Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Βιοκαρπέτ: Ζημίες 2,7 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο

Βιοκαρπέτ: Ζημίες 2,7 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Βιοκαρπέτ: Ζημίες 2,7 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο

Από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ εξεδόθη το παρακάτω Δελτίο Τύπου αναφορικά με τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου του 2020.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις του Α΄εξαμήνου που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19 επηρέασε την παγκόσμια οικονομία το πρώτο εξάμηνο του 2020. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Διοίκηση του ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της με μια σειρά μέτρων που έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει όπως και την διατήρηση των θέσεων εργασίας κάτι που έπραξε στο ακέραιο.

Έχει θεσπίσει και διατηρεί σαφή πρωτόκολλα επικοινωνίας τόσο των εργαζομένων της όσο και των εξωτερικών συνεργατών της. Πραγματοποίησε δε τεστ κορωναιού κατά την επιστροφή από την θερινή άδεια στο μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων της με αρνητικά αποτελέσματα.

Πραγματοποιεί συνεχείς απολυμάνσεις στους χώρους εργασίας. Επίσης η Διοίκηση του ΟΜΙΛΟΥ παρακολουθώντας τις κυβερνητικές αποφάσεις για τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκανε χρήση των μέτρων αυτών εξασφαλίζοντας την συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της.

Οσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα κατά το Α΄εξάμηνο του 2020 του ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ παρατηρούμε προσωρινή ανατροπή στην θετική δυναμική που είχε καταγράψει το προηγούμενο διάστημα που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση του τζίρου και την πτώση των διεθνών τιμών του αλουμινίου λόγω της πανδημίας του COVID-19. Ήτοι παρατηρούμε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 14,74% στον ΟΜΙΛΟ. Ειδικότερα το Β΄τρίμηνο του 2020 η μητρική ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ καταγράφει μείωση τζίρου κατά 28,81% η δε θυγατρική της ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ μείωση 24,45%. Ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει οικονομικά αποτελέσματα ζημίες προ φόρων (2,58) εκ € έναντι κερδών 0,89 εκ € το Α΄εξάμηνο του 2019.

Α'.  ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

­   Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2020 σε 58,22 εκ € έναντι  68,28 εκ €  το αντίστοιχο εξάμηνο  του 2019. Μείωση κατά 14,74%.

­   Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2020  σε 35,84 εκ € έναντι 41,43 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Μείωση κατά 13,50%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 62% του συνολικού τζίρου. Οι πωλήσεις στο εσωτερικό ανήλθαν σε 22,38 εκ € το Α εξάμηνο του 2020 έναντι 26,84 εκ € το 2019 μείωση κατά 16,64 %.

­   Τα ενοποιημένα κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2020 σε 1,55 εκ €, έναντι 4,22 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Μείωση κατά 63,40 %

­   Τα ενοποιημένα αποτελέσματα  προ φόρων ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2020 σε ζημίες (2,58) εκ €,  έναντι κερδών 0,89 εκ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

­   Το Α' εξάμηνο του 2020 ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας  ύψους (2,72) εκ € ζημίες, έναντι κερδών 0,71 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Β' Μητρική Εταιρία « ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»

­   Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2020 σε 1,51 εκ € έναντι 1,76 εκ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

­   Τα αποτελέσματα της Εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το Α΄εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε (0,058) εκ € (ζημία) έναντι (ζημίας) (0,392) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

­   Τα αποτελέσματα προ φόρων του Α΄εξαμήνου 2020 ανήλθαν σε (0,98) εκ € (ζημία) έναντι ζημίας (0,99) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

­   Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Α΄εξαμήνου 2020 ανήλθαν σε (0,89) εκ € (ζημία), έναντι ζημίας (1,16) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Στόχος της Διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ είναι όπως ο ΟΜΙΛΟΣ επιστρέψει στην κερδοφορία στο τέλος της χρήσης καλύπτοντας τις ζημίες του Α΄εξαμήνου. Ήδη η θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ αναμένεται το Γ΄τρίμηνο του 2020 να έχει καλύψει σχεδόν τις ζημίες της και η μητρική ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ αναμένεται μιας και πραγματοποιεί το 75% του τζίρου της τους μήνες από Σεπτέμβριο εως Δεκέμβριο, να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματά της, αν όλα κυλήσουν ομαλά με το θέμα της πανδημίας. Η  βούληση αυτή της διοίκησης αποτυπώνεται και στην δύναμη του προσωπικού που έχει αυξηθεί σε σχέση με την περίοδο έξαρσης του κορωνοιού του Α΄εξαμήνου.

Σε κάθε περίπτωση η αναπτυξιακή πορεία του ΟΜΙΛΟΥ συνεχίζεται με μια σειρά επενδύσεων που υλοποιεί η Διοίκηση, όπως:

  1. Η κατασκευή μιας σύγχρονης μονάδος ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στο Κουλούρι Λάρισας δυναμικότητας 7.000 τόνων βαφής αλουμινίου, ολοκληρώνεται εντός του 2020.
  2. Η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ απέκτησε άδεια 10MW σε ηλεκτρονική δημοπρασία στις 27/7/2020 έργο το οποίο θα πραγματοποιηθεί το 2021. Ήδη υλοποιούνται Φ/Β σταθμοί 1 MW για την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και 1 MW για την ΕΞΑΛΚΟ που συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Συνολικά ο ΟΜΙΛΟΣ θα κατέχει Φ/Β σταθμούς 20 MW εντός του  2021 ενώ υπάρχει και μια νέα άδεια 10MW για την ΕΞΑΛΚΟ για συμμετοχή στην επόμενη ηλεκτρονική δημοπρασία.

Επίσης στις προθέσεις της Διοίκησης είναι να καταθέσει εντός του 2020 και νέες αιτήσεις ύψους 20 MW ενδυναμώνοντας έτσι την θέση της στον τομέα των ΑΠΕ κάτι το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΜΙΛΟΥ.

  1. Έναρξη νέου υποκαταστήματος της ΕΞΑΛΚΟ, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής τον Ιούνιο. Ετσι ο ΟΜΙΛΟΣ διαθέτει έντεκα υποκαταστήματα ανά την Ελλάδα στον κλάδο μεταλλουργίας (ΕΞΑΛΚΟ) και 8 υποκαταστήματα στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας (ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ).

Οι ανωτέρω επενδύσεις θα ισχυροποιήσουν ακόμη περισσότερο τον ΟΜΙΛΟ και ειδικότερα την ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ η οποία κατέχει κυρίαρχη θέση στον κλάδο της μεταλλουργίας.

Σας γνωρίζουμε ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες του Α εξαμήνου 2020 θα δημοσιευθούν με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική δ/νση της εταιρίας www.biokarpet.gr στις 30/9/2020 και την ίδια ημερομηνία στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text