρευνα που πραγματοποίησε η Ampere Analytics για τους Financial Times προκύπτει πως ο προϋπολογισμός της Netflix θα είναι φέτος υψηλότερος κατά 3 δις δολάρια απ΄ ότι αρχικά αναμένονταν, φθάνοντας τα 13,6 δις δολάρια και ξεπερνώντας έτσι τις ViacomCBS, Disney και NBCUniversal. Από τα 13,6 δις δολάρια, τα 4,4 δις θα διοχετευθούν σε πρωτότυπο περιεχόμενο. Από την άλλη πλευρά, τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα αντιμετωπίζουν μεγάλες οικονομικές προκλήσεις, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Όπως επισημαίνεται από τους Financial Times, οι διαφημιστικές δαπάνες του ιταλικού δικτύου Mediaset, των ProSiebenSat.1 και RTL που εδρεύουν στη Γερμανία και του βρετανικού ITV έμειναν στάσιμες ή σημείωσαν πτώση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. (εδώ)

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας των Μεταφορών στις ΗΠΑ (NTSB) ανακοίνωσε, Πέμπτη, ότι οι προτεινόμενες αναβαθμίσεις ασφάλειας στο αεροσκάφος Boeing 737 ΜΑΧ αποτέλεσαν «θετική πρόοδο», όσον αφορά την ικανοποίηση των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί για το πιλοτήριο και τα συστήματα του αεροσκάφους, μετά τα δύο τραγικά αεροπορικά δυστυχήματα που σημάδεψαν εν λόγω αεροσκάφη. Οι σχετικές συστάσεις για την αναβάθμιση της πτητικής ασφάλειας του αεροσκάφους έγιναν προς την κατασκευάστρια Boeing από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Η ενσωμάτωση των αλλαγών στα συστήματα και στη λειτουργία του αεροσκάφους, θα επιτρέψει την άρση των περιορισμών που επέβαλε η FAA για την καθήλωση του, ενδεχόμενα πριν από το τέλος του 2020. Τα αεροσκάφη Boeing 737 MAX καθηλώθηκαν πριν από 18 μήνες, μετά το θάνατο 346 ανθρώπων από τα δύο τραγικά δυστυχήματα στην Ινδονησία και στην Αιθιοπία, που προκάλεσαν ερωτηματικά για την εγκυρότητα της διαδικασίας πιστοποίησης του αεροσκάφους από την FAA. (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text