Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Έκτακτο κέρδος 10 εκατ. για τα Πλαστικά Θράκης από ακίνητο, αλλά αν ολοκληρωθεί η συμφωνία

Έκτακτο κέρδος 10 εκατ. για τα Πλαστικά Θράκης από ακίνητο, αλλά αν ολοκληρωθεί η συμφωνία

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Έκτακτο κέρδος 10 εκατ. για τα Πλαστικά Θράκης από ακίνητο, αλλά αν ολοκληρωθεί η συμφωνία

Στα 14,5 εκατ. δολάρια ανήλθε το τίμημα της πώλησης του βιομηχανικού ακινήτου της Πλαστικά Θράκης στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Ήδη έχει εισπράξει 11 εκατ. δολάρια με αποτέλεσμα να μειωθεί στο εξάμηνο σημαντικά ο καθαρός δανεισμός, αλλά δεν πέρασε στην τελική γραμμή το έκτακτο έσοδο το οποίο είναι σημαντικό.

Η διοίκηση περιμένει την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του βιομηχανικού ακινήτου, όπως έχει ήδη γνωστοποιήσει, προκειμένου να εγγράψει το σημαντικό έκτακτο κέρδος.

Και αυτό γιατί υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, λόγω των συνθηκών που πλέον έχουν διαμορφωθεί παγκοσμίως, για την ολοκλήρωση της συναλλαγής με αποτέλεσμα να έχει εγγραφεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις το ποσό των 11 εκατ. δολαρίων που έχει εισπράξει, ενώ το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται διαθέσιμο προς πώληση με αξία μάλιστα 6 εκατ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως αν ολοκληρωθεί η πώληση το έκτακτο κέρδος θα είναι κοντά ή και πάνω από 10 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση αναφέρει πως ως αποτέλεσμα της υφιστάμενης συμφωνίας, η εταιρεία Thrace Linq εισέπραξε το ποσό των 11 εκατ. δολ. ΗΠΑ, ενώ ποσό ύψους 3,5 εκατ. δολ., καθώς και οι αναλογούντες τόκοι, θα πρέπει να αποδοθούν από τον αγοραστή σε μεταγενέστερο χρόνο, το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία μεταβίβασης του ακινήτου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις και ειδικές ρήτρες των συναφθεισών συμβάσεων (τόσο με τον Αγοραστή, όσο και με την εμπλεκόμενη Τράπεζα του Αγοραστή), σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο αγοραστής αθετήσει την υποχρέωση του να αποπληρώσει το υπολειπόμενο ποσό στο συμφωνημένο χρόνο (το αργότερο μέχρι την 15/06/2021), η εταιρεία Thrace Linq έχει το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου (κατά προτεραιότητα και στη διακριτική της ευχέρεια), καλύπτοντας το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου (και τυχόν τόκους ή έξοδα που θα οφείλονται) του αγοραστή όπως θα έχει διαμορφωθεί τη χρονική στιγμή κατά την οποία η Thrace Linq θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, ματαιώνοντας με τον τρόπο οριστικώς την πώληση ή εναλλακτικά σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί μη ωφέλιμο, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διαδικασία εκποίησης αυτού (έχοντας σαν εξασφάλιση τη δεύτερη εγγεγραμμένη υποθήκη).

Με δεδομένα τα ανωτέρω και καθώς η ύπαρξη του προαναφερθέντος δικαιώματος επαναγοράς του ακινήτου διαμορφώνει συνθήκες αβεβαιότητας σχετικά με την οριστική ολοκλήρωση της συναλλαγής, η λογιστική αναγνώριση αυτής θα πραγματοποιηθεί όταν, το αργότερο μέχρι την 15/06/2021 εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα σχετικά γεγονότα καταστούν βέβαια και οριστικά.

Το εισπραχθέν ποσό των 11 εκατ. δολ. ΗΠΑ καταχωρήθηκε στα ταμειακά διαθέσιμα αυξάνοντας αντίστοιχα τις «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις».

Τα χρηματικά διαθέσιμα που εισπράχθηκαν  χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση του Καθαρού Δανεισμού του Ομίλου.

 

Γιώργος Κατικάς

 

bankingnews.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text